Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    ftpd - DARPA Internet File Transfer Protocol szerver

ÁTTEKINTÉS

    ftpd [ -d ] [ -v ] [ -l ] [ -ttimeout ] [ -Tmaxtimeout ] [ -a ] [ -A ] [ -L ] [ -i ] [ -o
    ] [ -pctrlport ] [ -Pdataport ] [ -q ] [ -Q ] [ -rrootdir ] [ -s ] [ -S ] [ -uumask ] [ -w
    ] [ -W ] [ -X ]

LEÍRÁS

    Az ftpd a DARPA Internet File Transfer Protocol szerver procesz. A szerver a TCP
    protokollt használja, és az ``ftp'' szervíz-specifikációban megadott porton várakozik,
    lásd services(5).

    Ha a -d vagy -v opció meg van adva, debugging információ íródik a syslog-ba.

    Ha az -l opció meg van adva, minden ftp session loggolva lesz a syslog-ba.

    Ha a kliens 15 percig nem csinál semmit, az ftp szerver megszakítja a kapcsolatot. Ha a
    -t opció meg van adva, a várakozási idő timeout másodpercre állítódik. A kliens szintén
    kérhet különboző várakozási időt; a maximálisan megengedett időt timeout másodpercre
    állítja a -T opció. A default határ 2 óra.

    Ha az -a opció meg van adva, az ftpaccess(5) konfigurációs fájl használata engedélyezve
    van.

    Ha az -A opció meg van adva, az ftpaccess(5) konfigurációs fájl használata nincs
    engedélyezve. Ez a default.

    Ha az -L opció meg van adva, akkor az ftpd(8) szervernek küldött parancsok a syslog-ba
    íródnak. Az -L opció használatát felülbírálja az ftpaccess(5) fájl használata. Ha a -L
    flag használva van, az összes USER parancs loggolva lesz, vagyis ha a felhasználó
    véletlenül a jelszavát írja be a felhasználói neve helyett, a jelszava a syslogon
    keresztül loggolódik.

    Ha az -i opció meg van adva, az ftpd(8) szerver által fogadott fájlok az xferlog(5) -ba
    loggolódnak. Az -i opciót felülbírálja az ftpaccess(5) fájl használata.

    Ha az -o opció meg van adva, az ftpd(8) szerver által elküldött fájlok az xferlog(5) -ba
    loggolódnak. Az -o opciót felülbírálja az ftpaccess(5) fájl használata.

    Ha az -u opció meg van adva, a default umask umask lesz

    Ha a -W opció meg van adva, a belépések nem kerülnek a wtmp fájlba.  A default ( -w )
    minden belépés és kilépés feljegyzése.

    Az -s és -S opciók "standalone" üzemmódba teszik a démont. (ilyenkor közvetlenül figyeli
    a portot, és nem az inetd démon indítja - a ford.) Az -S opció a háttérbe teszi a démont,
    és a rendszerinicializálós szkriptekben lehet hasznos (például az rc.local -ban) Az -s
    opció az előtérben hagyja a démont, és az init-ból való futtatáskor (például az
    /etc/inittab segítségével) hasznos.

    A -p és -P felülírják a démon által használt portszámokat.  Normálisan a démon a
    portszámokat úgy állapítja meg, hogy az "ftp" és "ftp-data" bejegyzéseket megnézi az
    /etc/services fájlban.  Ha nincs "ftp-data" bejegyzés az /etc/services fájlban, és a -P
    opció nincs megadva, akkor a démon a kontroll-kapcsolat portszámát megelőző portot
    használja. A -p opció csak a "standalone" démonként való futás esetén használható.

    A -q és -Q opciók azt határozzák meg, hogy használjon-e PID fájlokat a démon. Ezeket a
    fájlokat a limit direktíva használja arra, hogy meghatározza az egy elérési osztályban
    levő egyszerre jelenlevő felhasználók számát.  A PID fájlok letiltása a felhasználói
    limiteket is letíltja. A default ( -q ) a PID fájlok használatának az engedélyezése. A -Q
    opciót akkor add meg, ha normális felhasználóként teszteled a szervert, és a PID fájloktól
    nem léphetsz be. Olyan nagyforgalmú szájtok esetén, amelyek nem limitálják az egyszerre
    jelenlevő felhasználók számát, szintén meggondolhatod a PID fájlok letiltását.

