Provided by: wesnoth-1.14-core_1.14.7-1_amd64 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth - Mūšis dėl Vesnoto, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas

REZIUMĖ

    wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMENŲ]

APRAŠYMAS

    Mūšis dėl Vesnoto yra ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis žaidimas.

    Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį, rūpindamiesi savo
    aukso ir kaimų resursais. Visi kariai turi savo stipriąsias ir silpnąsias puses; kad
    nugalėtumėte, pasinaudokite geriausiais savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties
    padaryti priešams. Kariams įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir tampa
    galingesni. Žaiskite savo gimtąja kalba ir išbandykite savo meistriškumą prieš protingą
    kompiuterinį priešininką arba prisijunkite prie  didelės  Vesnoto  tinklo  žaidėjų
    bendruomenės. Kurkite savo paties karius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitės jais su
    kitais.

PARAMETRAI

    --all-translations
       Rodyti visus vertimus žaidimo kalbų pasirinkimo sąraše, net jei jie nepakankamai
       užbaigti.

    --bunzip failas.bz2
       išspaudžia failą, kuris turi būti bzip2 formatu ir išsaugo jį be .bz2 plėtinio.
       failas.bz2 bus pašalintas.

    --bzip failas
       suspaudžia failą bzip2 formatu, išsaugo kaip failas.bz2 ir pašalina failas.

    -c[kampanijos_id], --campaign[=kampanijos_id]
       eina tiesiai į kampaniją, kurios id yra kampanijos_id. Pasirinkimo meniu bus
       rodomas, jei id nenurodytas.

    --campaign-difficulty[=sunkumas]
       Nurodytos kampanijos sudėtingumo lygis (nuo 1 iki maksimalaus). Jei nenurodyta, bus
       rodomas kampanijos sudėtingumo pasirinkimo dialogas.

    --campaign-scenario scenarijaus_id
       Scenarijaus id iš pasirinktos kampanijos. Pirmas scenarijus paleidžiamas pagal
       nutylėjimą.

    --campaign-skip-story
       Skip [story] screens and dialog through the end of the start event.

    --clock
       Adds the option to show a clock for testing the drawing timer.

    --config-dir pavadinimas
       Nebenaudojama, naudokite --userdata-dir.

    --config-path
       Nebenaudojama, naudokite --userdata-path.

    --core branduolio_id
       overrides the loaded core with the one whose id is specified.

    --data-dir aplankas
       naudoja nurodytą duomenų aplanką

    --data-path
       išveda duomenų aplanko kelią ir išeina.

    -d, --debug
       įjungia papildomas komandinio režimo opcijas žaidimo metu (daugiau informacijos
       apie  komandinį   režimą   rasite   viki   puslapyje   šiuo   adresu:
       https://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)

    --debug-lua
       įgalina kai kuriuos Lua derinimo mechanizmus

    -e[failas], --editor[=failas]
       tiesiogiai paleidžia integruotą žemėlapių redaktorių. Jei nurodytas failas, tai yra
       ekvivalentu -l --load.

    --fps ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių per sekundę.

    -f, --fullscreen
       paleidžia žaidimą viso ekrano režimu.

    --gunzip failas.gz
       išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be .gz plėtinio.
       infile.gz bus pašalintas.

    --gzip failas
       suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip infile.gz ir pašalina infile.

    -h, --help
       išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį išvedimą ir išeina.

    -l, --load failas
       loads the savegame file from the standard save game directory. If the -e or
       --editor option is used as well, starts the editor with the map from file open. If
       it is a directory, the editor will start with a load map dialog opened there.

    -L, --language kalba
       naudoja kalbos (simbolį) šiai sesijai. Pavyzdžiui: --language lt_LT@utf8

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log
       domain. Available levels: error, warning, info, debug, none.  By default  the
       warning level is used for most domains, but deprecation defaults to none unless
       combined with the -d option.

    --log-precise
       shows the timestamps in the logfile with more precision.

    --log-strict
       sets the strict level of the logger. Any messages sent to log domains of this level
       or more severe will cause the unit test to fail regardless of the victory result.
       Only relevant when used with -u.

    --logdomains[=filtras]
       lists defined log domains (only the ones containing filter if used) and exits

    --max-fps fps
       kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė turi būti tarp 1 ir
       1000, numatyta vertė yra monitoriaus atnaujinimo dažnis.

    -m, --multiplayer
       paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. Yra papildomų parametrų, kurie gali būti
       naudojami kartu su --multiplayer, kaip paaiškinta žemiau.

    --mp-test
       įkelia bandomuosius dž scenarijus.

