Provided by: nmap_7.80+dfsg1-1build1_amd64 bug

NÉV

    nmap - Hálózat feltérképező és biztonsági/kapu letapogató eszköz

ÁTTEKINTÉS

    nmap [Letapogatási típus...] [Beállítások] {cél meghatározása}

LEÍRÁS

    Az Nmap („Network Mapper”) egy hálózatfelderítésre és biztonsági ellenőrzésre használható,
    nyílt forráskódú eszköz. Nagy hálózatok gyors feltérképezésére tervezték, ennek ellenére
    jól használható egyetlen számítógép ellenőrzésére is. Az Nmap egy új módon használja a
    nyers IP csomagokat annak kiderítésére, hogy mely számítógépek érhetők el a hálózaton,
    ezek a számítógépek milyen szolgáltatásokat (alkalmazás neve és változata) kínálnak fel,
    milyen operációs rendszert futtatnak (és annak melyik változatát), milyen
    csomagszűrőt/tűzfalat használnak, valamint számtalan egyéb jellemzőre. Noha az Nmap
    programot általában biztonsági ellenőrzésekre használják, sok hálózati rendszergazda
    hasznosnak fogja találni a napi rutinfeladatokban is, mint például a hálózati leltár
    elkészítésében, a szolgáltatások frissítésének ütemezésében, vagy egy
    számítógép/szolgáltatás üzemidejének meghatározásában.

    Az Nmap kimenete egy lista a vizsgált célpontokról, mindegyikről kiegészítő
    információkkal, melyek részletessége a beállított paraméterektől függ. Ezek közül az
    információk közül a legfontosabb az „érdekes kapuk táblázata”. Ez a táblázat tartalmazza a
    kapuszámot és a protokollt, a szolgáltatás nevét és az állapotot. Az állapot lehet nyitott
    (open), szűrt (filtered), zárt (closed), vagy nem szűrt (unfiltered). A nyitott (open) azt
    jelenti, hogy a célállomáson egy alkalmazás ezen a kapun kapcsolódásra/csomagokra vár. A
    szűrt (filtered) azt jelenti, hogy egy tűzfal, szűrő vagy egyéb hálózati akadály lezárja a
    kaput, így az Nmap nem tudja megmondani, hogy ez nyitott (open) vagy zárt (closed). A zárt
    (closed) kapukon nincs várakozó alkalmazás, ennek ellenére ezek bármikor nyitva lehetnek.
    A kapuk akkor kerülnek a szűretlen (unfiltered) kategóriába, ha válaszolnak ugyan az Nmap
    próbáira, de az Nmap nem tudja meghatározni, hogy nyitottak (open) vagy zártak (closed).
    Az Nmap a nyitott|szűrt (open|filtered) és a zárt|szűrt (closed|filtered) kombinációt
    használja, amikor nem tudja meghatározni, hogy a kapu melyik állapotban van. A
    kaputáblázat tartalmazhatja a figyelő program nevét és változatszámát is, amennyiben a
    paraméterek között kérte ennek felderítését. Amikor IP protokoll ellenőrzést kér (-sO), az
    Nmap a kapuk listája helyett a támogatott IP protokollokról közöl információt.

    Az érdekes kapuk táblázatának kiegészítéseként az Nmap további információkat tud
    szolgáltatni a célállomásról, beleértve a fordított DNS neveket, feltételezéseket az
    operációs rendszerről, az eszközök típusa és a MAC címek.

    Az 1. példa - Egy jellegzetes Nmap letapogatás feliratú ábrán egy tipikus Nmap letapogatás
    látható. Ebben a példában csak a -A paramétert használtuk az operációs rendszer és a
    szolgáltatások érzékelésére, a parancsfájl (script) alapú ellenőrzésre és az útvonal
    feltárására; a -T4 paramétert a gyorsabb végrehajtásra; végül pedig a két célállomás
    nevét.

    1. példa - Egy jellegzetes Nmap letapogatás

      # nmap -A -T4 scanme.nmap.org playground

      Starting nmap ( https://nmap.org )
      Interesting ports on scanme.nmap.org (205.217.153.62):
      (The 1663 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
      PORT  STATE SERVICE VERSION
      22/tcp open  ssh   OpenSSH 3.9p1 (protocol 1.99)
      53/tcp open  domain
      70/tcp closed gopher
      80/tcp open  http  Apache httpd 2.0.52 ((Fedora))
      113/tcp closed auth
      Device type: general purpose
      Running: Linux 2.4.X|2.5.X|2.6.X
      OS details: Linux 2.4.7 - 2.6.11, Linux 2.6.0 - 2.6.11
      Uptime 33.908 days (since Thu Jul 21 03:38:03 2005)

      Interesting ports on playground.nmap.org (192.168.0.40):
      (The 1659 ports scanned but not shown below are in state: closed)
      PORT   STATE SERVICE    VERSION
      135/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
      139/tcp open netbios-ssn
      389/tcp open ldap?
      445/tcp open microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
      1002/tcp open windows-icfw?
      1025/tcp open msrpc     Microsoft Windows RPC
      1720/tcp open H.323/Q.931  CompTek AquaGateKeeper
      5800/tcp open vnc-http   RealVNC 4.0 (Resolution 400x250; VNC port: 5900)
      5900/tcp open vnc      VNC (protocol 3.8)
      MAC Address: 00:A0:CC:63:85:4B (Lite-on Communications)
      Device type: general purpose
      Running: Microsoft Windows NT/2K/XP
      OS details: Microsoft Windows XP Pro RC1+ through final release
      Service Info: OSs: Windows, Windows XP

      Nmap finished: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 88.392 seconds

    Az Nmap legújabb változata a https://nmap.org címről tölthető le. A legfrissebb kézikönyv
    a https://nmap.org/man/ címről tölthető le.

MEGJEGYZÉS A FORDÍTÁSHOZ

    Az Nmap Referencia Útmutató jelen magyar változatát Mlatilik Zsolt készítette a 6184-es
    eredeti angol változat[1] alapján <drmac68@freemail.hu>. A fordítást annak reményében
    készítettem, hogy megkönnyítse a magyar nyelvű felhasználók számára a program használatát.
    Nem tudom garantálni, hogy ez a leírás olyan teljes vagy naprakész, mint az eredeti angol
    változat. Ez a fordítás a Creative Commons Attribution License[2] alapján szabadon
    módosítható és terjeszthető.

PARAMÉTER ÖSSZEFOGLALÓ

    Ez az összefoglaló akkor jelenik meg, amikor az Nmap programot paraméterek nélkül indítjuk
    el. A legfrissebb változata a https://nmap.org/data/nmap.usage.txt címen érhető el. Ez a
    lista segít emlékezni a legáltalánosabb paraméterekre, de nem helyettesíti az útmutatóban
    található részletes dokumentációt. Néhány rejtett paraméter szintén nem található meg
    ebben a listában.

      Nmap 4.53 ( https://nmap.org )
      Használat: nmap [Letapogatási típus(ok)] [Paraméterek] {Célpont meghatározások}
      CÉLPONT MEGHATÁROZÁSOK:
       Átadhatók állomásnevek, IP címek, hálózatok, stb.
       Pl.: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
       -iL <fájlnév>: A cél állomásnevek/hálózatok listája
       -iR <állomások száma>: Véletlen célpontok kiválasztása
       --exclude <állomás1[,állomás2][,állomás3],...>: Állomások/hálózatok kihagyása
       --excludefile <fájlnév>: A kivételek listája
      ÁLLOMÁS FELDERÍTÉSE:
       -sL: Lista letapogatás - egyszerűen kilistázza a letapogatni kívánt célpontokat
       -sP: Visszhang letapogatás - meghatározza, hogy egy állomás elérhető-e a hálózaton
       -PN: Minden állomást elérhetőnek tekint -- átugorja az állomás felderítését
       -PS/PA/PU [kapulista]: TCP SYN/ACK or UDP felderítés a megadott kapukon
       -PE/PP/PM: Felderítési próbák ICMP visszhang, időbélyeg és alhálózati maszk kéréssel
       -PO [protocol lista]: IP protokoll visszhang
       -n/-R: Soha nem végez DNS feloldást/Mindig végez DNS feloldást [alapérték: esetenként]
       --dns-servers <kiszolg1[,kiszolg2],...>: Saját DNS kiszolgáló megadása
       --system-dns: Az operációs rendszer DNS felodóját használja
      LETAPOGATÁSI TÍPUSOK:
       -sS/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon letapogatás
       -sU: UDP letapogatás
       -sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas letapogatások
       --scanflags <jelzőbitek>: A TCP jelzőbitek testreszabása
       -sI <zombi állomás[:probakapu]>: Üresjárati letapogatás
       -sO: IP protokoll letapogatás
       -b <FTP átjátszó állomás>: FTP ugráló letapogatás
       --traceroute: Útvonal követése minden állomáshoz
       --reason: Megjeleníti az okot, amiért egy kapu egy adott állapotban van
      KAPU MEGHATÁROZÁS ÉS LETAPOGATÁSI SORREND:
       -p <kaputartomány(ok)>: Csak a megadott kapuk letapogatása
        Pl.: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080
       -F: Gyors mód - Az alapértelmezettnél kevesebb kapu letapogatása
       -r: Kapuk letapogatása sorrendben - nem véletlenszerűen
       --top-ports <szám>: Csak a <szám> darab leggyakoribb kapu letapogatása
       --port-ratio <arány>: Az <arány>-nál gyakoribb kapuk letapogatása
      SZOLGÁLTATÁS/VÁLTOZAT ÉRZÉKELÉS:
       -sV: A nyitott kapuk próbája a szolgáltatás/változat információ meghatározására
       --version-intensity <szint>: Beállítás 0 (enyhe) és 9 (az összes proba lefuttatása) között lehetséges
       --version-light: Csak a legvalószínűbb próbák lefuttatása (2-es intenzitás)
       --version-all: Minden egyes próba lefuttatása (9-es intenzitás)
       --version-trace: A letapogatási műveletek részletes megjelenítése (hibakereséshez)
      PARANCSFÁJL ALAPÚ LETAPOGATÁS:
       -sC: megfelel a --script=safe paraméternek,tolakodó
       --script=<Lua parancsfájlok>: A <Lua parancsfájlok paraméter> mappák,
        parancsfájlok és parancsfájl kategóriák vesszővel elválasztott listája
       --script-args=<n1=v1,[n2=v2,...]>: paraméterek átadása a parancsfájl(ok)nak
       --script-trace: Az összes elküldött és fogadott adat megjelenítése
       --script-updatedb: A parancsfájl adatbázis frissítése.
      OPERÁCIÓS RENDSZER FELDERÍTÉSE:
       -O: Engedélyezi az operációs rendszer felderítését
       --osscan-limit: Az operációs rendszer felderítését csak az ígéretes célpontokra korlátozza
       --osscan-guess: Agresszívebb operációs rendszer felderítés
      IDŐZÍTÉS ÉS TELJESÍTMÉNY:
       Azoknál a paramétereknél, ahol <idő> meghatározás szerepel, az alapértelmezett
       egység a milliszekundum, kivéve ha az értékhez hozzáfűzi az 's' (másodperc),
       'm' (perc), vagy 'h' (óra) módosítót (pl. 30m).
       -T[0-5]: Időzítési sablon megadása (a nagyobb érték a gyorsabb)
       --min-hostgroup/max-hostgroup <méret>: A párhuzamosan letapogatható állomások csoportmérete
       --min-parallelism/max-parallelism <szám>: A párhuzamosan végezhető próbák száma
       --min-rtt-timeout/max-rtt-timeout/initial-rtt-timeout <time>: Az egyes próbák
         időzítésének beállítása.
       --max-retries <próbák>: Limitálja a kapuletapogatások ismétlését.
       --host-timeout <idő>: Ennyi idő után abbahagyja az állomás letapogatását
       --scan-delay/--max-scan-delay <idő>: Az egyes próbák közti idő beállítása
      TŰZFAL/BEHATOLÁS ÉRZÉKELŐ MEGKERÜLÉS ÉS BECSAPÁS:
       -f; --mtu <érték>: csomagok tördelése (vagy küldés a megadott MTU értékkel)
       -D <csali1,csali2[,ME],...>: A letapogatás leplezése csalikkal
       -S <IP cím>: Forráscím hamisítása
       -e <csatoló>: Megadott hálózati csatoló használata
       -g/--source-port <kapuszám>: Megadott kapuszám használata
       --data-length <szám>: Véletleszerű adat hozzáfűzése az elküldött csomagokhoz
       --ip-options <paraméterek>: Csomagok küldése meghatározott IP paraméterekkel
       --ttl <érték>: Az IP csomag time-to-live értékének beállítása
       --spoof-mac <mac cím/előtag/gyártó neve>: A saját MAC cím hamisítása
       --badsum: Csomagok küldése hamis TCP/UDP ellenőrző összeggel
      KIMENET:
       -oN/-oX/-oS/-oG <fájlnév>: A letapogatás eredményének mentése fájlba normál,
        XML, s|<rIpt kIddi3, vagy grepelhető formátumban, a megadott fájlnévvel.
       -oA <bázisnév>: Mentés fájlba a három főbb formátumban egyszerre
       -v: Bőbeszédű üzemmód beállítása (kétszer használva még több információt ad)
       -d[szint]: Hibakeresési szint beállítása vagy növelése (maximum 9-ig értelmes)
       --open: Csak a nyitott (vagy valószínűleg nyitott) kapukat mutatja
       --packet-trace: Az összes elküldött és fogadott csomagot megjeleníti
       --iflist: Megjeleníti az állomás hálózati csatolóit és az útvonalakat (hibakereséshez)
       --log-errors: Hibák/figyelmeztetések rögzítése normál formátumú kimenő fájlba
       --append-output: Felülírás helyett hozzáfűzi az eredményeket a létező kimeneti fájlhoz
       --resume <fájlnév>: Megszakított letapogatás folytatása
       --stylesheet <útvonal/URL>: XSL stíluslap az XML kimenet HTML formátumúra alakításához
       --webxml: Referencia stíluslap az Insecure.Org weboldalról a hordozhatóbb XML dokumentumokért
       --no-stylesheet: Nem rendel XSL stíluslapot az XML kimenethez
      VEGYES:
       -6: Engedélyezi az IPv6 letapogatást
       -A: Engedélyezi az operációs rendszer és a változat érzékelését, a parancsfájl alapú
        letapogatást és az útvonalkövetést
       --datadir <mappanév>: Saját Nmap adatfájl helyének megadása
       --send-eth/--send-ip: Adatküldés nyers ethernet keretek vagy IP csomagok használatával
       --privileged: Feltételezi, hogy a felhasználó teljes jogosultsági szinttel rendelkezik
       --unprivileged: Feltételezi, hogy a felhasználónak nincs jogosultsága nyers socketek használatára
       -V: Az Nmap változat kiírása
       -h: Ennek a rövid összefoglalónak a megjelenítése.
      PÉLDÁK:
       nmap -v -A scanme.nmap.org
       nmap -v -sP 192.168.0.0/16 10.0.0.0/8
       nmap -v -iR 10000 -PN -p 80
      NÉZD MEG A MAN OLDALAKAT A TOVÁBBI PARAMÉTEREKHEZ, LEÍRÁSOKHOZ ÉS PÉLDÁKHOZ

A CÉLPONT MEGHATÁROZÁSA

    Az Nmap parancssorban mindent, ami nem paraméter (vagy paraméter kiegészítés) célpont
    meghatározásként értelmez. Célpont meghatározása legegyszerűbben IP cím vagy állomásnév
    megadásával lehetséges.

    Néha szükség lehet szomszédos állomások teljes hálózatának letapogatására. Ennek érdekében
    az Nmap támogatja a CIDR stílusú címzést. Hozzáfűzheti a

    /numbits paramétert az IP címhez vagy az állomásnévhez és az Nmap letapogat minden IP
    címet, mely a numbits paraméter alapján a megadott IP címmel vagy állomással egy
    alhálózaton található. Például a 192.168.10.0/24 címzéssel letapogatható a 192.168.10.0
    (bináris: 11000000 10101000 00001010 00000000) és a 192.168.10.255 (bináris: 11000000
    10101000 00001010 11111111) címek közötti 256 állomás. A 192.168.10.40/24 címzést szintén
    ugyanezt az eredményt adja. Megadva a scanme.nmap.org állomást az IP címe 205.217.153.62.
    Így a scanme.nmap.org/16 címzéssel 65,536 IP cím tapogatható le a 205.217.0.0 és a
    205.217.255.255 címek között. A legkisebb megadható érték a /1, mellyel az Internet fele
    tapogatható le. A legnagyobb megadható érték a 32, mellyel a megadott állomás vagy IP cím
    tapogatható le, mivel itt a címbitek rögzítettek.

    A CIDR jelölés rövid, de nem eléggé rugalmas minden esetben. Például szeretné letapogatni
    a 192.168.0.0/16 címtartományt, de szeretné kihagyni a 0-ra és 255-re végződő IP címeket,
    mivel ezek általában üzenetszórási címek. Az Nmap ezt az úgynevezett oktett tartomány
    címzésen keresztül biztosítja. Ahelyett, hogy hagyományos IP címeket adna meg, megadhat
    vesszővel elválasztott számsorozatot vagy tartományt minden egyes oktettben. Például a
    192.168.0-255.1-254 címzéssel átugorhat minden olyan IP címet, melynek utolsó oktettje
    0-ra vagy 255-re végződik. A tartományok nem korlátozódnak kizárólag az utolsó oktettre: a
    0-255.0-255.13.37 címzéssel a teljes Internet címtérből letapogathatja azokat az
    állomásokat, melyeknek IP címük 13.37 -re végződik. Az ilyen nagy terjedelmű mintavétel
    hasznos lehet Internetes kutatásoknál és felméréseknél.

    Az IPv6 címek kizárólag teljes alakjukban vagy állomásnév alakban adhatóak meg. CIDR
    címzés és oktett tartományok nem támogatottak az IPv6 címzésnél, mivel ezek itt ritkán
    hasznosak.

    Az Nmap a parancssorban többféle célpont meghatározást elfogad és ezeknek nem kell
    azonosaknak lenniük. Az nmap scanme.nmap.org 192.168.0.0/16 10.0.0,1,3-7.0-255 parancs
    erre mutat egy példát.

    Bár a célpontok meghatározása általában a parancssorban történik, a következő paraméterek
    szintén használhatóak a célpontok megadására:

    -iL <fájlnév> (Bemenet listából)
      A célpontok kiválasztása a fájlnév által meghatározott fájlból. Nagyobb mennyiségű
      célpont megadása a parancssorban eléggé kényelmetlen, de mindennapos feladat. Például
      az Ön DHCP kiszolgálója nyilvántart 10,000 aktuális klienst, melyeket Ön mind le akar
      tapogatni. Vagy például le akarja tapogatni a teljes IP tartományt, kivéve a
      nyilvántartott címeket, hogy megtalálja azokat az állomásokat, amelyek érvénytelen
      statikus IP címet használnak. Egyszerűen generálja le a letapogatni kívánt állomások
      listáját és adja át a fájlnevet a -iL paraméteren keresztül az Nmap részére. A
      bejegyzések minden olyan formátumban szerepelhetnek, melyet az Nmap a parancssorán
      keresztül is elfogad (IP cím, állomásnév, CIDR, IPv6 vagy oktett tartomány). A
      bejegyzések elválasztására használhat a szóköz, a tabulátor, vagy írhat minden
      bejegyzést új sorba. Ha fájlnévként az elválasztójelet (-) adja meg, akkor az Nmap a
      célpontok adatait a standard bemenetről veszi át.

    -iR <állomások száma> (Véletlen célpontok kiválasztása)
      A teljes Internetet felölelő megfigyeléseknél és más kutatásoknál szükség lehet
      véletlenszerű célpontok kiválasztására. Az állomások száma paraméterrel
      meghatározhatja, hogy az Nmap hány IP címet generáljon. A nemkívánatos IP címek -
      privát, többesküldéses vagy ki nem osztott tartományok - automatikusan kikerülnek a
      listából. Ha a 0 paramétert adja meg, akkor a címek generálása a végtelenségig
      folytatódik. Vegye figyelembe, hogy néhány rendszergazdát zavarja, ha a hálózatát
      felhatalmazás nélkül vizsgálja és panasszal élhet. Így ezt a paramétert kizárólag
      saját felelősségére használja. Ha egy esős délutánon unatkozik, próbálja ki ezt a
      parancsot: nmap -sS -PS80 -iR 0 -p80. Így véletlenszerűen keresgélhet eddig ismeretlen
      webkiszolgálók után.

    --exclude <állomás1[,állomás2][,állomás3],...> (Állomások/hálózatok kihagyása)
      Azoknak a célpontoknak a vesszővel elválasztott listája, melyeket ki akar hagyni a
      letapogatásból, még ha tagjai is a megadott hálózati tartománynak. Az átadott lista a
      megszokott Nmap szintaxist követi, tehát szerepelhet benne állomásnév, CIDR tartomány,
      oktett tartomány stb. Ez akkor lehet hasznos, ha a letapogatni kívánt hálózat olyan
      kritikus kiszolgálókat vagy rendszereket tartalmaz, melyek nem várt módon reagálnak a
      kapuletapogatásra, illetve ha a letapogatni kívánt hálózat egy részét más valaki
      üzemelteti.

    --excludefile <fájlnév> (A kivételek listája)
      Ez ugyanazt a funkciót valósítja meg, mint az --exclude paraméter, csak a kivételeket
      nem a parancssorban adja át, hanem a fájlnév által meghatározott fájlban. A fájl
      formátumára ugyanazok érvényesek, mint a célpontokat tartalmazó fájlra.

ÁLLOMÁS FELDERÍTÉSE

    Bármilyen hálózati felderítési feladat legelső lépése, hogy a (sokszor) hatalmas IP
    tartományt leszűkítsük egy olyan listára, mely csak az aktív vagy érdekes állomásokat
    tartalmazza. Minden IP cím minden egyes kapujának letapogatása lassú és általában
    szükségtelen is. Természetesen hogy mi tesz egy állomást érdekessé, az nagymértékben függ
    a letapogatás céljától. Rendszergazdák érdeklődhetnek csak egy bizonyos szolgáltatást
    futtató állomások után, míg egy biztonsági ellenőrzésnél érdekes lehet minden berendezés,
    amelynek IP címe van. Egy rendszergazdának elegendő lehet egy ICMP visszhang alapú
    letapogatás, hogy felderítse a hálózatán lévő állomásokat, míg egy behatolási teszt során
    próbák ezreinek különféle csoportjait is be kell vetni egy tűzfal korlátozásainak
    megkerülésére.

    Mivel a felderítési igények teljesen különbözőek, ezért az Nmap a használt technikák
    testreszabásához rengeteg lehetőséget kínál. Az állomás felderítést sokan egyszerűen csak
    PING letapogatásnak hívják, pedig ez sokkal több, mint egyszerű ICMP visszhang kérés
    küldése (erre kiválóan alkalmasa a széles körben elterjedt ping eszköz. A felhasználók
    teljesen kihagyhatják a visszahang kérést a lista alapú letapogatással (-sL), a visszhang
    tiltásával (-PN) vagy a hálózathoz kötött, több kapura kiterjedő TCP SYN/ACK, UDP, és ICMP
    próbák tetszőleges kombinációjával. Ezeknek a próbáknak a célja olyan válaszok kérése,
    melyek megmutatják, hogy egy adott IP cím aktív-e (használja-e valamely állomás, vagy
    hálózati eszköz). A legtöbb hálózaton egy megadott időben az IP címeknek csak egy kis
    része aktív. Ez különösen igaz az RFC1918 által meghatározott privát címekre, mint például
    a 10.0.0.0/8 hálózat. Ebbe a hálózatba 16 millió IP cím tartozik, mégis a legtöbbször
    olyan vállalatok használják, melyeknek nincs 1000-nél több gépük. Az állomás felderítéssel
    ezek az elszórt gépek megtalálhatók az IP címek tengerében.

    Ha nincs megadva állomás felderítési paraméter, az Nmap minden egyes célpont felé elküld
    egy TCP ACK csomagot a 80-as kapura, valamint elküld egy ICMP visszhang kérést is.
    Kivételt képez, ha egy helyi ethernet hálózaton végez ARP letapogatást. Ha nem
    rendszergazdaként futtatja a programoz, akkor az ACK helyett egy SYN csomag kerül
    elküldésre a connect() rendszerhíváson keresztül. Ezek az alapértékek ugyanazok, mintha a
    -PA -PE paramétereket használta volna. A helyi hálózatokon ezek az állomásfelderítési
    próbák általában elegendőek, azonban egy biztonsági ellenőrzés során javasolt egy sokkal
    átfogóbb felderítést végezni.

