Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.7-1_amd64 bug

PAVADINIMAS

    wesnothd - Mūšio dėl Vesnoto daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas

REZIUMĖ

    wesnothd [-dv] [-c kelias] [-p prievadas] [-t skaičius] [-T skaičius]
    wesnothd -V

APRAŠYMAS

    Tvarko   Mūšio   dėl   Vesnoto   daugelio   žaidėjų   žaidimus.   Žiūrėkite
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration kurias komandas priima serveris  iš
    wesnoth kliento (/query ...) arba per fifo.

PARAMETRAI

    -c kelias, --config kelias
       tells wesnothd where to find the config file to use. See the section SERVER CONFIG
       below for the syntax. You can reload the config with sending SIGHUP to the server
       process.

    -d, --daemon
       paleidžia wesnothd kaip demoną.

    -h, --help
       pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to match any log
       domain. Available levels: error, warning, info, debug. By default the error level
       is used and the info level for the server domain.

    -p prievadas, --port prievadas
       susieja serverį su nurodytu prievadu. Jeigu prievadas nenurodytas, tai bus
       naudojamas 15000 prievadas.

    -t skaičius, --threads skaičius
       nustato didžiausią laukiančių darbinių tinklo Į/I gijų skaičių į n (numatyta:
       5), daugiausiai: 30).

    -T skaičius, --max-threads skaičius
       nustato maksimalų darbinių gijų, kurios bus sukurtos, skaičių. Jei nustatyta 0, tai
       nebus jokių apribojimų (numatyta: 0).

    -V, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -v, --verbose
       įjungia derinimo režimo išvestį.

SERVERIO KONFIGŪRACIJA

  Bendra sintaksė:
    [elementas]

       raktas="vertė"

       raktas=„vertė,vertė,...“

    [/elementas]

  Globalūs raktai:
    allow_remote_shutdown
       If set to no (default), shut_down and restart requests are ignored unless they come
       from the fifo.  Set it to yes to allow remote shutdown via a /query by an
       administrator.

    ban_save_file
       Full or relative path to a (gzip compressed) file that the server can read and
       write. Bans will be saved to this file and read again on server start.

    compress_stored_rooms
       Determines whether the rooms file should be read and written to in compressed form.
       Defaults to yes.

    connections_allowed
       Leidžiamų prisijungimų skaičius iš to paties IP. 0 reiškia begalybė. (numatyta: 5)

    disallow_names
       Names/nicks that are not accepted by the server. * and ? from wildcard patterns are
       supported. See glob(7)  for more details.  Default values (used if nothing is
       specified) are: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth).  If  not  specified defaults to the compile-time path (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       Leidžiamų pranešimų skaičius esančių messages_time_period. (numatyta: 4)

    messages_time_period
       Laiko trukmė (sekundėmis), kurioje aptinkamas užliejimas žinutėmis. (numatyta: 10
       sekundžių)

    motd  Dienos pranešimas.

    new_room_policy
       Determines who can create new rooms on the server. Available values are everyone,
       registered, admin and nobody, and give the permission respectively to everyone,
       registered users, admin users or disables new room creation. Default value is
       everyone.

    passwd Slaptažodis, naudojamas gauti administratoriaus  teises  (per  /query  admin
       slaptažodis).

    replay_save_path
       Aplankas, kuriame serveris saugos žaidimų pakartojimus (gale nepamirškite /!).
       Numatyta „“, kas reiškia tą patį aplanką, kur buvo paleistas serveris.

    restart_command
       Komandos, kurias serveris naudoja paleisti naują serverio procesą su restart
       komanda. (Gali būti iškviesta per fifo. Žiūrėkite allow_remote_shutdown nustatymą.)

    room_save_file
       Path to a file where the room info should be stored. This file is read on server
       startup and written to later. If empty or not set, rooms are not loaded and not
       saved.