    --new-widgets
       there is a new WIP widget toolkit, this option enables it. This is very
       experimental, don't fill bug reports since most are known. Parts of the library are
       deemed stable and will work without this switch.

    --nodelay
       paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos testavimui. Tai yra automatiškai
       įgalinta naudojant --nogui.

    --noaddons
       išjungia naudotojo priedų įkėlimą.

    --nocache
       išjungia žaidimo duomenų podėlį.

    --nogui
       paleidžia žaidimą be grafinės aplinkos. Prieinama tik kartu su --multiplayer arba
       --screenshot arba --plugin.

    --nomusic
       paleidžia žaidimą be muzikos.

    --noreplaycheck
       don't try to validate replay of unit test. Only relevant when used with -u.

    --nosound
       paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos.

    --password slaptažodis
       naudoja slaptažodį jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų. Nesaugu.

    --plugin skriptas
       (experimental) load a script which defines a Wesnoth plugin. Similar to --script,
       but Lua file should return a function which will be run as a coroutine and
       periodically woken up with updates.

    -p, --preprocess šaltinio failas/aplankas išvesties-aplankas
       preprocesses a specified file/folder. For each file(s) a plain .cfg file and a
       processed .cfg file will be written in specified target directory. If a folder is
       specified, it will be preprocessed recursively based on the known preprocessor
       rules. The common macros from the "data/core/macros" directory will be preprocessed
       before the specified resources.  Example: -p ~/wesnoth/data/campaigns/tutorial
       ~/result.   For   details   regarding   the   preprocessor   visit:
       https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor.

    --preprocess-defines=APIBRĖŽIMAS1,APIBRĖŽIMAS2,...
       comma separated list of defines to be used by the --preprocess command. If
       SKIP_CORE is in the define list the "data/core" directory won't be preprocessed.

    --preprocess-input-macros šaltinio failas
       used  only  by  the  --preprocess command. Specifies a file that contains
       [preproc_define]s to be included before preprocessing.

    --preprocess-output-macros[=išvesties failas]
       used only by the --preprocess command. Will output all preprocessed macros in the
       target file. If the file is not specified the output will be file '_MACROS_.cfg' in
       the target directory of preprocess's command. The output file can be passed to
       --preprocess-input-macros.  This switch should be typed before the --preprocess
       command.

    --proxy
       naudoja įgaliotąjį serverį tinklo ryšiams.

    --proxy-address adresas
       nurodo įgaliotojo serverio adresą.

    --proxy-port prievadas
       nurodo įgaliotojo serverio prievadą.

    --proxy-user naudotojo vardas
       nurodo įgaliotojo serverio naudotojo vardą.

    --proxy-password slaptažodis
       nurodo įgaliotojo serverio slaptažodį.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600.

    --render-image paveikslėlis išvestis
       takes a valid wesnoth 'image path string' with image path functions, and outputs to
       a   .png   file.   Image   path   functions   are   documented   at
       https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML.

    -R, --report
       initializes game directories, prints build information suitable for use in bug
       reports, and exits.

    --rng-seed skaičius
       seeds the random number generator with number. Example: --rng-seed 0.

    --screenshot žemėlapis išvestis
       nepaleidžiant ekrano išsaugo žemėlapio ekranvaizdį į išvestį.

    --script failas
       (experimental) file containing a Lua script to control the client.

    -s[mazgas], --server[=mazgas]
       connects to the specified host if any, otherwise connect to the first server in
       preferences. Example: --server server.wesnoth.org.

    --showgui
       paleidžia žaidimą su grafine aplinka, ignoruojant bet kokį pagal nutylėjimą pridėtą
       --nogui.

    --strict-validation
       patvirtinimo klaidos laikomos lemtingomis.

    -t[scenarijaus_id], --test[=scenarijaus_id]
       runs the game in a small test scenario. The scenario should be one defined with a
       [test] WML tag. The default is test. A demonstration of the [micro_ai] feature can
       be started with micro_ai_test. Implies --nogui.

    --translations-over procentas
       Set the standard for deeming a translation is complete enough to show in the
       in-game language list to percent. Valid values are 0 to 100.

    -u, --unit scenarijaus-id
       runs the specified test scenario as a unit test. Implies --nogui.

    --unsafe-scripts
       makes the package package available to lua scripts, so that they can load arbitrary
       packages. Do not do this with untrusted scripts! This action gives lua the same
       permissions as the wesnoth executable.

