Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    syslog.conf - syslogd (8) konfigurációs fájl

ÁTTEKINTÉS

    A  syslog.conf  fájl  a  syslogd(8)  fő  konfigurációs  fájlja, amely naplózza a
    rendszerüzeneteket a *nix rendszereken. A syslog.conf fájl határozza meg a naplózási
    szabályokat. A syslogd(8) további tulajdonságai a syslogd(8) kézikönyvoldalán találhatók.

    Valamennyi szabály két mezőből  áll, egy kiválasztó és egy végrehajtó mezőből. A két mezőt
    szóközökkel vagy tabulátor jelekkel választjuk el egymástól. A kiválasztó mező meghatároz
    egy  szolgáltatási  sémát  és  definiálja azt a prioritást, amely a hozzárendelt
    végrehajtáshoz tartozik.

    A sorok kettőskereszt ("#") jellel kezdődnek és az üres sorok nem számítanak.

    A syslogd kiterjedt szintaktikát képes megérteni. Egy szabály akár több sorra is
    felosztható, ha a vezető sor egy backslash-sel ("\") fejeződik be.

KIVÁLASZTÓK

    A kiválasztó mező önmaga is két részből áll; a szolgáltatás és a prioritás egymástól
    ponttal (".") elválasztva. Mindkét összetevő érzéketlen a kis- és nagybetűk közötti
    különbségre, és decimális számok segítségével is definiálható, de ha lehet, akkor ezt
    inkább kerüljük el. A szolgáltatásról és a prioritásról bővebb leírás a syslog(3)
    kézikönyvoldalán olvasható. Az alábbiakban megemlített nevek megfelelnek a hasonló
    LOG_-értékeknek a /usr/include/syslog.h fájlban.

    A szolgáltatás értéke az alábbi kulcsszavak közül kerülhet ki: auth, authpriv, cron,
    daemon, kern, lpr, mail, mark, news, security (megfelel az auth-nak), syslog, user, uucp
    és a local0-tól a local7-ig.  A security kulcsszó használata nem javallott, a mark
    kulcsszó pedig kizárólag belső használatra javasolt, ezért alkalmazások esetében inkább ne
    használjuk.  Naszóval ezeket az üzeneteket itt is meghatározhatod, de utólag  is
    definiálhatod.  A szolgáltatás meghatároz egy alrendszert, amely létrehoz egy üzenetet,
    pl. valamennyi levelezőprogram naplózható a mail szolgáltatással (LOG_MAIL) , ha ezek
    naplóznak, használva a syslogot.

    A prioritás értéke az alábbi kulcsszavak közül kerülhet ki, emelkedő sorrendben: debug,
    info, notice, warning, warn (megfelel a warning -nak), err, error (megfelel az err -nek),
    crit, alert, emerg, panic (megfelel az emerg -nek). Az error, warn és a panic kulcsszavak
    nem használatosak. A prioritás definiálja az üzenetek szigorúságát.

    Az eredeti BSD syslogd úgy viselkedik, hogy valamennyi meghatározott prioritású üzenetet
    és a magasabb rendűeket is naplózza az adott végrehajtásnak megfelelően. A jelenlegi
    syslogd(8) is ugyanígy viselkedik, de van néhány további kiterjesztése.

    Továbbá a fent megemlített neveket a syslogd(8) a következő kiterjesztésekkel érti meg:
    egy csillag ("*") jelképezi valamennyi szolgáltatást vagy valamennyi prioritást, attól
    függően, hogy hol használjuk (a pont előtt vagy után). A none kulcsszó azt jelenti, hogy
    nincs prioritása az adott szolgáltatásnak.

    Definiálható többszörös szolgáltatás ugyanazzal a prioritási sémával a meghatározásban,
    használva a vessző (",") operátort. Annyi szolgáltatást határozhatsz meg, amennyit csak
    akarsz, de ne feledd el, hogy csak a szolgáltatás része a meghatározásnak, a prioritás
    rész viszont elhagyható.

