Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    insmod - betölthető kernel modult tölt be

ÁTTEKINTÉS

    insmod [-fkmpqrsxXvyY] [-P prefix] [-o modul_név] objektum_fájl [ symbol=value ... ]

LEÍRÁS

    Insmod Betölt egy betölthető kernelmodult a futó kernelbe.

    Az insmod parancs megpróbál hozzáfűzni egy modult a futó kernelhez úgy, hogy feloldja
    annak minden szimbólumát a kernel exportált szimbólum-táblázatából.

    Ha az objektum fájl neve kiterjesztés nélkül adott,  akkor  az  insmod  parancs
    alapértelmezett alkönyvtárakban fogja keresni a modult. A MODPATH környezeti változó
    használható  ennek  felülbírálására.  Ha  egy  modul  konfigurációs  fájl  (pl.
    /etc/modules.conf)  létezik, akkor annak tartalma fogja felülbírálni a MODPATH-ban
    definiált elérési utakat.

    A MODULECONF környezeti változó is  használható  arra,  hogy  az  alapértelmezett
    /etc/modules.conf -tól (vagy /etc/conf.modules, ez utóbbi használata nem javasolt) eltérő
    konfigurációs fájlt válasszunk. Ez a környezeti változó az összes fenti definíciót
    felülbírálja.

  OPCIÓK
    -f   Megpróbálja betölteni a modult akkor is, ha a futó kernel és a modul kernelverziója
       nem egyezik meg.

    -k   Az automatikus törlés kapcsolót állítja be a modulban. Ezt a kerneld(8) használja,
       hogy eltávolítsa az egy ideje nem használt modulokat — rendszerint egy perc eltelte
       után.

    -m   Egy betöltési térképet ír ki, megkönnyítve a modul hibakeresését egy kernelpánik
       esetén.

    -o module_name
       Expliciten megnevezi a modult ahelyett, hogy az objektum fájl nevéből származtatná.

    -p   Teszteli a modult, hogy sikeresen be lehetne-e tölteni. Ebbe beleértendő az
       objektum megkeresése a modul-útvonalon, a verziószám ellenőrzése és a szimbólumok
       feloldása.

    -q   Nem  írja  ki  a  feloldhatatlan  szimbólumok  listáját.  Nem  panaszkodik
       verzióeltérésről. A problémát csak az insmod visszatérési értéke jelzi.

    -r   Egyes felhasználók nem root azonosítóval fordítják a modulokat, majd root-ként
       installálják azokat. Ezen művelet után a modulok tulajdonosa egy nem root
       felhasználó lesz, még ha a modulokat tartalmazó könyvtár root tulajdonú is. Ha ezt
       a nem root azonosítót feltörik, a behatoló felülírhatja az általa tulajdonolt
       létező modulokat, és ezt felhasználhatja root jog szerzésére.

       Alapértelmezés szerint a modutils programok  visszautasítják  olyan  modulok
       használatát, amelyeknek nem root a tulajdonosa. A -r megadása ezt a hibát elnyomja,
       és megengedi a root-nak, hogy nem root tulajdonosú modulokat töltsön be.

       A -r használata komoly biztonsági probléma, és nem ajánlott.

    -s   A terminál helyett mindent a syslog(3)-ba ír.

    -v   Bőbeszédűbb lesz.

    -X, -x Exportáld (-X), illetve ne exportáld a modul külső szimbólumait.  Alapértelmezés
       szerint a szimbólumokat exportálja. Ez az opció csak akkor hatásos, ha maga a modul
       nem exportálja explicite a saját szimbólumtábláját, így ez egy ritkábban használt
       opció.

    -Y, -y Hozzáadja, illetve nem adja hozzá a ksymoops szimbólumokat a ksyms-hez. Ezeket a
       szimbólomukat a ksymoops program használja, jobb hibakeresést lehetővé téve, ha egy
       Oops  történik  a  modulban.  Alapértelmezés szerint a ksymoops szimbólumok
       definiálódnak. Ez az opció független a -X/-x opcióktól.

       A ksymoops szimbólumok kb. 260 byte-al növelik a betöltött modult. Használd inkább
       az alapértelmezést és a pontosabb Oops hibakeresés lehetőségét, kivéve ha tényleg
       kevés a kernelmemória és a ksyms-t próbálod a minimális méretére összehúzni.

    -P prefix
       Ez az opciót használható verzióval ellátott modulokhoz SMP vagy bigmem kernelek
       mellé, mivel az ilyen modulok egy extra prefixet tartalmaznak a szimbólumaik
       nevében.  Ha a kernel szimbólum verzióval volt fordítva, akkor az  insmod
       automatikusan felderíti ezt a prefixet a "get_module_symbol" definíciójából, ami
       minden olyan kernelben létezik, amelyik modulokat támogat. Ha a kernelben nincs
       modul verzió, de a modul szimbólum verzióval volt fordítva, akkor a felhasználónak
       meg kell adnia a -P opciót.

  MODUL PARAMÉTEREK
    Néhány modul elfogad betöltéskor paramétereket, melyekkel testreszabható a működésük. Ezek
    a paraméterek gyakran I/O címek és IRQ számok, amelyek gépról-gépre változnak, és nem
    lehet a hardverből megállapítani.