    A -P* paraméterek (melyekkel a visszhang típusok adhatók meg) kombinálhatóak. Egy szigorú
    tűzfalon való átjutás esélyét növelheti, ha többféle próbát indít el különböző TCP
    kapukra, különféle jelzőbeállításokkal és ICMP kódokkal. Figyeljen arra, hogy a helyi
    ethernet hálózaton lévő célpontok esetén akkor is végrehajtódik egy ARP felderítés (-PR),
    ha megad más -P* paramétert, mivel ez szinte minden esetben gyorsabb és sokkal
    hatékonyabb.

    Alaphelyzeben az Nmap elvégez egy állomás felderítést és ezután kezdi el az élő
    állomásoikon a kapuk letapogatását. Ez akkor is igaz, ha egy nem alapértelmezett állomás
    felderítési módot határozott meg, mint például az UDP próbák (-PU). Olvassa el a -sP
    paraméter leírását, ha további információkra kiváncsi arról, hogyan hajthat végre csak
    állomás felderítést. Használja a -PN paramétert, ha ki akarja hagyni az állomás
    felderítési lépést és egyből a célpontok kapuletapogatására akar lépni. A következő
    paraméterekkel vezérelheti az állomások felderítését:

    -sL (Lista Letapogatás)
      A lista letapogatás az állomás felderítés legprimitívebb módja. Egyszerűen kilistázza
      a megadott hálózat(ok)on található állomásokat anélkül, hogy bármilyen adatcsomagot
      küldene. Alaphelyzeben az Nmap még ekkor is elvégez egy fordított DNS lekérdezést
      azért, hogy megkapja az állomások neveit. Gyakran meglepően sok információval
      szolgálhat egy egyszerű állomásnév is. Például az fw.chi egy vállalat Chicagoban lévő
      tűzfalának a neve. A lista végén az Nmap megadja az IP címek számát is. A lista
      letapogatással könnyen ellenőrizhető, hogy a célba vett állomásokhoz a megfeleő IP
      címek állnak-e rendelkezésre. Ha az állomás esetleg ismeretlen tartománynevet ad
      vissza, érdemes további ellenőrzést is elvégezni, nehogy véletlenül más hálózatot
      tapogasson le.

      Mivel az alapötlet az, hogy egyszerűen nyomtassunk egy listát a célpontokról, ezért a
      magasabb szintű funkciók, mint például a kapuletapogatás, az operációs rendszer
      érzékelése vagy a visszhang letapogatás nem kombinálható ezzel a funkcióval. Ha
      szeretné letiltani a visszhang letapogatást mialatt magasabb szintű funkciókat
      használ, olvassa el a -PN paraméter leírását.

    -sP (Visszhang Letapogatás)
      Ezzel a paraméterrel arra utasítja az Nmap programot, hogy kizárólag visszhang
      letapogatást (állomás felderítést) hajtson végre, majd nyomtasson egy listát azokról
      az állomásokról, amelyek válaszoltak a letapogatásra. Semmilyen további teszt (mint
      például kapuletapogatás, vagy operációs rendszer felderítése) nem kerül végrehajtásra.
      Ez a lépés némileg tolakodóbb, mint a lista letapogatás és gyakran ugyanolyan céllal
      használják. Ez lehetőséget biztosít a célhálózat finom felderítésére anélkül, hogy
      túlságosan felkeltené a figyelmet. Egy támadó számára sokkal hasznosabb azt tudni,
      hogy hány élő állomás van a célhálózatban, mint a lista letapogatás által visszaadott
      állomásneveknevek és IP címek halmaza.

      A rendszergazdák szintén hasznosnak fogják találni ezt a paramétert. Egyszerűen
      felderíthető vele a hálózatban elérhető állomások száma vagy ellenőrizhető egy
      kiszolgáló elérhetősége. Gyakran nevezik ezt a funkciót visszhang pásztázásnak is és
      sokkal megbízhatóbb, mint az üzenetszórási címre küldött viszhang kérés, mivel sok
      állomás nem válaszol az üzenetszórási címre küldött kérésre.

      Az -sP paraméter alapesetben egy ICMP visszhang kérést küld, valamint egy TCP csomagot
      a 80-as kapura. Ha a parancsot nem rendszergazdaként adjuk ki, csak egy SYN csomag
      kerül elküldésre (a connect() rendszerhívásonkeresztül) a célállomás 80-as kapujára.
      Ha rendszergazdaként a helyi hálózaton próbál állomásokat letapogatni, akkor egy ARP
      kérés (-PR) kerül elküldésres, hacsak nem adja meg a --send-ip paramétert. A nagyobb
      rugalmasság érdekében az -sP paraméter kombinálható bármelyik felderítési próbával
      (-P* paraméterek, kivéve a -PN paramétert). Ha ezeket a próbatípusokat használja,
      akkor az alapértelemzett próbák (ACK csomag és visszhang kérés) kimaradnak. Ha az Nmap
      programot futtató gép és a célállomás között szigorú szabályokkal működő tűzfal
      találhat, akkor ezeknek a fejlett technikáknak az alkalmazása mindenképpen ajánlott.
      Máskülönben kimaradhatnak állomások, ha a tűzfal eldobálja a próbákat, vagy a
      célállomások válaszait.

    -PN (Nincs visszhang)
      Ezzel a paraméterrel az Nmap állomás felderítési lépése teljesen elhagyható. Normál
      esetben az Nmap ezt a lépést használja az aktív állomások meghatározására a további
      letapogatás előtt. Alapesetben az Nmap az erőteljesebb próbákat (kapuk letapogatása,
      változat érzékelés, operációs rebdszer érzékelése) csak azokon az állomásokon hajtja
      végre, amelyeket aktívnak érzékelt. Ha a -PN paraméterrel letiltja a felderítési
      funkciót, az Nmap valamennyi megadott célpont IP címén végrehajtja a kért letapogatási
      műveleteket. Tehát ha egy B osztályú címtartományt adott meg célpontként (/16), akkor
      mind a 65,536 IP cím letapogatásra kerül. Csakúgy, mint a lista letapogatásnál, a
      megfelelő állomás felderítési lépés kimarad, viszont a célpontok listájának
      kinyomtatása és a kilépés helyett az Nmap folytatja a kért műveletek végrehajtását és
      feltételezi, hogy valamennyi célpont aktív. A helyi ethernet hálózaton lévő gépeken az
      ARP letapogatás ekkor is végrehajtásra kerül (hacsak a --send-ip paramétert meg nem
      adja), mivel a további letapogatásokhoz az Nmap-nek szüksége van a MAC címre. Ennek a
      paraméternek a régi meghatározása a P0 volt, de átnevezésre került, hogy
      megakadályozható legyen a protokoll visszhang PO paraméterével való keveredése.

    -PS [kapulista] (TCP SYN visszhang)
      Ez a paraméter egy beállított SYN zászlójú üres TCP csomagot küld a célpont felé. Az
      alapértelmezett célkapu a 80-as (ez fordítási időben megváltoztatható az nmap.h)
      fájlban a DEFAULT_TCP_PROBE_PORT_SPEC paraméterrel. Futásidőben is megadható más
      célkapu paraméterként. A szintaxis ugyanaz, mint a -p paraméternél, kivéve hogy a
      kaputípus megadása - mint például a T: - nem engedélyezett. Néhány példa: -PS22 és
      -PS22-25,80,113,1050,35000. Figyeljen arra, hogy a -PS paraméter és a kapulista között
      nem lehet szóköz. Ha több kaput is megadott, a próbák párhuzamosan kerülnek
      végrehajtásra.

      A beállított SYN zászló azt sugallja a célpontnak, hogy Ön kapcsolatot kíván
      kezdeményezni. Normál helyzetben a célkapu zárva lesz és a célpont egy RST (reset)
      csomagot küld vissza. Ha a kapu nyitva van, a célpont végrehajtja a 3 lépéses
      kapcsolatfelépítés második lépését és egy SYN/ACK TCP csomagot küld vissza. Ezután az
      Nmap-et futtató állomás egy RST csomag küldésével lebontja az éppen felépülő
      kapcsolatot ahelyett, hogy egy ACK csomag küldésével teljesen felépítené a
      kapcsolatot. Az RST csomagot nem az Nmap küldi, hanem a programot futtató állomás
      rendszermagja, válaszul a nem várt SYN/ACK csomagra.

      Az Nmap nem foglalkozik azzal, hogy a kapu nyitott vagy zárt. Mind az RST mind a
      SYN/ACK válasz azt jelzi, hogy a célállomás elérhető és válaszol.

      Unix rendszereken kizárólag a kiemelt root felhasználó képes nyers TCP csomagok
      küldésre és fogadására. Normál felhasználók esetén egy kerülő megoldást alkalmazunk a
      connect() rendszerhívás használatakor, minden egyes kapu esetén. Ennek során egy
      kapcsolat felépítését kezdeményező SYN csomagot küldünk a célpont felé. Ha a connect()
      sikeresen vagy az ECONNREFUSED hibával tér vissza, akkor az alsóbb TCP verem vagy
      SYN/ACK vagy RST csomagot fogadott. Ilyenkor a célállomás elérhetőnek lesz jelölve. Ha
      a kapcsolódási kísérlet az időzítés lejártáig függőben marad, a célállomás
      elérhetetlenként lesz jelölve. Ugyanez a kerülőút kerül alkalmazásra az IPv6
      kapcsolatok esetén is, mivel jelenleg az Nmap nem rendelkezik nyers IPv6 csomagok
      összeállításának képességével.

    -PA [kapulista] (TCP ACK Visszhang)
      A TCP ACK visszhang próba meglehetősen hasonlít az előzőekben tárgyalt SYN visszhang
      próbához. A különbség annyi, hogy a SYN zászló helyett az ACK zászló a beállított
      állapotú. Az ACK csomag jelzi, hogy a csomagot küldő fél készen áll az adatok
      fogadására a felépített kapcsolaton keresztül. Azonban jelen esetben nincs ilyen
      létező kapcsolat. A célállomások ilyenkor szinte minden esetben egy RST csomagot
      küldenek, felfedvén ezzel a jelenlétüket.

      A -PA paraméter a SYN próbához hasonlóan ugyanazt az alapértelmezett kaput használja
      és ugyanolyan formátumban adható át neki más célkapuk listája is. Ha nem kiemelt
      felhasználó próbálja használni ezt a funkciót, vagy a célpont IPv6 formátumú, akkor az
      előzőekben már tárgyalt kerülőút kerül alkalmazásra. Azonban jelen esetben ez nem
      tökéletes, mivel a connect() valójában SYN csomagot küld, nem ACK csomagot.

      Azért található meg mind a SYN, mind az ACK próba, hogy a lehető legjobban megnöveljük
      az esélyét a tűzfalak megkerülésének. A legtöbb rendszergazda úgy állítja be az
      útválasztóit és más egyszerű tűzfalait, hogy a nyilvános szolgáltatások felé tartó
      forgalom (pl. céges web- vagy levelező kiszolgáló) kivételével minden bejövő SYN
      csomagot dobjon el. Ez megakadályozza a bejövő forgalmat a céges hálózatba, viszont a
      felhasználók részére zavartalan kimenő forgalmat biztosít az Internet felé. Ez a
      nem-állapottartó megközelítés kevesebb erőforrást igényel a tűzfalakon/útválasztókon
      és széles körben támogatott. A Linux Netfilter/iptables tűzfalprogramja a --syn
      paraméteren keresztül valósítja meg ezt a nem-állapottartó működést. Az ilyen állapot
      nélküli tűzfalszabályok a SYN visszhang próbákat (-PS) nagy valószínűséggel
      elutasítják, ha azok zárt kaput céloznak. Ilyenkor az ACK próba sikeresen vágja át
      magát ezeken a szabályokon.

      Más általánosan használt tűzfalak állapottartó szabályok használatával utasítják el a
      nem várt csomagokat. Kezdetben ez a jellemző csak a felső kategóriás tűzfalakban volt
      megtalálható, de az utóbbi években egyre inkább elterjed az alsóbb kategóriákban is. A
      Linux Netfilter/iptables rendszere a --state paraméteren keresztül valósítja ezt meg,
      melyben a csomagokat a kapcsolat állapota alapján kategorizálja. Az ilyen rendszerek
      ellen a SYN próbák hatásosabbak, mivel a nem várt ACK csomagokat hamisnak tekintik és
      eldobják. Ezt a zavart úgy lehet elhárítani, ha mind a SYN, mind ACK próbát
      végrehajtjuk a -PS és -PA paraméterek megadásával.

    -PU [kapulista] (UDP Visszhang)
      Egy újabb állomás felderítési módszer az UDP visszhang próba, mely során egy üres
      (hacsak nem adja meg a --data-length paramétert) UDP csomagot küldünk a megadott kapu
      felé. A kapulista formátuma megegyezik az előző pontokban tárgyalt -PS és -PA
      paraméterekével. Ha nem adunk meg kaput, akkor alapértelmezettként a 31338-as kapu
      kerül használatra. Ez fordítási időben megváltoztatható az nmap.h állomány
      DEFAULT_UDP_PROBE_PORT_SPEC paraméterén keresztül. Ennél a letapogatásnál nem
      kifejezetten jó, ha egy nyitott kapuval próbálkozunk, ezért választunk egy magas
      számú, nagy valószínűséggel nem használt kaput.

      Ha a célponton egy zárt kaput tapogatunk le az UDP próbával, a célállomásból
      kicsalhatunk egy kapu nem elérhető (port unreachable) ICMP válaszcsomagot. Ez jelzi az
      Nmap-nek, hogy a célpont él és elérhető. Bármilyen más ICMP hibaüzenet (pl.
      állomás/hálózat nem elérhető, TTL élettartam lejárt) azt jelzi, hogy a célállomás nem
      érhető el. A válasz hiányát szintén így értelmezi a program. Ha nyitott kaput érünk
      el, a legtöbb szolgáltatás figyelmen kívül hagyja az üres csomagot és nem küld vissza
      semmilyen választ. Ezért használjuk alapértelmezésként a 31338-as kaput, melyet nagy
      valószínűséggel nem használ semmi. Néhány szolgáltatás, mint például a chargen
      válaszol az üres csomagokra is, mely így szintén azt jelzi, hogy a célpont elérhető.

      A legfőbb előnye ennek a letapogatásnak, hogy megkerüli azokat a szűrőket és
      útválasztókat, melyek kizárólag a TCP forgalmat figyelik. Például a program
      készítőjének volt egy Linksys BEFW11S4 vezeték nélküli útválasztója, mely a külső
      csatolóján az összes TCP kaput szűrte. Azonban az UDP próbák ellen védtelen volt.

    -PE; -PP; -PM (ICMP Visszhang Típusok)
      Az előzőekben tárgyalt szokatlan TCP és UDP állomás felderítési típusok mellett az
      Nmap képes a széles körben elterjedt ping program által használt csomagok küldésére
      is. Az Nmap egy 8-as típusú (visszhang kérés) ICMP csomagot küld a cél IP címre és egy
      0-ás típusú (visszhang válasz) csomagot vár vissza az elérhető állomásoktól. A
      hálózati felderítők bánatára a legtöbb állomás és tűzfal blokkolja ezeket a csomagokat
      ahelyett, hogy az RFC 1122[3] leírás szerint válaszolna rájuk. Emiatt a kizárólag ICMP
      alapú letapogatások ritkán adnak megbízható eredményt ismeretlen célpontok
      felderítésekor. Azonban belső hálózatokat felügyelő rendszergazdák számára praktikus
      és hasznos eszköz lehet. Használja a -PE paramétert a visszhang kérés engedélyezésére.

      Noha a visszhang kérés a szabványos ICMP kérés, az Nmap ennél tovább megy. Az ICMP
      szabvány (RFC 792[4]) emellett meghatároz még időbélyeg kérést (13-as kód), információ
      kérést (15-ös kód) és címmaszk kérést (17-es kód) is. Noha látszólag ezek a kérések
      arra szolgálnak, hogy információkat szerezzünk (például címmaszk vagy időbélyeg), de
      emellett könnyen használhatóak állomások felderítésére is. Amelyik rendszer válaszol
      az élő és elérhető. Az Nmap jelenleg nem támogatja az információ kérés csomagot, mivel
      ezt nem támogatják széles körben. Az RFC 1122 ragaszkodik ahhoz, hogy „az állomásoknak
      nem kellene támogatniuk ezeket az üzeneteket”. Az időbélyeg és a címmaszk kérések a
      -PP és a -PM paramétereken keresztül küldhetőek el. Az időbélyeg válasz (14-es ICMP
      kód) vagy a címmaszk válasz (18-as kód) elárulja, hogy az állomás elérhető. Ezek a
      kérések különösen akkor válnak értékessé, ha a rendszergazda letiltotta a visszhang
      kéréseket, miközben elfelejtett, hogy más ICMP kérések is használhatóak erre a célra.

    -PO [protokollista] (IP Protokoll Visszhang)
      Egy másik állomás federítési módszer az IPProto visszhang, amely az IP fejléc
      protokoll mezőjében megadott típusú IP csomagokat küld el. A protokoll lista
      ugyanolyan formátumú, mint az előzőekben tárgyal TCP és UDP felderítési paramétereknél
      használ kapulista. Ha nincs megadva protokoll, akkor alapértelmezettként ICMP (1-es
      protokoll), IGMP (2-es protokoll és IP-in-IP (4-es protokoll) csomagok lesznek
      elküldve. Az alapértelmezett protokollok fordítási időben adhatók meg az nmap.h
      állomány DEFAULT_PROTO_PROBE_PORT_SPEC változójában. Figyeljen arra, hogy az ICMP,
      IGMP, TCP (6-os protokoll és UDP (17-es protokoll) protokollok esetén a csomagok
      további fejlécekkel kerülnek elküldésre, míg más protokolloknál az IP fejléc mögött
      más adat nem kerül elküldésre (kivéve, ha a --data-length paramétert is megadta).

      Ez a felderítési metódus kétféle választ vár. Vagy az elküldött protokollnak megfelelő
      válasz érkezik, vagy egy 'Protocol Unreachable' ICMP üzenet, mely szerint az állomás
      nem támogatja az adott protokollt (mellyel el is árulta a létezését).

    -PR (ARP Visszhang)
      Az Nmap egyik leggyakoribb használata a helyi ethernet hálózat letapogatása. A legtöbb
      helyi hálózaton, különösen melyek az áldott RFC1918 alapú privát címtartományt
      használják, az IP címek legnagyobb része általában nincs használatban. Amikor az Nmap
      nyers IP csomagot próbál küldeni (például egy ICMP visszhang kérést), az operációs
      rendszernek meg kell határoznia a célpont IP címe alapján a hardvercímet (ARP) azért,
      hogy az ethernet keretet megfelelően tudja címezni. Ez gyakran lassú és problémás,
      mivel az operációs rendszereket nem úgy tervezik, hogy rövid ídő alatt több millió ARP
      kérést küldjenek el elérhetetlen állomások felé.

      Az ARP letapogatásnál az ARP kéréseket az Nmap program kifinomult algoritmusára
      bízzuk. Ha itt válasz érkezik, akkor már nem szükséges az IP alapú visszhang
      kérésekkel foglalkozni, mivel a célpont elérhető. Ezért az ARP letapogatás sokkal
      gyorsabb és megbízhatóbb, mint az IP alapú letapogatások. Ezért ezt a letapogatást az
      Nmap alaphelyzetben elvégzi, ha úgy érzékeli, hogy a célpont a helyi ethernet
      hálózaton található. A helyi hálózaton az Nmap még akkor is az ARP letapogatást fogja
      végrehajtani, ha más visszhang alapú letapogatást adtunk meg (mint például a -PE vagy
      a -PS). Ha egyáltalán nem kívánja használni az ARP letapogatást, adja meg a --send-ip
      paramétert.

    --traceroute (Útvonal nyomkövetése az állomáshoz)
      Az útvonal nyomkövetése a letapogatás után történik meg, a letapogatás eredményének
      figyelembe vételével. A nyomkövetéshez a célponton elérhető kapuk és protokollok közül
      azok lesznek felhasználva, melyekkel a célpont nagy valószínűséggel elérhető. A
      nyomkövetés a kapcsolódási letapogatás (connect (-sT)) és az üresjárati letapogatás
      (idle (-sI)) kivételével minden letapogatási típussal működőképes. Minden nyomkövetés
      az Nmap dinamikus időzítési modelljét használja és párhuzamosan kérül végrehajtásra.

      A nyomkövetéskor a csomagokat alacsony élettartam (time-to-live (TTL)) értékkel
      küldjük el, hogy az útvonalon lévő közbenső állomásokból az Időzítés letelt (Time
      Exceeded) ICMP hibaüzenetet tudjunk kicsalni. Alapesetben a nyomkövetésnél TTL=1
      értékkel kezdünk és addig növeljük a TTL értékét, amíg el nem érjük a célállomást. Az
      Nmap nyomkövetése magas TTL értékkel indít és egészen nuuláig csökken. A visszafelé
      történő kereséssel és egy ügyes gyorstároló algoritmussal az Nmap felgyorsítja a több
      állomáson keresztül végzett nyomkövetést. Átlagban az Nmap 5-10 csomaggal kevesebbet
      küld el állomásonként, de ez nagyban függ a hálózat állapotától. Ha csak egy alhálózat
      letapogatása történik (pl. 192.168.0.0/24), az Nmap a legtöbb állomáshoz valószínűleg
      csak egy csomagot küld.

    --reason (Állomás- és kapuállapot oka)
      Megjeleníti, hogy az egyes állomások és kapuk miért lettek a megadott állapotúnak
      jelölve. Ez a paraméter megjeleníti annak a csomagnak a típusát, amely az állomás vagy
      kapu állapotát meghatározta. Például egy RST csomag egy zárt kapuról vagy egy
      visszhang válasz egy működő állomásról. Az Nmap által szolgáltatott információk a
      letapogatás vagy a visszhang típusától függenek. A SYN letapogatás és a SYN visszhang
      (-sS és -PT) eredményei például nagyon részletesek, míg a TCP kapcsolódási letapogatás
      és visszhang (-sT) eredményei korlátozottak a connect rendszerhívás megvalósítása
      miatt. Ezt a jellemzőt a hibakeresési paraméter (-d) automatikusan engedélyezi. Az
      eredmények egy XML fájlban tárolódnak akkor is, ha ezt a paramétert nem adja meg.

    -n (Nincs DNS feloldás)
      Utasítja az Nmap programot, hogy soha ne végezzen fordított DNS feloldást az aktívnak
      talált IP címeken. Mivel a DNS még az Nmap beépített párhuzamos DNS feloldójával is
      lassú lehet, ennek a paraméternek a megadása felgyorsíthatja a letapogatást.

    -R (DNS feloldás minden célpontra)
      Utasítja az Nmap programot, hogy mindig végezzen fordított DNS feloldást a célpontok
      IP címeire. Normál helyzetben csak az elérhető (online) állomásokon történik fordított
      DNS feloldás.

    --system-dns (Használja a rendszer DNS feloldóját)
      Alaphelyzetben az Nmap a névfeloldást maga végzi úgy, hogy a rendszeren beállított
      névkiszolgáló felé közvetlenül küldi el a kéréseket és vár a válaszra. A teljesítmény
      javítása érdekében több kérés kerül elküldésre párhuzamosan (gyakran többszáz). A
      rendszer DNS feloldójának használatához adja meg ezt a paramétert (egyszerre egy IP a
      getnameinfo() rendszerhíváson keresztül). Ez sokkal lassabb és ritkán hasznos, kivéve
      ha valamilyen hibát talál az Nmap párhuzamos feloldójában (kérjük jelezze, ha így
      van). Az IPv6 letapogatásokhoz mindig a rendszer feloldóját használja a program.