    Többszörös kiválasztók is meghatározhatók egyetlen végrehajtásban  ,  használva  a
    pontosvessző (";") elválasztást. De ne feledjük, hogy valamennyi kiválasztó a kiválasztó
    mezőben képes felülírni az azt megelőzőt. Felhasználva ezt a viselkedést ki lehet zárni
    néhány prioritást a sémából.

    A jelenlegi syslogd(8)-nak van egy szintaktikai kiterjesztése az eredeti BSD forráshoz
    képest, amely lehetővé teszi azt, hogy a használata sokkal inkább érthető legyen.
    Valamennyi prioritás elé tehetsz egy egyenlőségjelet ("=") jelezve, hogy csak ezt a
    prioritást vegye figyelembe és a magasabbakat ne. De tehetsz egy felkiáltójelet ("!") is
    a prioritás elé (mindkettő elfogadott), hogy az itt található valamennyi prioritás
    figyelmen kívül legyen hagyva. Ekkor sem a meglévő, sem a magasabb prioritások nem lesznek
    értelmezve. Ha egyszerre mindkét jelet használjuk, akkor a felkiáltójelet az egyenlőségjel
    elé kell tenni, de ezt csak érzéssel használjuk.

VÉGREHAJTÁSOK

    A szabályhoz tartozó végrehajtási mező egy elvont formájú "naplófájlt" ír le.  Ennek a
    naplófájlnak  nem  szükséges  létező  nevűnek  lennie.  A syslogd(8) a következő
    végrehajtásokat látja el.

  Szokásos fájl
    Normál üzenetek kerülnek naplózásra létező fájlokba. A fájlt a teljes elérési úttal kell
    megadni, amelyet a slash ("/") jellel kell kezdeni.

    Lehet egy mínusz ("-") jel is valamennyi bejegyzés előtt, jelezve azt, hogy nem szükséges
    szikronizálni a fájlt minden bejelentkezés után. Jegyezzük meg azt, hogy információvesztés
    léphet  fel, ha rendszerösszeomlás következik be rögtön egy írási kísérlet után.
    Mindazonáltal ez vissza is adhat némi teljesítményt, különösen akkor, ha olyan programot
    használunk, amely igen bőbeszédűen adja a naplózandó információkat.

  Névvel jelölt csővezetékek
    A syslogd(8) jelenlegi verziója támogatja a naplózást a névvel jelölt csővezetékek felé
    (fifo-k). A fifo vagy a névvel azonosított csővezeték használható üzenetek naplózásának
    céljára. Ekkor a fájl neve elé tegyünk egy ("l") jelet, ezzel jelölve, hogy a célállomány
    egy fifo. Ez általában hibakeresésre használatos. Ám jegyezzük meg, hogy a fifo-t az
    mkfifo(1) paranccsal kell létrehozni még mielőtt a syslogd(8) elindult volna.

  Terminálok és a konzol
    Amennyiben állományként egy tty van megadva, speciális tty-kezelés hajtódik végre,
    hasonlóan a /dev/console-hoz.

  Távoli számítógépek
    A jelenlegi syslogd(8) teljes távoli naplózást képes véghezvinni, azaz például képes
    üzenetet küldeni egy távoli gépen futó syslogd(8) részére és tud fogadni üzeneteket egy
    távoli számítógéptől is. A távoli gép nem fogja a kapott üzenetet ismételten továbbítani,
    csak helyi  szinten fogja naplózni. Hogy továbbítsunk egy üzenetet egy másik számítógép
    részére tegyünk a gép neve elé egy kukac ("@") jelet.

    Használva ezt a képességet lehetővé válik, hogy egy gépen ellenőrizzük le valamennyi
    syslog üzenetet, amennyiben a többi gép egy adott távoli gépre naplózik.