    --userconfig-dir pavadinimas
       nustato naudotojo konfigūracijos aplanką į pavadinimas esantį $HOME arba „Mano
       dokumentai\Mano žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite nurodyti pilną kelią
       iki konfigūracijos aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar „Mano dokumentai\Mano žaidimai“
       aplankuose. Windows sistemoje taip pat galima nurodyti aplanką santykinai nuo
       proceso darbinio aplanko naudojant „.\“ arba „..\“. X11 sistemoje numatytas kelias
       yra $XDG_CONFIG_HOME arba $HOME/.config/wesnoth, kitose sistemose – naudotojo
       duomenų kelias.

    --userconfig-path
       išveda naudotojo konfigūracijos aplanko kelią ir išeina.

    --userdata-dir pavadinimas
       nustato naudotojo duomenų aplanką į name esantį $HOME arba „Mano dokumentai\Mano
       žaidimai“ Windows sistemoje. Taip pat galite nurodyti pilną kelią iki duomenų
       aplanko, jeigu jis nėra $HOME ar „Mano dokumentai\Mano žaidimai“ aplankuose.
       Windows sistemoje taip pat galima nurodyti aplanką santykinai nuo proceso darbinio
       aplanko naudojant „.\“ arba „..\“.

    --userdata-path
       išveda naudotojo duomenų aplanko kelią ir išeina.

    --username naudotojo vardas
       naudoja naudojo vardą jungiantis prie serverio, nepaisant kitų nustatymų.

    --validcache
       daro prielaidą, kad podėlis yra tinkamas. (pavojinga)

    -v, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -w, --windowed
       paleidžia žaidimą lango režimu.

    --with-replay
       pakartoja žaidimą įkeltą su --load parinktimi.

--multiplayer parinktys

    Daugelio žaidėjų opcijos, skirtos kažkuriai vienai pusei, žymimos numeriu. numerį
    pakeiskite tikruoju žaidėjo numeriu. Dažniausiai tai bus 1 arba 2, bet gali būti ir
    daugiau, priklausomai nuo galimo žaidėjų skaičiaus scenarijuje.

    --ai-config numeris:vertė
       selects a configuration file to load for the AI controller for this side.

    --algorithm numeris:vertė
       selects a non-standard algorithm to be used by the AI controller for this side. The
       algorithm is defined by an [ai] tag, which can be a core one either in
       "data/ai/ais" or "data/ai/dev" or an algorithm defined by an addon. Available
       values include: idle_ai and experimental_ai.

    --controller numeris:vertė
       parenka valdiklį šiai pusei. Galimos vertės: human ir ai.

    --era vertė
       naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj Numatytos eros.
       Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos data/multiplayer/eras.cfg faile.

    --exit-at-end
       išeina pasibaigus scenarijui be pergalės/pralaimėjimo dialogo rodymo,  kuris
       paprastai reikalauja naudotojui nuspausti Baigti scenarijų. Tai taip pat naudojama
       automatiniam testavimui.

    --ignore-map-settings
       nenaudoti žemėlapio nustatymų, vietoj to naudoti numatytus nustatymus.

    --label žymė
       nustato DI žymę.

    --multiplayer-repeat vertė
       repeats a multiplayer game value times. Best to use with --nogui for scriptable
       benchmarking.

    --parm numeris:pavadinimas:vertė
       nustato papildomus šios pusės parametrus. Šis parametras priklauso nuo opcijų,
       panaudotų su --controller ir --algorithm. Jis turėtų būti naudingas tik žmonėms,
       kuriantiems nuosavą DI. (dar pilnai nedokumentuota)

    --scenario vertė
       parenka  kelių  žaidėjų  scenarijų  pagal id. Numatytas scenarijaus id yra
       multiplayer_The_Freelands.

    --side numeris:vertė
       selects a faction of the current era for this side. The faction is chosen by an id.
       Factions are described in the data/multiplayer.cfg file.

    --turns vertė
       nustato ėjimų skaičių pasirinktam scenarijui. Pagal nutylėjimą ėjimų skaičius
       neapribotas.

IŠĖJIMO BŪSENA

    Normali išėjimo būsena yra 0. Išėjimo būsena lygi 1 nurodo (SDL, video, šriftų ir t.t.)
    paleidimo klaidą. Išėjimo būsena lygi 2 nurodo klaidą komandinės eilutės parametruose.
    When running unit tests (with -u), the exit status is different. An exit status of 0
    indicates that the test passed, and 1 indicates that the test failed. An exit status of 3
    indicates that the test passed, but produced an invalid replay file. An exit status of 4
    indicates that the test passed, but the replay produced errors. These latter two are only
    returned if --noreplaycheck is not passed. An exit status of 2 indicates that the test
    timed out, when used with the deprecated --timeout option.

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redaguota Nils Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>  ir  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>.
    Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: https://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos
    programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.  Nėra JOKIOS garantijos; netgi
    PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnothd(6)