    --dns-servers <server1[,server2],...> (A fordított DNS feloldáshoz használt kiszolgálók)
      Alaphelyzetben az Nmap a DNS kiszolgálók adatait a resolv.conf fájlból (UNIX) vagy a
      regisztrációs adatbázisból (Windows) próbálja meg kinyerni. Ezzel a paraméterrel Ön
      más kiszolgálókat is megadhat. A program nem veszi figyelembe ezt a paramétert, ha a
      --system-dns paramétert használja, vagy IPv6 letapogatást hajt végre. Több DNS
      kiszolgáló használat gyakran felgyorsítja a feloldást, különösen ha a célpont IP
      tartományának meghatalmazott kiszolgálóját használja. Ezzel a paraméterrel fokozható a
      rejtőzködés is, mivel a kérések tküldhetők több rekurzív DNS kiszolgálón is.

      Szintén hasznos lehet ez a paraméter a magánhálózatok letapogatásakor. Néha csak
      néhány névkiszolgáló ad vissza megfelelő fordított DNS információkat és nem mindig
      tudhatja, hogy ezek hol vannak. Letapogathatja a hálózatot az 53-as kapura keresve
      (esetleg változat érzékeléssel együtt), ezután kipróbálhatja a lista alapú
      letapogatást (-sL) egyesével megadva a névkiszolgálókat a --dns-servers paraméterben
      addig, amíg meg nem találja a megfelelőt.

KAPULETAPOGATÁSI ALAPOK

    Bár az Nmap funkciói folyamatosan bővültek az évek folyamán, kezdetben még csak egy
    hatékony kapuletapogató volt és ez is maradt a fő funkciója. Az egyszerű nmap célpont
    parancs kiadásával több, mint 1660 TCP kaput tapogathatunk le a célpont gépen. Míg a
    legtöbb kapuletapogató hagyományosan csak nyitott vagy zárt csoportba sorolja a kapukat,
    az Nmap sokkal finomabban dolgozik. A kapukat hat csoportba sorolja: nyitott, zárt, szűrt,
    szűretlen, nyitott|szűrt, vagy zárt|szűrt.

    Ezek nem a kapu valódi állapotát jelzik, hanem azt, hogy az Nmap hogyan látja őket.
    Például a célponttal egyező hálózatból induló Nmap letapogatás mutathatja a 135/tcp kaput
    nyitottnak, míg ugyanabban az időben, ugyanolyan paraméterekkel az Internet felől a
    letapogatás mutathatja a kaput szűrt állapotúnak.

    Az Nmap által felimert hat kapuállapot

    nyitott
      Egy alkalmazás ezen a kapun aktívan fogadja a TCP kapcsolatokat vagy az UDP
      csomagokat. A kapuletapogatás elsődleges célja ezeknek a felderítése.
      Biztonság-tudatos emberek tudják, hogy minden nyitott kapu sugárút egy támadáshoz. A
      támadók és a tesztelők szeretnék kihasználni ezeket a nyitott kapukat, míg a
      rendszergazdák megpróbálják lezárni, vagy tűzfallal védeni őket anélkül, hogy a
      jogosult felhasználókat akadályoznák a használatban. A nyitott kapuk nem csak
      biztonsági szempontból lehetnek érdekesek, mivel valamilyen hálózaton keresztül
      elérhető szolgáltatást mutatnak.

    zárt
      Egy zárt kapu elérhető (fogadja az Nmap próbacsomagjait és válaszol rájuk), de nem fut
      rajta semmilyen alkalmazás. Segítséget nyújtanak annak meghatározásában, hogy az IP
      címhez tartozó állomás működik (állomás felderítés, vagy visszhang letapogatás),
      valamint felhasználhatók az operációs rendszer meghatározására is. Mivel a zárt kapuk
      elérhetők, érdemes lehet őket később ismét letapogatni, hátha menet közben nyitottá
      válnak. A rendszergazdáknak érdemes figyelni arra, hogy az ilyen kapukat tűzfallal
      blokkolják. Ezután ezek a kapuk szűrt állapotot fognak mutatni, ahogy azt a következő
      rész is mutatja.

    szűrt
      Az Nmap nem tudja meghatározni, hogy a kapu nyitott-e, mert egy csomagszűrő
      megakadályozza, hogy a próbák eljussanak a kapuig. A szűrés történhet külön tűzfallal,
      útválasztó szabályokkal vagy az állomásra telepített tűzfal programmal. Ezek a kapuk
      zavarják a támadókat, mivel nagyon kevés információt közölnek. Néhány esetben
      visszaküldhetnek ICMP hibaüzeneteket (pl. ICMP 3-as típus 13-as kód: a célpont nem
      érhető el, a kommunikáció tiltott), de a legáltalánosabb, hogy a szűrők egyszerűen
      eldobálják a próbacsomagokat. Ez arra készteti az Nmap programot, hogy néhányszor újra
      megpróbálja a kapcsolódást, hogy kiszűrhetőek legyenek a hálózati hiba miatti
      csomagvesztések. Ez viszont drámai módon lelassítja a letapogatást.

    szűretlen
      A szűretlen állapot azt jelenti, hogy a kapu elérhető, de az Nmap nem tudja
      meghatározni, hogy zárt vagy nyitott. Csak a tűzfal szabályok feltérképezésére
      használt ACK letapogatás sorolja a kapukat ebbe a csoportba. A szűretlen kapuk
      ismételt letapogatása más módszerekkel (pl. Window, SYN vagy FIN letapogatás) segíthet
      a kapu állapotának pontosabb meghatározásában.

    nyitott|szűrt
      Az Nmap akkor sorolja a kapukat ebbe a csoportba, ha nem tudja meghatározni, hogy
      nyitott vagy szűrt. Ez olyan letapogatási típusoknál fordul elő, amelynél a nyitott
      kapu nem ad választ. A válasz hiánya jelentheti azt is, hogy egy csomagszűrő eldobta a
      próbacsomagot vagy a visszaadott választ. Így az Nmap nem tudja bioztosan
      meghatározni, hogy a kapu nyitott vagy szűrt. Az UDP, az IP protokoll, a FIN, a Null
      és az Xmas letapogatás minősíti így a kapukat.

    zárt|szűrt
      Ezt az állapotot akkor adja vissza az Nmap, amikor nem tudja meghatározni, hogy a kapu
      zárt vagy szűrt állapotú. Csak az IP ID üresjárati letapogatásnál használt.

KAPULETAPOGATÁSI TECHNIKÁK

    Mint kezdő autószerelő, több órás küzdelmet folytattam azért, hogy a munkához szükséges
    legelemibb szerszámok (kalapács, ragasztószalag, csavarkulcs stb.) kéznél legyenek. Miután
    szánalmas kudarcot vallottam, elvontattam a tragacsomat egy igazi szerelőhöz. Ő szintén
    sokáig kotorászott egy óriási szerszámos ládában de végül előhúzta a megfelelő ketyerét,
    amivel aztán könnyedén elvégezte a munkát. A kapuletapogatás művészete is hasonló. A
    szakértők ismerik a letapogatási technikák százait és minden feladathoz a megfelelőt (vagy
    több kombinációját) használják. Másfelől viszont a gyakorlatlan felhasználók és a
    szkriptkölykök minden feladathoz az alap SYN letapogatást használják. Mivel az Nmap
    ingyenesen elérhető, így a mesteri letapogatás egyetlen határa a tudás. Így természetesen
    legyőzi az autóipart, ahol már annak a meghatározásához is elég sok szaktudás kell, hogy
    miféle szerszámra lesz szükség. Ráadásul ezt még meg is kell venni egy rakás pénzért.

    A legtöbb letapogatási technikát kizárólag kiemelt felhasználók érik el. Ez azért van,
    mert ezek a technikák nyers csomagok küldésével dolgoznak, melyhez rendszergazdai
    hozzáférés szükséges. Windows rendszereken is ajánlatos rendszergazda szintű
    felhasználóként használni a programot még akkor is, ha a WinPcap programkönyvtár elérhető
    az operációs rendszerhez. A rendszergazda szintű használat az Nmap 1997-es megjelenésekor
    egy komoly korlátozás volt, mivel akkoriban a legtöbb felhasználónak csak korlátozott
    parancshéj hozzáférése volt. Ma már más a helyzet. A számítógépek olcsóbbak, sokkal több
    ember kapcsolódik folyamatosan az Internetre és az asztali Unix rendszerek (mint például a
    Linux és a Mac OS X) is jobban elterjedtek. Ma már elérhető az Nmap Windows környezetben
    is, így még több gépen használható. Mindezeknek köszönhetően egyre kevesebb helyen kell az
    Nmap programot korlátozott parancshéj alatt futtani. Ez jó dolog, mivel a kiemelt
    felhasználóknak nyújtott szolgáltatások teszik a programot erőteljessé és rugalmassá.

    Bár az Nmap a lehető legpontosabb eredményre törekszik, nem szabad megfeledkezni arról,
    hogy minden eredménye a célállomás (vagy egy előtte lévő tűzfal) által visszaküldött
    csomagokon alapul. Ezek lehetnek megbízhatatlan állomások, melyek szándékosan megtévesztő
    válaszokat küldenek. Meglehetősen elterjedtek az olyan állomások, melyek az Nmap próbáira
    nem úgy válaszolnak, ahogyan azt az RFC szabványok meghatározzák. A FIN, NULL és Xmas
    letapogatások különösen érzékenyek az ilyen problémákra. Ezek a problémák erősen kötődnek
    egyes letapogatási típusokhoz, így a megfelelő letapogatások leírásainál részletesen is
    foglalkozunk velük.

    Ebben a szakaszban található az Nmap által támogatott tucatnyi letapogatási technika
    leírása. Egyszerre csak egyféle technika használható. Kivételt képez az UDP letapogatás
    (-sU), mely bármelyik TCP letapogatással kombinálható. A letapogatások típusának megadása
    a következő formátumban lehetséges: -sC, ahol a C a letapogatás nevének egy kiemelt
    betűje, általában az első. Az egyetlen kivétel a sokak által utált FTP ugráló letapogatás
    (-b). Alapértelmezetten az Nmap egy SYN letapogatást hajt végre. Kivétel, ha a
    felhasználónak nincs megfelelő jogosultsága nyers csomagok küldésére, vagy a célpont címe
    IPv6 formátumú. Ilyenkor a hagyományos connect() letapogatás történik. Az ebben a
    szakaszban felsorolt letapogatásokat csak kiemelt felhasználók hajthatják végre. Normál
    felhasználók csak a connect() és az FTP ugráló letapogatásra jogosultak.

    -sS (TCP SYN letapogatás)
      A SYN letapogatás az alapértelmezett és a legelterjedtebb letapogatás, nem véletlenül.
      Gyorsan végrehajtható, gyors hálózatokon másodpercenként több ezer kapu lepróbálható
      anélkül, hogy tolakodó tűzfalak zavarnák a folyamatot. A SYN letapogatás eléggé
      diszkrét és rejtett, mivel sosem fejeződik be a TCP kapcsolat felépítése. Bármelyik
      megfelelő TCP veremmel működik, ellentétben a FIN/NULL/Xmas, a Maimon vagy az
      üresjárati letapogatással, melyek erősen függnek az egyes operációs rendszerek egyedi
      veremkialakításától. Szintén előnyös, hogy tisztán megkülönböztethetők a nyitott, zárt
      és szűrt kapuállapotok.

      Ezt a technikát gyakran nevezik félig nyitott letapogatásnak is, mivel sosem jön létre
      egy teljes TCP kapcsolat. Egy SYN csomag elküldésével szimuláljuk egy kapcsolat
      felépítését és várunk a válaszra. A SYN/ACK válasz jelzi, hogy a kapu fogadja a
      kapcsolódást (nyitott), az RST (reset) pedig azt, hogy nem. Ha néhány ismétlés után
      sem érkezik válasz, a kapu szűrt állapotúként lesz jelölve. Szintén ezt a jelölést
      kapja, ha egy ICMP nem elérhető hibaüzenet (kód 3, típus 1, 2, 3, 9, 10 vagy 13)
      érkezik.

    -sT (TCP connect letapogatás)
      Ha a SYN letapogatás nem érhető el, akkor a TCP connect() letapogatás válik
      alapértelmezetté. Ez akkor történik meg, ha a felhasználónak nincs jogosultsága nyers
      adatcsomagokkal dolgozni, vagy ha a célpont IPv6 címet használ. A nyers csomagok
      használata helyett az Nmap átadja a célpont címét és a célkapu számát az operációs
      rendszernek, hogy az építse fel a kapcsolatot a connect() rendszerhívás segítségével.
      Ugyanezt a magas szintű rendszerhívást használják a böngészők, a P2P kliensek és más
      hálózati alkalmazások is a kapcsolatok felépítéséhez. Ez része a Berkeley Sockets API
      néven ismert programozási felületnek. Az Nmap ilyenkor a nyers válaszcsomagok
      beolvasása helyett ezt a felületet használja az egyes kapcsolatok állapotának
      lekérdezésére.

      Ha a SYN letapogatás elérhető, általában jobb azt választani. Az Nmap sokkal jobban
      kézben tudja tartani a nyers csomagokat, mint a magasabb szintű connect()
      rendszerhívást. A SYN letapogatás félig nyitott kapcsolataival ellentétben a
      rendszerhívás teljesen felépíti a kapcsolatot a célponttal. Ez nem csak tovább tart,
      de több adatcsomagra is van szükség ugyanannyi információ megszerzéséhez. Ráadásula
      célpont naplózhatja is a kapcsolódást. Egy rendes behatolás érzékelő még jelezhet is,
      bár a legtöbb gépen nincs ilyen riasztórendszer. Az átlagos Unix rendszereken a
      legtöbb szolgáltatás bejegyzést készit a rendszernaplóba a kapcsolatról, amit
      ráadásként még kiegészíthet egy hibaüzenettel is, ha a kapcsolatot adatküldés nélkül
      azonnal megszakítjuk. Néhány szánalmas szolgáltatás ilyenkor összeomlik, bár ez nem
      túl jellemző. Ha egy rendszergazda rengeteg, azonos helyről érkező kapcsolódást lát a
      rendszernaplóban, azonnal tudni fogja, hogy connect() letapogatás áldozata lett.

    -sU (UDP letapogatások)
      Bár a legismertebb Internetes szolgáltatások a TCP protokollt használják, azért az
      UDP[5] alapú szolgáltatások is széles körben elterjedtek. A három legismertebb a DNS,
      az SNMP és a DHCP (a használt kapuk: 53, 161/162 és 67/68). Mivel az UDP letapogatás
      általában lassabb és sokkal bonyolultabb, mint a TCP, néhány biztonsági felülvizsgáló
      nem is figyel ezekre a kapukra. Ez nagy hiba, mivel eléggé elterjedtek a kihasználható
      UDP alapú szolgáltatások és a támadók bizonyosan nem hagyják figyelmen kívül ezeket.
      Szerencsére az Nmap segít leltárba foglalni az UDP kapukat is.

      Az UDP letapogatás az -sU paraméterrel indítható. Kombinálható valamilyen TCP
      letapogatással, mint például a SYN letapogatás (-sS), így egyidőben mindkét protokoll
      ellenőrizhető.

      Az UDP letapogatás úgy működik, hogy egy üres (adat nélküli) UDP fejlécet küldünk
      minden egyes célkapura. Ha ICMP "Kapu nem elérhető" hiba (3-as típus, 3-as kód)
      érkezik vissza, a kapu zárt. Más típusú ICMP "nem elérhető" hibák esetén (1, 2, 9, 10
      vagy 13) a kapu szűrt. Alkalmanként egy szolgáltatás valamilyen UDP csomagot küldhet
      vissza, ezzel jelezve, hogy a kapu nyitott. Ha néhány megismételt próba után sem
      érkezik válasz, a kapu jelölése nyitott|szűrt. Ez azt jelenti, hogy a kapu lehet
      nyitott, vagy egy csomagszűrő blokkolja az átvitelt. A szolgáltatások
      verzióletapogatása (-sV) segíthet elkülöníteni a ténylegesen nyitott kapukat a szűrt
      kapuktól.

      Az UDP letapogatás legnagyobb kihívása a gyors végrehajtás. A nyitott és a szűrt kapuk
      ritkán küldenek vissza valamilyen választ, arra kényszerítve az Nmap programot, hogy
      az időzítés lejártáig várakozzon, majd megismételje a próbát azt feltételezve, hogy a
      próba vagy a válasz elveszett. A zárt kapuk gyakran még nagyobb problémát jelentenek.
      Ezek általában egy ICMP "Kapu nem elérhető" hibaüzenetet küldenek vissza. De az RST
      csomagokkal ellentétben, melyeket a zárt TCP kapuk küldenek vissza válaszként a SYN
      vagy a connect() letapogatásra, a legtöbb állomás alapból korlátozza az elküldhető
      ICMP "Kapu nem elérhető" oüzenetek mennyiségét. A Linux és a Solaris operációs
      rendszerek különösen szigorúak ebből a szempontból. Például a Linux 2.4.20-as
      rendszermagja a "Célállomás nem elérhető" üzenetekből csak másodpercenként egyet enged
      elküldeni (a net/ipv4/icmp.c fájlban).

      Az Nmap észleli ezt a korlátozást és képes eléggé lelassítani a próbákat, hogy
      megelőzze a hálózat elárasztását olyan haszontalan csomagokkal, melyeket a célállomás
      úgyis eldobna. Sajnos a Linux stílusú, egy csomag/másodperc korlátozás miatt a teljes
      65536 UDP port letapogatása több,mint 18 óráig tart. Néhány ötlettel felgyorsítható az
      UDP letapogatás: több állomás letapogatása párhuzamosan, a legáltalánosabb kapuk
      letapogatása először, letapogatás tűzfalon belülről és a lassú állomások átugrása a
      --host-timeout paraméter megadásával.

    -sN; -sF; -sX (TCP NULL, FIN és Xmas letapogatás)
      Az Nmap ennek a három letapogatásnak a segítségével (a --scanflags paraméter
      segítségével még több lehet, erről bővebben a következő szakaszban) kiaknázza azt a
      hajszálnyi rést, mely a TCP RFC[6] leírásban található és így tesz különbséget a
      nyitott és a zárt kapuk között. A 65-dik oldalon ez áll: „ha a célkapu ZÁRT .... egy
      RST bitet nem tartalmazó bejövő csomagra válaszként egy RST csomagot kell küldeni.” A
      következő oldalon azt tárgyalja, hogy egy nyitott kapura SYN, RST vagy ACK bit nélküli
      csomag „valószínűtlen, hogy érkezne, de ha mégis ez történne, a csomagot el kell
      dobni.”

      Ha olyan rendszereket tapogatunk le, amelyek megfelelnek ennek az RFC leírásnak, akkor
      bármilyen olyan próbacsomag, amely nem tartalmazza a SYN, ACK vagy RST bitet egy RST
      választ fog kiváltani, ha a célkapu zárt és nem vált ki választ, ha a célkapu nyitott.
      Amíg ez a három bit nem szerepel, a másik három bit (FIN, PSH, URG) tetszőleges
      kombinációja használható. Az Nmap ezt három letapogatási típussal használja ki:

      NULL letapogatás (-sN)
        Nem állít be egyetlen bitet sem (a TCP zászlók értéke 0)

      FIN letapogatás (-sF)
        Csak a TCP FIN bitet állítja be.

      Xmas letapogatás (-sX)
        Beállítja a FIN, PSH és URG zászlókat, így a csomag olyan lesz, mint a
        karácsonyfa.

      Mindhárom letapogatás ugyanúgy viselkedik, az egyetlen különbség a próbacsomagban
      beállított zászlók között van. Ha válaszként RST csomag érkezik, a kapu besorolása
      zárt lesz, míg ha nem érkezik válasz, a besorolás nyitott|szűrt. Ha válaszként ICMP
      "nem elérhető" (kód 3, típus 1, 2, 3, 9, 10 vagy 13) hiba érkezik, a kapu jelölése
      szűrt lesz.

      Ezeknek a letapogatásoknak a legnagyobb előnye, hogy könnyen átcsúsznak egyes
      nem-állapottartó tűzfalakon és csomagszűrő útválasztókon. Másik előnyük, hogy némileg
      rejtettebbek, mint a hagyományok SYN letapogatás. Azért sokat ne várjunk - a legtöbb
      modern behatolásérzékelő (IDS) képes észlelni ezt a fajta letapogatást. Nagy hátrány,
      hogy nem minden rendszer követi szigorúan az RFC 793 előírásait. Számos rendszer RST
      csomagot küld vissza ezekre a letapogatásokra a kapu állapotától függetlenül. Emiatt
      az összes kapu zárt jelölést kap. A jelentősebb operációs rendszerek, melyek így
      tesznek: a Microsoft Windows, több CISCO eszköz, a BSDI és az IBM OS/400. Ennek
      ellenére a legtöbb Unix alapú operációs rendszer ellen használhatók ezek a
      letapogatások. Másik hátránya ezeknek a letapogatásoknak, hogy nemképesek különbséget
      tenni a nyitott és a szűrt kapuk között, így ezek a kapuk a nyitott|szűrtjelölést
      kapják.

    -sA (TCP ACK letapogatás)
      Ez a letapogatás teljesen eltér az előzőekben tárgyaltaktól, mivel sosem határozza meg
      a nyitott (vagy a nyitott|szűrt) kapukat. Arra használható, hogy kikémleljük egy
      tűzfal szabályrendszerét, meghatározva hogy állapottartó vagy sem és hogy mely kapukat
      szűri.

      Az ACK letapogatás során olyan csomagokat küldünk a célpont felé, melynek csak az ACK
      zászlóját állítjuk be (kivéve, ha a --scanflags paramétert is használjuk). Szűrés
      nélküli rendszereknél mind a nyitott, mind a zárt kapuk RST csomagot küldenek vissza
      erre a próbára. Az Nmap ezeket a kapukat szűretlen jelzéssel látja el, így jelölve,
      hogy az ACK csomag eléri a kaput, de annak nyitott vagy zárt állapota nincs
      meghatározva. Azok a kapuk, melyek nem válaszolnak, vagy bizonyos ICMP hibaüzenetet
      (kód 3, típus 1, 2, 3, 9, 10 vagy 13) küldenek vissza, szűrt jelölést kapnak.

    -sW (TCP Window letapogatás)
      A Window letapogatás megegyezik az ACK letapogatással. Az egyetlen különbség, hogy
      kihasználja egyes rendszerek TCP megvalósításának jellegzetességét, így téve
      különbséget a nyitott és a zárt kapuk között, ahelyett hogy minden visszakapott RST
      csomag esetén a kaput szűretlennek jelölne. Ezt úgy éri el, hogy megvizsgálja a
      visszaküldött RST csomag Window szakaszát. Néhány rendszernél a nyitott kapu esetén a
      Window értéke pozitív, míg zárt kapunál nulla. Így pozitív Window érték esetén a kapu
      nyitott, míg nulla Window érték esetén a kapu zárt jelölést kap.

      Ez a letapogatás az interneten található rendszerek egy kis részének jellegzetességén
      alapul, így nem tekinthető teljesen megbízhatónak. Azoknál a rendszereknél, melyek nem
      így működnek az összes kapu zárt állapotot fog jelezni. Természetesen lehetséges, hogy
      a célpontnak nincs egyetlen nyitott kapuja sem. Ha a legtöbb letapogatott kapu zárt,
      de néhány elterjedt kapu (például a 22, 25, 53) szűrt állapotú, a rendszer legalábbis
      gyanús. Alkalmanként a rendszerek teljesen ellentétesen viselkednek. Ha a letapogatás
      1000 nyitott és 3 zárt vagy szűrt kaput jelez, akkor valószínűleg pont az a 3 kapu a
      nyitott.

    -sM (TCP Maimon letapogatás)
      A Maimon letapogatás a felfedezője, Uriel Maimon után kapta a nevét. Ő a technikát a
      Phrack Magazine 49-es számában írta le (1996 November). Az Nmap, mely két számmal
      később jelent meg, szintén ismeri ezt a technikát. Az eljárás ugyanaz, mint a NULL,
      FIN és Xmas letapogatásnál, csak itt FIN/ACK csomagot küldünk el. Az RFC 793 (TCP)
      szerint egy ilyen csomag beérkezésekor mind a nyitott, mind a zárt kapunka RST
      csomagot kell küldenie válaszként. Uriel észrevette, hogy sok BSD alapú rendszer
      nyitott kapuk esetén egyszerűen eldobja ezeket a csomagokat.

    --scanflags (Testreszabott TCP letapogatás)
      Az igazán képzett Nmap felhasználóknak nem kell magukat a programba beépített
      letapogatási típusokra korlátozniuk. A --scanflags paraméterrel saját letapogatási
      típusokat tervezhetnek, tetszőleges TCP zászlók használatával. Engedje szabadon a
      fantáziáját, hogy kitérhessen az olyan behatolásérzékelő rendszerek elől, amelyek
      gyártói csak átlapozták az Nmap leírását a szabályok megadásakor!