  Felhasználói lista
    Általában a kritikus üzenetek közvetlenül az adott gép "root" felhasználójához kerülnek.
    Meghatározhatunk egy listát azokról a felhasználókról, akik szintén megkaphatják az
    üzenetet. Ehhez  csak a felhasználói nevüket kell megadni. Egyszerre több felhasználót is
    megadhatunk, vesszővel (",") elválasztva az egyes neveket. Ha ők be vannak jelentkezve a
    rendszerre, akkor megkapják az üzenetet. De ne higgyük azt, hogy egy levél is elküldésre
    kerül, mivel akkor már lehet hogy túl késő.

  Mindenki, aki be van jelentkezve
    Valósidejű vészüzeneteket gyakran szükséges valamennyi felhasználó részére elküldeni,
    értesítve ezzel őket arról, hogy például valami különleges dolog történt a rendszerrel.
    Hogy meghatározzunk egy ilyen wall(1)-típusú üzenetet, használjuk a csillag ("*") jelet.

PÉLDÁK

    A következőkben néhány olyan példa kerül felsorolásra, amelyek között alkalmanként a való
    életből  (létező  számítógépekről,  konfigurációkból)  kiragadott esetek is vannak.
    Remélhetőleg ezek minden tekintetben kidolgozott példák, ám ha mégsem küldjetek a részemre
    (Joey) néhány sort.

       #Összegyűjti a kritikus üzeneteket a critical-ba
       #
       *.=crit;kern.none       /var/adm/critical

    Ezzel a bejegyzéssel valamennyi crit prioritású (kritikus) üzenetet gyűjtjük össze a
    /var/adm/critical fájlba, kivéve bármely kernel üzenetet.

       #A kernel üzenetei elsőként összegyűlnek a kernel fájlban.
       #A kritikus és a magasabb prioritásúak pedig átmennek egy
       #másik számítógépre, illetve a konzolra kerülnek.
       #
       kern.*             /var/adm/kernel
       kern.crit           @finlandia
       kern.crit           /dev/console
       kern.info;kern.!err      /var/adm/kernel-info

    Az első szabály alapján bármely üzenet, amely a kernel szolgáltatásából adódik, a
    /var/adm/kernel fájlba kerül.

    A második szabálynál a crit és az annál magasabb prioritású kernel üzenetek átkerülnek a
    finlandia nevű távoli számítógépre. Ez abban az esetben hasznos, ha egy számítógép
    összeomlik, és a merevlemezén olyan helyrehozhatatlan hibák keletkeznek, amik miatt nem
    lehet elolvasni az összegyűjtött üzeneteket. Ám ha ezek az üzenetek egy  távoli
    számítógépen is megtalálhatók, akkor még megtudhatjuk a rendszerösszeomlás okát.

    A harmadik szabály ezeket az üzeneteket (a második jelentés üzeneteit) közvetlenül az
    aktuális gép konzoljára küldi, igy az a személy is megkapja azt, aki éppen ezen a gépen
    dolgozik.

    A negyedik sor azt mondja meg a syslogd-nak, hogy mentse el valamennyi info és az annál
    magasabb prioritású (egészen a warning -ig) kernel üzenetet a /var/adm/kernel-info fájlba.
    Azonban   ebből hagyja ki valamennyi err , illetve a magasabb prioritású üzeneteket.

       #A tcp wrappers naplózzon a mail.info-val, hogy lássunk
       #valamennyi kapcsolatot a tty12-n.
       #
       mail.=info           /dev/tty12

    Ez valamennyi üzenetet, amely mail.info"-thasznál(forrásban LOG_MAIL | LOG_INFO) a
    /dev/tty12 -höz irányítja, azaz a 12. konzolra. Például a tcpwrapper tcpd(8) ezt használja
    alapértelmezésben.

       #Gyűjtse össze valamennyi a levelezéssel kapcsolatos
       #üzenetet egy fájlba
       #
       mail.*;mail.!=info       /var/adm/mail

    Ez a séma megfelel valamennyi olyan üzenetnek, amely a mail szolgáltatással kapcsolatos,
    kivéve az info prioritású üzeneteket. Ezek a /var/adm/mail fájlban lesznek összegyűjtve.

