Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    mv - fájlokat nevez át

ÁTTEKINTÉS

    mv [opciók] forrás cél
    mv [opciók] forrás... könyvtár
    Opciók:
    [-bfiuv]  [-S  backup-suffix]  [-V  {numbered,existing,simple}] [--backup] [--force]
    [--interactive]  [--update]   [--verbose]   [--suffix=backup-suffix]   [--version-
    control={numbered,existing,simple}] [--help] [--version]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy hiányos lehet. A
    Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap a mv GNU változatát dokumentálja.

    Amennyiben az utolsó argumentum érvényes könyvtárat nevez meg, a mv parancs minden más
    megadott fájlt azonos névvel a megadott könyvtárba mozgat. Másképp, ha csak két fájl
    adott, az elsőt a másodikra másolja. Hibát jelent, ha az utolsó argumentum nem könyvtár,
    és több mint két fájl van megadva. Csak szabályos fájlokat tud fájlrendszerek közt
    mozgatni.

    Amennyiben a célfájl nem írható, a szabványos bemenet egy `tty' eszköz és a -f vagy a
    --force opció nem adott, a mv megkérdezi a felhasználót, hogy felülírhatja-e a fájlt. Ha a
    válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, a fájlt átugorja.

OPCIÓK

    -b, --backup
       Biztonsági másolat készítése a felülirandó vagy törlendő fájlokról.

    -f, --force
       A létező célfájlok törlése kérdezés nélkül.

    -i, --interactive
       A felhasználó megkérdezése arról, hogy felülírhatók-e a létező célfájlok.  Ha a
       válasz nem `y'-nal vagy `Y'-nal kezdődik, a fájlt átugorja.

    -u, --update
       Nem  mozgatja azokat a nem-könyvtár fájlokat, amelyeknek azonos vagy újabb
       módosítási idővel rendelkező célfájlja létezik.

    -v, --verbose
       Kiírja minden fájl nevét, mielőtt mozgatná.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

    -S, --suffix backup-suffix
       Az egyszerű biztonsági mentés fájlok végződését (suffix) alapértelmezés szerint a
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó állítja be. Ezzel az opcióval ezt lehet
       felülbírálni. Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az opció),
       a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL környezeti változóval állítható be.
       Ez az opció ezt bírálja felül. Ha VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció
       sem adott, az alapértelmezett mentési típus az `existing'. A VERSION_CONTROL
       illetve az opció értéke a GNU Emacs `version-control' változójához hasonló;
       felismernek olyan szinonímákat is, melyek jobban jellemzőek. Az érvényes értékek
       (egyértelmű rövidítés megengedett):

       `t' vagy `numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil' vagy `existing'
           Sorszámozott biztonsági mentést készít azokról a fájlokról, melyeknek már
           van, a többiekről pedig egyszerű mentést.

       `never' vagy `simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>