    A -r opció arra utasítja a démont, hogy a megadott könyvtárba chroot(2) -oljon, rögtön az
    elindulás után. Ez annyiban javíthatja a rendszer biztonságát, hogy korátozza azoknak a
    fájloknak a számát, amelyek károsíthatók egy a démonon keresztüli betörés esetén. Akárcsak
    az anonymous FTP esetén, szükség van néhány külön fájlra, a rendszertől függően.

    Az ftp szerver jelenleg a következő ftp kéréseket támogatja (nem számít, hogy nagybetű
    vagy kisbetű):

    Kérés    Leírás
    ABOR     az előző parancs végrehajtását szakítsd meg
    ACCT     account megadása (figyelmen kívűl hagyva)
    ALLO     foglalj tárolási helyet
    APPE     írd egy fájl végére (append)
    CDUP     menj eggyel feljebb a könyvtárstruktúrában
    CWD     változtass könyvtárat
    DELE     törölj egy fájlt
    HELP     adj segítő információt
    LIST     listázd a fájlokat egy könyvtárban (``ls -lgA'')
    MKD     csinálj egy könyvtárat
    MDTM     mutasd meg egy fájl utolsó módósításának idejét
    MODE     specifikálja az adatátvitel módját
    NLST     add meg egy könyvtárban levő fájlok neveit
    NOOP     ne csinálj semmit
    PASS     ez a jelszavam
    PASV     szerverről-szerverre átvitel előkészítése
    PORT     ezen a porton menjenek az adatok
    PWD     írd ki az aktuális könyvtárat
    QUIT     kilépek
    REST     kezdd újra a nem teljes átvitelt
    RETR     kérek egy fájlt
    RMD     törölj egy könyvtárat
    RNFR     átnevezésnél a régi fájlnév
    RNTO     átnevezésnél az új fájlnév
    SITE     nem standard parancsok (lásd alább)
    SIZE     mekkora ez a fájl
    STAT     mi a szerver státusza
    STOR     tárolj egy fájlt
    STOU     tárolj egy fájlt egyedi névvel
    STRU     az adatátvitel struktúrájának megadása
    SYST     mutasd a szerver operációs rendszerének a típusát
    TYPE     az adatátvitel típusának a meghatározása
    USER     felhasználói név meghatározása
    XCUP     válts a jelenlegi munkakönyvtár szülőjébe (elavult)
    XCWD     könyvtárváltás (elavult)
    XMKD     csinálj egy könyvtárat (elavult)
    XPWD     írd ki az aktuális munkakönyvtárat (elavult)
    XRMD     törölj egy könyvtárt (elavult)

    A következő nem standard vagy UNIX-specifikus parancsokat támogatja a SITE kérés:

    Kérés     Leírás
    UMASK     umask váltás. Pl.: SITE UMASK 002
    IDLE      idle-timer beállítása. Pl.: SITE IDLE 60
    CHMOD     egy fájlra vonatkozó jogokat változtat. Pl.: SITE CHMOD 755 fájlnév
    HELP      help-et kér valamiről. Pl.: SITE HELP
    NEWER     egy adott dátumnál újabb fájlokat listázza
    MINFO     mint a SITE NEWER, de több extra információt ad
    GROUP     különleges csoportelérés kérése. Pl.: SITE GROUP foo
    GPASS     különleges csoportelérési jelszó megadása. Pl.: SITE GPASS bar
    EXEC      futtass egy programot. Pl.: SITE EXEC program params

    A többi, az Internet RFC 959-ben specifikált ftp-kéréseket felismeri, de ezek nincsenek
    implementálva. MDTM és SIZE nincsenek benne az RFC 959 -ben, de meg fognak jelenni a
    következő FTP RFC-ben. (Az RFC 2228 a következő, ami 1997-ben jelent meg - a ford.)