      A --scanflags paraméterezése történhet számmal (például 9 (PSH and FIN)) is, de a
      szimbolikus nevek használata sokkal könnyebb. Csak keverje össze az URG, ACK, PSH,
      RST, SYN és FIN zászlókat tetszőleges kombinációban. Például a --scanflags
      URGACKPSHRSTSYNFIN beállítja az összes zászlót, bár ez nem túl hasznos. A zászlók
      megadásának sorrendje nem lényeges.

      A kívánt zászlók megadása mellet megadhatja a TCP letapogatás típusát is (például -sA
      vagy -sF). Ezzel az alaptípussal meghatározhatja, hogy az Nmap hogyan értelmezze a
      válaszokat. Például a SYN letapogatásnál ha nem érkezik válasz, akkor a kapu állapota
      szűrt, míg a FIN letapogatásnál ugyanez nyitott|szűrt állapotot jelez. Az Nmap
      ugyanúgy viselkedik, mint az alap letapogatásnál, csak a próbacsomagban a megadott
      zászlókat fogja használni az alap letapogatás zászlói helyett. Ha nem ad meg
      alaptípust, a SYN letapogatást fogja használni.

    -sI <zombi állomás[:próbakapu]> (Üresjárati letapogatás)
      Ez a fejlett eljárás egy igazi vakon végzett TCP letapogatást hajt végre a
      célállomáson (ez azt jelenti, hogy a saját IP címéről semmilyen csomag nem lesz
      elküldve a célállomásra). Ehelyett kihasználjuk azt, hogy a zombi gépen megjósolható
      az IP töredezettségmező sorszámgenerátorának következő értéke és ezzel az
      oldaltámadással szerzünk információt a célgépen lévő nyitott kapukról. A
      behatolásérzékelő rendszerek úgy látják majd, hogy a letapogatás a zombi állomás felől
      érkezett (melynek élőnek kell lennie és meg kell felelnie bizonyos követelményeknek).
      Ez az elbűvölő letapogatás túl bonyolult ahhoz, hogy ebben a leírásban részletesen is
      foglalkozhassunk vele, ezért írtam egy részletes leírást róla, mely a
      https://nmap.org/idlescan.html címen olvasható.

      Amellett, hogy különösen rejtett, ezzel a letapogatással kihasználható a gépek
      közötti, IP alapú bizalmi viszony. A nyitott kapuk ebben az esetben a zombi gép
      nézőpontjából láthatóak nyitottnak. Megpróbálhat letapogatni egy célállomást több
      olyan zombi használatával, melyekről sejthető, hogy a célpont megbízhatónak tekinti
      (útválasztó vagy csomagszűrő szabályok alapján).

      A zombigép nevéhez kettősponttal elválasztva hozzáadhat egy kapuszámot is, ha le
      akarja tesztelni az IP ID változásait a zombigépen. Egyébként az Nmap a TCP visszhang
      próbakapuját (80) fogja használni.

    -sO (IP protokoll letapogatás)
      Az IP protokoll letapogatással meghatározható, hogy a célállomás mely IP protokollokat
      (TCP, ICMP, IGMP stb.) támogatja. Technikai szempontból ez nem igazán kapuletapogatás,
      mivel a TCP és UDP kapuszámok helyett az IP protokoll számokon megy végig. Ugyanúgy a
      -p paramétert használja, csak itt a kapu száma helyett a protokoll számát kell
      megadni, az eredményeket ugyanolyan formátumban adja vissza, mint a kapuletapogatások
      és ugyanazt a letapogató motort használja, mint a kapuletapogatás. gy elég közel áll a
      kapuletapogatáshoz, hogy ide tartozzon.

      Amellett, hogy magában is hasznos, a protokoll letapogatáson látszik a nyílt
      forráskódú programok igazi ereje. Bár az alapötlet meglehetősen egyszerű, nem
      gondoltam, hogy bele kéne vennem a programba és nem is érkezett ilyen kérés felém.
      Aztán 2000 nyarán Gerhard Rieger fejében megfogalmazódott az ötlet, készített egy
      nagyszerű kiegészítést, melyben megvalósította a letapogatást és elküldte az
      nmap-hackers levelezőlistára. n beillesztettem az Nmap forrásfájába és másnap kiadtam
      egy új változatot a programból. Csak kevés kereskedelmi programnak vannak olyan lelkes
      felhasználói, akik megterveznék és tadnák a saját fejlesztéseiket!

      A protokoll letapogatás az UDP letapogatáshoz hasonlóan működik. Ahelyett, hogy a
      kapuszámokat váltogatná az UDP csomagban, IP fejléceket küldözget, melyben a 8 bites
      protokollmező változtatja. A fejlécek általában üresek, nem tartalmaznak adatot és
      egyáltalán nem felelnek meg a tesztelt protokollnak. Három kivétel van: A TCP, az UDP
      és az ICMP. Ezekhez a protokollokhoz létezik a megfelelő fejléc, mert egyrészt a
      legtöbb rendszer nem hajlandó egyébként elküldeni a csomagot, másrészt az Nmap
      rendelkezik az összeállításukhoz szükséges tudással. Ahelyett, hogy az ICMP "kapu nem
      elérhető" üzenetre várakozna, a protokoll letapogatás az ICMP protokoll nem elérhető
      üzenetre vár. Ha az Nmap bármelyik protokollnál bármilyen választ kap, akkor a
      protokoll nyitott jelölést kap. Ha egy ICMP "protokoll nem elérhető" hiba érkezik
      (típus 3, kód 2), akkor a protokoll zárt jelölést kap. Más ICMP hibaüzenetek (típus 3,
      kód 1, 3, 9, 10 vagy 13) esetén a protokoll szűrt jelölést kap (bár ez azt bizonyítja,
      hogy ugyanakkor az ICMP protokoll nyitott). Ha néhány ismétlés után sem érkezik
      válasz, akkor a protokoll nyitott|szűrt jelölést kap.

    -b <FTP átjátszó állomás> (FTP ugráló letapogatás)
      Az FTP protokoll egy érdekes lehetősége (RFC 959[7]) az úgynevezett megbízott (proxy)
      FTP kapcsolat. Ez lehetővé teszi a felhasználónak, hogy csatlakozzon egy FTP
      kiszolgálóhoz, majd utasítsa a kiszolgálót, hogy fájlokat küldjön egy harmadik
      kiszolgálónak. Ez a lehetőség olyan sok visszaélésre alkalmas, hogy a legtöbb
      kiszolgáló nem is támogatja. Az egyik visszaélési lehetőség, hogy az FTP kiszolgálót
      kapuletapogatásra lehet használni egy harmadik állomás ellen. Egyszerűen arra kell
      utasítani az FTP kiszolgálót, hogy küldjön el egy fájlt a célállomás minden egyes
      érdekes kapujára. A hibaüzenetek jelzik, hogy a kapu nyitott, vagy zárt. Ez egy jó
      módszer a tűzfalak megkerülésére, mivel a szervezetek FTP kiszolgálói általában a
      tűzfalakon belül vannak, hogy a többi állomásnak szabad hozzáférése legyen a
      fájlokhoz. Az Nmap a -b paraméteren keresztül támogatja az FTP ugráló letapogatást,
      melynek formátuma a következő: felhasználói név:jelszó@kiszolgáló:kapu. A kiszolgáló a
      kihasználni kívánt FTP kiszolgáló neve, vagy IP címe. Csakúgy, mint egy hagyományos
      URL-nél, itt is elhagyható a felhasználói név:jelszó páros, ha a névtelen
      bejelentkezés engedélyezett (felhasználó: anonymous jelszó:-wwwuser@). Szintén
      elhaygható a kapu megadása (a bevezető kettősponttal együtt), ilyenkor az
      alapértelmezett FTP kaput (21) használja a program a kiszolgálón.

      Ez a sérülékenység az Nmap 1997-es megjelenésekor széles körben elterjedt volt, de
      mára már nagyrészt javították. Ennek ellenére még mindig találhatók sérülékeny FTP
      kiszolgálók, tehát megéri kipróbálni, ha már minden más kudarcot vallott. Ha egy
      tűzfal megkerülése a cél, tapogassa le a célhálózatot nyitott 21-es kaput után kutatva
      (vagy bármilyen FTP szolgáltatás után, ha az összes kaput vizsgálja változat
      ellenőrzésse), azután próbálja meg az ugráló letapogatást ezek használatával. Az Nmap
      megadja, hogy az állomás sérülékeny-e ebből a szempontból. Ha csak a nyomait szeretné
      eltakarni, akkor nem szükséges kizárólag a célhálózatban lévő gépekre korlátoznia
      magát. Mielőtt nekiállna sérülékeny FTP kiszolgálókat keresni az Interneten, jegyezze
      meg, hogy a rendszergazdák nem szeretik, ha a kiszolgálóikat ilyen célból próbálják
      kihasználni.

KAPU MEGHATÁROZÁS ÉS LETAPOGATÁSI SORREND

    Az előzőekben leírt letapogatási eljárások mellett az Nmap lehetőséget biztosít arra, hogy
    meghatározza a letapogatni kívánt kapukat és a letapogatás sorrendjét (véletlenszerűen
    vagy sorban). Alapesetben az Nmap letapogatja az első 1024 kaput, valamint az
    nmap-services fájlban felsorolt kapukat és protokollokat.

    -p <kaputartomány(ok)> (Csak a megadott kapu letapogatása)
      Ezzel a paraméterrel megadhatja a letapogatni kívánt kapukat, így felülbírálhatja az
      alapértelmezést. Megadhatók egyedi kapuk és kaputartományok kötőjellel elválasztva
      (pl. 1-1023). A tartomány kezdő- és/vagy záróértéke kimaradhat, ilyenkor az Nmap az
      1-et vagy a 65535-öt fogja használni. Tehát a -p- paraméterben megadható az is, hogy a
      letapogatás az 1-65535 intervalumban történjen meg. A nullás kapu letapogatása is
      lehetséges, amennyiben külön megadja. Ha az IP protokoll letapogatást használja (-sO),
      akkor ez a paraméter a letapogatni kívánt protokoll számát adja meg (0-255).

      Ha mind a TCP, mind az UDP kapukat letapogatja, külön megadhatja a protokollt a
      kapuszám előtti T: vagy U: minősítővel. A minősítő hatása addig tart, amíg másikat nem
      ad meg. Például a -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080 paraméter megadásával
      letapogatja az 53,111 és 137 UDP kapukat, majd a listán szereplő megfelelő TCP
      kapukat. Ha UDP és TCP letapogatást is akar végezni, meg kell adnia a -sU paramétert
      és még legalább egy TCP letapogatás típusát (például -sS, -sF, or -sT). Ha nem ad meg
      protokoll minősítőt, a kapuszámok minden protokoll listába bekerülnek.

      A kapuk megadhatók azzal a nevükkel is, amellyel az nmap-services fájlban szerepelnek.
      A elnevezésekben használható mind a *, mind a ? helyettesítő karakter. Például ha le
      akarja tapogatni az FTP szolgáltatást, valamint az összes olyan kaput, melynek
      szolgáltatásneve http-vel kezdődik, adja meg a -p ftp,http* paramétert. Vigyázzon a
      parancsértelmezők kiterjesztéseire és tegye idézőjelbe a -p utáni kifejezést, ha
      bizonytalan.

      A kaputartományok bezárhatók szögletes zárójlebe. Ekkor a megadott tartományból csak
      azokat a kapukat tapogatja le, melyek szerepelnek az nmap-services fájlban. Például a
      -p [-1024] megadásával letapogathatja az nmap-services fájlban lévő összes kaput
      1024-el bezárólag. Vigyázzon a parancsértelmezők kiterjesztéseire és tegye idézőjelbe
      a -p utáni kifejezést, ha bizonytalan.

    -F (Gyors letapogatás (kevesebb kapuval) )
      Arra utasítja a programot, hogy csak az nmap-services fájlban (mely a program része)
      felsorolt kapukat tapogassa le (vagy a protokollokat, ha az -sO paramétert adja meg).
      Ez sokkal gyorsabb, mintha a célpont mind a 65535 kapuját letapogatnánk. Mivel ez a
      lista több, mint 1200 kaput tartalmaz, ezért az alapértelmezett TCP letapogatáshoz
      képest (1650-nél több kapu) nem sokkal gyorsabb. Akkor tapasztalhat jelentős sebesség
      növekedést, ha elkészíti saját, testreszabott nmap-services fájlját a --servicedb vagy
      a --datadir paraméterekkel.

    -r (Ne keverje a kapukat)
      Alaphelyzetben az Nmap véletlenszerűen tapogatja le a kapukat (kivéve néhány
      elterjedten használt kaput, melyet előre vesz a sorban). Ez a keverés normál esetben
      kívánatos, de szükség esetén a -r paraméter használatával sorrendben is letapogathatja
      a kapukat.

SZOLGÁLTATÁS ÉS VÁLTOZAT ÉRZÉKELÉS

    Állítsa rá az Nmap programot egy távoli állomásra és megtudhatja, hogy a 25/tcp, 80/tcp és
    az 53/udp kapuk nyitottak. Az nmap-services adatbázisa alapján kb. 2200 jól ismert
    szolgáltatás azonosítható, így az előbb felsorolt kapuk valószínűleg egy levelező- (SMTP),
    web- (HTTP) és névkiszolgálóra (DNS) utalnak. Ez a lekérdezés általában pontos - az esetek
    jelentős részében a levelezőkiszolgálók a 25-ös TCP kapun figyelnek. Ennek ellenére nem
    lehet csak erre alapozni a következtetéseinket! Az emberek gyakran futtatnak megszokott
    szolgáltatásokat furcsa kapukon.

    Még ha az Nmap helyesen is következtet és a fent említett kiszolgálók valóban SMTP, HTTP
    és DNS kiszolgálók, ez akkor sem túl so információ. Ha a cége vagy az ügyfelei részére
    felmérést készít a sebezhetőségekről (vagy csak egy egyszerű hálózati leltárt készít),
    szüksége lehet a működő levelező- és a DNS kiszolgáló típusára és változatszámára. A
    pontos változatszám ismeretében sokkal könnyebb meghatározni, hogy az adott kiszolgáló
    mely sérülékenységekre érzékeny. A változat érzékelés segít kideríteni ezt az információt.

    Miután valamelyik letapogatási módszer felderítette az elérhető TCP és UDP kapukat, a
    változat érzékelő kivallatja azokat a rajtuk futó alkalmazásokról. Az nmap-service-probes
    adatbázis számos próbát és válaszkifejezést tartalmaz a szolgáltatások azonosításához. Az
    Nmap megpróbálja meghatároznia szolgáltatás protokollját (pl. FTP, SSH, telnet, http), Az
    alkalmazás nevét (pl. ISC BIND, Apache httpd, Solaris telnetd), a szolgáltatás
    változatszámát, az állomás nevét, az eszköz típusát (pl. nyomtató, útválasztó), az
    operációs rendszer családját (pl. Windows, Linux) és néhány kiegészítő részletet (pl.
    fut-e kapcsolatra váró X kiszolgáló, az SSH milyen protokollverziót használ, vagy a KaZaA
    felhasználói név). Természetesen a legtöbb szolgáltatás nem adja ki az összes információt.
    Ha az Nmap programot SSL támogatással fordították, akkor kapcsolódik az SSL
    kiszolgálókhoz, hogy meghatározza a titkosítási réteg mögött található szolgáltatást. Ha
    RPC szolgáltatást talált, a program RPC "darálója" (-sR) automatikusan megpróbálja
    kideríteni az RPC program típusát és változatát. Néhány UDP kapu nyitott|szűrt állapotban
    maradhat egy UDP letapogatás után, mivel a program nem tudja pontosan meghatározni az
    állapotát. A változat érzékelő megpróbál választ kicsalni ezekből a kapukból (csakúgy,
    mint a nyitott kapukból) és siker esetén nyitottra változtatja a kapu állapotát. A
    nyitott|szűrt TCP kapukat hasonló módon kezeli. Jegyezze meg, hogy az Nmap -A paramétere
    más dolgok mellett a változat érzékelést is engedélyezi. A változat érzékelés működéséről,
    használatáról és paraméterezéséről a https://nmap.org/vscan/ címen talál részletes
    leírást.

    Ha az Nmap kap ugyan választ egy szolgáltatástól, de az adatbázis alapján nem tudja
    azonosítani, kinyomtat egy különleges ujjlenyomatot és egy URL-t. Ha biztos abban, hogy
    milyen szolgáltatás fut az adott kapun, a megadott címen az ujjlenyomat segítségével
    megadhatja a szolgáltatás típusát. Szánjon erre pár percet, hogy mindenki élvezhesse az Ön
    felfedezésének eredményét. Ezeknek az adatoknak köszönhetően az Nmap kb. 3000 mintát ismer
    több, mint 350 protokollhoz.

    A változat érzékelés a következő paraméterekkel engedélyezhető és vezérelhető:

    -sV (Változat érzékelés)
      Engedélyezi a változat érzékelést az előbbiekben leírt módon. Emellett használhatja
      még a -A paramétert is, mely a változat érzékelés mellett más dolgokat is engedélyez.

    --allports (Ne hagyjon ki egy kaput sem a változat érzékelésből)
      Alapesetben az Nmap változat érzékelője átugorja a 9100/TCP kaput, mivel néhány
      nyomtató mindent kinyomtat, ami erre a kapura érkezik. Ez több oldal kinyomtatott http
      vagy SSL munkamenet kéréshez vezethet. Ez a viselkedés megváltoztatható, ha átírja
      vagy eltávolítja az Exclude irányelvet az nmap-service-probes fájlban, vagy ha megadja
      az --allports paramétert, amellyel teljesen felülbírálhatja az Exclude irányelveket.

    --version-intensity <intenzitás> (Beállítja a változat érzékelés erősségi szintjét)
      Amikor változat érzékelést hajt végre (-sV), az Nmap egy sor próbát hajt végre, melyek
      mindegyikéhez egy-egy gyakoriság érték van rendelve 1 és 9 között. Az alacsonyabb
      számú próbák jól használhatók az általánosan használt szolgáltatások széles skálája
      ellen, míg a magasabb számúak ritkábban hasznosak. Ezzel a paraméterrel megadhatja,
      hogy mely próbák legyenek végrehajtva. Minél magasabb a szám, annál valószínűbb, hogy
      a szolgáltatás azonosítása pontosan sikerül. Azonban jó tudni, hogy a magasabb
      intenzitás hosszabb végrehajtást is jelent. A szintnek 0 és 9 közé kell esnie, az
      alapérték 7. Ha egy próba az nmap-service-probes fájlban egy kapuhoz van rendelve a
      ports irányelv alatt, akkor ezt a próbát az intenzitás beállításától függetlenül
      végrehajtja a program. Ezzel biztosítható, hogy a nyitott 53-as kapukon mindig
      lefutnak a DNS próbák és a 443-as kapukon az SSl próbák stb.

    --version-light (Tapintatos mód engedélyezése)
      Ez egy kényelmesebb megnevezése a --version-intensity 2 paraméternek. Ezzel a móddal a
      változat érzékelés felgyorsítható, de a szolgáltatások azonosítása is bizonytalanabbá
      válik.

    --version-all (Minden próba végrehajtása)
      A --version-intensity 9 paraméter helyettesítése, mellyel minden kapun minde próbát
      elvégez a program.

    --version-trace (A változat érzékelés nyomkövetése)
      Ennek a paraméternek a hatására az Nmap bőséges hibakeresési információt nyomtat ki az
      éppen futó változat érzékelési próbáról. Ez egy részhalmaza a --packet-trace paraméter
      által visszaadott információknak.

    -sR (RPC letapogatás)
      Ez az eljárás az Nmap legtöbb kapuletapogatási eljárásával együtt dolgozik. Veszi az
      összes nyitva talált TCP/UDP kaput és elárasztja őket a SunRPC program NULL
      parancsaival hogy meghatározza, melyek az RPC kapuk és milyen programot futtatnak. Így
      pontosan ugyanazokat az információkat szerezheti meg, melyeket az rpcinfo -p
      paranccsal, még akkor is ha a célpont tűzfal mögött van (vagy TCP burkoló védi). Az
      RPC letapogatáshoz jelenleg nem használhatók csalétkek. Ez a letapogatás automatikusan
      lezajlik, ha a változat érzékelést (-sV) engedélyezi. Mivel a változat érzékelés
      tartalmazza ezt a letapogatást és sokkal átfogóbb eredményt ad, ezért a -sR
      paraméterre ritkán van szükség.

OPERÁCIÓS RENDSZER ÉRZÉKELÉSE

    Az Nmap egyik legjobban ismert tulajdonsága az operációs rendszerek távoli felismerése a
    TCP/IP verem ujjlenyomata alapján. Az Nmap egy sor TCP és UDP csomagot küld a célpont felé
    és gyakorlatilag a válaszok minden egyes bitjét kielemzi. Tesztek tucatjainak végrehajtása
    után - mint például a TCP ISN mintavételezés, a támogatott TCP beállítások, az IP ID
    mintavételezés és a kezdeti ablakméret ellenőrzése - az Nmap összehasonlítja az
    eredményeket az nmap-os-db adatbázisban tárolt több, mint 800 ismert ujjlenyomattal és
    egyezés esetén kiírja az adott operációs rendszer részleteit. Minden ujjlenyomathoz
    tartozik egy kötetlen formátumú szöveges leírás az operációs rendszerről és egy besorolás,
    mely megadja a gyártó nevét (pl. SUN), az alap operációs rendszert (pl. Solaris), az
    operációs rendszer genercióját (pl. 10) és az eszköz típusát (általános célú, útválasztó,
    kapcsoló, játékkonzol stb.).

    Ha az Nmap nem tudja kitalálni az operációs rendszer típusát és a feltételek jók (pl.
    található legalább egy nyitott és egy zárt kapu), az Nmap megad egy webcímet, ahová
    elküdheti az ujjlenyomatot az operációs rendszer típusával, feltéve ha biztos benne. Ezzel
    hozzájárulhat az ismert operációs rendszerek adatbázisának bővítéséhez és segíthet az Nmap
    programot még pontosabbá tenni mindenki számára.

    Az operációs rendszer érzékelésének során számos olyan adatot is felhasznál a program,
    melyeket más folyamatok során már begyűjtött. Az egyik az üzemidő felmérése, mely a TCP
    időbélyeg paramétert használja (RFC 1323) annak kiderítésére, hogy az eszközt mikor
    indították újra legutoljára. Ez csak azoknál az eszközöknél működik, melyek kiadják ezt az
    információt. A másik a TCP sorszám megjósolhatóságának osztályozása. Ez azt méri, hogy
    mennyire nehéz hamisított TCP kapcsolatot felépíteni a célponttal. Ez hasznos lehet a
    forrás IP cím alapú bizalmi kapcsolatokat (távoli bejelentkezés, tűzfalak, szűrők stb.)
    kihasználó támadások esetén a támadás valódi forrásának az elrejtésében. Ezeket a
    megtévesztéseket ma már ritkán használják, de elég sok rendszer sérülékeny velük szemben.
    Az aktuális bonyolultsági szám egy statisztikai mintavételezés alapján alakul ki és
    változhat. Általában jobb az angol nyelvű szöveges osztályozást használni, mint például a
    „méltó kihívás (worthy challenge)” vagy az „egyszerűen vicc (trivial joke)”. EZek csak a
    bőbeszédű (-v) üzemmód normál kimenetén jelennek meg. Ha a bőbeszédű üzemmódot a -O
    paraméter mellett használja, az IP ID sorszám előállításról is jelentést kap. A legtöbb
    eszköz a „növekményes (incremental)” osztályba tartozik, ami azt jelenti, hogy minden
    egyes elküldött csomagnál növelik az IP fejléc ID mezőjének értékét. Ez sebezhetővé teszi
    őket néhány fejlett információ gyűjtési és megtévesztési támadással szemben.

    Az operációs rendszer érzékelésének működésével, használatával és testreszabásával
    kapcsolatban a https://nmap.org/osdetect/ címen talál egy leírást.

    Az operációs rendszer érzékelése és vezérlése a következő paraméterekkel lehetséges:

    -O (Operációs rendszer érzékelésének engedélyezése)
      Engedélyezi az operációs rendszer érzékelését a fentiekben leírt módon. Választhatja a
      -A paramétert is, mellyel az operációs rendszer érzékelése mellett néhány más dolgot
      is elvégezhet.