    A 2.0-ás sorozatú kernelekhez fordított moduloknál bármilyen egész vagy karakteres mutató
    szimbólum kezelhető paraméterként és módosítható. A 2.1-es kernelektöl kezdve a paraméter
    szimbólumok expliciten meg vannak jelölve. Továbbá típusinformációt is tartalmaznak az
    érték ellenőrzéséhez betöltéskor.

    Egész típus esetén minden érték lehet decimális, oktális vagy hexadecimális, pl.: 17, 021
    vagy 0x11. A tömbelemeket vesszővel elválasztott sorozattal adhatjuk meg; egyes elemek
    kihagyhatók az érték meg nem adásával.

    A 2.0-ás sorozatú modulokban azok az értékek, amelyek nem számjeggyel kezdődnek,
    karakterláncnak tekintendőek. 2.1-től kezdve a paraméter típusa határozza meg azt, hogy az
    értéket karakterláncként értelmezze-e. Ha az érték macskakörömmel (") kezdődik, akkor az
    érték a C nyelv szerint lesz értelmezve, escape-szekvenciákkal, stb. Figyelembe kell
    venni, hogy héj (shell prompt) értelmezi a macskakörmöt, ezért "meg kell védeni".

  KSYMOOPS TÁMOGATÁS
    Modulok használata esetén a kernel Oops hibakeresésének megkönnyítésére az insmod
    alapértelmezésként hozzáad néhány szimbólumot a ksyms-hez, lásd a -Y opciót. Ezek a
    szimbólumok "__insmod_modulename_"-el kezdődnek. A modulename szükséges ahhoz, hogy
    egyedileg azonosítsuk a szimbólumokat, és lehetséges ugyanazt az objektumfájlt többször
    más néven betölteni. A jelenleg definiált szimbólumok

    __insmod_modulename_Oobjectfile_Mmtime_Vversion

    Az objectfile a fájl neve, amelyből az objektum betöltődött. Ez biztosítja, hogy a
    ksymoops egyeztetni tudja a kódot a megfelelő objektummal. mtime annak a fájlnak az utolsó
    módosítás ideje hexadecimális értékben, 0 ha a stat() hibát jelzett. version a kernel
    verziója, amelyhez a modult fordították, -1 ha nem nincs verziószám. A _O szimbólumnak
    ugyanaz a kezdőcíme, mint a modul fejlécének.

    __insmod_modulename_Ssectionname_Llength

    Ez a szimbólum a kiválasztott ELF szekciók elején jelenik meg, amelyek jelenleg .text,
    .rodata, .data és .bss. Csak akkor jelenik meg, ha az adott szekciónak nullánál nagyobb a
    mérete.  sectionname az ELF szekció neve, length a szekció hossza decimálisan. Ezek a
    szimbólumok segítik a ksymoops-ot olyan szekciók feltérképezésében, ahol nincsenek
    hozzáférhető szimbólumok.

    A kernel Oops hibakeresés másik problémája, hogy a /proc/ksyms és a /proc/modules tartalma
    változhat az Oops és a hiba logjának feldolgozása között. Ennek áthidalására, ha létezik a
    /var/log/ksymoops könyvtár, akkor insmod és rmmod automatikusan átmásolja a /proc/ksyms és
    /proc/modules fáljokat a /var/log/ksymoops könyvtárba a `date +%Y%m%d%H%M%S` prefix-szel.
    A rendszer adminisztrátor megmondhatja a ksymoops-nak, hogy melyik "pillanatfelvételt"
    használja amikor egy Oops-t debuggol. Nincs olyan opció, ami letiltaná ezt az automatikus
    átmásolást, ha nem akarjuk, hogy megtörténjen, akkor ne hozzuk létre a /var/log/ksymoops
    könyvtárat. Ha a könyvtár létezik, akkor a tulajdonosa root, és a joga 644 vagy 600 kell
    hogy legyen, és az alábbi script naponta futtatandó. A script insmod_clean_ksymoops néven
    található meg.

     #!/bin/sh
     # Törli a 2 napnál régebbi ksyms és modules mentéseket.
     if [ -d /var/log/ksymoops ]
     then
       set -e
       # Biztosítjuk, hogy mindig van legalább egy verzió
       d=`date +%Y%m%d%H%M%S`
       cp -a /proc/ksyms /var/log/ksymoops/${d}.ksyms
       cp -a /proc/modules /var/log/ksymoops/${d}.modules
       find /var/log/ksymoops -type f -atime +2 -exec rm {} \;
     fi

LÁSD MÉG

    rmmod(8), modprobe(8), depmod(8), lsmod(8), ksyms(8), modules(2), genksyms(8), kerneld(8),
    ksymoops(kernel).

TÖRTÉNELEM

    A modul támogatást először Anonymous készítette el.
    A kezdeti Linux változat: Bas Laarhoven <bas@vimec.nl>
    A 0.99.14-es verzió: Jon Tombs <jon@gtex02.us.es>
    Kibővítette: Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>
    Az eredeti ELF támogatás: Eric Youngdale <eric@aib.com>
    Újraírta a 2.1.17-es kernelhez Richard Henderson <rth@tamu.edu>
    Bővítés a modutils-2.2.*-hez: Bjorn Ekwall <bj0rn@blox.se>, 1999 márciusa
    Ksymoops támogatás: Keith Owens <kaos@ocs.com.au>, 1999 májusa

MAGYAR FORDÍTÁS

    Böszörményi Zoltán <zboszor@mail.externet.hu>
    Narancs v1 <narancs1@externet.hu>