Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    tr - karakterek lecserélése, tömörítése és/vagy törlése

ÁTTEKINTÉS

    tr  [-cdst]  [--complement] [--delete] [--squeeze-repeats] [--truncate-set1] string1
    [string2]

    tr [--help] [--version]

LEÍRÁS

    tr átmásolja a szabványos bemenetet a szabványos kimenetre végrehajtva egyet a következő
    feladatok közül:

       · cserél, és választhatóan tömöríti az eredményben az ismétlődő karaktereket
       · tömöríti az ismétlődő karaktereket
       · karaktereket töröl
       · karaktereket töröl, majd tömöríti az eredményben az ismétlődő karaktereket.

    A string1 és (ha megadott) a string2 argumentumok egy rendezett karakterhalmazt határoznak
    meg, melyre lejebb SET1 és SET2-ként hivatkozunk. Ezek a halmazok azok a karakterei a
    bemenetnek, melyeken a tr működni fog. A --complement (-c) opció kicseréli a SET1-et az ő
    komplementerével (az összes karakter, ami nincs a SET1-ben).

OPCIÓK

    -c, --complement
       Kicseréli a SET1-et az ő komplementerével (az összes karakter, ami nincs a
       SET1-ben).

    -d, --delete
       Törli a bejövő karakterek közül azt, amelyik benne van a SET1-ben, nincs cserélés.

    -s, --squeeze-repeats
       Karaktersorozatot cserél ki egy karakterrel, miután elvégezte a cserélést vagy a
       törlést. Lecserél minden ismétlődő karaktersorozatot, ami benne van a SET1-ben, a
       karakter egyszeri előfordulásával.

    -t, --truncate-set1
       Mielőtt belekezdene a cserélésbe, először megcsonkítja a SET1-et a SET2 méretére.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
        A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre, majd kilép.

KARAKTERHALMAZOK RÉSZLETEZÉSE

    A string1 és string2 argumentumok formátuma hasonlít a reguláris kifejezések formátumára;
    habár nem reguláris kifejezések, csak karakterlisták.  A legtöbb karakter saját magát
    jelöli ezekben a füzérekben, de a füzér tartalmazhat lejebb felsorolt rövidítéseket a
    kényelem kedvéért. Néhány ezek közül csak a string1-ben vagy a string2-ben használható,
    lásd lejebb.

  Backslash szekvenciák
    Backslash után egy az alábbiakban fel nem sorolt karaktert írva hibaüzenetet kapunk.

       \a   Control-G.

       \b   Control-H.

       \f   Control-L.

       \n   Control-J.

       \r   Control-M.

       \t   Control-I.

       \v   Control-K.

       \OOO  Az OOO értékű karakter, ahol az OOO legfeljebb 3 oktális számjegy.

       \\   Egy backslash.

  Tartományok
    A `m-n' jelölés feloldása az m-től az n-ig terjedő összes karakter növekvő sorrendben. m-
    nek n előtt kell elhelyezkednie, különben hibát eredményez. Például a `0-9' megfelel a
    `0123456789'-nak.  Habár a GNU tr nem támogatja a System V szintaxist, ami szögletes
    zárójeleket használ a tartományok közrefogására, a cserélés, ami ebben a formátumban lett
    megadva működni fog, amennyiben a zárójelek a string1-ben összhangban vannak a string2-ben
    lévőkkel.

  Ismétlődő karakterek
    A `[c*n]' jelölés a string2-ben a c karakter n-szeri ismétlését jelenti. Így a `[y*6]'
    megfelel a `yyyyyy'-nak. A `[c*]' jelölés a string2-ben megfelel a c karakter annyiszoros
    másolatának, ahányra szükség van ahhoz, hogy a SET2 a SET1-gyel azonos hosszúságú legyen.
    Ha az n 0-val kezdődik, akkor oktálisan értelmezi, egyébként decimálisan.

