Provided by: passwd_4.5-1.1ubuntu4_amd64 bug

NÉV

    passwd - Felhasználói jelszó megváltoztatása

ÁTTEKINTÉS

    passwd [-f|-s] [név]
    passwd [-g] [-r|-R] csoport
    passwd [-x max] [-n min] [-w figy] [-i inakt] név
    passwd {-l|-u|-d|-S} név

LEÍRÁS

    A passwd a felhasználók és a csoportok megváltoztatását végzi. A felhasználók csak a
    saját jelszavukat változtathatják meg, a rendszergazda bárkiét. A csoportok jelszavát az
    adott csoport adminisztrátora változtathatja meg.  A passwd ezen kívül használható a
    felhasználói adatok, mint pl. az igazi név, a login shell, vagy a jelszavak "szavatossági
    idejének" megváltoztatására is.

  Jelszóváltozások
    A felhasználónak először a régi jelszavát kell beírnia, ha már volt neki. Ezután ennek a
    jelszónak a kódolt változatát összehasonlítja a tárolt jelszóval. A megfelelő jelszó
    beírására a felhasználónak csak egy lehetősége van. A rendszergazda átugorhatja ezt a
    lépést, így az elfelejtett jelszavak is megváltoztathatóak.

    Miután a felhasználó beírta a jelszavát, a passwd megvizsgálja, hogyan rendelkezett a
    rendszergazda a jelszavak "szavatossági idejéről". Amennyiben az idő nem alkalmas a jelszó
    megváltoztatására, passwd kilép minden változtatás nélkül.

    Ezekután a program bekéri a felhasználótól az új jelszót, majd megvizsgálja hogy elég
    bonyolult-e.  Általános szabályként elmondható, hogy a jelszavak jók, ha 6-8 karakterből
    állnak, és a következő jelkészletekből tartalmaz elemeket:

      Az ABC kis betűi

      Az ABC nagy betűi

      Számok 0 és 9 között

      Írásjelek

    Fontos odafigyelni, hogy ne tartalmazzon az adott rendszeren használt "erase" és "kill"
    kódű karaktereket. A passwd nem fogad el nem eléggé bonyolult jelszót.

    Ha a jelszó elfogadható, a passwd a biztonság kedvéért még egyszer bekéri az új jelszót,
    és csak akkor hajtja végre a változtatást, ha a két bevitt jelszó megegyezik.

  Csoportok jelszavai
    A -g kapcsoló használata esetén a megadott nevű csoport jelszava változik meg. Ezt csak a
    rendszergazda vagy a csoport adminisztrátora teheti meg. A jelenlegi csoportjelszavat nem
    kéri változtatás előtt. Az -r kapcsolót a -g kapcsolóval használva lehet a csoport
    jelszavát kikapcsolni, ezáltal minden tag használhatja a csoportot. Az -R kapcsoló a -g
    kapcsolóval használva a csoport minden felhasználó előtt lezárul.

  A jelszavak szavatossági ideje
    A jelszavak elévülési idejét a rendszergazda a -x, -n, -w, és -i  kapcsolókkal
    szabályozhatja.  A -x kapcsoló a jelszócserék közti maximális időt állítja be. A jelszót
    legkésőbb max naponként meg kell változtatni. Az -n kapcsoló a két jelszócsere közötti
    minimális időt szabályozza: a felhasználó addig nem változtathatja meg jelszavát, amíg
    legalább min nap el nem telt az előző változtatás óta. A -w kapcsolóval azt állíthatod
    be, hogy hány nappal a jelszó lejárta előtt kezdje el a rendszer a felhasználót
    figyelmeztetni. Az első figyelmeztetés figy nappal a lejárat előtt jelenik meg, és utána
    naponta tájékoztatja a felhasználót a még hátralévő napok számáról. Az -i kapcsoló inakt
    nappal a jelszó lejárta után lezárja a felhasználó belépési lehetőségét.

  Jogosultság-kezelés
    A felhasználók lezárhatóak és újra beengedhetőek a -l és a -u kapcsolókkal.  Az -l
    kapcsoló a jelszót kicseréli egy olyan értékre, ami semmilyen lehetséges jelszó kódolt
    értékével nem egyezik. Az -u kapcsoló visszaállítja a jelszót a régire, és így újra
    engedélyezi a belépést.

    A jogosultságok az -S kapcsolóval állíthatóak be. Ez 6 részből áll: Az első azt jelzi,
    hogy a felhaszáló le van zárva (L), nincs jelszava (NP), vagy van érvényes jelszava (P).
    A második rész az utolsó jelszóváltoztatás dátuma. A következő négy rész a jelszavak
    minimális és maximális ideje, az első figyelmeztetés a jelszó lejárta előtt és hogy mennyi
    ideig él a jelszó lejárta után.

  Tippek a felhasználói jelszavakhoz
    Egy jelszavas rendszer biztonsága a kódolási algoritmus erősségétől és a lehetséges
    kulcsok számától függ. A UNIX rendszerek kódolási módja az NBS DES algoritmuson alapul,
    és nagyon biztonságos. A lehetséges kulcsok száma a választott jelszó véletlenszerűségén
    múlik.

    A  jelszavas  rendszerek  feltörése  legtöbbször  a  gondatlanul  megválasztott
    jelszóválasztásnak vagy a jelszavak cserélgetésének eredménye. Ezen okok miatt célszerű
    olyan jelszót választanod, ami nem szerepel a szótárban és nem szükséges leírnod.
    Tipikusan  rossz választás még, ha valamilyen nevet, valamilyen azonosítószámodat,
    születésnapodat, vagy címedet használod jelszóként.  Ezeket legtöbbször minden más
    lehetőség vizsgálata előtt kipróbálja a potenciális cracker.

    Igyekezz olyan jelszót választani, amit könnyen megjegyzel és így nem vagy arra szorulva,
    hogy le kelljen írnod. Ezt például úgy érheted el, hogy két rövidebb szót elválasztasz
    egy számmal vagy valamilyen karakterrel, például jel@szo

    A másik módszer, hogy egy könnyen megjegyezhető mondat vagy idézet minden szavának első
    vagy utolsó betűjét írod egymás után. Így például a

      Morzsa kutyám hegyezd füled

    -ből

      Maqmhdfd

    lesz. Feltehetőleg kevés cracker szótárában fog szerepelni ez a szó.  Ennek ellenére a
    még nagyobb biztonság kedvéért érdemes valamilyen saját módszert kitalálnod jelszavak
    készítésére.

  Megjegyzés a csoportok jelszavairól
    A csoportok jelszavai állandó biztonsági problémát jelenthetnek, mivel nemcsak egy ember
    ismerheti a jelszavat. A csoport-kezelés azonban hasznos abban az esetben, ha több
    felhasználó együttműködését kell megoldani.

FIGYELMEZTETÉS

    Nem biztos, hogy minden kapcsoló felhasználható. Az, hogy hogyan vizsgálja a jelszavak
    bonyolultságát, rendszerről rendszerre változhat. Minden felhasználónak célszerű a lehető
    legbonyolultabb, de még használható jelszót használnia. Ha NIS-t használ a felhasználók
    azonosítására a rendszer és a felhasználó nem lépett be a NIS kiszolgálóra, nem
    változtathatja meg jelszavát.

FÁJLOK

    /etc/passwd  - felhasználói információk
    /etc/shadow  - kódolt felhasználói jelszavak

LÁSD MÉG

    group(5), passwd(5), shadow(5)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Érdi "Cactus" Gergő <cactus@freemail.c3.hu>

                                            PASSWD(1)