Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    query_module - különböző modulokra vonatkozó paramétereket kérdez a kerneltől.

ÁTTEKINTÉS

    #include <linux/module.h>

    int query_module(const char *name, int which,
    void *buf, size_t bufsize, size_t *ret);

LEÍRÁS

    A  query_module betölthető modulokra vonatkozó információkat kér a kerneltől.  Az
    információ pontos természete és formátuma a which alfunkciótól függ. Néhány funkciónak
    szüksége van a name paraméterre, hogy megnevezzen egy jelenleg betöltött modult, néhány
    másik megengedi hogy a name értéke NULL legyen, jelezve a magát a kernelt.

  A WHICH ÉRTÉKEI
    0   Mindig sikerrel tér vissza. A rendszerhívás tesztelésére használható.

    QM_MODULES
       A betöltött modulok nevét adja vissza. A kimenő puffer formátuma egymás után
       sorakozó nullára végződő stringek; a ret értéke a modulok száma.

    QM_DEPS
       Visszaadja a megadott modul által használt összes modul nevét. A kimenő puffer
       formátuma egymás után sorakozó nullára végződő stringek; a ret értéke a modulok
       száma.

    QM_REFS
       Visszaadja az összes modul nevét, amelyik a megadott modult használja. Ez a
       QM_DEPS fordítottja. A kimenő puffer formátuma egymás után sorakozó nullára végződő
       stringek; a ret értéke a modulok száma.

    QM_SYMBOLS
       Visszaadja a kernel vagy a megadott modul által exportált szimbólumok nevét és
       értékét. A puffer formátuma egy ilyen struktúrákból álló tömb:

       struct module_symbol
       {
        unsigned long value;
        unsigned long name;
       };

       nullára végződő stringekkel folytatva. A name értéke a buf kezdetéhez képest
       relatív karakter offszet; a ret értéke a szimbólumok száma.

    QM_INFO
       Egyéb információt ad a megadott modulról. A kimenő puffer formátuma:

       struct module_info
       {
        unsigned long address;
        unsigned long size;
        unsigned long flags;
       };

       ahol a address a kernel memória cím, ahol a modul helyet foglal, size a modul
       mérete bájtban, és flags egy maszkolt érték a következőkből:  MOD_RUNNING,
       MOD_AUTOCLEAN, stb., ami a modul jelenlegi állapotát jelzi. A ret értéke a
       module_info struktúra méretét adja meg.

VISSZATÉRÉSI ÉRTÉK

    Siker esetén zéró. Hiba esetén az érték -1, és az errno értéke megfelelően lesz beállítva.

HIBÁK

    ENOENT Nincs name nevű modul.

    EINVAL Hibás which, vagy name a kernelt jelenti egy olyan alfunkciónál, ahol ez nem
       értelmes.

    ENOSPC A megadott buffer méret túl kicsi. ret a minimálisan szükséges méretet tartalmazza.

    EFAULT A name, buf, vagy ret közül legalább az egyik kívül volt a program által elérhető
       címtartományon.

LÁSD MÉG

    create_module(2), init_module(2), delete_module(2).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>