Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    edquota - felhasználói kvóta módositása

ÁTTEKINTÉS

    /usr/etc/edquota [ -p proto-user ] [ -ug ] név...

    /usr/etc/edquota [ -ug ] -t

ÁTTEKINTÉS

    edquota kvóta módosító. Egy vagy több felhasználó vagy csoport adható meg a parancssorban.
    Minden egyes felhasználó vagy csoport számára egy ideiglenes file keletkezik amely
    tartalmazza az aktuális lemez kvótát a felhasználó vagy csoport esetében, majd egy
    szerkesztő indul el a fájlon. Ezek után már módosithatóak a kvóták, új kvóták adhatók
    hozzá, stb. A szerkesztőből való kilépéskor, edquota elolvassa az ideiglenes fájlt és
    módosítja a bináris kvóta fájlokat hogy azok már a változtatásokat tartalmazzák.

    Az elinduló szerkesztő a vi(1) hacsak az EDITOR környezeti változó máshogy nincs
    beállitva.

    Csak a super-user módosíthatja a kvótákat. (Annak érdekében hogy létre jöjjenek a kvóták a
    file rendszeren, a file rendszer gyökér könyvtárának tartalmaznia kell egy a root által
    birtokolt fájlt, amelynek neve quota.user vagy quota.group. Lásd quotaon(8) további
    részletekért.)

OPCIÓK

    -u   Felhasználói kvóta módositás. Ez az alapértelmezés.

    -g   Csoport kvóta módositás.

    -p   Másolja a megjelölt prototipus felhasználó kvótáit minden kijelölt felhasználóra.
       Ez a normális eljárás hogy kvótát értelmezzük felhasználói csoportokra.

    -t   Módositja a soft time korlátokat minden file rendszerre. Ha az idő korlátok nullák,
       az linux/quota.h> -ban lévő időkorlátokat használja. Idő mértékegységekként a
       sec(onds), min(utes), hour(s), day(s), week(s), and month(s) használatosak. Az
       időkorlátok a lehető legnagyobb idő mértékegységben iródnak ki úgy, hogy az érték
       nagyobb vagy egyenlő eggyel.

FÁJLOK

    quota.user vagy quota.group
              kvóta fájlok a file rendszer root-ban
    /etc/mtab      mount-olt file rendszerek

LÁSD MÉG

    quota(1), vi(1), quotactl(2), quotacheck(8), quotaon(8), repquota(8)

HIBÁK

    Az ideiglenes file formátuma nem ismert.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Szalay Attila <sasa@sophia.jpte.hu>

                     1998 Okt 24 Szo                EDQUOTA(8)