Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    UTF-8 - ASCII kompatíbilis több bájtos Unicode kódolás

LEÍRÁS

    Az Unicode karakterkészlet 16 bites kódteret foglal el. A legkézenfekvőbb Unicode kódolás
    (az UCS-2) 16 bites szavak sorozatából áll. Az ilyen karakterláncok olyan bájtokat is
    tartalmazhatnak egyes 16 bites karakterek részeként, mint a '\0' vagy a '/', amelyeknek
    speciális jelentésük van fájlnevekben és különféle C könyvtári függvények paramétereiben.
    Ráadásul a UNIX-os segédprogramok többsége ASCII fájlokat vár, és nem tudja a 16 bites
    szavakat karakterként feldolgozni jelentős módosítások nélkül. Ezért az UCS-2 nem
    megfelelő az Unicode kódolására fájlnevekben, szövegfájlokban, környezeti változókban,
    stb. Az ISO 10646 Universal Character Set (UCS), amely tartalmazza részhalmazként az
    Unicode-ot, már 31 bites kódtéren helyezkedik el, és a kézenfekvő UCS-4 kódolás (32 bites
    szavak sorozata) erre a karakterkészletre ugyanezeket a problémákat veti fel.

    Az Unicode és az UCS UTF-8 típusú kódolása mentes ezektől a problémáktól, ezért ez a
    követendő út a Unicode karakterkészlet használatára a Unix-szerű operációs rendszerek
    alatt.

TULAJDONSÁGOK

    Az UTF-8 kódolás a következő jó tulajdonságokkal rendelkezik:

    * Az 0x00000000-tól 0x0000007f-ig terjedő UCS karakterek  (a  klasszikus  US-ASCII
     karakterek)  egyszerűen  a  0x00-tól  0x7f-ig  egy  bájton  tárolódnak.  (ASCII
     kompatibilitás.) Ez azt jelenti, hogy ha egy fájlban vagy karakterláncban csak 7 bites
     ASCII karakterek fordulnak elő, akkor a kódolásuk ASCIIésUTF-8 alatt azonos lesz.

    * Minden 0x7f-nél nagyobb kódú UCS karaktert olyan több bájtból álló sorozat kódol,
     amelyben minden bájt 0x80 és 0xfd közé esik, tehát nem jelenhet meg egy ASCII bájt, mint
     egy másik karakter része, ezért nem okozhat problémát például a '\0' vagy a '/'.

    * Az UCS-4 karakterláncok ábécérendje megmarad.

    * A 2^31 darab lehetséges kód bármelyike megadható az UTF-8segítségével.

    * A 0xfe és 0xff bájtokat nem használja az UTF-8 kódolás.

    * Egy nem-ASCII UCS karaktert reprezentáló több bájtos sorozat első bájtja mindig 0xc0 és
     0xfd közé esik, és egyben megadja, hogy milyen hosszú a több bájtos sorozat.  Az ezt
     követő bájtok valamennyien a 0x80-tól 0xbf-ig terjedő tartományba esnek. Ez lehetővé
     teszi az újraszinkronizálást, és a kódolást ellenállóvá teszi a hiányzó bájtokkal
     szemben.

    * Az UTF-8 kódolású UCS karakterek akár hat bájlt hosszúak is lehetnek, de a Unicode
     karakterek csak legfeljebb három bájt hosszúak. Mivel a Linux csak a 16 bites Unicode
     részhalmazát használja az UCS-nek, ezért Linux alatt az UTF-8 több bájtos sorozatok csak
     egy, két vagy három bájt hosszúak lehetnek.

KÓDOLÁS

    A következő bájtsorozatok reprezentálnak egy karaktert. A használandó sorozat függ a
    karakter UCS kódjától.

    0x00000000 - 0x0000007F:
      0xxxxxxx

    0x00000080 - 0x000007FF:
      110xxxxx 10xxxxxx

    0x00000800 - 0x0000FFFF:
      1110xxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00010000 - 0x001FFFFF:
      11110xxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x00200000 - 0x03FFFFFF:
      111110xx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    0x04000000 - 0x7FFFFFFF:
      1111110x 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx 10xxxxxx

    Az xxx bitpozíciókat azokkal a bitekkel kell feltölteni, amelyek a karakter kódját
    alkotják kettes számrendszerbeli reprezentációban. Csak a legrövidebb több  bájtos
    reprezentációt szabad használni a több lehetséges variáció közül.

PÉLDÁK

    A Unicode-os 0xa9 = 1010 1001 karakter (a copyright jel) UTF-8-as kódolása:

       11000010 10101001 = 0xc2 0xa9

    A 0x2260 = 0010 0010 0110 0000 karakter (a "nem egyenlő" szimbólum) kódolása:

       11100010 10001001 10100000 = 0xe2 0x89 0xa0

BIZTONSÁG

    Az Unicode specifikáció megköveteli, hogy az UTF-8 kódokat előállítók a legrövidebb
    lehetséges formát válasszák, például egy olyan kétbájtos sorozat, amelynek az első bájtja
    0xc0, nem szabályos. Az Unicode kiadta az UTF-8 Corrigendum című dokumentumot, amelyben
    megtiltja a szabványt betartó programoknak, hogy elfogadjanak olyan kódokat, amelyek nem a
    legrövidebb formájukban érkeznek. Ennek biztonsági okai vannak: ha a felhasználó által
    beadott kódsorozatot ellenőrzik a biztonság érdekében, az ellenőrzés valószínűleg az
    "/../", ";" vagy NUL értékek ASCII formátumára terjedne csak ki, és esetleg nem gondolnak
    arra, hogy számos más módon lehet ezeket a jeleket az UTF-8 kódolás segítségével nem ASCII
    formátumban reprezentálni. Lásd még az IETF RFC 2279-et.

    Néhány rendszer (amelyek a NUL-t a karakterlánc végeként értelmezik) ennek ellenére
    használja a C0 80 kódot a NUL (ASCII 00) karakter belső ábrázolására.

SZABVÁNYOK

    ISO 10646, Unicode 1.1, XPG4, Plan 9.

SZERZŐ

    Markus Kuhn <mskuhn@cip.informatik.uni-erlangen.de>

LÁSD MÉG

    unicode(7)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tímár András <timar_a@freemail.hu>