Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    ps - a processzek állapotát adja meg

ÁTTEKINTÉS

    ps [-] [lujsvmaxScewhrnu] [txx] [O[+|-]k1[[+|-]k2...]] [pids]

    van még továbbá három hosszú opció:

    --sortX[+|-]key[,[+|-]key[,...]]

    --help

    --version

    A többi hosszú opció előkészületben...

LEÍRÁS

    A ps program az aktuális processzek pillanatfelvételét adja. Amennyiben az állapotok
    ismétlődő frissítésére van szükség, a top használata javasolt.

    Ez a kézikönyvlap a ps program /proc-alapú változatát dokumentálja, vagy legalábbis
    megpróbálja megtenni.

OPCIÓK

    A ps jelen változatának parancssori opciói a ps, BSD változata alapján készültek, nem
    pedig a System V változat szerint.

    A parancssori argumentumoknak nem ajánlott `-' karakterrel kezdődniük, mivel a jövőben, ez
    a Unix98-standard parancssori argumentumok jelölésére lesz fenntartva, ezért `-' nélkül
    kell az aktuális ``kiterjesztett BSD'' stílusú argumentumokat jelölni.

    Pillanatnyilag a ps program figyelmeztetést ad, ha egy `-'-t használunk rövid opció
    jelölésére, de működni fog. Ha olyan shell szkriptjeid vannak, melyek BSD-stílusú
    argumentumokat használnak a ps hívásához, akkor a figyelmeztetések nyomán célszerű ezeket
    lecserélni,  különben a közeljövőben ezek a szkriptek használhatatlanná válhatnak.
    Amennyiben ki akarod kapcsolni a figyelmeztetéseket, be kell állítani a I_WANT_A_BROKEN_PS
    környezeti változót.

    Van néhány GNU stílusú ``hosszú opció'' is; lásd lentebb.

    l  hosszú (long) formátum
    u  felhasználói (user) formátum: megadja a felhasználó nevét és a kezdés idejét
    j  `jobs' formátum: megadja `pgid' és `sid' értékét is
    s  `signal' formátum
    v  `vm' formátum: a virtuális memória használatáról is tájékoztat
    m  a memóriáról is ad információt; a p -vel együtt a használt lapok (page) számát is
      megadja.
    f  ``erdő'' ("forest") a parancssor családfáját adja meg
    a  a többi felhasználó processzeit is kijelzi
    x  a terminálhoz nem csatlakozó processzeket is kijelzi
    S  a gyermek (child) CPU-idejét és a ``page faults''-okat is megadja
    c  a parancsnevet a `task_struct'-ból veszi
    e  a parancssor után a környezetet is megadja
    w  széles kimenet: nem csonkolja a parancssorokat, hogy beleférjenek egy sorba.
      Pontosabban szólva: minden `w' egy lehetséges plusz sort ad a kijelzéshez, melyet nem
      feltétlen használ ki a a `ps'. Legfeljebb 100 db w használható.
    h  nem ír ki fejlécet (header)
    r  csak a futó processzeket listázza
    n  numerikus kimenet a USER és WCHAN mezőknek

    txx csak a tty xx eszközt ellenőrző processzeket listázza.  xx lehet a "/dev" alatti
      eszközfájl neve, vagy a név a tty illetve cu nélkül. Ez a jelölés fordítottja annak,
      amit a ps használ a TT mező kijelzésekor. Például ps -t1 a "/dev/tty1"-hez tartozó
      processzeket listázza. Ezen opció használata esetén minden, az adott eszközhöz
      tartozó processz listázódik, `a' és `x' opcióktól függetlenül.

    O[+|-]k1[,[+|-]k2[,...]]
      A processzek listáját a k1, k2, ... rövid kulcsok alapján vett többszintű rendezés
      szerint készíti. (Lásd RENDEZÉSI KULCSOK.) A ps különböző formáihoz különböző
      rendezési módok tartoznak, melyek a felhasználó által felülbírálhatók. A `+' jel
      opcionális, csupán az alapértelmezett irányt definiálja újra egy kulcson, míg a `-'
      megfordítja a sorrendet az azt követő kulcsra. Akárcsak t vagy pids, ez az opció is
      utolsó kell legyen az egy-parancsos argumentumban, de az egymást követő argumentumok
      specifikációi összefűzésre kerülnek.

    pids csak a megadott processzeket listázza. A processzazonosítókat vesszővel tagolt lista
      formájában kell megadni, mely az utolsó opciót közvetlenül követi. Például: ps
      j1,4,5. Egymás utáni argumentumokban megadott listák összefűzésre kerülnek, pl.  ps
      l 1,2 3,4 5 6 kilistázza az 1-6 processzeket hosszú formában.