    Az ftp szerver csak akkor fog megszakítani egy aktív fájlátvitelt, ha az ABOR parancsot
    megelőzi egy Telnet "Interrupt Process" (IP) jel és egy Telnet "Synch" jel, ahogyan az az
    Internet RFC 959-ben meg van írva. Ha adatátvitel közben kap egy STAT parancsot, amelyet
    egy Telnet IP és Synch előz meg, akkor az átvitel státusát küldi vissza.

    Az ftpd a fájlneveket a csh(1) ``globbing'' konvenciói szerint interpretálja, vagyis a
    felhasználók használhatják a ``*?[]{}~'' metakaraktereket.

    Az ftpd a felhasználókat négy szabály szerint authentikálja:

    1)   A felhasználói névnek szerepelni kell az /etc/passwd fájlban, vagy egyéb, az
       operációs rendszernek megfelelő jelszóadatbázisban, és a jelszó nem lehet üres.
       Ilyenkor a jelszó megadása előtt semmilyen fájlműveletet nem lehet végrehajtani.

    2)   A felhasználói névnek nem szabad az /etc/ftpusers fájlban szerepelnie.

    3)   A felhasználónak kell legyen egy alapértelmezett parancsértelmezője, amit a
       getusershell(3) ad vissza.

    4)   Ha a felhasználói név is ``anonymous'' vagy ``ftp'', egy anonymous ftp account kell
       legyen a jelszó fájlban (``ftp'' felhasználó). Ebben az esetben a felhasználó
       bármilyen jelszóval beléphet (a konvenció szerint ez a kliens gép neve). (ez itt
       egy elég régi manpage-részlet lehet - mint tudjuk, az email címet szokták kérni
       manapság -- a ford. megjegyzése)

    Az utolsó esetben az ftpd különleges intézkedéseket tesz, hogy a kliens hozzáférési
    lehetőségeit korlátozza.  A szerver egy chroot(2) rendszerhívást hajt végre az ``ftp''
    felhasználó home könyvtárába.  A rendszer biztonságának érdekében az ``ftp'' al-fát
    gondosan kell felépíteni, a következő szabályok betartása ajánlott:

    ~ftp) Tedd a home könyvtárat a root tulajdonába, és mások által nem írhatóvá.

    ~ftp/bin)
       Tedd ezt a  könyvtárat a root tulajdonába, és mások által nem írhatóvá. Az ls(1)
       programnak jelen kell lennie, hogy a list parancsot támogassa. Ennek a programnak
       a jogai legyenek 111-re állítva.

    ~ftp/etc)
       Tedd ezt a könyvtárat a root tulajdonába, és mások által nem írhatóvá. A passwd(5)
       és group(5) fájloknak jelen kell lennie, hogy az ls parancs neveket, és ne számokat
       tudjon kiírni.  Az operációs rendszertől függően más fájlokra is szükség lehet.
       Nézd meg a getpwent(3) könyvtári hívás kezikönyvlapját. A jelszó mező a passwd
       fájlban nincs használva, és nem ajánlott igazi titkosított jelszavakat tenni oda.
       Ezek a fájlok legyenek 444 joggal ellátva, és a root tulajdonában. Ne használd a
       rendszer /etc/passwd fájlját jelszó fájlként, vagy a rendszer /etc/group fájlját
       group fájlként az ~ftp/etc könyvtárban.

    ~ftp/pub)
       Csinálj egy ~ftp/pub alkönyvtárat 733 vagy 777 joggal, attól függően, hogy meg
       akarod-e engedni a normál felhasználoknak, hogy fájlokat töltesenelk fel.

