Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-convert - ebook-convert

     ebook-convert input_file output_file [options]

    Convert an e-book from one format to another.

    input_file is the input and output_file is the output. Both must be specified as the first
    two arguments to the command.

    The output e-book format is guessed from the file extension of output_file. output_file
    can also be of the special format .EXT where EXT is the output file extension. In this
    case, the name of the output file is derived from the name of the input file. Note that
    the filenames must not start with a hyphen. Finally, if output_file has no extension, then
    it is treated as a directory and an "open e-book" (OEB) consisting of HTML files is
    written to that directory. These files are the files that would normally have been passed
    to the output plugin.

    After specifying the input and output file you can customize the conversion by specifying
    various options. The available options depend on the input and output file types. To get
    help on them specify the input and output file and then use the -h option.

    For full documentation of the conversion system see conversion

    Whenever you pass arguments to ebook-convert that have spaces in them, enclose the
    arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

    The options and default values for the options change depending on both the input and
    output formats, so you should always check with:

     ebook-convert myfile.input_format myfile.output_format -h

    Below are the options that are common to all conversion, followed by the options specific
    to every input and output format.

    · VALG FOR INNDATA

    · VALG FOR UTDATA

    · UTSEENDE OG FØLELSE

    · HEURISTIC PROCESSING

    · SØK OG ERSTATT

    · STRUCTURE DETECTION

    · INNHOLDSFORTEGNELSE

    · METADATA

    · FEILSØK

    --help, -h
       show this help message and exit

    --input-profile
       Spesifiser inndataprofilen. Inndataprofilen gir konverteringssystemet informasjon
       om hvordan tolke den varierende informasjonen i inndatadokumentet. For eksempel
       oppløsningens  avhengighet  (for eksempel lengde i piksler). Valgmulighetene
       er:cybookg3, cybook_opus, default, hanlinv3,  hanlinv5,  illiad,  irexdr1000,
       irexdr800, kindle, msreader, mobipocket, nook, sony, sony300, sony900

    --list-recipes
       List builtin recipe names. You can create an e-book from a builtin recipe like
       this: ebook-convert "Recipe Name.recipe" output.epub

    --output-profile
       Specify the output profile. The output profile tells the conversion system how to
       optimize the created document for the specified device (such as by resizing images
       for the device screen size). In some cases, an output profile can be used to
       optimize the output for a particular device, but this is rarely necessary. Choices
       are:cybookg3,   cybook_opus,   default,   generic_eink,   generic_eink_hd,
       generic_eink_large, hanlinv3, hanlinv5, illiad, ipad, ipad3, irexdr1000, irexdr800,
       jetbook5, kindle, kindle_dx, kindle_fire, kindle_oasis, kindle_pw, kindle_pw3,
       kindle_voyage,  kobo,  msreader,  mobipocket, nook, nook_color, nook_hd_plus,
       pocketbook_900, pocketbook_pro_912, galaxy, sony, sony300, sony900, sony-landscape,
       sonyt3, tablet

    --version
       show program's version number and exit

VALG FOR INNDATA

    Valgmuligheter for å kontrollere prosesseringen av inndata mobi filen

    --input-encoding
       Spesifiser tegnsettkoden til dokumentet. Om valgt, vil dette valget overskrive
       enhver koding laget av dokumentet selv. Det er spesielt nyttig for dokumenter som
       ikke angir et kodesett eller som viser feilmeldinger.

VALG FOR UTDATA

    Valgmuligheter for å kontrollere prosesseringen av utdata epub

    --dont-split-on-page-breaks
       Turn off splitting at page breaks. Normally, input files are automatically split at
       every page break into two files. This gives an output e-book that can be parsed
       faster and with less resources. However, splitting is slow and if your source file
       contains a very large number of page breaks, you should turn off splitting on page
       breaks.

    --epub-flatten
       Dette valget behøves kun dersom du ønkser å benytte EPUB med FBReaderj. Det vil
       redusere filsystemet i EPUB ved at det setter alle filer til toppnivå.

    --epub-inline-toc
       Insert an inline Table of Contents that will appear as part of the main book
       content.

    --epub-toc-at-end
       Put the inserted inline Table of Contents at the end of the book instead of the
       start.

    --epub-version
       The version of the EPUB file to generate. EPUB 2 is the most widely compatible,
       only use EPUB 3 if you know you actually need it.