    --osscan-limit (Az operációs rendszer érzékelését csak az ígéretes állomásokra korlátozza)
      Az operációs rendszer érzékelése sokkal hatékonyabb, ha legalább egy nyitott és egy
      zárt TCP kapu található. Ennek a paraméternek a hatására az Nmap csak azokon a
      célpontokon hajtja végre az operációs rendszer érzékelését, amelyek megfelelnek ennek
      a kritériumnak. Ezzel rengeteg idő megtakarítható, különösen ha -PN letapogatást hajt
      végre sok célponton. Ennek csak akkor van jelentősége, ha a -O vagy a -A paraméterrel
      engedélyezte az operációs rendszer érzékelését.

    --osscan-guess; --fuzzy (Eredmények találgatása)
      Ha az Nmap nem talál pontosan egyező operációs rendszert, esetenként felkínálhat
      lehetséges közelítő eredményeket. Alaphelyzetben ennek a közelítő eredménynek nagyon
      közelinek kell lennie. Ezeknek a paramétereknek a hatására az Nmap sokkal
      agreszívebben próbálja kitalálni az operációs rendszer típusát. Az Nmap ezután is
      jelzi, ha nem talált tökéletes egyezést és minden találgatás mellé megadja a
      valószínűséget is (százalékosan).

    --max-os-tries (Maximális próbálkozások száma)
      Amikor az Nmap operációs rendszer érzékelést végez egy célponton és nem talál
      tökéletes egyezést, általában ismét tesz egy próbát. Alaphelyzet az Nmap ötször
      próbálkozik, ha a feltételek jók az ujjlenyomat ellenőrzéshez és kétszer, ha nem jók.
      Ha alacsonyabb --max-os-tries értéket ad meg (pl. 1), felgyorsíthatja a folyamatot, de
      elmulaszthat egy olyan próbát, ami esetleg pontosan azonosíthatja az operációs
      rendszert. Emellett egy magasabb érték több próbát tesz lehetővé, ha a feltételek
      kedvezőek. Ez ritkán hasznos, kivéve ha az adatbázis bővítése céljából szeretne
      pontosabb ujjlenyomatot előállítani.

NMAP PARANCSFÁJL MOTOR (NMAP SCRIPTING ENGINE (NSE))

    Az Nmap parancsfájl motor (NSE) egyesíti az Nmap hatékony hálózatkezelését a Lua[8]
    könnyűsúlyú parancsnyelv sokoldalúságával, így kínálva számtalan lehetőséget. A
    https://nmap.org/nse/ címen bőséges dokumentációt talál az NSE-ről (beleértve a
    programozói felületet is). Az NSE célja, hogy hatékony környezetet biztosítson az Nmap
    képességeinek kiterjesztéséhez és a felhasználók számára egyszerűbbé tegye testreszabott
    tesztek létrehozását. Az NSE felhasználási területei:

    Kiterjesztett változat érzékelés (kategória version) — Bár az Nmap rendelkezik egy saját
    szolgáltatás- és változatérzékelő rendszerrel, mely hatékonyságában és működési körében
    páratlan, egy bonyolultabb próbákat igénylő szolgáltatás felderítésekor ez az erő nem
    használható ki. Például a Skype-Protocol 2-es változatának azonosításához két független
    próbacsomagot kell elküldeni, melyre a beépített rendszer nem képes. Egy egyszerű NSE
    parancsfájl végre tudja hajtani ezt a feladatot és frissíteni tudja a kapukhoz tartozó
    szolgáltatások információit.

    Károkozó érzékelés (kategóriák malware és backdoors) - Mind a támadók, mind a
    féregprogramok gyakran hagynak maguk után hátsó bejáratokat - például a levélszemetek
    küldői gyakran használnak szokatlan kapukon működő SMTP kiszolgálókat a leveleik
    továbbítására, vagy a betörők egyfajta FTP kiszolgálót használva próbálnak meg hozzáférni
    kritikus adatokhoz. Pár sor Lua kóddal ezek a rések könnyen felderíthetők.

    Sebezhetőség érzékelés (kategória vulnerability)- Az NSE képességeinek kihasználásával
    könnyen azonosíthat olyan veszélyeket, mint például az alapértelmezett jelszavak, vagy az
    SMTP kiszolgálók levél-átjátszási képessége tetszőleges tartományokból.

    Hálózati felderítés és Információgyújtés (kategóriák safe, intrusive és discovery) —
    Egyrészt a parancsnyelv és a hatékony aszinkron hálózati programfelület, másrészt a
    korábbi letapogatások során begyűjtött információk segítségével az NSE lehetőséget nyújt
    ara, hogy a célgépen futó szolgáltatásokhoz ügyfélprogramokat készítsen. Ezekkel az
    ügyfelekkel olyan információkat is begyűjthet, mint például az elérhető NFS/SMB/RPC
    megosztások, egy IRC hálózaton lévő csatornák vagy az éppen bejelentkezett felhasználók
    száma.

    A különböző felhasználási formák miatt és a megfelelő parancsfájl kiválasztásának
    leegyszerűsítése érdekében minden parancsfájl tartalmaz egy mezőt, mellyel a fenti
    kategóriák bármelyikébe (akár több kategóriába is) besorolható. A kategóriák és
    parancsfájlok kapcsolatának nyilvántartására egy script.db nevű fájl is telepítésre kerül
    a parancsfájlok mellett. Így például ha egy gépről szeretné megállapítani, hogy
    fertőzött-e valamilyen féregprogrammal, az Nmap által biztosított egyik parancsfájl
    segítségével és az nmap --script=malware [célpont] parancs lefuttatásával ezt könnyen
    kiderítheti. A version kategóriába sorolt parancsfájlok mindig lefutnak, beleértve a
    parancsfájl letapogatás kiválasztását is. A script.db fájl maga is egy Lua parancsfájl és
    a --script-updatedb paraméteren keresztül frissíthető.

    Minden NSE parancsfájl egy darab Lua kód, mely két szakaszból áll: egy teszt, hogy az
    adott parancsfájl lefuttatható-e egy megadott állomáson vagy kapun (ezek neve hostrule
    vagy portrule) és egy action szakasz, mely akkor fut le, ha az előző teszt visszatérési
    értéke igaz. A parancsfájlok az Nmap által korábban összegyűjtött legtöbb információhoz
    hozzáférnek. Ezek minden állomásnál az IP cím, az állomás neve (ha elérhető) és az
    operációs rendszer. Ha a parancsfájl célja egy kapu, akkor hozzáfér a kapu számához, a
    protokollhoz (tcp, udp vagy ssl), a kapu mögött futó szolgáltatás nevéhez és feltételesen
    a változat érzékeléssel megszerzett információkhoz. Az NSE parancsfájlok hagyományosan
    rendelkeznek egy nse kiterjesztéssel. Bár jelenleg nem szükséges követnie ezt a szokást,
    ez a jövőben változhat. Az Nmap figyelmeztetni fogja, ha egy fájlnak más a kiterjesztése.
    Az NSE-ről további bőséges dokumentációt találhat (beleértve a programozói felület
    leírását) a https://nmap.org/nse/ címen.

    -sC
      végrehajt egy parancsfájl alapú letapogatást az alap paransfájl készlettel
      (egyenértékű a --script=safe,intrusive paraméterrel

    --script <paransfájl kategória|könyvtár|fájlnév|all>
      Lefuttat egy parancsfájl alapú letapogatást (mint az -sC) a kiválasztott
      parancsfájlokkal. A paraméterek lehetnek parancsfájl kategóriák, meghatározott
      parancsfájlok, parancsfájlokat tartalmazó könyvtárak, melyek a célpont ellen lesznek
      kipróbálva. Az Nmap a paramétereket először kategóriáknak próbálja értelmezni, azután
      fájloknak vagy könyvtáraknak. Abszolút útvonalak használata egyértelmű, a relatív
      útvonalak keresési sorrendje az első találatig: --datadir/; $(NMAPDIR)/; ~user/nmap/
      (Windows alatt nem); NMAPDATADIR/ vagy ./. Ezen könyvtárak mindegyikében a scripts/
      alkönyvtár is ki lesz próbálva. Az all paraméter megadásával az Nmap adatbázisában
      lévő valamennyi parancsfájl végrehajtódik.

      Ha egy megadott könyvtárat megtalál, az Nmap betölti az összes NSE parancsfájlt
      (minden nse kiterjesztésű fájlt) a könyvtárból. A fájloknak nse kiterjesztéssel kell
      rendelkezniük. Az Nmap a parancsfájlok keresésekor nem vizsgálja meg az
      alkönyvtárakat. Ha egyedi fájlnevet adott meg, akkor nem kötelező a fájlnak nse
      kiterjesztéssel rendelkeznie.

      Alaphelyzetben az Nmap parancsfájlok az Nmap adatkönyvtárának scripts alkönyvtárában
      találhatóak. A scripts/script.db adatbázisban tárolt paranscfájlok indexeltek. Az
      adatbázis tartalmazza az összes kategóriához tartozó összes parancsfájlt. Egy
      parancsfájl több kategóriához is tartozhat.

    --script-args=<név1=érték1,név2={név3=érték3},név4=érték4>
      Paramétereket adhat át az NSE parancsfájloknak. A paraméterek név=érték párokban
      kerülnek át a parancsfájlokhoz. Az átadott paraméterek egy Lua táblázatban lesznek
      tárolva és feldolgozva, melyhez valamennyi parancsfájl hozzáfér. A nevek
      karakterláncként lesznek kezelve (melyeknek alfanumerikus értékeknek kell lenniük) és
      a paraméter táblában kulcsként lesznek használva. Az értékek lehetnek karakterláncok
      vagy maguk is táblázatok (‘{’ és ‘}’ közé zárva. Az altáblázatok segítségével egyes
      parancsfájloknál felülbírálhatók a paraméterek (mondjuk ha minden parancsfájlhoz más
      felhasználói név/jelszó párost akar használni). Például átadhatók a következő,
      vesszővel elválasztott paraméterek: user=bar,password=foo, és
      anonFTP={password=nobody@foobar.com}. Ha egy parancsfájl paramétereit felül akarja
      bírálni, használja az altáblázat indexelésére a parancsfájl azonosítóját (id), mivel a
      parancsfájlok csak így szerezhetnek tudomást a különleges paramétereikről.

    --script-trace
      Ez a paraméter ugyanazt teszi, mint a --packet-trace, csak egy ISO szinttel feljebb.
      Ha megadja ezt a aparamétert, akkor az összes, parancsfájl által generált kimenő és
      bejövő forgalom nyomtatásra kerül. A megjelenített információ tartalmazza a
      kommunikációs protokollt, a forrást, a célt és az átvitt adatot. Ha az átvitt adatok
      több, mint 5%-a nem nyomtatható, akkor a kimenet hexadecimális alakban jelenik meg.

    --script-updatedb
      Frissíti a parancsfájl adatbázist, mely a kategória-cimkék és a fájlnevek közti
      kapcsolatokat tárolja. Az adatbázis egy Lua parancsfájl, mely akkor lesz értelmezve,
      amikor a --script paraméterben megadott kategóriák közül ki kell választani a
      szükséges parancsfájl készletet. Akkor kell lefutatni, amikor megváltozik egy
      parancsfájl kategória mezője, ha új parancsfájlokat adott hozzá a készlethez, vagy ha
      eltávolított néhány parancsfájlt a scripts/ könyvtárból.

IDŐZÍTÉS ÉS TELJESÍTMÉNY

    Az Nmap fejlesztésének legfontosabb szempontja a teljesítmény. Egy alapértelmezett
    letapogatás (nmap gépnév) egy helyi hálózaton lévő gépen nagyjából 0.2 másodpercig tart.
    Ez épp egy pislogásnyi idő, amely azonban egyre nő, ahogy növekszik a célpontként
    meghatározott gépek száma. Továbbá bizonyos letapogatási formák, mint például az UDP
    letapogatás, vagy a változat érzékelés számottevően megnövelik a letapogatás időtartamát.
    Ugyanilyen hatása van bizonyos tűzfal beállításoknak, különösen ha korlátozták az
    egységnyi idő alatt kibocsátható válaszok számát. Bár az Nmap ezeknek a letapogatásoknak a
    felgyorsítására sok párhuzamosítást és fejlett eljárásokat használ, a felhasználó
    alapjaiban befolyásolhatja az Nmap működését. Szakértő felhasználók gondosan összeállított
    Nmap parancsokkal rövid idő alatt megszerezhetik a számukra fontos információkat.

    A letapogatási idő csökkenthetők a nem kritikus tesztek elhagyásával és az Nmap
    legfrissebb változatának telepítésével (gyakran történnek teljesítményt növelő
    változtatások). Számottevő javulás érhető el az időzítési paraméterek helyes
    megválasztásával is. Ezek a paraméterek az alábbiakban találhatóak.

    Néhány paraméternél használható a time kiegészítés is. Alaphelyzetben ez milliszekundumban
    értendő, de az érték után írt 's’, ‘m’ vagy ‘h’ karakterekkel megadhat másodperces, perces
    vagy órás időtartamot is. Például a --host-timeout paraméternek átadott 900000, 900s és
    15m értékek mind ugyanazt jelentik.

    --min-hostgroup <méret>; --max-hostgroup <érték> (A párhuzamosan letapogatható állomások
    száma)
      Az Nmap képes kapuletapogatást és változat érzékelést végezni egyszerre több állomáson
      is. Az Nmap ezt úgy csinálja, hogy az IP tartományt csoportokra osztja és egyszerre
      tapogat le egy csoportot. Általában a nagyobb csoportok hatékonyabbak. A hátránya,
      hogy az egyes állomásokhoz tartozó eredmények csak akkor érhetők el, ha végetért a
      teljes csoport letapogatása. Tehát ha az Nmap 50-es csoportmérettel lett elindítva, a
      felhasználó addig nem kap semmilyen eredményt (kivéve a bőbeszédű üzemmód frissítési
      információit), amíg az első 50 állomás letapogatása el nem készült.

      Ennek a konfliktusnak a feloldására az Nmap egy kompromisszumos megoldást használ.
      Kezdésként csak egy 5 elemből álló csoportot hoz létre, így az első eredmények gyorsan
      megérkeznek. Ezután a csoportméretet folyamatosan növeli, akár 1024-ig. A kezdeti
      csoportméret pontos értéke a megadott paraméterektől függ. A hatékonyabb működés
      érdekében az Nmap nagyobb csoportokat hoz létre az UDP letapogatásoknál, illetve a
      csak néhány TCP kaput érintő letapogatásoknál.

      Ha a --max-hostgroup paraméterben megadta a maximális csoportméretet, az Nmap ezt nem
      fogja túllépni. Ha megadja a --min-hostgroup paramétert, az Nmap megpróbálja a
      csoportméretet efölött tartani. Az Nmap kialakíthat kisebb csoportot is a megadottnál,
      ha nem áll rendelkezésre elegendő állomás a megadott minimális csoportméret
      létrehozásához. Megadható mindkét határérték is, hogy a csoportméret egy meghatározott
      sávban maradjon, de erre ritkán van szükség.

      Ezeknek a paramétereknek nincs hatásuk a letapogatásnak abban a részében, mikor még
      csak az állomások felderítése történik. Ebbe beletartozik az egyszerű visszhang
      letapogatás is(-sP). Az állomások felderítése mindig nagy csoportokban történik a
      sebesség és a pontosság növelésének érdekében.

      Ezeknek a paramétereknek az elsődleges haszna egy megfelelő méretű minimális csoprt
      létrehozása, így a teljes letapogatás gyorsabban lefut. Egy megszokott választás a
      256-os csoport, így egy hálózat C osztályú blokkokban tapogatható le. Sok kaput
      tartalmazó letapogatásnál ezt a számot nem célszerű túllépni. Ha a letapogatás csak
      néhány kapura korlátozódik, a csoportméret akár 2048-ig (vagy tovább) is növelhető.

    --min-parallelism <szám>; --max-parallelism <szám> (Párhuzamos próbák beállítása)
      Ezekkel a paraméterekkel meghatározható, hogy az állomások egy csoportja felé
      párhuzamosan hány próba küldhető. Ez a kapuk letapogatására és az állomások
      felderítésér egyaránt vonatkozik. Alapesetben az Nmap a hálózat teljesítménye alapján
      kiszámítja az ideális - de folyton változó - párhuzamosság mértékét. Ha az átvitel
      során csomagvesztés alakul ki, az Nmap lassít és kevesebb próbát küld ki. Az ideális
      próbaszám a hálózat minőségének javulása alapján lassan emelkedik. Ezekkel a
      paraméterekkel egy minimum és egy maximum határt szabhat ezeknek az értékeknek. Ha a
      hálózat megbízhatatlannak bizonyul, a párhuzamosság értéke akár 1-re is csökkenhet,
      míg tökéletes feltételek esetén a párszázas értéket is elérheti.

      A legáltalánosabb felhasználás, mikor a --min-parallelism értékét egynél magasabbra
      állítják, hogy felgyorsítsák a gyengébb teljesítményű állomások vagy hálózatok
      letapogatását. Ezzel a paraméterrel eléggé kockázatos játszani, mert egy túl magas
      érték ronthatja a pontosságot. Ennek a paraméternek az állításával korlátozzuk az Nmap
      azon képességét, hogy a hálózat paraméterei alapján dinamikusan szabályozza a
      párhuzamos működést. A 10-es érték elég jó lehet, de érdemesebb ezt a paramétert csak
      a legvégső esetben beállítani.

      A --max-parallelism paraméter szintén beállítható 1-re, ezzel megakadályozható, hogy
      az Nmap egyszerre egynél több próbát küldjön a célpont felé. Ez jól használható a
      --scan-delay paraméterrel együtt (lásd később), bár ez utóbbi önmagában is jól
      használható.

    --min-rtt-timeout <idő>, --max-rtt-timeout <idő>, --initial-rtt-timeout <idő> (Próbák
    érvényességi ideje)
      Az Nmap kezel egy futó időzítőt annak meghatározására, hogy mennyi ideig várjon egy
      próba esetén a válaszra, mielőtt feladná vagy újra megpróbálná. Ennek a kiszámítása
      azok alapján történik, hogy az előző próbákra mennyi idő alatt érkezett válasz. Ha a
      hálózati késleltetés jelentős és folyton változik, ez az érték akár néhány másodpercre
      is nőhet. Az érték indulhat egy magasabb szintről is és egy nem válaszoló állomás
      esetén ezen a szinten is marad.

      Az alapértelmezettnél alacsonyabb --max-rtt-timeout és --initial-rtt-timeout érték
      jelentősen lerövidíti a letapogatás idejét. Ez különösen igaz a visszhang nélküli
      (-PN) letapogatásoknál és az erős tűzfallal védett hálózatoknál. Azonban nem szabad
      túl agresszíven gondolkodni. Túl alacsony értéknél a letapogatási idő meg is nőhet,
      mivel a próbák ideje lejár és ismétlésre kerülnek, mialatt az előző próbákra adott
      válaszok még úton vannak visszafelé.

      Ha az összes állomás egy helyi hálózaton található, 100 milliszekundum
      --max-rtt-timeout érték eléggé agresszív. Ha menet közben útválasztó is található,
      érdemesebb először az ICMP ping eszközzel, vagy más csomagösszeállító programmal
      (például hping2) letesztelni a hálózat minőségét. Válassza ki 10 csomagból a
      leghosszabb válaszidejűt. Az --initial-rtt-timeout értéke lehet ennek a duplája, a
      --max-rtt-timeout pedig a három- vagy négyszerese. A maximum RTT értékét általában nem
      érdemes 100 milliszekundumnál kisebbre és 1 másodpercnél nagyobbra választani.

      A --min-rtt-timeout egy ritkán használt paraméter, de hasznos lehet, ha a hálózat
      annyira megbízhatatlan, hogy az Nmap alapértékei is túl agresszívnek bizonyulnak.

    --max-retries <próbák> (Hányszor küldje újra egy kapura a letapogatási próbát)
      Ha az Nmap nem kap választ aegy letapogatási próbára, ez jelentheti azt, hogy a kaput
      tűzfallal szűrik, vagy a válasz elveszett a hálózatban. De jelentheti azt is, hogy a
      kapu forgalma limitált és átmenetileg nem tud válaszolni. Így az Nmap ismét elküldi a
      próbát. Ha az Nmap gyenge hálózati teljesítményt érzékel, ezt többször is
      megismételheti mielőtt feladná a próbálkozást. Bár ez javítja a pontosságot, de egyben
      elnyújtja a letapogatás idejét is. Ha a teljesítmény fontos szempont, a letapogatás
      felgyorsítható az újrapróbálkozások számának korlátozásával. Megadhat akár
      --max-retries 0 értéket is, hogy megakadályozza az újrapróbálkozást, azonban ez ritkán
      ajánlott.

      Az alapérték (ha nem használ -T sablont) 10 ismétlés. Ha a hálózat megbízható és a
      célállomás forgalmát nem szabályozták, az Nmap általában csak egyszer ismétli meg a
      próbát. Így a legtöbb célpont letapogatására nincs hatással, ha a --max-retries
      értékét például 3-ra csökkenti. Ilyen alacsony értékek csak a lassú (korlátozott)
      célállomások letapogatását gyorsítják fel. Mivel adatokat veszíthet azzal, ha az Nmap
      korábban feladja egy kapu letapogatását, ezért hasznosabb a --host-timeout paraméter
      időzítésének lejártát megvárni és elveszteni a célponttal kapcsolatos valamennyi
      adatot, mint hiányos adatokkal dolgozni.

    --host-timeout <idő> (Lassú célpontoknál ennyi idő után feladja a próbálkozást)
      Néhány állomás letapogatása hosszú idő vesz igénybe. Ezt okozhatja gyenge vagy
      megbízhatatlan hálózati eszköz vagy program, a forgalom szabályozása, vagy egy szigorú
      szabályokkal rendelkező tűzfal. A letapogatott állomások leglassabb néhány százaléka
      emésztheti fel a letapogatási idő nagyrészét. Néha jobb csökkenteni az időveszteséget
      és átugrani az ilyen célpontokat már az elején. Adja meg a --host-timeout paraméterben
      azt a maximális időt, amennyit hajlandó egy-egy állomás válaszára várni. Hasznos lehet
      a 30m beállítás, így az Nmap nem tölt fél óránál többet egy állomás vizsgálatával.
      Mivel ezalatt az Nmap más állomásokat is vizsgálni tud, ezért ez a fél óra nem
      tekinthető teljes veszteségnek. Ha egy állomásnak lejárt az időzítése, az Nmap
      kihagyja a listából. Nen készül kapulista, nincs operációs rendszer felderítés és
      változat érzékelés sem.

    --scan-delay <idő>; --max-scan-delay <idő> (A próbák közti késleltetés)
      Ezzel a paraméterrel utasíthatja az Nmap programot, hogy a célpont felé küldendő
      próbák között a megadott időtartamot várjon. Ez különösen hasznos olyan célpontok
      esetében, amelyeknek forgalma szabályozott. A Solaris állomások (sok mással
      egyetemben) például az UDP letapogatási próbákra másodpercenként csak egy ICMP választ
      küldenek. Minden további elküldött próba csak veszteség. A --scan-delay értékének
      1s-os beállításával az Nmap lelassítható erre a sebességre. Az Nmap megpróbálja
      érzékelni a forgalomszabályzást és pontosan beállítani a próbák közti késleltetést,
      azonban nem okoz gondot az érték kézzel történő megadása sem.

      Amikor az Nmap növeli a próbák közti késleltetést, hogy megbirkózzon a
      forgalomszabályzással, a letapogatás drámaian lelassul. A --max-scan-delay
      paraméterrel megadhatja a két próba közti legnagyobb megengedett késleltetést. Ha ezt
      az értéket túl alacsonyra választja, az feleslegesen újraküldött csomagokat generál,
      ami egy szigorú forgalomkorlátozással működő állomásnál kihagyott kapukhoz vezethet.

      A --scan-delay paraméter másik felhasználása a küszöbérték figyelés alapján működő
      behatolás érzékelő és megelőző rendszerek (IDS/IPS) megtévesztése.

