Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    locale - a többnyelvűség támogatásának leírása

ÁTTEKINTÉS

    #include <locale.h>

LEÍRÁS

    A locale nyelvi és kultúrális szabályok összesége. Magában foglalja az a programok
    üzeneteinek nyelvét, különféle karakterkészleteket, ábécésorrendet, stb. A programoknak
    meg kell tudniuk állapítani, hogy milyen locale alatt futnak, és ennek megfelelően kell
    viselkedniük, annak érdekében, hogy különböző kultúrák között hordozhatóak legyenek.

    A <locale.h> fejlécfájl olyan adattípusokat, függvényeket és makrókat deklarál, amelyek
    segítenek ezt a feladatot megoldani.

    A setlocale() függvénnyel állíthatjuk be az aktuális locale-t. A localeconv() függvény
    adja vissza számok formázásával kapcsolatos információt.

    A program által igényelt lokalizációs információk több kategóriába sorolhatók, ezeket
    makróként deklarálták. A setlocale() függvény első argumentumaként megadva lehet ezeket
    beállítani:

    LC_COLLATE
       Ez a strcoll() és a strxfrm(), függvények viselkedését befolyásolja, amelyek két
       karakterláncot hasonlítanak össsze a helyi ábácé szerint. Például a német "ß" az
       abécében az "ss" betűkapcsolatnak felel meg.

    LC_CTYPE
       Ez a karakterkezelő és karakterosztályozó függvények viselkedését változtatja meg,
       például az isupper() és a toupper(), és a több-bájtos karaktereket kezelő
       függvényekét, például az mblen() vagy az wctomb().

    Az   LC_MONETARY a localeconv() által visszadott értéket változtatja meg, amely a számok
       nyomtatásának módját határozza meg, például hogy tizedesvesszőt vagy tizedespontot
       használ-e az adott locale. Ezt az információt az strfmon() függvény is használja.

    Az   LC_MESSAGES megváltoztatja az üzenetek nyelvét, és a beleegyező illetve az
       elutasító válasz megjelenését. A GNU-C könyvtár rpmatch() függvénye megkönnyíti
       ezeknek az információknak a használatát.

    Az   LC_NUMERIC a printf() és a scanf() függvénycsalád által használt információkat
       változtatja meg, ha figyelembe vetetjük velük a locale beállítását. Ezt az
       információt a localeconv() függvénnyel is kiolvashatjuk.

    Az   LC_TIME az strftime() függvény viselkedését változtatja meg annak érdekében, hogy
       az időt az adott helynek megfelelő formában írja ki. Például a legtöbb európai
       országban 24 órás rendszerben mérik az időt, míg az USA-ban a 12 órás rendszert
       használják.

    LC_ALL Minden, ami eddig felsorolásra került.

    Ha a setlocale() második argumentuma üres karakterlánc, "", akkor a használandó locale a
    következő lépések szerint kerül meghatározásra:

    1.   Ha létezik az LC_ALL környezeti változó, és az értéke nem üres karakterlánc, akkor
       az LC_ALL értékét fogja a függvény használni.

    2.   Ha létezik egy a fenti kategóriákkal megegyező nevű környezeti változó, és az
       értéke nem üres karakterlánc, akkor annak az értékét fogja a függvény használni
       arra a kategóriára.

    3.   Ha létezik a LANG környezeti változó, és az értéke nem üres karakterlánc, akkor a
       LANG értékét fogja a függvény használni.

    A számok formátumát az struct lconv struktúrából olvashatjuk ki, amelyet a localeconv()
    függvény ad vissza. A struktúra deklarációja a következő:
    struct lconv
    {
     /* Numerikus (nem pénzügyi) információk */

     char *decimal_point;    /* tizedespont karakter */
     char *thousands_sep;    /* az ezreseket elválasztó karakter */
     /* Minden elem az adott csoportban lévő számjegyek számát adja meg,
      jobbról balra. Ha egy elem értéke CHAR_MAX, az azt jelenti, hogy nincs
      további csoportosítás. Ha egy elem értéke 0, az azt jelenti, hogy az
      előző elem értéket kell használni az ettől balra eső csoportokra. */
     char *grouping;

     /* Pénzügyi információk */

     /* Az első három karakter a pénznem jele az ISO 4217 szerint.
      A negyedik karakter az elválasztó, az ötödik ' '. */
     char *int_curr_symbol;
     char *currency_symbol; /* a helyi pénznem jele */
     char *mon_decimal_point;  /* tizedespont karakter */
     char *mon_thousands_sep;  /* az ezreseket elválasztó karakter */
     char *mon_grouping;     /* mint a `grouping' elem (lásd fent) */
     char *positive_sign;    /* pozitív előjel */
     char *negative_sign;    /* negatív előjel */
     char int_frac_digits;    /* nemzetközi tört számjagyek */
     char frac_digits;   /* helyi tört számjegyek */
     /* 1 ha a currency_symbol a pozitív érték előtt van, 0 ha mögötte. */
     char p_cs_precedes;
     /* 1 ha a currency_symbol és a pozitív érték között van szóköz. */
     char p_sep_by_space;
     /* 1 ha a currency_symbol a negatív érték előtt van, 0 ha mögötte. */
     char n_cs_precedes;
     /* 1 ha a currency_symbol és a negatív érték között van szóköz. */
     char n_sep_by_space;
     /* A pozitív és negatív előjel pozíciója:
      0 a mennyiség és a currency_symbol zárójelben van.
      1 Az előjel a mennyiség és a currency_symbol előtt van.
      2 Az előjel a mennyiség és a currency_symbol mögött van.
      3 Az előjel közvetlenül a mennyiség és a currency_symbol előtt van.
      4 Az előjel közvetlenül a mennyiség és a currency_symbol mögött van. */
     char p_sign_posn;
     char n_sign_posn;
    };

MEGFELELÉS

    POSIX.1

LÁSD MÉG

    setlocale(3), localeconv(3), locale(1), localedef(1), rpmatch(3), strfmon(3), strcoll(3),
    strxfrm(3), strftime(3)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>