Provided by: manpages-hu_20010119-6_all bug

NÉV

    mkswap - Linux swap terület létrehozása

ÁTTEKINTÉS

    mkswap [ -c ] eszköznév [méret_blokkokban]

LEÍRÁS

    Az mkswap létrehoz egy Linux swap területet egy adott eszközön, vagy fájlban.

    Az eszköz értéke általában így néz ki:

       /dev/hda[1-8]
       /dev/hdb[1-8]
       /dev/sda[1-8]
       /dev/sdb[1-8]

    A méret_blokkokban paraméter adja meg a létrehozandó fájlrendszer méretét. Ha külön nincs
    megadva, akkor az mkswap automatikusan beállítja.  A megadott blokkok számát lefelé
    kerekíti, így a teljes méret mindig a rendszer lapméretének egész számú többszöröse lesz.
    További megkötés, hogy a blokk-számnak a MINCOUNT és a MAXCOUNT által meghatározott
    tartományba kell esnie. MAXCOUNT-nál nagyobb érték megadása esetén a blokkok száma
    MAXCOUNT-ra csökken, ezt a program hibaüzenettel is jelzi.

    A MINCOUNT és a MAXCOUNT értékek kiszámítása:

       MINCOUNT = 10 * PAGE_SIZE / 1024
       MAXCOUNT = (PAGE_SIZE - 10) * 8 * PAGE_SIZE / 1024

    Pl 4kB-os lapméretnél (x86-os gépek):

       MINCOUNT = 10 * 4096 / 1024 = 40
       MAXCOUNT = (4096 - 10) * 8 * 4096 / 1024 = 130752

    Mivel minden blokk 1kB méretű, ezért a fenti esetben a swap mérete 40kB-tól 127.6875MB-ig
    terjedhet.

    A lapméret (page_size) a "cat /proc/cpuinfo" parancs kimenetéből tudható meg.

    A swap terület elején egyetlen lap tartalmazhatja a teljes swap terület bittérképét -
    ezért van szükség a MAXCOUNT-ra, amely megadja az így leírható teljes terület nagyságát. A
    fenti képletben szereplő -10 magyarázata: a "SWAP-SPACE" azonosító-szó is szerepel ezen az
    első lapon, ennek hossza pedig 10 karakter.

    Swap partíciót a következőképpen lehet létrehozni:

       # dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=8192
       # mkswap swapfile 8192
       # sync
       # swapon swapfile

    Fontos, hogy a swap fájlnak folyamatosnak kell lennie, nem tartalmazhat lyukakat (ezért a
    cp(1) parancs nem használható swapfile létrehozására).

OPCIÓK

    -c   A fájlrendszer létrehozása előtt leellenőrzi az eszközt, és megkeresi a hibás
       blokkokat. Hiba esetén a blokk helyét kiírja a program.

       Ezt az opciót kizárólag swap partícióknál lehet használni, swapfile létrehozása
       esetén a használata kerülendő. Ez utóbbi esetben célszerű a swapfile partícióján
       mkfs -c paranccsal létrehozni a fájlrendszert, ami ellenőrzi az adott partíció
       blokkjait, így a swapfile területén lévő blokkokat is.

LÁSD MÉG

    fsck(8), mkfs(8), fdisk(8)

SZERZŐ

    Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Hermann Benedek (bence@intercom.hu)