Provided by: aptitude-common_0.8.11-3ubuntu3_all bug

NAME

    aptitude-create-state-bundle - de huidige toestand van aptitude samenbundelen

SAMENVATTING

    aptitude-create-state-bundle [<opties>...] <uitvoerbestand>

OMSCHRIJVING

      Opmerking
      Dit commando is hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik en voor het rapporteren van
      bugs in uitzonderlijke gevallen. In normale omstandigheden is het niet bedoeld voor
      gewone gebruikers.

    aptitude-create-state-bundle maakt een gecomprimeerd archief aan waarin de bestanden
    opgeslagen worden die nodig zijn om de huidige toestand van het pakketarchief te
    repliceren. De volgende bestanden en mappen worden in de bundel opgenomen:

    ·  $HOME/.aptitude

    ·  /var/lib/aptitude

    ·  /var/lib/apt

    ·  /var/cache/apt/*.bin

    ·  /etc/apt

    ·  /var/lib/dpkg/status

    De uitvoer van dit programma kan gebruikt worden als een argument voor aptitude-run-state-
    bundle(1).

OPTIES

    --force-bzip2
      Omzeil het volgens de automatische detectie te gebruiken compressiealgoritme.
      Standaard gebruikt aptitude-create-state-bundle bzip2(1) als het beschikbaar is en
      anders gzip(1). Met het opgeven van deze optie wordt het gebruik van bzip2
      afgedwongen, zelfs als blijkt dat het niet beschikbaar is.

    --force-gzip
      Omzeil het volgens de automatisch detectie te gebruiken compressiealgoritme. Standaard
      gebruikt aptitude-create-state-bundle bzip2(1) als het beschikbaar is en anders
      gzip(1). Met het opgeven van deze optie wordt het gebruik van gzip afgedwongen, zelfs
      als bzip2 beschikbaar is.

    --help
      Geef in het kort weer wat het gebruik van dit programma is en breek dan af.

    --print-inputs
      Toon een lijst met bestanden en mappen die het programma zou verpakken mocht het een
      bundel maken, in plaats van echt een bundel te maken.

BESTANDSINDELING

    Het bundelbestand is gewoon een tar(1)-bestand dat met behulp van bzip2(1) of gzip(1)
    gecomprimeerd werd en waarbij de bestandsbomen van de invoer “.” als basis hebben.

ZIE OOK

    aptitude-run-state-bundle(1), aptitude(8), apt(8)

AUTEURS

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Hoofdauteur van het document.

    Manuel A. Fernandez Montecelo <mafm@debian.org>
      Belangrijkste onderhouder na Daniel Burrows, documentatie over nieuwe functionaliteit,
      correcties en opmaak.

COPYRIGHT

    Copyright 2007 Daniel Burrows.

    Deze man-pagina is vrije software. U kunt ze verspreiden en/of wijzigen volgens de
    voorwaarden van de GNU General Public License gepubliceerd door de Free Software
    Foundation, versie 2 of (volgens uw keuze) elke latere versie.

    Deze man-pagina wordt verdeeld in de hoop dat ze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE
    GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR
    EEN SPECIFIEK DOEL. Raadpleeg de GNU General Public License voor meer details.

    Samen met dit programma zou u een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten
    hebben. Is dat niet het geval, schrijf dan naar the Free Software Foundation, Inc., 51
    Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.