    --defeat-rst-ratelimit
      Sok állomás hosszú késleltetésű forgalomszabályzást használ a kiküldhető ICMP
      hibaüzenetek (például kapu nem elérhető) mennyiségének korlátozására. Néhány rendszer
      ugyanilyen korlátozásokat használ az RST (reset) csomagok esetébenis. Ez drámaian
      lelassítja az Nmap működését, mivel megpróbál alkalmazkodni ehhez a korlátozáshoz. A
      --defeat-rst-ratelimit paraméterrel utasíthatja az Nmap programot, hogy hagyja
      figyelmen kívül az ilyen korlátozásokat (például a SYN letapogatásnál, mely a nem
      válaszoló kapukat nem nyitott állapotúként kezeli).

      Ennek a paraméternek a használata csökkenti a pontosságot, hiszen néhány kapu
      elérhetetlennek bizonyul, mivel az Nmap nem vár eléggé sokáig a korlátozott RST
      válaszra. Egy SYN letapogatásnál a válasz nélküli kapuk jelölése szűrt lesz ahelyett,
      hogy az RST csomag megvárásával zárt jelölést kapna. Ez a paraméter hasznos lehet
      akkor, ha csak a nyitott kapuk érdekesek és nem kell különbséget tenni a zárt és a
      szűrt kapuk között.

    -T <paranoid|sneaky|polite|normal|aggressive|insane> (Időzítési sablon)
      Bár az előzőekben tárgyalt időzítési paraméterek eléggé hatékonyak és eredményesek, de
      néhány felhasználó túl bonyolultnak találhatja őket. Ráadásul a megfelelő értékek
      kiválasztása gyakran hosszabb idő igényel, mint az optimalizálni kívánt letapogatási
      művelet maga. Az Nmap felkínál egy egyszerűbb megközelítést is hat időzítési sablon
      segítségével. Ezeket megadhatja a -T paraméterrel és a számukkal (0–5) vagy a
      nevükkel. A sablonok nevei: paranoid (0), trükkös [sneaky]) (1), udvarias [polite]
      (2), normál [normal] (3), agresszív [aggressive] (4) és rült [insane] (5). Az első
      kettő a behatolásérzékelők megtévesztésére szolgál. Az udvarias mód lassú letapogatást
      végez kevesebb sávszélességet, valamint a célállomáson kevesebb erőforrást használva.
      A normál mód az alapértelmezett, így a -T3 paraméter megadása semmilyen változást nem
      idéz elő. Az agresszív mód felgyorsítja a letapogatást azt feltételezve, hogy gyors és
      megbízható hálózatot használ. Végül az őrült mód azt feltételezi, hogy egy különösen
      gyors hálózatot használ és a sebesség érdekében hajlandó feláldozni valamennyit a
      pontosságból.

      Ezekkel a sablonokkal megadható, hogy a letapogatás mennyire legyen agresszív, de
      meghagyja a lehetőséget az Nmap programnak, hogy az időzítéseket maga álltsa be. A
      sablonok ezen kívül elvégeznek néhány olyan sebesség beállítást, melyek önálló
      paraméterként jelenleg nem adhatók meg. Például a -T4 paraméter megakadályozza, hogy a
      dinamikusan változó letapogatásikésleltetés a TCP kapukon meghaladja a 10
      milliszekundumot, míg a -T5 paraméter ugyanezt az értéket 5 milliszekundumra
      korlátozza. A sablonok mellett továbbra is használhatóak az egyedi időzítési
      paraméterek és ezek minden esetben felülbírálják a sablonokban beállított
      alapértékeket. Modern és megbízható hálózatok letapogatása esetén ajánlott a -T4
      paraméter használata. Tartsa meg ezt a paramétert még akkor is, ha egyedi időzítési
      paramétereket használ, így kihasználhatja a sablonban lévő kisebb extra optimalizációt
      is.

      Ha tisztességes szélessávú vagy ethernet kapcsolatot használ, javasolt a -T4 paraméter
      állandó használata. Néhányan szeretik használni a -T5 paramétert, ám ez sok esetben
      túl agresszív lehet. Vannak akik a -T2 paramétert szeretik használni, mert azt
      gondolják, hogy így kisebb valószínűséggel döntik romba a célpontot, vagy mert magukat
      általában udvarias embernek gondolják. Ők azonban gyakran nem veszik észre, hogy a
      -Tpolite valójában milyen lassú. Ez a letapogatás tízszer hosszabb is lehet, mint egy
      alapértelemeztt. Az alapértelmezett időzítésnél (-T3) ritkán fordulnak elő
      összeomlások vagy sávszélesség problémák, ezért vatoss letapogatásnál célszerű ezt
      használni. Ezeknek a problémáknak a csökkentésére sokkal alkalmasabb a változat
      érzékelés elhagyása, mint az időzítési paraméterek állítgatása.

      Bár a -T0 és -T1 paraméterek hasznosak a behatolásérzékelők megtévesztésére, de sok
      célgép vagy kapu esetén a letapogatási idő különösen elnyújtják. Ilyen hosszú
      letapogatások esetén hasznosabb az időzítési paraméterek kézzel történő beállítása,
      mint a -T0 és -T1 paraméterekhez tartozó konzerv értékek használata.

      A T0 fő működési elve a letapogatások sorbaállítása, így egyszerre csak egy kaput
      tapogat le és a minden próba után vár 5 percet. A T1 és T2 beállításai hasonlóak, de a
      próbák között csak 15 másodpercet, illetve 0.4 másodpercet várnak. A T3 az Nmap
      alapértelmezett beállítása, mely már használja a párhuzamos működést is. A T4
      paraméter megfelel a --max-rtt-timeout 1250 --initial-rtt-timeout 500 --max-retries 6
      beállításoknak és a TCP letapogatási késleltetést 0.01 másodpercre állítja. A T5
      megfelel a --max-rtt-timeout 300 --min-rtt-timeout 50 --initial-rtt-timeout 250
      --max-retries 2 --host-timeout 15m beállításoknak és a TCP letapogatási késleltetést 5
      milliszekundumra állítja.

TŰZFAL/IDS MEGKERÜLÉS ÉS BECSAPÁS

    Az Internet úttörőinek szeme előtt egy teljesen nyitott hálózat lebegett, egy univerzális
    IP címtartománnyal, melyben bárki bárkivel kapcsolatot létesíthet. Itt bármely állomás
    információt kérhet és adhat bármely állomásnak. Az emberek a munkahelyükről is elérhetik
    az otthoni rendszereiket, beállíthatják a légkondicionálót, vagy kinyithatják az ajtó egy
    korán érkezett vendég előtt. Azonban a címtartomány szűkössége és bizonyos biztonsági
    megfontolások miatt ennek a látomásnak a megvalósítása nehézkessé vált. Az 1990-es évek
    elején a cégek tűzfalakat kezdtek telepíteni azzal a kifejezett szándékkal hogy az
    információ szabad áramlását akadályozzák. Nagyméretű hálózatokat kerítettek le az
    Internetről alkalmazás szűrőkkel, hálózati címfordítókkal és csomagszűrőkkel. Az
    információ szabad áramát szigorúan szabályozott csatornákba kényszerítették.

    A hálózati akadályok, mint például a tűzfalak nagymértékben megnehezítik egy hálózat
    felderítését. Nehezebbé teszik a hétköznapi hálózati felderítést, mivel éppen ebbőlk a
    célból tervezik őket. Mindezek ellenére az Nmap számos lehetőséget kínál az ilyen komplex
    hálózatok megértéséhez és a szűrők működésének ellenőrzéséhez. Arra is lehetőséget
    biztosít, hogy bizonyos gyengén kivitelezett védelmeket meg tudjunk kerülni. Az egyik
    legjobb módszer a saját hálózat viselkedésének megértésére, ha megpróbálja legyőzni azt.
    Helyezze magát a támadó szemszögébe és próbáljon ki néhány technikát ebből a fejezetből a
    saját hálózata ellen. Indítson el egy FTP ugráló letapogatást, egy üresjárati
    letapogatást, csomagtöredék alapú támadást vagy próbáljon alagutat létrehozni egy saját
    proxy kiszolgálón keresztül.

    Hogy tovább korlátozzák a hálózati aktivitást, a társaságok egyre gyakrabban ellenőrzik a
    hálózati forgalmat behatolásérzékelő rendszerekkel (IDS). Az összes nagyobb ilyen rendszer
    olyan szabálykészlettel érkezik, mely képes érzékelni az Nmap letapogatásait, mivel az
    ilyen letapogatások általában egy közelgő támadás előjelei. A legtöbb ilyen terméket azóta
    átalakították behatolás megelőző rendszerré (IPS), mivel képesek blokkolni a gyanúsnak
    ítélt forgalmat. A hálózati rendszergazdák és az IDS rendszerek szállítóinak nagy bánata,
    hogy a csomagok egyszerű analizálásával nagyon nehéz felismerni a rossz szándékot. A kellő
    türelemmel és szakértelemmel rendelkező támadók az Nmap egyes paramétereinek a
    segítségével könnyen megkerülhetik az IDS rendszereket. Ezalatt a rendszergazdáknak meg
    kell küzdeniük a rengeteg téves jelzéssel, ahol az ártatlan forgalom könnyen válthat ki
    riasztást vagy okozhatja a forgalom blokkolását.

    Időnként emberek azt javasolják, hogy az Nmap ne biztosítson lehetőséget a tűzfalak
    megkerülésére, vagy az IDS rendszerek megtévesztésére. Azzal érvelnek, hogy ezeket sokkal
    inkább fogja egy támadó rossz szándékkal használni, mint egy rendszergazda a biztonság
    növelésére. Ezzel a logikával az a probléma, hogy a támadók akkor is ezeket a módszereket
    fogják használni, legfeljebb más eszközt fognak használni, vagy maguk írják bele azokat az
    Nmap programba. Eközben a rendszergazdák egyre nehezebben fogják tudni ellátni a
    munkájukat. Sokkal jobb védekezés egy modern, folyamatosan javított FTP kiszolgálót
    használni, mint egy FTP ugráló letapogatást megvalósító program terjesztését
    megakadályozni.

    Nincs varázsfegyver (vagy Nmap paraméter) a tűzfalak és IDS rendszerek felismerésére és
    érzékelésére. Ehhez tudás és tapasztalat szükséges. Egy ilyen témájú oktatóanyag
    meghaladja ennek a leírásnak a kereteit, így csak a kapcsolódó paraméterek felsorolására
    és működésük rövid leírására szorítkozunk.

    -f (csomagok tördelése); --mtu (a megadott MTU érték használata)
      Az -f paraméter használatakor a megadott letapogatást (beleértve a visszhang
      letapogatást is) az Nmap apróra tördelt IP csomagokkal hajtja végre. Az alapötlet az,
      hogy osszuk el a TCP fejlécet több csomagra, így nehezítve meg a csomagszűrők,
      behatolás érzékelők és más zavaró eszközök dolgát a tevékenységünk felismerésében.
      Azonban legyen óvatos! Néhány programnak gondot jelent az ilyen apró csomagok
      kezelése. A jó öreg Sniffit szaglászóprogram az első töredék vételekor azonnal
      szegmentációs hibát okoz. Ha egyszer adja meg ezt a paramétert, az Nmap 8 bájtos vagy
      kisebb darabokra tördeli a csomagokat az IP fejléc után. Így egy 20 bájtos TCP
      fejlécet 3 csomagra oszt fel, 2 csomag 8 bájtot, egy csomag pedig a maradék 4 bájtot
      fog szállítani. Természetesen minden darab tartalmaz egy IP fejlécet is. Ha ismét
      megadja az -f paramétert, akkor 16 bájtos töredékeket fog használni (csökkentve a
      töredékek számát). De megadhat saját eltolási értéket is az --mtu paraméter
      használatával. Ne használja egyszerre az -f és az --mtu paramétert. Az eltolás
      értékének mindig oszthatónak kell lennie nyolccal. Míg egyes csomagszűrőkön és
      tűzfalakon nem csúsznak át a töredezett csomagok (ilyen például a Linux rendszermag
      bekapcsolt CONFIG_IP_ALWAYS_DEFRAG paramétere, mely sorba állítja a töredékeket),
      addig egyes eszközök nem engedhetik meg ezt a teljesítmény csökkenést, így tiltják ezt
      a lehetőséget. Ismét más rendszerek azért nem engedélyezik ezt, mert a töredékek
      más-más útvonalon érkezhetnek a hálózatba. Néhány forrásrendszer a rendszermagon belül
      állítja össze a kimenő csomagtöredékeket. Erre példa a Linux iptables
      kapcsolatkövetési modulja. Hogy biztos lehessen abban, hogy a kimenő csomagok
      töredezettek, futtasson a letapogatással együtt egy szaglászót is, mint például a
      Wireshark. Ha az ön operációs rendszer ilyen problémákat okoz, próbálja ki a
      --send-eth paramétert, így kikerülheti az IP réteget és nyers ethernet kereteket
      küldhet el.

    -D <csali1 [,csali2][,ME],...> (Letapogatás álcázása csalikkal)
      Végrehajt egy letapogatást csalik használatával, így a célpont azt érzékeli, hogy a
      csaliként megadott állomások is letapogatással próbálkoznak. Így az IDS rendszere
      egyidőben 5-10 letapogatást is érzékel, de nem tudja eldönteni, melyik a valós IP cím
      és melyik az ártatlan csali. Bár ezek legyőzhetőek útválasztón keresztüli
      nyomkövetéssel, a válasz eldobásával és más aktív eljárásokkal, de általánosságban ez
      egy jó mödszer a saját IP cím elrejtésére.

      A csalikat listáját vesszővel kell elválasztani. Kiegészítésként használhatja a ME
      paramétert a csalik listájában, amely a saját IP címét jelenti. Ha a ME paramétert a
      hatodik vagy későbbi pozícióban használja, a legtöbb letapogatás érzékelő (mint
      például a Solaris Scanlogd) valószínűleg egyáltalán nem fogja megjeleníteni az IP
      címét. Ha nem használja a ME paramétert, az Nmap véletlen pozícióba teszi az IP címét.
      Használhatja az RND paramétert, így véletlenszerű, nem fenntartott IP címeket
      generálhat, vagy az RND:<szám> paramétert, így a <szám>-nak megfelelő mennyiségű IP
      címet kap.

      Jegyezze meg, hogy a megadott csaliknak élő állomásoknak kell lenniük, különben
      véletlenül SYN elárasztásnak teheti ki a célpontokat. Ráadásul eléggé könnyű kitalálni
      a támadó kilétét, ha az IP címek közül csak egy él a hálózaton. Célszerűbb nevek
      helyett IP címeket használni (így a csalik hálózatában lévő névszerverek naplóiban nem
      jelenik meg az Ön IP címe).

      A program a csalikat mind a kezdeti visszhang letapogatásnál (az ICMP, SYN, ACK vagy
      bármi más használatakor) mind a későbbi kapuletapogatásoknál használja. Szintén
      használja a csalikat a távoli ooperációs rendszer felderítésekor (-O). Nem használ
      csalikat a változat érzékeléskor és a TCP kapcsolódási letapogatásnál.

      Nem érdemes túl sok csalit használni, mivel lelassíthatja a letapogatást és ronthatja
      a pontosságot. Ezen kívül néhány szolgáltató kiszűri a hamisított csomagokat, bár a
      legtöbb nem foglalkozik velük egyáltalán.

    -S <IP cím> (Hamis forráscím)
      Néhány esetben az Nmap nem tudja meghatározni az Ön forráscímét (ilyenkor az Nmap
      figyelmeztető üzenetet küld). Ilyenkor az -S paraméter után adja meg annak a hálózati
      illesztőnek az IP címét, amelyen keresztül a csomagokat küldeni szeretné.

      Ennek a paraméternek egy másik lehetséges használata, hogy amikor a célponttal
      elhiteti, hogy valaki más próbálja meg letapogatni. Képzelje el, amikor egy cég azt
      látja, hogy egy versenytársa próbálja meg letapogatni! Az ilyen használathoz általában
      szükség van az -e és a -PN paraméterek használatára is. Jegyezze meg, hogy ilyenkor
      semmilyen választ nem fog kapni (azok a hamisított feladóhoz továbbítódnak), így az
      Nmap sem tud használható jelentést készíteni.

    -e <illesztő> (Megadott illesztő használata)
      Megadja, hogy az Nmap melyik illesztőt használja a csomagok küldésére és fogadására.
      Az Nmap ezt automatikusan is képes érzékelni, de meg is adhatja, ha ez nem történik
      meg.

    --source-port <kapu száma>; -g <portnumber> (A forráskapu számának hamisítása)
      Az egyik meglepően elterjedt hiba, hogy a forráskapu alapján bíznak meg egyes hálózati
      forgalmakban. Könnyű megérteni, miért is van ez így. Egy rendszergazda szeretne
      beállítani egy új, csillogó tűzfalat. Azonban a beüzemelés után a felhasználók
      elárasztják a panaszaikkal, mivel a programjaik többé nem működnek. Különösen a
      névfeloldással lehetnek problémák, mivel a külső hálózatból érkező UDP DNS válaszok
      többé nem tudnak belépni a belső hálózatba. Az FTP egy másik szokványos példa. Aktív
      FTP átviteleknél a kiszolgáló megpróbál visszafelé felépíteni egy kapcsolatot az
      ügyfél által kért fájl átviteléhez.

      Ezekre a problémákra léteznek biztonságos megoldások, akár alkalmazásszűrők, akár
      protokoll feldolgozó tűzfalmodulok formájában. Sajnos vannak könnyebb, de kevésbé
      biztonságos megoldások is. Felismervén, hogy a DNS válaszok az 53-as kapuról, az aktív
      FTP kapcsolatok pedig a 20-as kapuról érkeznek, a legtöbb rendszergazda beleesik abba
      a csapdába, hogy egyszerűen engedélyezi ezekről a kapukról a bejövő forgalmat. Gyakran
      azt feltételezik, hogy a támadók nem ismerik fel és nem használják ki ezeket a
      réseket. Máskor úgy gondolják, hogy ez csak ideiglenes lesz, amíg egy biztonságosabb
      megoldást nem találnak. Aztán elfelejtkeznek róla.

      Ám nemcsak a túlterhelt rendszergazdák esnek ebbe a csapdába. Számos termék érkezik
      ilyen gyenge szabályokkal. Különösen a Microsoft bűnös ebben a körben. A Windows 2000
      és Windows XP rendszerekkel szállított IPsec szűrő tartalamaz egy hallgatólagos
      szabályt, mely beenged minden TCP és UDP forgalmat, mely a 88-as forráskapuról érkezik
      (Kerberos). Egy másik, jól ismert eset volt a Zone Alarm személyi tűzfalakban a
      2.1.25-ös változatig meglévő hiba, mely beengedett minden UDP forgalmat az 53-as (DNS)
      vagy a 67-es (DHCP) forráskapukról.

      Ezeknek a hibáknak a kihasználásához az Nmap a -g és a --source-port paramétereket
      biztosítja (ezek egyenértékűek). Csak adja meg kapu számát és amennyiben lehetséges,
      az Nmap ezzel a forráskapuval fogja elküldeni a próbákat. Bizonyos operációs rendszer
      érzékelési tesztekhez az Nmap más kaput fog használni a helyes működéshez. A DNS
      kérések végrehajtásakor a --source-port beállításait nem veszi figyelembe, mivel
      ezeknek a kéréseknek a kezelését az Nmap a rendszer könyvtárain keresztül végzi. A
      legtöbb TCP letapogatás, beleértve a SYN letapogatást, valamint az UDP letapogatás
      teljes mértékben támogatja ezt a paramétert.

    --data-length <szám> (Véletlen adatok hozzáfűzése az elküldött csomagokhoz)
      Normális esetben az Nmap csak minimális méretű csomagokat küld, melyek csak a fejlécet
      tartalmazzák. Így a TCP csomagjai általában csak 40, az ICMP visszhang kérései pedig
      csak 28 bájt hosszúak. Ennek a paraméternek a hatására az Nmap a megadott számú
      véletlen bájtot fűz hozzá a legtöbb elküdött csomaghoz. Az operációs rendszer
      érzékelésének (-O) próbacsomagjait ez nem érinti, mivel a pontosság miatt itt állandó
      próbákra van szükség. A legtöbb visszhang és kapuletapogató csomag azonban támogatja
      ezt a paramétert. Ez egy kicsit lelassítja a letapogatást, viszont kevésbé lesz
      feltűnő.

    --ip-options <S|R [útvonal]|L [útvonal]|T|U ... >; --ip-options <hexa karakterlánc>
    (Csomagok küldése megadott IP paraméterekkel)
      Az IP protokoll[9] leírása felkínál pár paramétert, melyek a csomagok fejlécében
      használhatók. Nem úgy, mint a széles körben használt TCP paraméterek, az IP
      paraméterek ritkán láthatók praktikus és biztonsági megfontolások miatt. Valójában az
      Interneten lévő legtöbb útválasztó blokkolja a veszélyes paramétereket, mint például a
      forrás nyomkövetést. Néhány esetben a paraméterek hasznosak lehetnek a célpont felé
      vezető útvonal felderítésében és manipulálásában. Például felhasználhatja az útvonal
      rögzítése paramétert a célponthoz vezető útvonal felderítéséhez még akkor is, ha a
      hagyományos traceroute nem jár sikerrel. Vagy ha a csomagokat bizonyos tűzfalak
      eldobják, megadhat egy másik útvonalat a szigorú és a laza útválasztás paraméterekkel.

      Az IP paraméterek megadásának leghatásosabb módja ha az --ip-options után beírja az
      értékeket. A hexadecimális értékeket mindig \x karakterrek kezdje, majd következik két
      szám. Bizonyos karaktereket ismételhet is, ha a karakter után egy csillagot ír, majd
      megadja az ismétlések számát. Például a \x01\x07\x04\x00*36\x01 egy olyan
      hexadecimális karaktersorozat, mely 36 darab NULL bájtot tartalmaz.

      Az Nmap a paraméterek megadásának egy rövidebb módját is felkínálja. Az R, T és U
      paraméterekkel az útvonal rögzítését, az időbélyeg rögzítését, vagy mindkettőt
      kérheti. A laza vagy a szigorú útvonalkövetést az L vagy az S paraméter és az IP címek
      szóközzel elválasztott listájának megadásával kérhet.

      Ha szeretné nyomon követni az elküdött és a beérkezett csomagokban lévő beállításokat,
      adja meg a --packet-trace paramétert. Ha további információkra és példákra kíváncsi az
      Nmap programban használható IP paraméterekkel kapcsolatban, látogasson el a
      http://seclists.org/nmap-dev/2006/q3/0052.html címre.

    --ttl <érték> (A time-to-live mező beállítása)
      Beállítja az IPv4 csomag time-to-live mezőjét a megadott értékre.

    --randomize-hosts (Összekeveri a célpontok sorrendjét)
      Utasítja az Nmap programot, hogy a letapogatás előtt keverje össze a célpontok
      csoportjának sorrendjét (maximum 16384 gép). Ez a letapogatást kevésbé nyilvánvalóvá
      teszi a legtöbb hálózati megfigyelő rendszer számára, különösen ha egy lassú
      időzítéssel is kombinálja. Ha nagyobb csoportot szeretne megkeverni, állítsa be a
      PING_GROUP_SZ paramétert az nmap.h fájlban és fordítsa le újra a programot. Egy másik
      megoldás lehet, ha a célpontok címeit egy lista letapogatással szedi össze (-sL -n -oN
      fájlnév), megkeveri azokat egy Perl parancsfájllal, majd ezt a listát adja át az Nmap
      programnak az -iL paraméterrel.

    --spoof-mac <MAC cím, előtag vagy gyártó name> (MAC cím hamisítása)
      Arra utasítja az Nmap programot, hogy az összes elküldött ethernet kerethez a megadott
      MAC címet használja. Ehhez a paraméterhez automatikusan hozzáadódik a --send-eth
      paraméter is, így biztosítva, hogy az Nmap valójában ethernet-szintű csomagokat
      küldjön. A MAC cím több formátumban is megadható. Ha a megadott paraméter egy egyszerű
      „0”, az Nmap egy teljesen véletlen MAC címet választ arra munkamenetre. Ha a megadott
      karakterlánc páros számú hexadecimális számból áll (a párok elválaszthatók
      kettősponttal), az Nmap ezt a MAC címet fogja használni. Ha kevesebb, mint 12
      számjegyet adott meg, az Nmap a fennmaradó részt véletlen értékekkel tölti fel. Ha a
      megadott érték nem 0 vagy hexadecimális karakterlánc, az Nmap elvégez egy keresést az
      nmap-mac-prefixes fájlban, hogy található-e a megadott karakterlánccal megegyező nevű
      gyártó (ez érzékeny a nagy- és kisbetűkre). Ha talál egyezést, az Nmap a gyártó OUI
      mezőjét fogja használni (3 bájtos előtag), a fennmaradó 3 bájtot pedig véletlen
      értékekkel tölti fel. Példák az érvényes --spoof-mac paraméterre: Apple, 0,
      01:02:03:04:05:06, deadbeefcafe, 0020F2 és Cisco.