    --extract-to
       Extract the contents of the generated EPUB file to the specified directory. The
       contents of the directory are first deleted, so be careful.

    --flow-size
       Split all HTML files larger than this size (in KB). This is necessary as most EPUB
       readers cannot handle large file sizes. The default of 260KB is the size required
       for Adobe Digital Editions. Set to 0 to disable size based splitting.

    --no-default-epub-cover
       Normalt, dersom inndatafilen ikke har noe omslag, og du ikke ønsker å spesifisere
       ett, så vil et standard omslag bli generert med tittel, forfatter osv. Dette valget
       slår av genereringen av dette omslaget.

    --no-svg-cover
       Bruk ikke SVG til bokomslaget. Dette valget dersom din EPUB skal benyttes på en
       enhet som ikke støtter SVG, som iPhone eller JetBook Lite. Uten dette valget vil
       slike enheter vise omslaget som en tom side.

    --preserve-cover-aspect-ratio
       Når SVG omslag benyttes, vil dette valget gjøre at omslaget skaleres til å benytte
       hele skjermområdet, men fortsatt beholde dets aspektområde (høyde og bredde). Dette
       betyr at det kan oppstå hvite avgrensninger på sidene, toppen og bunnen av et
       bilde, men bildet vil ikke bli forskjøvet. Uten dette valget kan bildet bli noe
       forskjøvet, men ingen avgrensninger vil oppstå.

    --pretty-print
       Om spesifisert, vil Utdata programtillegget forsøke å lage data som er så lesbart
       som mulig. Det er mulig at dette ikke har effekt for enkelte av programtilleggene.

    --toc-title
       Tittel for enhver generert innlagt innholdsfortegnelse.

UTSEENDE OG FØLELSE

    Valgmuligheter for å kontrollere utseendeinnstillinger for utdata

    --asciiize
       Omstavelser av tegnsett type unicode til en ASCII visning. Benytt dette med
       forsiktighet fordi det vil erstatte unicode tegnsettene med ASCII. For eksempel vil
       det erstatte "Михаил Горбачёв" med "Mikhail Gorbachiov". Legg også merke til at i
       tilfeller der det finnes flere visninger av et tegnsett (f.eks. tegnsett delt av
       Kinesisk  og  Japansk)  vil  visningen  basert  på gjeldende språk gitt i
       calibre-instillingene bli brukt.

    --base-font-size
       The base font size in pts. All font sizes in the produced book will be rescaled
       based on this size. By choosing a larger size you can make the fonts in the output
       bigger and vice versa. By default, when the value is zero, the base font size is
       chosen based on the output profile you chose.

    --change-justification
       Forandre tekstjustering. en verdi for "venstre" endrer all justert tekst i kilden
       til venstrejustert tekst (f.eks. ujustert). En verdi for "juster" endrer all
       ujustert tekst til justert. en verdi for "original" (standard) forandrer ikke
       justeringen i kildefilen. Legg merke til at kun noen utdataformater støtter
       justeringer.

    --disable-font-rescaling
       Slå av all omskalering av fontstørrelser.

    --embed-all-fonts
       Embed every font that is referenced in the input document but not already embedded.
       This will search your system for the fonts, and if found, they will be embedded.
       Embedding will only work if the format you are converting to supports embedded
       fonts, such as EPUB, AZW3, DOCX or PDF. Please ensure that you have the proper
       license for embedding the fonts used in this document.

    --embed-font-family
       Embed the specified font family into the book. This specifies the "base" font used
       for the book. If the input document specifies its own fonts, they may override this
       base font. You can use the filter style information option to remove fonts from the
       input document. Note that font embedding only works with some output formats,
       principally EPUB, AZW3 and DOCX.

    --expand-css
       By default, calibre will use the shorthand form for various CSS properties such as
       margin, padding, border, etc. This option will cause it to use the full expanded
       form instead. Note that CSS is always expanded when generating EPUB files with the
       output profile set to one of the Nook profiles as the Nook cannot handle shorthand
       CSS.

    --extra-css
       Enten stien til CSS stilsett eller rå CSS. Denne CSSen vil bli avhengig av
       stilsettreglene fra kildefilen, slik at den kan bli brukt til å tilsidesette disse
       reglene.