  Karakter osztályok
    A `[:class-name:]' jelölés feloldása az összes class-name (előre definiált) osztálybeli
    karakter. A kifejtett karaktereknek nincsen pontos sorrendje, kivéve az `upper' és `lower'
    osztályokat, melyek növekvő sorrendben fejtődnek ki.  Amennyiben a --delete (-d) és
    --squeeze-repeats (-s) opciók mindegyikét megadta, bármelyik karakterosztály használható a
    string2-ben. Egyébként csak a `lower' és `upper' adható meg a string2-ben, és csak akkor,
    ha a megfelelő karakterosztályokat (`upper' és `lower', külön-külön) ugyanazon a relatív
    helyen adták meg a string1-ben. Ez kisbetű-nagybetű átalakítást hajt végre. Érvénytelen
    osztálynév hibát eredményez. Az alábbi osztálynevek léteznek:

       alnum Betűk és számok.

       alpha Betűk.

       blank Vízszintes fehérszóközök.

       cntrl Vezérlő karakterek.

       digit Számok.

       graph Nyomtatható karakterek, a szóközt kivéve.

       lower Kisbetűk.

       print Nyomtatható karakterek, a szóközzel együtt.

       punct Írásjelek.

       space Vízszintes vagy függőleges fehérszóközök.

       upper Nagybetűk.

       xdigit Hexadecimális számok.

  Ekvivalencia osztályok
    A `[=c=]' szintaxis feloldása az összes karakternek, ami egyenértékű a c karakterrel, nem
    meghatározott sorrendben. Az ekvivalencia osztály egy újkeletű talalmány, ami a nem angol
    ábécéket szándékozik támogatni. Viszont úgy látszik, hogy nincs irányadó módja annak,
    hogyan definiáljuk vagy határozzuk meg a tartalmukat. Emiatt nem megvalósított ez a GNU
    tr-ben; minden karakter ekvivalencia osztálya csak saját magából áll, ami jelenleg
    hasznavehetetlenné teszi ezt a lehetőséget.

CSERÉLÉS

    A tr cserélést végez, ha a string1 és a string2 is megadásra került és a --delete (-d)
    opció nem lett megadva. A tr lecseréli a bemenetének összes karakterét, ami benne van a
    SET1-ben, a SET2 beli megfelelő karakterre. A karakterek, melyek nem szerepelnek a
    SET1-ben változatlanul maradnak. Amennyiben egy karakter többször is előfordul a SET1-ben
    és az összes megfelelő karakter nem ugyanaz, akkor az utolsót veszi csak figyelembe.
    Például az alábbi két parancs azonos:

       tr aaa xyz
       tr a z

    Egy gyakori alkalmazása a tr parancsnak a kisbetűk nagybetűvé alakítása. Ez megoldható
    több módon. Itt van közüllük három:
       tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
       tr a-z A-Z
       tr '[:lower:]' '[:upper:]'

    Amikor a tr cserélést hajt végre, a SET1-nek és a SET2-nek azonos hosszúságúnak kell
    lennie. Ha a SET1 rövidebb a SET2-nél, a felesleges karaktereket a SET2 végéről figyelmen
    kívül hagyja.

    Másrészt, ha a SET1 hosszabb a SET2-nél, akkor nem lesz hordozható a kód; POSIX.2 szerint
    az eredmény nem meghatározott. Ebben az esetben a BSD tr kibővíti a SET1-t a SET2 hosszára
    a SET2 utolsó karakterének megfelelő számú ismétlésével. A System V tr levágja a SET1-et a
    SET1 hosszára.

    Alapértelmezés szerint a GNU tr ezt az esetet a BSD tr-jéhez hasonlóan csinálja. Ha a
    --truncate-set1 (-t) opció megadásra került, a GNU tr a System V tr-jéhez hasonlóan
    csinálja. Ezt az opciót figyelmen kívül hagyja a cserélési eljáráson kívül.