    --badsum (Csomagok küldése hamis TCP/UDP ellenőrző összeggel)
      Az Nmap a csomagokat hamis TCP vagy UDP ellenőrző összeggel fogja elküldeni a célpont
      felé. Mivel elméletileg minden állomás IP verme az ilyen csomagokat helyesen eldobja,
      ezért bármilyen válasz tűzfalra vagy IDS rendszerre utal, melyek nem foglalkoznak az
      ellenőrző összeg vizsgálatával. További részletek erről a technikáról a
      https://nmap.org/p60-12.txt címen.

KIMENET

    Bármely biztonsági eszköz csak annyira hasznos, amennyire az általa generált kimenet
    használható. A bonyolult tesztek és eljárások keveset érnek, ha az eredményt nem
    áttekinthető és érhető módon szolgáltatják. Az Nmap programot annyiféle módon használják
    emberek és más programok is, hogy egyféle kimeneti formátum nem lenne megfelelő
    mindenkinek. Így az Nmap többféle formátumot kínál, beleértve az emberek számára hasznos
    interaktív módot és a programok által könnyen feldolgozható XML-t.

    A különböző kimeneti formátumok mellett az Nmap néhány paraméterrel lehetővé teszi mind a
    kimenet, mind a hibakeresési információk bőbeszédűségének beállítását. A kimenti adatok
    mind a szabványos kimenetre, mind egy megadott nevű fájlba kerülhetnek. Az Nmap képes a
    fájlhoz hozzáfűzni, vagy felülírni azt. A kimeneti fájlok alkalmasak még megszakított
    letapogatások folytatására is.

    Az Nmap kimenete öt különféle formátumban érhető el. Az alapértelmezett elnevezése az
    interaktív kimenet amely a szabványos kimenetre kerül (stdout). Létezik még egy normál
    kimenet is, mely csak annyiban különbözik az interaktívtól, hogy kevesebb futásidejű
    üzenetet és figyelmeztetést jelenít meg, mivel feltételezi, hogy az adatok elemzésére csak
    a letapogatás befejezése után kerül sor, nem pedig folyamatosan.

    Az XML kimenet az egyik legfontosabb kimeneti típus, mivel átalakítható HTML dokumentummá,
    könnyen feldolgozható más programmal (mint például az Nmap grafikus felülete) és
    adatbázisba is importálható.

    A fennmaradó két kimeneti típus közül az egyik az egyszerű grep által feldolgozható
    kimenet, mely a legtöbb információt jeleníti meg az állomásról egy sorban, a másik a
    sCRiPt KiDDi3 0utPUt azoknak, akik úgy gondolnak magukra, mint |<-r4d.

    Míg az alapértelmezett interaktív kimenetnek nincs parancssori kapcsolója, a többi négy
    formátum ugyanazt a szintaktikát használja. Egyetlen paraméterük van, az eredményt tároló
    fájl neve. Több formátum is megadható egyszerre, de minden formátum csak egyszer
    használható. Például ha szeretné később átnézni a normál kimenet eredményét és egyben
    szeretné programmal is feldolgozni, akkor használhatja az -oX myscan.xml -oN myscan.nmap
    paramétert. Bár ebben a fejezetben az egyszerűség kedvéért rövid fájlneveket használunk
    (például myscan.xml), általában ajánlott hosszabb, jelentéssel bíró neveket használni. A
    nevek kiválasztásakor figyeljünk a személyes igényekre, használhatunk dátumot, vagy
    egy-két szavas rövid leírást a munka típusáról.

    Bár ezekkel a paraméterekkel az eredményeket fájlba menthetjük, az Nmap ettől függetlenül
    az interaktív kimenetet megjeleníti a szabvány kimeneten. Például az nmap -oX myscan.xml
    célpont parancs az XML kimenetet a myscan.xml fájlba írja és egyben megjeleníti azt az
    interaktív kimenetet is, amely az -oX paraméter megadása nélkül is megjelent volna. Ez a
    viselkedés megváltoztatható, ha a kimeneti formátum után egy kötőjelet ad meg
    paraméterként. Ilyenkor az Nmap kikapcsolja az interaktív kimenetet és ehelyett a
    szabványos kimeneti adatfolyamba írja a kívánt kimeneti formátumú adatokat. Így az nmap
    -oX - célpont parancs csak a stdout eszközre küldi el az XML kimenetet. A komoly hibákat
    továbbra is a normál hibakimenetre, a stderr eszközre írja.

    Az Nmap más paramétereitől eltérően a naplófájl paraméterjelzője (mint az -oX) és a
    fájlnév vagy kötőjel között kötelező szóközt hagyni. Ha ezt elhagyja és például az -oG-
    vagy az -oXscan.xml formátumban adja meg a paramétert, akkor kompatibilitási okoból egy
    normál formátumú kimeneti fájl jön létre G- és Xscan.xml nevekkel.

    Ezek közül a paraméterek közül mindegyik támogatja a fájlnevek strftime()-szerű
    átalakítását. A %H, %M, %S, %m, %d, %y és %Y megadása pontosan azt jelenti, mint az
    strftime() függvényben. A %T ugyanazt jelenti, mint a %H%M%S, a %R ugyanazt jelenti, mint
    a %H%M és a %D ugyanazt jelenti, mint a %m%d%y. ha a % jelet bármilyen más karakter
    követi, akkor azt a karaktert egyszerűen tovább adja (például a %% egy százalékjelet ad
    tovább). Így az -oX 'scan-%T-%D.xml' paraméter megadása egy XML fájlt hoz létre
    scan-144840-121307.xml névvel.

    Az Nmap lehetőséget biztosít a letapogatás részletességének beállítására, valamint arra,
    hogy az eredményeket hozzáfűzze egy meglévő fájlhoz ahelyett, hogy felülírná. A
    paraméterek leírása az alábbiakban található.

    Nmap kimeneti formátumok

    -oN <fájlnév> (normál kimenet)
      Ezzel a kéréssel a normál kimenet a megadott nevű fájlba lesz átirányítva. Ahogy a
      fentiekben olvashatta, ez egy kicsit különbözik az interaktív kimenettől.

    -oX <fájlnév> (XML kimenet)
      Ezzel a kéréssel az XML kimenet a megadott nevű fájlba lesz átirányítva. Az Nmap a
      fájlhoz hozzáfűz egy dokumentum típusmeghatározást si (DTD), így az XML feldolgozók
      ellenőrizhetik az Nmap XML kimenetét. Bár ez elsősorban programbeli felhasználásra
      készült, de segítséget nyújt az embereknek is az Nmap XML kimenetének értelmezésében.
      A DTD leírja a formátum érvényes elemeit és gyakran felsorolja a tulajdonságokat és
      azok értékeit is. A legfrissebb változat mindig megtalálható a
      https://nmap.org/data/nmap.dtd címen.

      XML egy stabil formátumot kínál, mely programból könnyen feldolgozható. Ingyenes XML
      feldolgozók az összes nagyobb programozási nyelvhez elérhetők, beleértve a C/C++,
      Perl, Python és Java nyelveket. Az Nmap kimenetének feldolgozására és működésének
      vezérlésére a legtöbb nyelvhez már készültek kapcsolódó munkák. Perl CPAN példák
      találhatók a Nmap::Scanner[10] és a Nmap::Parser[11] címeken. A legtöbb esetben az XML
      az előnyben részesített formátum.

      Az XML kimenet hivatkozik egy XSL stíluslapra, melynek segítségével az eredmények HTML
      formátumra alakíthatók. Ezt a legegyszerűbben úgy használhatja, hogy az XML kimenetet
      betölti egy böngészőbe. Alapesetben ez csak azon a gépen működik, amelyen az Nmap fut
      (vagy egy hasonlóan beálított gépen), mivel az nmap.xsl elérési útvonala bele van
      drótozva a programba. A --webxml vagy a --stylesheet paraméterek megadásával olyan
      hordozható XML fájlt hozhat létre, mely bármely Internetre kötött gépen megjeleníthető
      HTML formátumban.

    -oS <fájlnév> (Szkriptkölyök kimenet)
      A szkriptkölyök kimenet olyan, mint az interaktív kimenet, csak még átmegy egy végső
      feldolgozáson. Így jobban passzol az olyan hekkerek lelkivilágához, akik előzőleg
      lenézték az Nmap egységes helyesírását és a nagybetűk használatát. Gyenge
      humorérzékűek úgy gondolhatják, hogy ez a paraméter nevetségessé akarja tenni a
      szkriptkölyköket ahelyett, hogy „segítené őket”.

    -oG <fájlnév> (grep által feldolgozható kimenet)
      Ez a kimenti formátum maradt a végére, mivel ez egy elavult formátum. Az XML sokkal
      használhatóbb és tapasztalat felhasználók számára majdnem olyan kényelmes is. Az XML
      egy szabvány, melyet feldolgozó programok százai támogatnak, míg a greppel
      feldolgozható kimenet csak egy egyszerű barkácsolás. Az XML könnyen bővíthető az új
      Nmap tulajdonságok támogatásához, míg ezek a bővítések a helyhiány miatt gyakran
      kimaradnak a greppel feldolgozható kimentből.

      Mindezek ellenére a greppel feldolgozható kimenet még mindig nagyon népszerű. Egyszerű
      formátumú, mely minden egyes célpont adatait egyetlen sorban adja vissza, egyszerűen
      kereshető és feldolgozható olyan alap Unix eszközökkel, mint a grep, awk, cut, sed,
      diff, vagy egy Perl parancsfájl. Emellett használható még egyszeri tesztek
      parancssorból történő elvégzésére. Az összes nyitott SSH kapujú, vagy Solaris
      operációs rendszert futtató állomás megtalálásához elég egy egyszerű greppel
      feldolgozható kimenet, melyet az awk vagy a cut programba átirányítva kinyomtatható a
      kívánt információ.

      A greppel feldolgozható kimenet megjegyzésekből (#-tel kezdődő sorok) és a célpont
      soraiból áll. A célpont sora 6 címzett mezőt tartalmaz, tabulátorral elválasztva,
      kettősponttal a végén. A mezők nevei: Állomás (Host), Kapuk (Ports), Protokollok
      (Protocols), Mellőzött állapot (Ignored State), Operációs rendszer (OS), Sorozatszám
      (Seq Index), IP ID és Állapot (Status).

      Ezek közül a mezők közül általábana legfontosabb a Ports, mely információkat tartalmaz
      az összes érdekes kapuról. Ez egy vesszővel elválasztott lista. Minden egyes bejegyzés
      egy-egy kaput jelent és hét almezőt tartalmaz perjellel (/) elválasztva. Az almezők
      nevei: Kapuszám (Port number), Állapot (State), Protokoll (Protocol), Tulajdonos
      (Owner), Szolgáltatás (Service), SunRPC info és Változat (Version info).

      Csakúgy, mint az XML kimenet esetében, ez a leírás ennek a kimenetnek sem tartalmazza
      a teljes leírását. Az Nmap greppel feldolgozható kimenetének részletes leírása a
      http://www.unspecific.com/nmap-oG-output címen található.

    -oA <alapnév> (Minden kimeneti formátum használata)
      Kényelemből használhatja az -oA alapnév paramétert, ha a kimenetet egyszerre akarja
      normál, XML és greppel feldolgozható formátumban. Ezek az alapnév.nmap, az alapnév.xml
      és az alapnév.gnmap fájlokban tárolódnak. Mint minden programban, itt is megadhatja a
      fájlok tárolásának teljes útvonalát, mint például ~/nmaplogs/foocorp/ Unix vagy
      c:\hacking\sco Windows rendszereknél.

    Részletezés és hibakeresési paraméterek

    -v (Növeli az adatok részletességét)
      Ha növeli a részletességi szintet, az Nmap több információt jelenít meg a folyamatban
      lévő letapogatásról. A nyitott kapu a megtalálásuk sorrendjében jelennek meg. Ha az
      Nmap úgy érzékeli, hogy a letapogatás pár percnél többet fog igénybe venni, akkor
      megjelenít egy várható befejezési időpontot is. Ha még részletesebb információkra
      kiváncsi, használja kétszer a paramétert.

      A legtöbb változás csak az interaktív kimenetet érinti és csak néhány van hatással a
      normál és a szkriptkölyök kimenetre. A többi kimenet gépi feldolgozásra készült, így
      ezekben az Nmap alaphelyzetben is részletes információkat jelenít meg. Ennek ellenére
      van pár változás ezekben a módokban, mivel néhány részlet elhagyása jelentősen
      csökkenti a kimenet méretét. Például a greppel feldolgozható kimenetben a megjegyzések
      csak a részletes módban jelennek meg, mivel ezek eléggé hosszúak lehetnek.

    -d [szint] (Növeli vagy beállítja a hibakeresés szintjét)
      Ha a részletes üzemmód nem ad visza elegendő információt, a hibakeresési mód képes
      elárasztani adatokkal! Csakúgy, mint a részletes üzemmód (-v), a hibakeresési üzemmód
      is egy parancssori kapcsolóval aktivizálható (-d), melynek szintje a kapcsoló
      többszóri megadásával növelhető. Emellett a hibakeresés szintjét a -d paraméternek
      átadott értékkek is beállíthatja. Például a -d9 9-es szintet állít be. Ez a
      legmagasabb beállítható szint és - hacsak nem egy egyszerű letapogatás futtat - több
      száz sornyi információt fog kinyomtatni.

      A hibakeresési kimenet hasznos lehet, ha valamilyen hibát gyanít az Nmap program
      működésében, vagy egyszerűen csak szeretné megérteni, hogy mit és miért csinál az
      Nmap. Mivel ez a funkció elsősorban fejlesztőknek készült, ezért a legtöbb megjelenő
      információ nem is értelmezhető könnyen. Kaphat például egy ilyen kimenetet: Timeout
      vals: srtt: -1 rttvar: -1 to: 1000000 delta 14987 ==> srtt: 14987 rttvar: 14987 to:
      100000. Ha nem ért egy sort egyszerűen figyelmen kívül hagyhatja, megnézheti a program
      forráskódjában vagy segítséget kérhet a fejlesztői levelező listán (nmap-dev). Néhány
      sor könnyen érthető, de a hibakeresési szint növekedésével az üzenetek egyre
      homályosabbá válnak.

    --packet-trace (Az elküldött és fogadott csomagok és adatok követése)
      Az Nmap minden elküldött és fogadott csomagról összegzést készít. Ezt a legtöbbször
      csak hibakeresésre használják, de hasznos lehet olyanoknak is, akik szeretnék
      megérteni, hogy mi történik a színfalak mögött. Hogy elkerülhető legyen sorok
      százainak a megjelenítése, érdemes korlátozni a letapogatni kívánt kapuk számát
      például a -p20-30 paraméter megadásával. Ha csak a változat érzékelés részleteire
      kiváncsi, használja a --version-trace paramétert.

    --open (Csak a nyitott (vagy valószínűleg nyitott) kapukat mutatja)
      Néha csak azok a kapuk érdekesek, amelyekhez kapcsolódni lehet (nyitott) és nincs
      szükség agyonzsúfolni a kimenetet a zárt, szűrt és zárt|szűrt kapukkal. A kimenet
      testreszabása általában a letapogatás után történik a grep, awk vagy Perl
      használatával, de a rengeteg kérés hatására ez a lehetőség is bekerült a programba. Az
      --open megadásával csak a nyitott, nyitott|szűrt és a szűretlen állapotú kapuk
      kerülnek a kimenetre. Ezeknek a kapuknak a kezelése ugyanúgy történik, mint normál
      esetben, így a nyitott|szűrt és a szűretlen kapuk csak egy számként jelennek meg, ha
      túl sok van belőlük.

    --iflist (Illesztők és útvonalak listázása)
      Megjeleníti az Nmap által érzékelt illesztőket és rendszerútvonalakat. Ez hasznos
      lehet az útválasztási problémák hibakeresésében vagy az eszközök hibás kezelésekor
      (például az Nmap egy PPP kapcsolatot ethernet kapcsolatnak érzékel).

    --log-errors (A hibák/figyelmeztetések rögzítése a normál módú kimenti fájlba)
      Az nmap által kiírt hibák és figyelmeztetések általában csak a képernyőn (interaktív
      kimenet) jelnnek meg, a normál formátumú kimenti fájlt érintetlenül hagyva. Ha
      szeretné ezeket az üzeneteket a normál kimenti fájlban is látni, adja meg ezt a
      paramétert. Ez hasznos lehet akkor, ha nem figyeli az interaktív kimenetet vagy
      valamilyen hibát próbál megtalálni. Az üzenetek az interaktív kimeneten ezután is
      megjelennek. Ez a paraméter nem működik azokkal a hibákkal, melyek a hibásan megadott
      parancssori kapcsolókkal függnek össze, mivel az Nmap ilyenkor még nem készítette elő
      a kimenti fájlt. Ráadásként néhány NMap hiba/figyelmeztetés más rendszert használ és
      nem támogatja ezt a paramétert. Ennek a paraméternek az alternatívája lehet az
      interaktív kimenet (beleértve a szabvány hibakimenetet) átirányítása egy fájlba. Míg a
      legtöbb Unix parancshéj ezt könnyen lehetővé teszi, Windows alatt ez egy kissé
      bonyolult lehet.

    Vegyes kimeneti paraméterek

    --append-output (Felülírás helyett hozzáfűzés a kimenti fájlhoz)
      Ha megad egy fájlnevet egy kimeneti paraméterhez (mint például az -oX vagy az -oN),
      akkor a program alapértelmezettként felülírja a meglévő fájlt. Ha szeretné megtartani
      a fájl tartalmát és hozzáfűzni az új eredményeket, adja meg az --append-output
      paramétert. Így futtatva az Nmap programot az összes megadott fájlhoz hozzáfűzi az új
      eredményeket a felülírás helyett. Ez az XML kimenettel (-oX) nem működik jól együtt,
      így ez - a fájl kézzel történő javításáig - feldolgozási problémát okozhat.

    --resume <fájlnév> (Megszakított letapogatás folytatása)
      Néhány kiterjedt NMap letapogatás nagyon hosszú időt vehet igénybe - néha napokig
      tarthat. Néhány letapogatás nem mindig fut le a befejezésig. Bizonyos korlátozások
      megakadályozhatják, hogy az Nmap munkaidő alatt fusson, leállhat a hálózat, az Nmap
      programot futtató gép elszenvedhet egy nem várt újraindítást, de maga az Nmap is
      összeomolhat. Az Nmap futását a rendszergazda is megszakíthatja a ctrl-C lenyomásával.
      A teljes letapogatás újraindítása a kezdetektől nem éppen egy kívánt állapot.
      Szerencsére ha a normál (-oN) vagy a greppel feldolgozható (-oG) naplófájl megmaradt,
      a felhasználó utasíthatja az Nmap programot, hogy folytassa a letapogatást a
      megszakítás pontjánál. Egyszerűen adja meg a --resume kapcsolót és a normál/greppel
      feldolgozható kimeneti fájl nevét. Más paraméter nem adható meg, mivel az Nmap a
      kimeneti fájl feldolgozásával visszaállítja az eredeti paramétereket. Egyszerűen írja
      be az nmap --resume fájlnév parancsot. Az Nmap az új adatokat hozzáfűzi az előző
      futtatás során megadott fájlhoz. Az XML kimeneti formátumnál a folytatás nem
      támogatott, mivel a két futtatás eredményének egy fájlba történő összevonása eléggé
      bonyolult lehet.

    --stylesheet <útvonal vagy cím> (XSL stíluslap beállítása az XML kimenet átalakításhoz)
      Az XML fájlok megtekintéséhez és átalakításához HTML formátumra az Nmap rendelkezik
      egy saját XSL stíluslappal nmap.xsl néven. Az XML kimenet tartalmaz egy xml-stylesheet
      irányelvet, mely az Nmap programmal eredetileg telepített nmap.xml fájlra hivatkozik
      (Windowson az aktuális munkakönyvtárra). Egyszerűen töltse be az XML kimenetet egy
      modern webböngészőbe és az automatikusan betölti az nmap.xsl fájlt és megjeleníti az
      eredményeket. Ha más stíluslapot akar használni, adja meg azt a --stylesheet kapcsoló
      után. A teljes útvonalat vagy címet meg kell adnia. Egy megszokott hivatkozás a
      --stylesheet https://nmap.org/data/nmap.xsl. Ez arra utasítja a böngészőt, hogy az
      Insecure.org címről töltse be a legfrissebb stíluslapot. A --webxml paraméterrel
      ugyanezt a hatást érheti el, csak kevesebbet kell gépelni és megjegyezni. Az
      Insecure.org címről letöltött stíluslap segítségével olyan gépen is megtekintheti az
      eredményeket, melyen nincs telepítve az Nmap (és így az nmap.xsl sem). Gyakran a cím
      megadása sokkal hasznosabb, de biztonsági okokból az alapértelmezett a helyi
      fájlrendszeren lévő nmap.xsl használata.

    --webxml (Stíluslap betöltése az Insecure.Org oldalról)
      Ez egy kényelmesebb megvalósítása a --stylesheet https://nmap.org/data/nmap.xsl
      kapcsolónak.

    --no-stylesheet (Kihagyja az XSL stíluslap meghatározását az XML fájlból)
      Megakadályozza, hogy az Nmap az XML kimeneti fájlban stíluslap bejegyzést hozzon
      létre. Kimarad az xml-stylesheet irányelv.

VEGYES PARAMÉTEREK

    Ebben a szakaszban néhány olyan fontos (és kevésbé fontos) paraméter leírása található,
    melyek nem igazán illenek más fejezetekbe.

    -6 (IPv6 letapogatás engedélyezése)
      2002 óta az Nmap legnépszerűbb tulajdonsága az IPv6 támogatás. A visszhang letapogatás
      (csak TCP), a kapcsolódási letapogatás és a változat érzékelés támogatott IPv6
      formátumban is. A parancs leírása megegyezik az általánossal, a különbség annyi, hogy
      a -6 kapcsolót is meg kell adnia. Természetesen IPv6 formátumú címet kell megadnia, ha
      nem állomásnevet akar használni. Egy cím például így nézhet ki:
      3ffe:7501:4819:2000:210:f3ff:fe03:14d0, tehát javasolt inkább az állomásnév
      használata. A kimenet ugyanúgy néz ki, mint általában, az egyetlen különbség az
      „érdekes kapuknál” látható IPv6 cím.

      Bár az IPv6 nem terjedt el viharos gyorsasággal a világban, egyes országokban
      (általában Ázsiában) egyre inkább ezt használják és a legtöbb modern operációs
      rendszer támogatja. Ha az Nmap programot IPv6 támogatással akarja használni, akkor
      mind a forrás- mind a célgépnek IPv6 beállítást kell használnia. Ha az Ön
      szolgáltatója (mint a legtöbb általában) nem biztosít Önnek IPv6 címet, igénybe vehet
      ingyenes alagút szolgáltatókat, melyek kiválóan működnek együtt az Nmap programmal. Az
      egyik legjobb ezek közül a BT Exact. Szintén jól használható még a Hurricane Electric
      nevű szolgáltató http://ipv6tb.he.net/. Szintén népszerűek az Ipv6-ról Ipv4-re
      alagutat biztosító szolgáltatók is.

    -A (Agresszív letapogatási paraméterek)
      Ez a paraméter további agresszív és fejlett tulajdonságokat engedélyez. Jelenleg
      engedélyezi az operációs rendszer érzékelést (-O), a változat érzékelést (-sV), a
      parancsfájl alapú letapogatást (-sC) és az útvonalkövetést (--traceroute). A jövőben
      további funkciók is bekerülhetnek a körbe. A cél az, hogy a felhasználók számára egy
      átfogó letapogatási készletet biztosítson anélkül, hogy rengeteg paramétert kelljen
      megjegyezni. Ez a paraméter csak a tulajdonságokat engedélyezi. Nincs hatással az
      időzítési paraméterekre (mint a -T4) vagy a részletességi paraméterekre (-v), melyeket
      külön be kell állítani.

