Provided by: ark_19.04.3-0ubuntu2_amd64 bug

NAME

    ark - KDE's archiveerprogramma

SAMENVATTING

    ark [-b] [-a] [-e] [-O] [-c] [-f suffix] [-p] [-t bestand] [-d] [-m] [-o map]
      [KF5 algemene opties] [Qt(TM) algemene opties]

BESCHRIJVING

    Ark is een programma voor het beheren van verschillende gecomprimeerde bestandsformaten
    binnen KDE. Archieven kunnen worden bekeken, uitgepakt, aangemaakt en gewijzigd met Ark.
    Het programma kan verschillende formaten behandelen zoals tar, gzip, bzip2, zip, rar
    (wanneer de juiste bibliotheken of commandoregel programma's zijn geïnstalleerd).

WERKWIJZEN

    Ark kan worden gebruikt ofwel als een alleenstaand GUI-programma of als een
    commandoregelprogramma om bepaalde specifieke taken uit te voeren.

    Aangeroepen zonder de -b (--batch) of -c (--add) opties, wordt Ark gestart als een normaal
    GUI-programma.

    Wanneer de -b (--batch) optie wordt gebruikt, kan Ark worden gebruikt om de inhoud van een
    of meer bestanden uit te pakken direct vanaf de commandoregel, zonder het starten van zijn
    GUI.

    Wanneer de -c (--add) optie wordt gebruikt, zal Ark om bestanden vragen die zullen worden
    toegevoegd aan een nieuw of bestaand archief.

OPTIES

    -d, --dialog
      Een dialoog tonen om de opties voor een batch- of toevoeg-operatie te specificeren.

    -m, --mimetypes
      Maak een lijst met ondersteunde MIME-types.

    -o, --destination map
      Maak map de standaard uitpakmap. Als deze niet wordt gegeven dan wordt het huidige pad
      gebruikt.

  Opties voor bestanden toevoegen
    -c, --add
      De gebruiker vragen om een bestandsnaam voor het archief en daaraan bestanden
      toevoegen. Afsluiten wanneer voltooid.

    -t, --add-to bestandsnaam
      De gekozen bestanden toevoegen aan bestandsnaam. Archief aanmaken als het nog niet
      bestaat. Afsluiten wanneer voltooid.

    -p, --changetofirstpath
      De huidige map veranderen naar de eerste, en alle andere relatief hier aan toevoegen.

    -f, --autofilename achtervoegsel
      Automatisch een bestandsnaam kiezen, met het geselecteerde achtervoegsel (bijv. rar,
      tar.gz of andere ondersteunde types)..

  Opties voor batch-uitpakken
    -b, --batch
      De batch-interface gebruiken in plaats van de gebruikelijke dialoog. Deze optie is
      impliciet wanneer meer dan één url-adres wordt gespecificeerd.

    -e, --autodestination
      Het doelargument zal worden ingesteld op het pad van het eerste gegeven bestand.

    -a, --autosubfolder
      De inhoud van het archief zal worden gelezen, en indien het meer dan één map bevat zal
      een submap met de naam van het archief worden gemaakt.

    -O, --opendestination
      Open de bestemmingsmap wanneer de extractie gereed is.

ZIE OOK

      Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar van help:/ark (voer deze URL
      in in Konqueror of voer khelpcenter help:/ark uit).
      kf5options(7)
      qt5options(7)

VOORBEELDEN

    ark --batch archief.tar.bz2
      Zal archief.tar.bz2 uitpakken in de huidige map zonder een GUI te tonen.

    ark -b -d archief.tar.bz2 archief2.zip
      Zal eerst een extractie-opties-dialoog tonen en beide archief.tar.bz2 en archief2.zip
      uitpakken in de in de dialoog gekozen map.

    ark --add-to mijn-archief.zip foto1.jpg tekst.txt
      Zal mijn-archief.zip aanmaken als het niet bestaat en daarna photo1.jpg en text.txt er
      aan toevoegen.

ONDERHOUDER

    Ark wordt nu onderhouden door Elvis Angelaccio en Ragnar Thomsen.

AUTEURS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Initiële versie van Ark manpagina in 2005.

    Raphael Kubo da Costa <rakuco@FreeBSD.org>
      Bijwerken van Ark manpagina in 2009.

    Ragnar Thomsen <rthomsen6@gmail.com>
      Update of Ark manpagina in 2015 en 2016.