      Ezen opció használata esetén a megfelelő PID értékű processzek mindenképp listázásra
      kerülnek, függetlenül az `x' és `a' opcióktól.

HOSSZÚ OPCIÓK

    Ezen opciók előtt két `-'-jel taláható.

    --sortX[+|-]key[,[+|-]key[,...]]
      Több-betűs kulcs alapján végez rendezést. (A kulcsokat lásd a RENDEZÉSI KULCSOK
      fejezetben.) X helyére tetszőleges elválasztó karakter írható, a GNU szokások szerint
      ez lehet a `='-jel. A `+'-jel opcionális, mert nővekvő szám- vagy ABC szerinti
      rendezést jelent. Pl.: ps -jax --sort=uid,-ppid,+pid

    --help
      Segítő üzenetet ad, amely összegzi a használatot és a támogatott rövid kulcsok
      listáját adja. Ez a lista esetleg frissebb lehet, mint ez a kézikönyv-lap.

    --version
      Kijelzi a program verzóját és forrását.

RENDEZÉSI KULCSOK

    Megjegyezzük, hogy a rendezéshez használt értékek a ps által használt belső értékek és nem
    azok az értékek, melyeket a kimeneti formátummezők némelyikében látunk.

    SHORT  LONG      DESCRIPTION
    c    cmd       a végrehajtható program egyszerű neve
    C    cmdline     teljes parancssor
    f    flags      a zászlók (flags), ahogy a hosszú formájú F mezőkben
    g    pgrp      processz csoportazonosító (group ID)
    G    tpgid      a tty-t ellenőrző processz csoportazonosítója
    j    cutime     felhalmozódott felhasználói idő
    J    cstime     felhalmozódott rendszeridő
    k    utime      felhasználói idő
    K    stime      rendszeridő
    m    min_flt     a kis `page faults'-ok száma
    M    maj_flt     a nagy `page faults'-ok száma
    n    cmin_flt    a felhalmozódott kis `page faults'-ok száma
    N    cmaj_flt    a felhalmozódott nagy `page faults'-ok száma
    o    session     session ID
    p    pid       processzazonosító (PID)
    P    ppid      a szülő processz azonosítója
    r    rss       a rezidens halmaz mérete
    R    resident    a rezidens lapok száma
    s    size      memóriaméret kilobájtokban
    S    share      a megosztott lapok (shared pages) mennyisége
    t    tty       a tty kisebb eszközszáma (minor device number)
    T    start_time   a processz indulásának ideje
    U    uid       a felhasználói azonosító szám
    u    user      a felhasználó neve
    v    vsize      a teljes virtuális memóriahasználat bájtokban
    y    priority    a kernel ütemezésének prioritása

MEZŐLEÍRÁSOK

    PRI Ez a `task' struktúra számláló mezője (counter field). Ez a processz által elérhető
      időszelet HZ egységekben.

    NI  A hagyományos Unix `nice' érték; a pozitív értékek kisebb CPU időt jelentenek.

    SIZE Virtuális (image) méret; a szöveg+adat+verem összmérete.

    RSS Rezidens halmazméret; a memóriafoglalás kilobájtokban.

    WCHAN
      Azon kernelfüggvény neve, ahol a processz alszik, a `sys_' leválasztásával. Ha
      /etc/psdatabase nem létezik, ez csak egy hexadecimális szám.

    STAT A processz állapotát adja meg. Az első mező: R futó (runnable), S alvó (sleeping), D
      nem megszakíthatóan alvó (uninterruptible sleep), T megállított vagy nyomkövetett
      (stopped vagy traced) Z zombi (zombie) processzekre. A második mező egy W -t
      tartalmaz, ha a processznek nincs rezidens lapja. A harmadik mező N ha a processznek
      pozitív `nice' értéke van. (NI mező).

    TT  Az ellenőrzött tty jele.

    PAGEIN
      A nagy `page fault'-ok száma. (Azaz azon page fault-oké, melyek azt eredményezték,
      hogy egy lapot lemezről vagy a cache pufferből kellett beolvasni.)