    A System V tr ebben az esetben megszakítja a relatív gyakori BSD stílust:
       tr -cs A-Za-z0-9 '\012'
    mert ez csak a nulla bájtot fogja átalakítani (az első tagját a SET1 komplementerének),
    ahelyett, hogy az összes nem alfanumerikus karaktert lecserélné újsor karakterre.

  ISMÉTLŐDÉSEK ÖSSZEHÚZÁSA ÉS TÖRLÉS
    Amennyiben csak a --delete (-d) opció került megadásra, a tr eltávolít minden karaktert,
    amely a SET1-ben szerepel.

    Amennyiben csak a --squeeze-repeats (-s)opció került megadásra, a tr lecseréli az összes
    bemeneti, SET1-ben lévő karaktersorozatot az egyszeri előfordulásával.

    Amennyiben a --delete és a --squeeze-repeats opció is megadásra került, a tr először
    elvégzi a törlést a SET1 felhasználásával, majd az összehúzást a maradék karaktereken a
    SET2 felhasználásával.

    A --squeeze-repeats opció a cseréléssel együtt is használható, ezesetben a tr először
    végrehajtja a cserét, majd összevonja az ismétlődő karaktereket a SET2 felhasználásával.

    Itt van néhány példa az különböző opciók variálásának bemutatására:

    · Az összes nulla bájt eltávolítása:

       tr -d '\000'

    · Az összes szó különböző sorokba bontása. Az összes nem alfanumerikus karaktert újsor
    karakterre cseréli, majd az ismétlődő újsor karaktereket összevonja egyetlenné:

       tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]'

    · Az összes ismétlődő újsor karaktert egyetlenné vonja össze:

       tr -s '\n'

    · A szavak dupla előfordulásának megtalálása. Például az emberek gyakran írják a "the the"
    ismétlődő szavakat egy újsor karakterrel elválasztva. Az alábbi bourne shell script
    először átkonvertálja az írásjelek és a szóközök sorozatát egy újsor karakterré, amitől
    minden "szó" külön sorba kerül. Ezután átírja az összes nagybetűt kicsire, és végül
    elindítja a uniq(1) parancsot a -d opcióval, hogy csak az ismétlődő szavakat írja ki.

       #!/bin/sh
       cat "$@" \
       | tr -s '[:punct:][:blank:]' '\n' \
       | tr '[:upper:]' '[:lower:]' \
       | uniq -d

POSIX KOMPATIBILITÁS

    A POSIXLY_CORRECT környezeti változó beállításával kikapcsolhatunk számos figyelmeztető-
    és hibaüzenetet a szigorúbb POSIX.2 megfelelés érdekében.  Az üzenetek normálisan a
    következő körülmények között fordulnak elő:

       1. Amikor a --delete opciót megadtuk, de a --squeeze-repeats-t nem, és a string2-t
       is megadtuk, a GNU tr alapértelmezés szerint kiír egy használati üzenetet és kilép,
       mert a string2 nem kerül felhasználásra. A POSIX specifikáció szerint a string2-t
       figyelmen kívül kell hagyni ebben az esetben. Csendben figyelmen kívül hagyni egy
       argumentumot rossz ötlet.

       2.  Amikor egy félreérthető oktális kód kerül megadásra. Például a \400 egy \40
       majd egy 0, mert a 400 oktális szám nem fér bele egy bájtba.

    Fontos, hogy a GNU tr nem teljesen kompatibilis a BSD vagy a System V változattal. Például
    nincsen opció a [:alpha:], [=c=] és [c*10] POSIX értelmezések kikapcsolásához. A GNU tr a
    nulla karaktert sem törli automatikusan, ellentétben a tradícionális UNIX variánsokkal,
    amelyeknél nincs lehetőség a nulla bájt megvédésére.

MEGJEGYZÉS

    Hibajelentéseket a bug-textutils@gnu.org címre küldd.
    Ezt a kézikönyv lapot Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net> írta.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Nagy Ernő <ned@elte.hu>