    --datadir <könyvtárnév> (Saját Nmap adatfájl helyének megadása)
      Az Nmap futás közben az alábbi fájlokból szerez be speciális információkat:
      nmap-service-probes, nmap-services, nmap-protocols, nmap-rpc, nmap-mac-prefixes és
      nmap-os-db. Ha ezek közül bármelyik fájlnak külön megadja az elérhetőséggét (a
      --servicedb vagy a --versiondb paraméterrel), akkor ezt a fájlt ezen a helyen fogja
      keresni. Ezután az NMap ezeket a fájlokat a --datadir paraméterben megadott
      könyvtárban fogja keresni (ha megadta). Azokat a fájlokat, melyeket ott nem talál meg,
      az NMAPDIR környezeti változóban megadott könyvtárban fogja keresni. Ezután következik
      az ~/.nmap fájl (csak POSIX rendszereknél) vagy az Nmap futtatható állomány helye
      (csak Win32 rendszereknél), majd a fordításnál megadott helyek, mint például az
      /usr/local/share/nmap vagy az /usr/share/nmap. Legvégső próbaként az Nmap körülnéz az
      aktuális könyvtárban.

    --servicedb <szolgáltatásfájl> (Saját szolgáltatásfájl megadása)
      Arra utasítja az Nmap programot, hogy a megadott szolgáltatásfájlt használja a
      programmal szállított nmap-services fájl helyett. Ennek a paraméternek a használata
      gyors letapogatást (-F) eredményez. További információkért nézze meg a --datadir
      paraméter leírását.

    --versiondb <szolgáltatás próbafájl> (Saját szolgáltatás próbafájl megadása)
      Arra utasítja az Nmap programot, hogy a megadott szolgáltatás próbafájlt használja a
      programmal szállított nmap-service-probes fájl helyett. További információkért nézze
      meg a --datadir paraméter leírását.

    --send-eth (Nyers ethernet keretek küldése)
      Arra utasítja az Nmap programot, hogy a csomagokat az ethernet (adatkapcsolati)
      rétegen keresztül küldje a magasabb IP (hálózati) réteg helyett. Alaphelyzetben a Nmap
      a futattó környezethez legjobban illeszkedő megoldást választja. Unix rendszereken
      általában a nyers csatolók (IP réteg) adják a leghatékonyabb eredményt, míg a Windows
      rendszereknél szükség van az ethernet keretekre, mivel a Microsoft tiltja a nyers
      csatolók használatának támogatását. Unix rendszereken az Nmap ennek a paraméternek a
      megadása ellenére is a nyers IP csomagokat fogja használni, ha nem talál más
      választási lehetőséget (például nincs ethernet kapcsolat).

    --send-ip (Küldés az IP rétegen keresztül)
      Arra utasítja az Nmap programot, hogy a csomagokat IP csatolókon keresztül küldje az
      alacsonyabb szintű ethernet keretek helyett. Ez az előzőekben tárgyalt --send-eth
      paraméter kiegészítője.

    --privileged (Feltételezi, hogy a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik)
      Az Nmap feltételezi, hogy a felhasználó elegendő jogosultsággal rendelkezik olyan
      műveletek elvégzéséhez, mint az adatküldés nyers csatolókon keresztül, csomagok
      fürkészése és más olyan műveletek, melyek általában rendszergazdai jogosultságokat
      igényelnek a Unix rendszereken. Alapesetben az Nmap kilép, ha ilyen műveletre
      utasítják és a geteuid() függvény nem nullát ad vissza. A --privileged paraméter jól
      használható a Linux rendszermag képességeivel és olyan rendszerekkel, amelyek lehetővé
      teszik, hogy alacsonyabb jogosultságú felhasználók nyers csomagokat küldjenek.
      Figyeljen arra, hogy ezt a paramétert még a jogosultságot igénylő műveletek (SYN
      letapogatás, operációs rendszer érzékelés stb.) paraméterei előtt meg kell adnia. A
      --privileged paraméterrel egyenértékű az NMAP_PRIVILEGED környezeti változó
      beállítása.

    --unprivileged (Feltételezi, hogy a felhasználónak nincs elegendő jogosultsága)
      Ez a --privileged paraméter ellentéte. Az Nmap úgy kezeli a felhasználót, mint akinek
      nincs jogosultsága nyers csatolók használatára és csomagok kifürkészésére. Hasznos
      lehet tesztelésnél, hibakeresésnél vagy amikor az operációs rendszer nyers hálózati
      funkciói sérültek. Az --unprivileged paraméterrel egyenértékű az NMAP_UNPRIVILEGED
      környezeti változó beállítása.

    --release-memory (Kilépés előtt felszabadítja a memóriát)
      Ez a paraméter csak a memóriaszivárgási hibák keresésekor hasznos. Arra utasítja az
      Nmap programot, hogy a kilépés előtt szabadítsa fel a lefoglalt memóriát, így a
      memóriaszivárgás könnyen felderíthető. Normál helyzetben az Nmap átugorja ezt, mivel a
      program leállításakor az operációs rendszert ezt amúgy is végrehajtja.

    -V; --version (Programváltozat megjelenítése)
      Megjeleníti az Nmap program változatszámát és kilép.

    -h; --help (Súgólap megjelenítése)
      Megjelenít egy rövid súgót a leggyakrabban használt parancsokról és paraméterekről.
      Ugyanezt a képernyőt kapja, ha az Nmap parancsot paraméterek nélkül futtatja le.

FUTÁSIDEJŰ KAPCSOLAT

    Az Nmap program futása alatt minden billentyű lenyomása rögzítésre kerül. Így kapcsolat
    létesíthető a programmal anélkül, hogy le kellene állítani majd újraindítani azt. Bizonyos
    billentyűkkel módosíthat egyes paramétereket, míg a többi billentyű lenyomásával egy
    állapotjelentés jelenik meg az éppen futó letapogatásról. ltalános szabály, hogy a
    kisbetűk növelik a megjelenített információ mennyiségét, míg a nagybetűk csökkentik azt.
    Segítségért használja a ‘?’ billentyűt.

    v / V
      Növeli / csökkenti a megjelenített információk mennyiségét

    d / D
      Növeli / csökkenti a hibakeresési adatok mennyiségét

    p / P
      Bekapcsolja / kikapcsolja a csomagok nyomkövetését

    ?
      Megjeleníti a futásidejű súgót

    Bármely más billentyű
      Megjelenít egy hasonló állapotjelentést:

      Stats: 0:00:08 elapsed; 111 hosts completed (5 up), 5 undergoing Service Scan

      Service scan Timing: About 28.00% done; ETC: 16:18 (0:00:15 remaining)

PÉLDÁK

    Ebben a fejezetben néhány példa következik az Nmap használatára, az egyszerűbb
    rutinfeladatoktól a bonyolultabb, beavatottabbak számára valókig. Néhány IP cím és
    tartománynév azért került be a példákba, hogy a dolgok eléggé konkrétak legyenek. Ezeket
    helyettesítse olyan IP címekkel és nevekkel, melyek a saját hálózatából származnak. A
    program készítői nem hiszik, hogy a kapuletapogatás valójában illegális vagy illegális
    lehet. Ennek ellenére néhány rendszergazda nem veszi szívesen a kéretlen letapogatásokat
    és panaszt emelhet. A legjobb előzetesen megszerezni a szükséges engedélyeket.

    Tesztelési célból kipróbálhatja a scanme.nmap.org állomást. Ez az engedély kizárólag az
    Nmap programmal történő letapogatásra vonatkozik és nem terjed ki ártó kódok kipróbálására
    vagy szolgáltatásmegtagadási (DOS) támadások végrehajtására. A hálózat kapacításának
    megőrzése érdekében kérjük, hogy ne indítson napi néhány tucatnál több letapogatást. Ha
    valaki visszaélne ezzel az ingyenes tesztelési lehetőséggel, a tulajdonosok leállítják a
    rendszert és az Nmap a következő hibaüzenettel fog visszatérni: Failed to resolve given
    hostname/IP:scanme.nmap.org. Ugyanezek az engedélyek vonatkoznak a scanme2.nmap.org,
    scanme3.nmap.org és a további állomásokra is, bár ezek jelenleg még nem üzemelnek.

    nmap -v scanme.nmap.org

    Ezzel a paranccsal letapogatható az összes foglalt TCP kapu a scanme.nmap.org állomáson. A
    -v paraméter engedélyezi a bőbeszédű üzemmódot.

    nmap -sS -O scanme.nmap.org/24

    Elindít egy lopakodó SYN letapogatást minden olyan állomáson, mely a Scanme állomás „C
    osztályú” címterében található és elérhető. Emelett megpróbálja kideríteni, hogy az
    elérhető állomások milyen operációs rendszert futtatnak. A SYN letapogatás és az operációs
    rendszer felderítése miatt ennek a parancsnak a futtatásához rendszergazdai jogosultságok
    szükségesek.

    nmap -sV -p 22,53,110,143,4564 198.116.0-255.1-127

    Felderíti az állomásokat a 198.116-os B osztályú hálózat mind a 255 8 bites alhálózatának
    alsó felében és végrehajt rajtuk egy TCP letapogatást. Ellenőrzi, hogy a rendszereken
    fut-e SSH, DNS, POP3 vagy IMAP szolgáltatás a szabványos kapukon, illetve fut-e bármilyen
    szolgáltatás a 4564-os kapun. Ha bármely kapu nyitva található, egy változat érzékeléssel
    meghatározzuk az azon futó alkalmazás típusát.

    nmap -v -iR 100000 -PN -p 80

    Arra utasítja az Nmap programot, hogy válasszon ki véletlenszerűen 100 000 állomást és
    keressen rajtuk webkiszolgálót (80-as kapu). Az állomások felderítését a -PN paraméterrel
    kikapcsoljuk, mivel egy kapu letapogatásakor felesleges először néhány próbával
    kideríteni, hogy az állomás elérhető-e.

    nmap -PN -p80 -oX logs/pb-port80scan.xml -oG logs/pb-port80scan.gnmap 216.163.128.20/20

    Visszhang próbák nélkül letapogat 4096 IP címet webkiszolgáló után kutatva, a kimenetet
    pedig elmenti greppel feldolgozható és XML formátumban.

HIBÁK

    Akárcsak a program készítője, az Nmap sem tökéletes. De segíthet jobbá tenni, ha elküldi a
    felfedezett hibák leírását, vagy javítást készít hozzájuk. Ha az Nmap nem az elvárásai
    szerint működik, először mindig szerezze be a legfrissebb változatot a https://nmap.org
    címről. Ha a probléma továbbra is fennáll, nézzen utána, hogy felfedezték-e már mások is.
    Keressen rá a Google-ban a hibaüzenetre vagy böngéssze át az Nmap fejlesztői listát a
    http://seclists.org/ címen. Olvassa végig ezt a leírást is. Ha nem talál semmit, küldjön
    egy hibajelentést az <dev@nmap.org> címre. Írjon le mindent, amit a hibával kapcsolatban
    tapasztalt. Adja meg pontosan a használt Nmap változatot és a futtató operációs rendszer
    változatát is. Az dev@nmap.org címre küldött hibajelzések és az Nmap használatával
    kapcsolatos kérdések valószínűleg gyorsabban megválaszolásra kerülnek, mintha azokat
    közvetlenül a program készítőjének (Fyodor) küldené.

    A hibajavítások sokkal hasznosabbak, mint a hibajelentések. A hibajavítások elkészítésével
    kapcsolatban tanácsokat kaphat a https://nmap.org/data/HACKING címen. A hibajavítások
    elküldhetők az nmap-dev listára (ez a javasolt), vagy közvetlenül a készítőnek is.

SZERZŐ

    Fyodor <fyodor@nmap.org> (http://insecure.org)

    Az évek során emberek százai járultak hozzá értékes munkájukkal az Nmap programhoz. Ezek
    részletezése megtalálható a CHANGELOG fájlban, mely az Nmap program terjesztése mellett
    elérhető a https://nmap.org/changelog.html címen is.

JOGI NYILATKOZAT

  Nmap szerzői jog és licenc
    Nmap Biztonsági letapogató (C) 1996-2007 Insecure.Com LLC. Az Nmap az Insecure.Com LLC
    bejegyzett védjegye. Ez egy szabad program; szabadon továbbadható és/vagy módosítható a
    Szabad Szoftver Alapítvány által kiadott GNU General Public License 2-es változatának
    irányelvei szerint. Ez biztosítja Önnek a jogot, hogy bizonyos feltételek esetén ezt a
    programot használja, módosítsa és továbbadja. Ha az Nmap technológiáját üzleti célú
    programba kívánja beágyazni, más licencre van szüksége (írjon a <sales@insecure.com>
    címre). Több, biztonsági letapogatót forgalmazó cég kapott ilyen licencet az Nmap
    technológiájának használatára az állomás felderítés, kapupásztázás, operációs rendszer
    érzékelés és szolgáltatás/változat érzékelés területén.

    A GPL fontos korlátozásokat alkalmaz a „származtatott munkákkal” kapcsolatban, bár
    jelenleg a kifejezés nincs részletesen meghatározva. A félreértések elkerülése érdekében -
    és a GPL szándékait szem előtt tartva - a készítők úgy vélik, hogy egy alkalmazás akkor
    tekinthető „származtatott munkának”, ha az alábbiak közül bármelyik teljesül:

    ·  Tartalmazza az Nmap forráskódját, vagy annak részletét

    ·  Olvassa vagy felhasználja az Nmap jogvédett adatfájljait, mint az nmap-os-fingerprints
      vagy az nmap-service-probes.

    ·  Futtatja az Nmap programot és feldolgozza az eredményt (ellentétben a tipikus
      parancshéj vagy végrehajtási menü alkalmazásokkal, melyek csak megjelenítik az Nmap
      nyers kimenetét, így nem tekinthetők származtatott munkának.)

    ·  Integrálja/beépíti az Nmap programot egy üzleti célú futtatható telepítő programba,
      mint amilyen például az InstallShield.

    ·  Kapcsolódik olyan programkönyvtárhoz, vagy futtat olyan programot mely az előbbiek
      közül bármelyiket teszi.

    Az „Nmap” kifejezés felhasználható az Nmap programból származtatott munkák bármely
    részére. A fenti lista nem kizárólagos, csak néhány példán keresztül megpróbálja tisztázni
    az Nmap készítőinek értelmezését a származtatott munkákkal kapcsolatban. Ezek a
    korlátozások kizárólag akkor érvényesek, ha Ön valójában továbbértékesíti az Nmap
    programot. Például semmi nem tiltja, hogy Ön kezelő felületet készítsen az Nmap programhoz
    és azt üzleti céllal forgalmazza. Terjessze a programot önállóan és hívja fel a
    felhasználók figyelmét, hogy az Nmap programot külön kell letölteniük a https://nmap.org
    címről.

    A program készítői nem gondolják, hogy a fentiek további korlátozásokat adnának a GPL-hez,
    kizárólag annak tisztázására szolgálnak, hogyan értelmezik a „származtatott munkák”
    fogalmát a GPL engedély alatt terjesztett Nmap programmal kapcsolatban. Ez hasonló ahhoz,
    ahogyan Linus Torvalds kifejtette a véleményét a Linux rendszermag-modulokhoz kapcsolódó
    „származtatott munkákkal” kapcsolatban. A készítők értelmezése kizárólag az Nmap programra
    vonatkozik - nem vonatkozik más GPL termékekre.

    A készítők örömmel segítenek a GPL korlátozásainak értelmezésében, ha az Nmap programot
    nem GPL licenc alatt terjesztett munkában kívánja felhasználni és bármilyen kérdése
    merülne fel ezzel kapcsolatban. Ahogy a fentiekben már szóba került, a készítőktől más
    licenc is beszerezhető, ha az Nmap programot üzleti célú alkalmazásban vagy eszközben
    kívánja felhasználni. Több biztonsági eszköz szállítója kötött ilyen szerződést, amely
    általában tartalmaz egy állandó licencet az Nmap használatára, kiemelt támogatást és
    frissítést. Emellett segít fedezni az Nmap technológiájának folyamatos fejlesztésével járó
    költségeket is. További információkat a <sales@insecure.com> címre küldött levélben
    kérhet.

    A GPL előírásaihoz képest különleges kivételként az Insecure.Com LLC hozzájárulását adja,
    hogy a program kódjához az OpenSSL könyvtár bármely változatát hozzákapcsolják. Ezt a
    könyvtárat külön licenc alatt terjesztik, melynek leírása megtalálható a Copying.OpenSSL
    fájlban, vagy a program saját copyright fájljához csatolva. Az OpenSSL kivételével Önnek
    minden használt kód esetében engedelmeskednie kell a GNU GPL előírásainak. Ha módosítja
    ezt a fájlt, kiterjesztheti ezt a kivételt a saját változatára, de erre semmi sem
    kötelezi.

    Ha Ön ezeket a fájlokat egy írott licenc megállapodással, vagy olyan szerződéssel kapja,
    mely a fentiektől eltérő kitételeket tartalmaz, akkor ezek a megállapodások elsőbbséget
    élveznek a fentiekkel szemben.

  Creative Commons License ehhez az Nmap Útmutatóhoz
    Nmap Referencia Útmutató (C) 2005 Insecure.Com LLC. Ez az útmutató a Creative Commons
    Attribution License[2] 2.5-ös változata alatt jelenik meg. Ez lehetővé teszi az Ön
    számára, hogy szabadon terjessze és módosítsa saját igényei szerint mindaddig, amíg
    hivatkozik az eredeti forrásra. Alternatív megoldásként kezelheti úgy is ezt a
    dokumentumot, mintha az Nmap programmal azonos licenc alá tartozna (az előzőek szerint).

  Unofficial Translation Disclaimer / Nem hivatalos fordítói nyilatkozat
    This is an unnofficial translation of the Nmap license details[12] into hungarian. It was
    not written by Insecure.Com LLC, and does not legally state the distribution terms for
    Nmap -- only the original English text does that. However, we hope that this translation
    helps hungarian speakers understand the Nmap license better.

    Ez az Nmap licenc részletek[12] nem hivatalos magyar fordítása. Ezt nem az Insecure.Com
    LLC készítette és nem tartalmazza az Nmap hivatalos terjesztési irányelveit. Ezeket
    kizárólag az eredeti angol nyelvű szöveg tartalmazza. Azonban reméljük, hogy ez a fordítás
    segít a magyarul beszélőknek jobban megérteni az Nmap licencét.

  A forráskód elérhetősége és a közösségi hozzájárulás
    Azért biztosítjuk a hozzáférést a program forráskódjához, mert hiszünk abban, hogy a
    felhasználónak jogában áll megismerni a program működését annak elindítása előtt. Emellett
    a program esetleges biztonsági rései is vizsgálhatóak (régóta nem találtak egyet sem).

    A forráskód segítségével az Nmap átvihető új rendszerekre, kijavíthatók a hibák és új
    képességekkel is bővíthető a program. Bátorítunk mindenkit, hogy az általa készített
    változtatásokat küldje el a <fyodor@nmap.org> címre, hogy azok bekerülhessenek a fő
    terjesztésbe. Azzal, hogy ezeket a módosításokat elküldi Fyodornak vagy valamely
    Insecure.Org fejlesztői listának, Ön korlátozás nélküli, nem-kizárólagos jogot biztosít
    Fyodornak és az Insecure.Com LLC-nek a kód újrafelhasználásához, módosításához és új
    licenc alatti kibocsátásához. Bár az Nmap mindig elérhető lesz nyílt forrásúként, de ha
    nincs lehetőség a kód új licenc alatti kibocsátására, ez számos szabad program
    szempontjából katasztrofális. Alkalmanként harmadik fél számára is új licenc alatt
    engedélyezzük a kód használatát a fentiek szerint. Ha a saját kódját különleges licenc
    alatt szeretné engedélyezni, kérjük jelezze azt az elküldéssel egyidőben.

  Nincs garancia
    A programot annak reményében terjesztjük, hogy hasznos lesz, de MINDENFÉLE GARANCIA
    NÉLKÜL; beleértve az ELADHATÓSÁGRA vagy EGY ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE vonatkozó
    garanciát. További részletekért látogasson el a http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
    címre, vagy olvassa el az Nmap programmal terjesztett COPYING fájlt.

    Szükséges megjegyezni, hogy alkalmanként az Nmap miatt öszeomolhatnak bizonyos gyengén
    megírt alkalmazások, TCP/IP vermek és operációs rendszerek is. Bár ezek nagyon ritkán
    fordulnak elő, fontos észben tartani. Soha ne használja az Nmap programot kritikus
    feladatot ellátó rendszer letapogatására addig, míg fel nem készült egy esetleges leállás
    minden következményére. A készítők elismerik, hogy az Nmap okozhatja egyes rendszerek vagy
    hálózatok összeomlását és elutasítanak minden felelősséget az Nmap által esetleg okozott
    kárral vagy problémákkal kapcsolatban.

  Helytelen használat
    Az esetleges összeomlások kockázata miatt és mert rossz szándékű behatolók előzetes
    felderítésre használják az Nmap programot, egyes rendszergazdák idegesen reagálnak a
    legkisebb letapogatásra is és hajlamosak panasszal élni. Így a legkisebb letapogatás előtt
    is célszerű a rendszer tulajdonosától engedélyt kérni.

    Biztonsági okokból az Nmap programot soha nem szabad különleges jogosultságokkal (pl. suid
    root) telepíteni.

  Harmadik féltől származó programok
    Ez a program az Apache Software Foundation[13] által fejlesztett programrészeket
    tartalmaz. Az Nmap programmal együtt a Libpcap hordozható csomagelfogó könyvtár[14] egy
    módosított változata is terjesztésre kerül. Az Nmap Windowos változata a Libpcap
    könyvtárból származó WinPcap könyvtárral[15] kerül terjesztésre. A szabályos kifejezések
    támogatását a PCRE könyvtár[16] biztosítja, mely egy nyílt forráskódú program és Philip
    Hazel munkája. Egyes nyers hálózati funkciók a Libdnet[17] hálózati könyvtárat használják,
    mely Dug Song munkája. Az Nmap programmal ennek egy módosított változata érkezik. Igény
    esetén az Nmap felkészíthető az SSL változat érzékelésre az OpenSSL titkosító
    eszköztár[18] segítségével. Az Nmap Parancsfájl motor a Lua programozási nyelv[19] egy
    beágyazott változatát használja. Az ebben a szakaszban szereplő valamennyi harmadik féltől
    származó program szabadon újra terjeszthető a BSD stílusú programlicencek alapján.

  USA export korlátozások
    USA export korlátozás: az Insecure.Com LLC úgy véli, hogy az Nmap a US ECCN (export
    control classification number) 5D992 alá tartozik. Ennek a kategóriának az elnevezése: „Az
    5D002 alá nem tartozó információbiztonsági program”. Ennek a besorolásnak egyetlen
    korlátozása a terrorizmus ellenesség, mely minden árura vonatkozik és megtiltja ezek
    exportálását olyan terrorista államoknak, mint Irán és Észak Korea. Így az Nmap
    exportálásához nem szükséges különleges engedély, hozzájárulás vagy kormányzati
    felhatalmazás.

MEGJEGYZÉSEK

    1. eredeti angol változat
      https://nmap.org/book/man.html

    2. Creative Commons Attribution License
      http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/

    3. RFC 1122
      http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122.txt

    4. RFC 792
      http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc792.txt

    5. UDP
      http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc768.txt

    6. TCP RFC
      http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc793.txt

    7. RFC 959
      http://www.rfc-editor.org/rfc/rfc959.txt

    8. Lua
      http://lua.org

    9. IP protokoll
      http://www.ietf.org/rfc/rfc0791.txt

    10. Nmap::Scanner
      http://sourceforge.net/projects/nmap-scanner/

    11. Nmap::Parser
      http://www.nmapparser.com

    12. Nmap license details
      https://nmap.org/book/man-legal.html

    13. Apache Software Foundation
      http://www.apache.org

    14. Libpcap hordozható csomagelfogó könyvtár
      http://www.tcpdump.org

    15. WinPcap könyvtárral
      http://www.winpcap.org

    16. PCRE könyvtár
      http://www.pcre.org

    17. Libdnet
      http://libdnet.sourceforge.net

    18. OpenSSL titkosító eszköztár
      http://www.openssl.org

    19. Lua programozási nyelv
      http://www.lua.org

[FIXME: source]               15/03/2018                  NMAP(1)