    --filter-css
       A comma separated list of CSS properties that will be removed from all CSS style
       rules. This is useful if the presence of some style information prevents it from
       being    overridden    on    your    device.    For    example:
       font-family,color,margin-left,margin-right

    --font-size-mapping
       Kartlegging fra CSS fontnavn til fontstørrelser i poeng. Et  eksempel  på
       innstillinger er 12,12,14,16,18,20,22,24. Dette er kartleggingen for størrelsene
       xx-liten  til  xx-stor,  med  den  siste  størrelsen  som  store  fonter.
       Font-omskaleringsalgoritmene benytter disse størrelsene til å omskalere fontene på
       en hensiktsmessig måte. Standard er  å  benytte  kartleggingen  basert  på
       utdataprofilen du benytter.

    --insert-blank-line
       Sett inn en blank linje mellom avsnitt. Dette vil ikke fungere dersom kildefilen
       ikke benytter avsnitt (<p> eller <div> tagger).

    --insert-blank-line-size
       Set the height of the inserted blank lines (in em). The height of the lines between
       paragraphs will be twice the value set here.

    --keep-ligatures
       Behold tilknytninger som finnes i inndata-dokumentet. En tilknytning er en spesiell
       gjengivelse av et par av bokstaver, som ff, fi, osv. De fleste lesere har ikke
       støtte for tilknytninger i deres standardfonter, så de vil mest sannsynlig ikke
       gjengies korrekt. Som standard vil calibre omgjøre en tilknytning til  en
       korresponderende vanlige bokstaver. Dette valget vil gjøre at de beholdes som
       tiltenkt.

    --line-height
       Linjehøyde i poeng. Kontrollerer avstanden mellom påfølgende linjer med tekst.
       Dette gjelder kun elementer som ikke definerer sin egen linjehøyde. I de fleste
       tilfeller er valget med minimum linjehøyde det mest anvendelige. Som standard
       benyttes ikke manipulasjon av linjehøyde.

    --linearize-tables
       Noen dårlig utformede dokumenter benytter tabeller til å styre formgivingen av
       teksten i en side. Når man konverterer disse dokumentene, vil disse dokumentene
       ofte ha tekst som strekker seg utover bokkantene, samt andre artefakter. Dette
       valget vil utvinne innholdet fra tabellene og presentere det på en lineær måte.

    --margin-bottom
       Set the bottom margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-left
       Set the left margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-right
       Set the right margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --margin-top
       Set the top margin in pts. Default is 5.0. Setting this to less than zero will
       cause no margin to be set (the margin setting in the original document will be
       preserved). Note: Page oriented formats such as PDF and DOCX have their own margin
       settings that take precedence.

    --minimum-line-height
       Den minste linjehøyden som prosenttall av elementets kalkulerte tegnstørrelse.
       calibre vil sikre at hvert element har en linjehøyde med minst denne instillingen,
       uansett hva inndata-dokumentet spesifiserer. Sett null for å slå av. Standard er
       120%. Benytt denne instillingen under instillinger til den direkte linjehøydens
       spesifikasjon, om du ikke vet hva du gjør. For eksempel så kan du få dobbel
       linjeavstand ved å sette instillingen til 240.

    --remove-paragraph-spacing
       Fjern avstand mellom avsnitt. Setter også en kommando for avsnitt på 1,5.
       Avstandsfjerning vil ikke fungere dersom kildefilen ikke benytter avsnitt (<p>
       eller <div> emndeord).

    --remove-paragraph-spacing-indent-size
       When calibre removes blank lines between paragraphs, it automatically sets a
       paragraph indent, to ensure that paragraphs can be easily distinguished. This
       option controls the width of that indent (in em). If you set this value negative,
       then the indent specified in the input document is used, that is, calibre does not
       change the indentation.

    --smarten-punctuation
       Convert plain quotes, dashes and ellipsis to their typographically correct
       equivalents. For details, see https://daringfireball.net/projects/smartypants

    --subset-embedded-fonts
       Subset all embedded fonts. Every embedded font is reduced to contain only the
       glyphs used in this document. This decreases the size of the font files. Useful if
       you are embedding a particularly large font with lots of unused glyphs.

    --transform-css-rules
       Path to a file containing rules to transform the CSS styles in this book. The
       easiest way to create such a file is to use the wizard for creating rules in the
       calibre GUI. Access it in the "Look & feel->Transform styles" section of the
       conversion dialog. Once you create the rules, you can use the "Export" button to
       save them to a file.

    --unsmarten-punctuation
       Convert fancy quotes, dashes and ellipsis to their plain equivalents.