    save_replays
       Nurodo ar serveris automatiškai saugos žaidimų pakartojimus. (numatyta: false)

    versions_accepted
       Kableliais atskirtų versijų, kurias pripažįsta serveris, sąrašas. Leidžia naudoti *
       ir ? kaip pakaitos šablonus. (numatytoji reikšmė: tokia pati versija, kaip ir
       serverio)
       Pavyzdys: versions_accepted="*" priima bet kokią versiją.

    user_handler
       The name of the user handler to use. Currently available user handlers are forum
       (to connect wesnothd to a phpbb forum database) and sample (a sample implementation
       of the user handler interface, if you use this on anything real you are insane).
       The default value is forum. You must also add a [user_handler] section, see below.

  Globalūs elementai:
    [redirect] Elementas, nurodantis serveriui kur peradresuoti tam tikras klientų versijas.

       host  Serverio, į kurį peradresuoti, adresas.

       port  Prievadas, prie kurio jungtis.

       version
           Kableliais atskirtų versijų, kurias reikia peradresuoti, sąrašas. Pakaitos
           šablonų atžvilgiu, elgiasi taip pat, kaip ir versions_accepted.

    [ban_time] A tag to define convenient keywords for temporary ban time lengths.

       name  The name used to reference the ban time.

       time  The time length definition. The format is: %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s
           (seconds), m (minutes), h (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d
           is a number.  If no time modifier is given minutes (m) are assumed.
           Example: time="1D12h30m" results in a ban time of 1 day, 12 hours and 30
           minutes.

    [proxy] Elementas, nurodantis serveriui elgtis kaip tarpiniam serveriui ir persiųsti visus
    prisijungusius klientus į nurodytą serverį. Priima tuos pačius raktus kaip ir [redirect].

    [user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user
    handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the
    configuration the server will run without any nick registration service.

       db_host
           (skirtas user_handler=forum) Duomenų bazės serverio vardas

       db_name
           (skirtas user_handler=forum) Duomenų bazės pavadinimas

       db_user
           (skirtas user_handler=forum) Naudotojo vardas, kuriuo jungtis prie duomenų
           bazės

       db_password
           (skirtas user_handler=forum) Šio naudotojo slaptažodis

       db_users_table
           (skirtas  user_handler=forum) Lentelės pavadinimas, kurioje jūsų phpbb
           forumas saugo savo naudotojų duomenis. Labiausiai tikėtina, kad tai bus
           <lentelės-priešdėlis>_users (pavyzdžiui, phpbb3_users).

       db_extra_table
           (skirtas user_handler=forum) Lentelės pavadinimas, kurioje wesnothd saugos
           savo duomenis apie naudotojus. Lentelę turėsite sukurti patys. Pavyzdžiui,
           šitaip:  CREATE  TABLE <table-name>(username VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, user_is_moderator TINYINT(4)
           NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (skirtas  user_handler=sample)  Laikas,  per  kurį  pasensta naudotojo
           registracija (dienomis).

    [mail] Konfigūruoja SMTP serverį per kurį naudotojų tvarkyklė gali siųsti paštą. Šiuo metu
    naudoja tik pavyzdinė naudotojų tvarkyklė.

       server Pašto serverio vardas

       username
           Naudotojo vardas, kuriuo bus jungiamasi prie pašto serverio.

       password
           Naudotojo slaptažodis.

       from_address
           Jūsų pašto atbulinio atsakymo adresas.

       mail_port
           Prievadas, kuriame veikia jūsų pašto serveris. Numatytas yra 25.

IŠĖJIMO BŪSENA

    Įprasta baigimo būsena, kai serveris buvo tikamai išjungtas, yra 0. Baigimo būsena 2
    nurodo klaidą komandinės eilutės parametruose.

AUTORIUS

    Parašė  David  White   <davidnwhite@verizon.net>.   Redagavo   Nils   Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> ir Thomas
    Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių parašė Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: https://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software Foundation (Laisvos
    programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.  Nėra JOKIOS garantijos; netgi
    PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnoth(6)