    TRS A rezidens méret.

    SWAP A swap eszközből foglalt méret kilobájtokban, illetve lapokban, ha a -p is adott.

    SHARE
      Osztott (shared) memóriahasználat.

FRISSÍTÉS

    A ps ezen proc -alapú változata a proc fájlrendszer fájljait olvassa munka közben, melyek
    a /proc -ban találhatók. Ezért ezen ps -változatnak nem szükséges, hogy a kmem `suid'-os
    legyen, vagy speciális előjogokkal fusson.

    Nem célszerű ezen programnak semmilyen különleges előjogot adni.

    Szükség lehet a /etc/psdatabase frissítésére a /usr/sbin/psupdate futtatásával, hogy a
    WCHAN mező értelmes információkat tartalmazzon. Ezt minden új kernelfordításkor célszerű
    megtenni. Szintén érdemes lefuttatni a ps -t egyszer root-ként, majd ezt megismételni, ha
    a `/dev'-ben egy tty eszköz megváltozik.

    Akárcsak a procps-1.00 esetén, a `ps' és a `top' közvetlenül olvassa a `System.map'-ot ha
    lehetséges. A kernel cím-szimbólum feloldás lehetőségei (address-to-symbol resolution):
          $PS_SYSTEM_MAP
          /boot/System.map-`uname -r`
          /boot/System.map
          /lib/modules/`uname -r`/System.map
          /etc/psdatabase
          /boot/psdatabase-`uname -r`
          /boot/psdatabase,
          /lib/modules/`uname -r`/psdatabase

MEGJEGYZÉSEK

    A task_struct struktúra used_math tagja nem kerül kijelzésre, mivel crt0.s ellenőrzi, hogy
    jelen van-e matematikai koprocesszor. Ez azt jelenti, hogy a `math flag' minden processzre
    be lesz állítva, ami pedig haszontalan.

    A lemezre swap-pelt programok parancssori argumentumok nélkül jelennek meg, és hacsak a c
    opció nem adott, zárójelbe kerülnek.

    %CPU A "CPU idő/valós idő" arányt mutatja százalékban. Ez nem fogja elérni a 100%-ot,
    hacsak nincs szerencsénk. Ez a felhasznált idő és a program futásidejének hányadosa.

    A SIZE és RSS mezők nem számolják a laptáblákat (page tables) és a task_struct -ját a
    processznek; ez pedig legalább 12 kilobájt memóriát jelent, amely mindenképp rezidens.
    SIZE a processz virtuális mérete (code+data+stack).

    Az eszközszámokat a nevekre való leképezéshez a ps egy /etc/psdevtab nevő fájlt tart
    karban, ami a "/dev" minden megújításakor frissítődik ha az engedélyek ezt megengedik.
    Amennyiben az engedélyek nem engedik a frissítést, a ps minden hívása egy stat(2) hívást
    igényel a "/dev" minden fájljára. Amennyiben a "/dev" tartalma gyakran változik a
    rendszeren, a ps -t célszerű gyakran lefuttatni root-ként. Esetleg egy $HOME alatti fájl
    is hozzáadható a programhoz, ha nagy lesz a közvélemény nyomása.

SZERZŐ

    A ps -t eredetileg Branko Lankester <lankeste@fwi.uva.nl> írta. Michael K. Johnson
    <johnsonm@redhat.com> jelentős részben újraírta, hogy a `proc' fájlrendszert használja.
    Michael Shields <mjshield@nyx.cs.du.edu> a PID-listák lehetőségét adta a programhoz.
    Charles Blake <cblake@bbn.com> a többszintű rendezést, a `dirent-style library', az
    eszköznév-szám térkép adatbázisát, a közelítő bináris keresést a System.map-ban és sok
    kódolási illetve dokumentálási javítást adott a programhoz.  David Mossberger-Tang az
    általános BSD támogatást írta a psupdate-hez. Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com> az
    aktuális karbantartó.

    Hibajelentéseket a <procps-bugs@redhat.com> címre kérjük küldeni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

    A fordító megjegyzése: Az eredeti dokumentum sok nehezen érthető mondatot, nem definiált
    rövidítést, szleng kifejezést tartalmazott. Sok esetben bizonytalan vagyok a fordításban.
    Kérem, óvatosan olvassa mindenki ezt a fordítást, és ha egyes részeket valaki tud
    pontosítani, tudassa velem.