HEURISTIC PROCESSING

    Modify the document text and structure using common patterns. Disabled by default. Use
    --enable-heuristics to enable.  Individual actions can be disabled with the --disable-*
    options.

    --disable-dehyphenate
       Analyser ord med bindestrek i dokumentet. Dokumentet selv benyttes som ordbok for å
       avgjøre om en bindestrek skal beholdes eller fjernes.

    --disable-delete-blank-paragraphs
       Fjern tomme avsnitt fra dokumentet når de finnes mellom annenhvert avsnitt

    --disable-fix-indents
       Gjør om innrykk laget fra flere sidebrytinger til CSS-innrykk.

    --disable-format-scene-breaks
       Left aligned scene break markers are center aligned. Replace soft scene breaks that
       use multiple blank lines with horizontal rules.

    --disable-italicize-common-cases
       Søk etter vanlige ord og mønstre som noterer seg skråskrift og gjør dem om til
       skråskrift.

    --disable-markup-chapter-headings
       Finn uformaterte kapitteloverskrifter og undertekst til overskrifter. Forandre dem
       til h2 og h3 nøkkelord. Denne innstillingen vil ikke lage en TOC, men kan benyttes
       i sammenheng med strukturdeteksjon for å lage en.

    --disable-renumber-headings
       Ser etter hendelser av etterfølgende <h1> eller <h2> tagger. Taggene blir
       omnummerert for å hindre splittelse av kapitteloverskriftenes senter.

    --disable-unwrap-lines
       Pakk opp linjer som bruker interpunksjon og andre formateringsspor.

    --enable-heuristics
       Slå på heuristisk oppgavekjøring. Dette valget må legges inn før noen heuristiske
       oppgaver kan kjøres.

    --html-unwrap-factor
       Skala brukt for å bestemme lengden som en linje skal pakkes opp. Gyldige verdier er
       et desimal mellom 0 og 1. Standard er 0.4, like under medianlinjens lengde. Dersom
       bare noen få linjer i dokumentet behøves pakkes opp, bør denne verdien reduseres.

    --replace-scene-breaks
       Replace scene breaks with the specified text. By default, the text from the input
       document is used.

SØK OG ERSTATT

    Modifiser dokumentets tekst og struktur ved å benytte egendefinerte mønstre.

    --search-replace
       Path to a file containing search and replace regular expressions. The file must
       contain alternating lines of regular expression followed by replacement pattern
       (which can be an empty line). The regular expression must be in the Python regex
       syntax and the file must be UTF-8 encoded.

    --sr1-replace
       Erstatning for å erstatte tekst funnet med srl-søk.

    --sr1-search
       Søker etter mønster (ordinære uttrykk) som skal erstattes med srl-replace.

    --sr2-replace
       Erstatning for å erstatte tekst funnet med sr2-søk.

    --sr2-search
       Søk etter mønster (regulære uttrykk) som skal erstattes med sr2-replace.

    --sr3-replace
       Erstatning for å erstatte tekst funnet med sr3-søk.

    --sr3-search
       Søk etter mønster (regulært uttrykk) som skal erstattes med sr3-erstatning.

STRUCTURE DETECTION

    Kontrollerer auto detektering av dokument strukturen.

    --chapter
       An XPath expression to detect chapter titles. The default is to consider <h1> or
       <h2> tags that contain the words "chapter", "book", "section", "prologue",
       "epilogue"  or  "part"  as chapter titles as well as any tags that have
       class="chapter". The expression used must evaluate to a list of elements. To
       disable chapter detection, use the expression "/". See the XPath Tutorial in the
       calibre User Manual for further help on using this feature.

    --chapter-mark
       Spesifiser hvordan å markere detekterte kapitler. Verdien "pagebreak" vil sette inn
       sideavslutning før kapitler. Verdien "rule" vil sette inn en linje før kapitler.
       Verdien "none" vil ikke medføre kapittel markering og verdien "both" vil bruke både
       sideavslutning og linjer for å markere kapitler.

    --disable-remove-fake-margins
       Some documents specify page margins by specifying a left and right margin on each
       individual paragraph. calibre will try to detect and remove these margins.
       Sometimes, this can cause the removal of margins that should not have been removed.
       In this case you can disable the removal.

    --insert-metadata
       Insert the book metadata at the start of the book. This is useful if your e-book
       reader does not support displaying/searching metadata directly.