       #Naplózza valamennyi mail.info és news.info típusú
       #üzeneteket az info fájlban.
       #
       mail,news.=info        /var/adm/info

    Így egy kivonatot fogunk kapni azokról az üzenetekről, amelyek mail.info vagy news.info
    típussal érkeznek és ezeket a /var/adm/info fájlban tároljuk.

       #Naplózd az info és a notice (megjegyzés) üzeneteket
       #a messages fájlban
       #
       *.=info;*.=notice;\
          mail.none       /var/log/messages

    Ez hagyja, hogy a syslogd naplózza valamennyi olyan üzenetet, amely info vagy notice
    szolgáltatással   érkezik és ezeket tegye a /var/log/messages fájlba. Kivétel azonban
    minden olyan üzenet, amely a mail szolgáltatást használja.

       #Naplózza az info üzeneteket a messages fájlba
       #
       *.=info;\
          mail,news.none    /var/log/messages

    Ez a megállapítás azt fogja okozni, hogy a syslogd naplózni fogja valamennyi info
    prioritással érkező üzenetet a /var/log/messages fájlba, ám a mail vagy a  news
    szolgáltatással érkező üzenetek nem kerülnek bele ebbe az állományba.

       #A vészüzenetek a wall-t használva jelenítődjenek meg.
       #
       *.=emerg

    Ez a szabály arra utasítja a syslogd-t, hogy írja ki valamennyi vészüzenetet a jelenleg
    bejelentkezett valamennyi felhasználó részére. Ez a wall tipusú végrehajtás.

       #Az alert (készenléti) prioritás üzenetei közvetlenül
       #az üzembentartóhoz (a karbantartóhoz) kerülnek.
       #
       *.alert    root,joey

    E szabály alapján valamennyi alert (készenléti) vagy magasabb prioritású üzenetet a
    terminálok üzembentartója kapja meg; ez esetben a "root" és a "joey" nevű felhasználó,
    amennyiben be vannak jelentkezve a rendszerre.

       *.*    @finlandia

    Ennek a szabálynak a következményeként valamennyi üzenet átküldésre kerül a távoli
    finlandia nevű számítógépre. Ez különösen több számítógép esetében hasznos, mivel ekkor
    valamennyi syslog üzenet egy gépen gyűlik össze, illetve tárolódik.

KONFIGURÁCIÓS FÁJL SZINTAKTIKAI KÜLÖNBSÉGEK

    A syslogd némileg eltérő konfigurációs szintaktikát használ, mint az eredeti BSD forrás.
    Eredetileg valamennyi specifikált és az annál magasabb prioritású üzenetek továbbítódtak a
    naplófájlhoz. Az "=" , "!" és a "-" jelek megváltoztatták ezt, és használatukkal a
    syslogd sokkal hajlékonyabb és érzékenyebb módon használható.

    Az eredeti BSD syslogd nem értelmezi a szóköz karaktereket a kiválasztó és a végrehajtó
    mező közti elválasztásra.

FÁJLOK

    /etc/syslog.conf
       A syslogd konfigurációs fájlja.

HIBÁK

    A többszörös kiválasztók hatása néha nem igazán érezhető.  Például a "mail.crit,*.err"
    kiválasztó csoport az "err" és a magasabb szintű mail szolgáltatási üzeneteket fogja
    kiválasztani, nem pedig a "crit" és az ennél magasabb prioritású üzeneteket.

LÁSD MÉG

    sysklogd(8), klogd(8), logger(1), syslog(2), syslog(3)

A SZERZŐK

    A syslogd BSD forrásból lett átvéve. A Linuxra való alkalmazását Greg Wettstein
    (greg@wind.rmcc.com) végezte, Martin Schulze (joey@linux.de) pedig kijavított néhány
    működésbeli hibát és hozzáadott némi új sajátosságot is.

MAGYAR FORDÍTÁS

    kuksi <kuksi@arts7.hu>