Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    calibre-debug - calibre-debug

     calibre-debug [alternativer]

    Various command line interfaces useful for debugging calibre. With no options, this
    command starts an embedded Python interpreter. You can also run the main calibre GUI, the
    calibre viewer and the calibre editor in debug mode.

    It also contains interfaces to various bits of calibre that do not have dedicated command
    line tools, such as font subsetting, the e-book diff tool and so on.

    You can also use calibre-debug to run standalone scripts. To do that use it like this:
     calibre-debug myscript.py -- --option1 --option2 file1 file2 ...

    Everything after the -- is passed to the script.

    Whenever you pass arguments to calibre-debug that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIVER]

    --add-simple-plugin
       Legg til en enkel tilleggsmodul (f.eks. en tilleggsmodul som består av kun en .py
       fil), ved å spesifisere filsti til  py-filen  som  inneholder  koden  til
       tillegsmodulen.

    --command, -c
       Run Python code.

    --debug-device-driver, -d
       Feilsøking av ehnetsgjenkjenning

    --default-programs
       (Av)registrer  calibre  fra  Windows standardprogrammer. --default-programs =
       (register|unregister)

    --diff Kjør calibres forskjellsverktøy. For eksempel: calibre-debug --diff fil1 fil2

    --edit-book, -t
       Launch the calibre "Edit book" tool in debug mode.

    --exec-file, -e
       Run the Python code in file.

    --explode-book, -x
       Explode the book into the specified directory. Usage: -x file.epub output_dir
       Exports the book as a collection of HTML files and metadata, which you can edit
       using standard HTML editing tools. Works with EPUB, AZW3, HTMLZ and DOCX files.

    --export-all-calibre-data
       Export all calibre data (books/settings/plugins). Normally, you will be asked for
       the export dir and the libraries to export. You can also specify them as command
       line arguments to skip the questions. Use absolute paths for the export directory
       and libraries. The special keyword "all" can be used to export all libraries.

    --gui, -g
       Kjør GUI med feilsøking aktivert. Feilsøkings output er printet til stdout og
       stderr.

    --gui-debug
       Kjør GUI med et feilsøkings konsoll med logging til spesifisert bane. Bare for
       internt bruk, bruk -g for å kjøre GUI i feilsøkingsmodus.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --implode-book, -i
       Implode a previously exploded book. Usage: -i output_dir file.epub Imports the book
       from the files in output_dir which must have been created by a previous call to
       --explode-book. Be sure to specify the same file type as was used when exploding.

    --import-calibre-data
       Import previously exported calibre data

    --inspect-mobi, -m
       Inspiser MOBI fil(ene) ved angitt bane(e).

    --paths
       Skriv ut filstier nødvendige for å konfigurere calibre miljø

    --reinitialize-db
       Re-initsialisere sqlite calibre database og spesifiser filsti. Nyttig til recover
       ved korrupt db.

    --run-plugin, -r
       Kjør et tillegg som  tilbyr  et  kommandolinjegrensensnitt.  For  eksempel:
       calibre-debug -r "Add Books" -- file1 --option1 Allter etter -- vil bli sendt til
       tillegget som argumenter.

    --shutdown-running-calibre, -s
       På grunn av en kjørende instans av calibre, hvis noen, ikke kunne lukkes. Noter deg
       at hvis det er kjørende jobber, vil disse stille avsluttes, så bruk den med
       forsiktighet.

    --subset-font, -f
       Delmengde av spesifisert font. Bruk -- etter dette alternativet for å sende
       alterantivet til programmet for fontens underinstillinger.

    --test-build
       Test binære moduler i bygget

    --version
       show program's version number and exit

    --viewer, -w
       Run the E-book viewer in debug mode

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal