Provided by: aptitude-common_0.8.11-3ubuntu3_all bug

NAME

    aptitude-run-state-bundle - pak een statusbundel van aptitude uit en gebruik dit om er
    aptitude op uit te voeren.

SAMENVATTING

    aptitude-run-state-bundle [<opties>...] <invoerbestand> [<programma> [<argumenten>...]]

OMSCHRIJVING

      Opmerking
      Dit commando is hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik en voor het rapporteren van
      bugs in uitzonderlijke gevallen. In normale omstandigheden is het niet bedoeld voor
      gewone gebruikers.

    aptitude-run-state-bundle pakt de opgegeven statusbundel van aptitude die met aptitude-
    create-state-bundle(1) aangemaakt werd, uit in een tijdelijke map, voert daarop
    <programma> uit met de opgegeven <argumenten> en verwijdert nadien de tijdelijke map.
    Indien <programma> niet opgegeven wordt, wordt teruggevallen op aptitude(8), wat de
    standaard is.

OPTIES

    De volgende opties mogen op de commandoregel aan het invoerbestand voorafgaan. Opties die
    na het invoerbestand staan worden geïnterpreteerd als argumenten voor aptitude.

    --append-args
      Plaats de opties die de locatie van de statusbundel vermelden, aan het eind van de
      commandoregel bij het uitvoeren van <programma>, in de plaats van aan het begin
      (standaard worden opties aan het begin geplaatst).

    --help
      Toon een korte samenvatting van het gebruik.

    --prepend-args
      Plaats de opties die de locatie van de statusbundel vermelden, aan het begin van de
      commandoregel bij het uitvoeren van <programma>, en hef eventuele eerdere
      --append-args-instructies op (standaard worden opties aan het begin geplaatst).

    --no-clean
      Verwijder de uitgepakte statusmap niet na het uitvoeren van aptitude. Het kan zijn dat
      u dit bijvoorbeeld wilt gebruiken als u een probleem wilt onderzoeken dat optreedt bij
      het wijzigen van het statusbestand van aptitude. Als aptitude afsluit, zal de naam van
      de statusmap weergegeven worden, zodat u er later naartoe kunt gaan.

      Deze optie wordt automatisch geactiveerd door --statedir.

    --really-clean
      Verwijder de statusmap na het uitvoeren vanaptitude, zelfs al werd --no-clean of
      --statedir opgegeven.

    --statedir
      Behandel het invoerbestand niet als statusbundel maar als een uitgepakte statusbundel.
      U kunt dit bijvoorbeeld gebruiken om gebruik te maken van een statusmap die aangemaakt
      werd bij een eerdere uitvoering van het programma met de optie --no-clean.

    --unpack
      Pak het invoerbestand naar een tijdelijke map uit, maar voer het programma aptitude
      niet echt uit.

ZIE OOK

    aptitude-create-state-bundle(1), aptitude(8), apt(8)

AUTEURS

    Daniel Burrows <dburrows@debian.org>
      Hoofdauteur van het document.

    Manuel A. Fernandez Montecelo <mafm@debian.org>
      Belangrijkste onderhouder na Daniel Burrows, documentatie over nieuwe functionaliteit,
      correcties en opmaak.

COPYRIGHT

    Copyright 2007 Daniel Burrows.

    Deze man-pagina is vrije software. U kunt ze verspreiden en/of wijzigen volgens de
    voorwaarden van de GNU General Public License gepubliceerd door de Free Software
    Foundation, versie 2 of (volgens uw keuze) elke latere versie.

    Deze man-pagina wordt verdeeld in de hoop dat ze nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE
    GARANTIE, zelfs zonder de impliciete garantie van VERHANDELBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR
    EEN SPECIFIEK DOEL. Raadpleeg de GNU General Public License voor meer details.

    Samen met dit programma zou u een kopie van de GNU General Public License ontvangen moeten
    hebben. Is dat niet het geval, schrijf dan naar the Free Software Foundation, Inc., 51
    Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.