Provided by: lmdb-doc_0.9.23-0ubuntu1_all bug

NAME

    midl.c - ldap bdb back-end ID List functions

SYNOPSIS

    #include <limits.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <errno.h>
    #include <sys/types.h>
    #include 'midl.h'

  Macros
    #define CMP(x, y)  ( (x) < (y) ? -1 : (x) > (y) )
    #define SMALL  8
    #define MIDL_SWAP(a, b)  { itmp=(a); (a)=(b); (b)=itmp; }

  Functions
    unsigned mdb_midl_search (MDB_IDL ids, MDB_ID id)
    MDB_IDL mdb_midl_alloc (int num)
    void mdb_midl_free (MDB_IDL ids)
    void mdb_midl_shrink (MDB_IDL *idp)
    static int mdb_midl_grow (MDB_IDL *idp, int num)
    int mdb_midl_need (MDB_IDL *idp, unsigned num)
    int mdb_midl_append (MDB_IDL *idp, MDB_ID id)
    int mdb_midl_append_list (MDB_IDL *idp, MDB_IDL app)
    int mdb_midl_append_range (MDB_IDL *idp, MDB_ID id, unsigned n)
    void mdb_midl_xmerge (MDB_IDL idl, MDB_IDL merge)
    void mdb_midl_sort (MDB_IDL ids)
    unsigned mdb_mid2l_search (MDB_ID2L ids, MDB_ID id)
    int mdb_mid2l_insert (MDB_ID2L ids, MDB_ID2 *id)
    int mdb_mid2l_append (MDB_ID2L ids, MDB_ID2 *id)

Detailed Description

    ldap bdb back-end ID List functions

Author

    Generated automatically by Doxygen for LMDB from the source code.