EGY CSAK A BSD/OS RENDSZEREKEN HASZNÁLT AUTHENTIKÁCIÓS MECHANIZMUS

    Az ftpd által használt authentikációs mechenizmust az /etc/login.conf fájlban található
    ``auth-ftp'' bejegyzés határozza meg.  (lásd login.conf(5))  amely  illeszkedik  a
    felhasználói osztályra.  Ha nincs az adott osztálynak megfelelő ``auth-ftp'' bejegyzés,
    akkor a normál ``auth'' bejegyzés kerül felhasználásra.  Egy alternatív authentikációs
    mechanizmust is meg lehet adni egy kettőspont (``:'') után, például: ``joe:skey''.

ÁLTALÁNOS FTP KITERJESZTÉSEK

    Van néhány kiterjesztése az FTP szervernek, például ha a felhasználó egy fájlnevet ad meg
    (a RETRIEVE parancs használatákor):

    Igazi fájlnév Megadott fájlnév  Ami történik
    ------------- ------------------ -----------------------------------
    <fájlnév>.Z  <fájlnév>     Kitömöríti a fájlt küldés előtt
    <fájlnév>   <fájlnév>.Z    Tömöríti a fájlt küldés előtt
    <fájlnév>   <fájlnév>.tar   Tar (becsomagolja) a fájlt küldés előtt
    <fájlnév>   <fájlnév>.tar.Z  Tar (becsomagolja) és tömöríti a fájlt küldés előtt

    (a ford. megjegyzése: ma már a compress helyett inkább a gzip
    a szokásos fájltömörítési eljárás, .Z helyett .gz kiterjesztéssel)

    Ezenkívül az ftp szerver megpróbálja az email címet ellenőrizni, és megszidja a
    felhasználót, ha nem megy át a teszten. (Mivel általában egy email címről csak akkor lehet
    biztosan tudni, hogy érvényes, ha egy levelet küldünk oda és nem jön vissza, nem túl nehéz
    átverni az ftp szervert - a ford. megjegyzése) Azok a felhasználók, akiknek az ftp-kliense
    kiakad a többsoros válaszoktól, adjanak meg egy kötőjelet a jelszavuk első karaktereként,
    ez le fogja tiltani a szerver lreply() függvényének a használatát.

    Az FTP szerver képes az összes fájlátvitelt loggolni, megőrizve a követező információkat:

    Mon Dec 3 18:52:41 1990 1 wuarchive.wustl.edu 568881 /files.lst.Z a _ o a chris@wugate.wustl.edu ftp 0 *

     %.24s %d %s %d %s %c %s %c %c %s %s %d %s
      1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

     1 aktuális idő NNN HHH nn óó:pp:mm ÉÉÉÉ alakban
     2 az adatátviteli idő másodpercekben
     3 a távoli gép neve
     4 fájlméret bájtokban
     5 fájl neve
     6 átvitel típusa (a>scii, b>inary)
     7 különleges flag-ek (összefüzve):
        C  a fájl compress-el össze volt tömörítve
        U  a fájl ki volt tömörítva
        T  a fájl tar-olva volt
        _  semmi különleges nem történt
     8 a fájl kiment a felhasználónak (o>utgoing) vagy tőle érkezett
      (i>ncoming)
     9 anonymous-ként elérve(r>eal, a>nonymous, g>uest)
    10 lokális felhasználói név, vagy guest esetén a megadott név
      (anonymous FTP jelszó)
    11 szervíz név ('ftp', other)
    12 authentikációs módszer (bitmaszk)
        0  semmi
        1  RFC931 authentikáció
    13 authentikált user id (ha elérhető, '*' egyébként)

LÁSD MÉG

    ftp(1), getusershell(3), syslogd(8), ftpaccess(5), xferlog(5), umask(2)

HIBÁK

    Az  anonymous  account természeténél fogva veszélyes, és elkerülendő, amikor csak
    lehetséges.

    A szervernek root-ként kell futnia, hogy privilégizált portokon  hozhasson  létre
    socketeket. A belépett felhasználó effektív felhasználói id-jét használja, és csak addig
    root, amíg a címeket összeköti (bind) a port-számokkal. A lehetséges biztonsági lyukakat
    rendkívüli elővigyázatossággal tömködték be, de nem biztos, hogy mind sikerült.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>