    --page-breaks-before
       An XPath expression. Page breaks are inserted before the specified elements. To
       disable use the expression: /

    --prefer-metadata-cover
       Bruk omslagsbilde fra kildefilen fremfor spesifisert omslagsbilde.

    --remove-first-image
       Remove the first image from the input e-book. Useful if the input document has a
       cover image that is not identified as a cover. In this case, if you set a cover in
       calibre, the output document will end up with two cover images if you do not
       specify this option.

    --start-reading-at
       An XPath expression to detect the location in the document at which to start
       reading. Some e-book reading programs (most prominently the Kindle) use this
       location as the position at which to open the book. See the XPath tutorial in the
       calibre User Manual for further help using this feature.

INNHOLDSFORTEGNELSE

    Kontroller automatisk generering av innholdsliste. Som standardvalg, dersom kildefilen har
    en innholdsliste, vil denne bli benyttet som preferanse til den automatiske genererte
    versjonen.

    --duplicate-links-in-toc
       When creating a TOC from links in the input document, allow duplicate entries, i.e.
       allow more than one entry with the same text, provided that they point to a
       different location.

    --level1-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level one. If this is specified, it takes precedence over other forms
       of auto-detection. See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level2-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level two. Each entry is added under the previous level one entry. See
       the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --level3-toc
       XPath expression that specifies all tags that should be added to the Table of
       Contents at level three. Each entry is added under the previous level two entry.
       See the XPath Tutorial in the calibre User Manual for examples.

    --max-toc-links
       Høyeste antall lenker som legges til TOC. Sett 0 for å slå av. Standard er: 50.
       Lenker legges kun til TOC dersom færre enn terskelantallet for kapitler har blitt
       oppdaget.

    --no-chapters-in-toc
       Ikke legg til automatisk oppdagede kapitler til innholdsregisteret.

    --toc-filter
       Fjern oppføringer fra innholdsfortegnelsen hvis  titler  samsvarer  med  de
       spesifiserte  vanlige  uttrykkene.  Samsvarende  oppføringer  og  alle deres
       under-uttrykk er fjernet.

    --toc-threshold
       Om færre enn dette antallet kapitler blir  oppdaget,  legges  lenker  til
       innholdsfortegnelsen. Standard: 6

    --use-auto-toc
       Normalt, om kildefilen allerede har en innholdsliste, benyttes den som preferanse
       til den auto-genererte listen. Med dette valget blir den auto-genererte alltid
       benyttet.

METADATA

    Valgmuligheter for å legge inn metadata i utdatafilen

    --author-sort
       Streng som skal benyttes når man sorterer etter forfatter.

    --authors
       Sett inn forfatter. Om flere forfattere skal benyttes, må disse separeres med
       et-tegnet - &

    --book-producer
       Legg inn bokprodusent.

    --comments
       Set the e-book description.

    --cover
       Legg inn forsidebilde til den spesifiserte filen eller URL adressen

    --isbn Legg inn ISBN for boken.

    --language
       Velg språk

    --pubdate
       Set the publication date (assumed to be in the local timezone, unless the timezone
       is explicitly specified)

    --publisher
       Set the e-book publisher.

    --rating
       Legg inn bedømmelse. Må være et nummer mellom 1 og 5.

    --read-metadata-from-opf, --from-opf, -m
       Les metadata fra den spesifiserte OPF filen. Metadata lest fra denne filen vil
       overskrive alle metadata i kildefilen.

    --series
       Set the series this e-book belongs to.

    --series-index
       Legg inn indeksen til boken i denne serien.

    --tags Legg inn emneord for boken. Benytt en kommaseparert listing.

    --timestamp
       Set the book timestamp (no longer used anywhere)

    --title
       Sett in tittel.

    --title-sort
       Tittelversjonen som skal benyttes til sortering.

FEILSØK

    Valgmuligheter for hjelp med feilsøk av konverteringen

    --debug-pipeline, -d
       Lagre utdata fra forskjellige nivå av konverteringsrekkefølgen til det spesifiserte
       området.  Dette  er  hendig  dersom  du  er  usikker  på hvilket nivå av
       konverteringsprosessen en feil oppstår.

    --verbose, -v
       Level of verbosity. Specify multiple times for greater verbosity. Specifying it
       twice will result in full verbosity, once medium verbosity and zero times least
       verbosity.

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal