Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    web2disk - web2disk

     web2disk URL

    Where URL is for example https://google.com

    Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in
    quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[ALTERNATIVER]

    --base-dir, -d
       Basedirektorat der URL blir lagret. Standard er .

    --delay
       Minimum intervaller i sekunder mellom påfølgende innhentinger av data. Standard er
       0 s

    --dont-download-stylesheets
       Ikke last ned CSS stilsett

    --encoding
       Karaktersettkodingen for nettsidene du forsøker å laste ned. Standard er å forsøke
       å gjette kodingen.

    --filter-regexp
       Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be
       specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it
       will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match
       regexp are specified, then filter regexp is applied first.

    --help, -h
       show this help message and exit

    --match-regexp
       Kun lenker som samsvarer med dette regulære uttrykket vil bli fulgt. Dette valget
       kan bli spesifisert flere ganger, hvilket vil si så lenge en lenke samsvarer med et
       regulært uttrykk, så vil det bli fulgt. Som standard vil alle lenker blir fulgt.

    --max-files, -n
       Maksimum antall filer som skal lastes ned. Dette gjelder kun filer fra <a href>
       emneord. Standard er 9223372036854775807

    --max-recursions, -r
       Maksimum antall nivå å gjenta, for eksempel dybde av lenker som skal følges.
       Standard 1

    --timeout, -t
       Tidsavbrudd i sekunder å vente på svar fra server. Standard 10.0 s

    --verbose
       Vis detaljert utdatainformasjon. Benyttes for feilsøking

    --version
       show program's version number and exit

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal