Provided by: manpages-ja_0.5.0.0.20180315+dfsg-1_all bug

名称

    groff_mmse - groff 用スウェーデン語版 mm マクロ

書式

    groff -mmse [ flaggor... ] [ filer... ]

解説

    mmse はスウェーデン語風の mm マクロです。すべての内部 テキストは翻訳されます。A4 ページで
    は、テキスト行の長さが 13 cm、 左マージンが 3.5 cm、高さが 28.5 cm です。スウェーデンのレ
    ター清書標準を、 右揃えと左揃えともにサポートしています。

    マクロ COVER に引数 se_ms を使用することにより、 スウェーデン語のフロントページを生成する
    ことができます。詳細については groff_mm(7) を参照して下さい。

    (訳注: 以下未訳)

謝辞

    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se> 本和訳のために、解説部分の英訳をわざわざ用
    意下さいました。

BREV

    Tillgangliga brevtyper:

    .LT SVV
       Vansterstalld loptext med adressat i position T0 (vansterstallt).

    .LT SVH
       Hoverstalld loptext med adressat i position T4 (passar forsterkuvert).

    Foljande extra LO-variabler anvands.

    .LO DNAMN namn
       Anger dokumentets namn.

    .LO MDAT datum
       Mottagarens datum, anges under Ert datum: (LetMDAT).

    .LO BIL strang
       Anger bilaga, nummer eller strang med Bilaga (LetBIL) som prefix.

    .LO KOMP text
       Anger kompletteringsuppgift.

    .LO DBET beteckning
       Anger dokumentbeteckning eller dokumentnummer.

    .LO BET beteckning
       Anger beteckning (arendebeteckning i form av diarienummer eller liknande).

    .LO SIDOR antal
       Anger totala antalet sidor och skrivs ut efter sidnumret inom parenteser.

    Om makrot .TP ar definierat anropas det efter utskrift av brevhuvudet. Dar lagger man
    lampligen in postadress och annat som brevfot.

SKRIVET AV

    Jorgen Hagg, Lund, Sweden <Jorgen.Hagg@axis.se>

FILER

    /usr/share/tmac/tmac.mse /usr/share/tmac/mm/se_*.cov

SE OCKSO

    groff(1), troff(1), tbl(1), pic(1), eqn(1)
    mm(7)