Provided by: apt-utils_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt-extracttemplates - Hulpprogramma om configuratie-informatie en sjablonen voor debconf
    uit Debian-pakketten te extraheren

SAMENVATTING

    apt-extracttemplates [-t=tijdelijke_map] bestandsnaam... {-v | --version} {-h | --help}

OMSCHRIJVING

    apt-extracttemplates gebruikt een of meer pakketbestanden van Debian als invoer en
    schrijft (naar een tijdelijke map) alle ermee verband houdende configuratiescripts en
    sjabloonbestanden weg. Voor elk verwerkt pakket dat configuratiescripts en sjablonen bevat
    wordt een regel met uitvoer aangemaakt volgens de indeling:

    pakketversie sjabloonbestand configuratiescript

    sjabloonbestand en configuratiescript worden opgeslagen in de tijdelijke map die opgegeven
    werd met de optie -t of --tempdir (APT::ExtractTemplates::TempDir) in bestandsnamen met de
    vorm package.template.XXXXXX en package.config.XXXXXX

OPTIES

    Alle commandoregelopties kunnen via het configuratiebestand ingesteld worden. de
    omschrijving geeft de in te stellen configuratieoptie op. Bij booleaanse opties kunt u
    instellingen uit het configuratiebestand overschrijven door iets te gebruiken als -f-,
    --no-f, -f=no en meerdere andere variaties.

    -t, --tempdir
      Tijdelijke map om er geëxtraheerde sjabloonbestanden en configuratiescripts voor
      debconf in op te slaan. Configuratie-item: APT::ExtractTemplates::TempDir

    -h, --help
      Een korte samenvatting van het gebruik weergeven.

    -v, --version
      Het versienummer van het programma weergeven.

    -c, --config-file
      Configuratiebestand; Een te gebruiken configuratiebestand opgeven. Het programma zal
      het standaard configuratiebestand inlezen en nadien dit configuratiebestand. Als
      configuratie-instellingen opgegeven moeten worden vooraleer de standaard
      configuratiebestanden verwerkt worden, geef dan een bestand op met de
      omgevingsvariabele APT_CONFIG. Raadpleeg apt.conf(5) voor informatie over de syntaxis.

    -o, --option
      Een configuratieoptie instellen; Dit stelt een willekeurige configuratieoptie in. De
      syntaxis is -o Foo::Bar=bar. -o en --option kunnen meermaals gebruikt worden om
      verschillende opties in te stellen.

ZIE OOK

    apt.conf(5)

DIAGNOSTIEK

    apt-extracttemplates geeft de terugkeerwaarde nul bij een normaal verlopen operatie, het
    decimaal getal 100 in geval van een fout.

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEURS

    Jason Gunthorpe

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt