Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    httpd - Apache hipertextátviteli protokoll (hypertext transfer protokoll) szerver

ÁTTEKINTÉS

    httpd [ -X ] [ -L libexecdir ] [ -d serverroot ] [ -f config ] [ -C direktíva ] [ -c
    direktíva ] [ -D paraméter ]

    httpd [ -h ] [ -l ] [ -v ] [ -V ] [ -S ] [ -? ]

LEÍRÁS

    A httpd az Apache hipertextátviteli protokoll (HyperText Transfer Protocol - HTTP) szerver
    program.  Úgy tervezték, hogy "standalone" démonként fusson. Amikor így használják, egy
    csoport gyermekfolyamatot indít el, hogy lekezeljék a kéréseket. Ha meg akarod állítani,
    küldj egy TERM signal-t az eredeti (szülő) folyamatnak. Az is egy lehetőség, hogy a httpd
    -t az inetd(8) Internet démon hívja meg valahányszor egy HTTP kérés érkezik.

    Ez a kézikönyvlap csak a parancssoron megadható argumentumokat tárgyalja.  (A ford.
    megjegyzése: az apache 1.3.3 és 1.3.4 között változás volt az argumentumokban: -h helyett
    -l a modulok listája, -l helyett -L a direktívák listája, -L helyett -R van, segítséget
    pedig -h -val is lehet kérni. Ez a kézikönyvlap az új verziót tárgyalja)

    A httpd konfigurálásához szükséges direktívák részleteit lásd az Apache leírásban
    (manual), ami része az Apache disztribúciónak, vagy megtalálható a http://www.apache.org/
    címen.  Lehetséges, hogy az ebben a kézikönyvlapban található elérési útvonalak nem
    egyeznek meg a httpd -be belefodítottakkal.

OPCIÓK

    -R libexecdir
          Ez az opció csak akkor elérhető, ha az Apache fordításakor a SHARED_CORE
          szabály engedélyezve volt, ami azt eredményezi, hogy az Apache központi részei
          egy "dynamic shared object (DSO)"  fájlba  kerüljenek.  Ezt  a  fájlt
          alapértelmezés szerint egy bedrótozott helyen keresi az apache a ServerRoot
          alatt. Használd ezt az opciót, ha ezt felül akarod bírálni.

    -d serverroot
          serverroot-ra állítja be a ServerRoot direktíva kezdeti értékét.  Ezt felül
          lehet bírálni a ServerRoot parancs segítségével a konfigurációs fájlban. A
          default /usr/local/apache.

    -f config  Indításkor a config fájlban található parancsokat hajtja végre. Ha config nem
          egy /-el kezdődik, akkor az útvonalat a ServerRoot-hoz képest relatíven veszi.
          A default conf/httpd.conf.

    -C direktíva
          A konfigurációs fájlok olvasása előtt feldolgozza a konfigurációs direktívá-t

    -c direktíva
          A konfigurációs fájlok olvasása után feldolgozza a konfigurációs direktívá-t

    -D paraméter
          Beállít egy olyan konfigurációs paraméter-t, amelyet a konfigurációs fájlok
          <IfDefine>...</IfDefine> részeiben lehet arra használni, hogy feltételesen
          dolgozzon fel vagy ugorjon át parancsokat.

    -h     Kiírja a httpd opcióinak listáját, majd kilép.

    -l     Kiírja a szerverbe fordított modulok listáját.

    -L     Kiírja a direktívák listáját a várt argumentumokkal, és azokkal a helyekkel
          ahol a direktíva érvényes.

    -S     Megmutatja a beállításokat a kofigurációs fájlok alapján (jelenleg csak a
          virtualhost beállításokat mutatja).

    -t     Szintaktikus ellenőrzést végez a konfigurációs fájlokon. Ezután a program
          rögtön  kilép, 0 (szintakszis rendben) vagy nem 0 (szintaktikus hiba)
          visszatérési értékkel.

    -X     Egy-processzes üzemmódban fut hibakeresési célokból; a démon nem válik el a
          termináltól és nem forkol egyetlen gyereket se. NE használd ezt az üzemmódot
          normális web szolgáltatásra.

    -v     Kiírja a httpd verziószámát és utána kilép.

    -V     Kiírja a httpd verziószámát és fordítási paramétereit, ezután kilép.

FÁJLOK

    /usr/local/apache/conf/httpd.conf
    /usr/local/apache/conf/srm.conf
    /usr/local/apache/conf/access.conf
    /usr/local/apache/conf/mime.types
    /usr/local/apache/conf/magic
    /usr/local/apache/logs/error_log
    /usr/local/apache/logs/access_log
    /usr/local/apache/logs/httpd.pid

LÁSD MÉG

    inetd(8).

MAGYAR FORDÍTÁS

    Balázs-Csíki László <bcsl@elender.hu>

                     February 1997                 httpd(8)