Provided by: kdesdk-scripts_19.04.3-0ubuntu1_all bug

NAME

    create_makefile - Maakt Makefile.in en Makefile aan uit een Makefile.am

SAMENVATTING

    create_makefile [relatief_pad/Makefile] [relatief_pad]

BESCHRIJVING

    create_makefile maakt de bestanden Makefile.in en Makefile aan in een submap met een
    bestand Makefile.am. Dit script spaart tijd vergeleken met het geheel opnieuw uitvoeren
    van configure

    Merk op dat u het pad naar de gewenste Makefile Makefile.am moet opgeven (hoewel de
    uiteindelijke /Makefile mag worden weggelaten).

    Dit script kan worden uitgevoerd vanuit de topmap (die configure) bevat of vanuit een van
    zijn submappen.

    Als de bronmap verschillende is van de bouwmap (zie de onderstaande omgevingsvariabelen),
    dan wordt aangenomen dat de bestanden Makefile.am en Makefile.in onder de bronmap
    thuishoren en dat het bestand Makefile onder de bouwmapthuishoort.

    Dit hulpmiddel is een onderdeel van het software-ontwikkelpakket van KDE.

OMGEVING

    Een van de volgende variabelen (maar niet beiden) zou ingesteld moeten zijn als de bronmap
    verschilt van de bouwmap. Als de bouwmap eenvoudig een submap is van de bronmap, dan zou
    de eenvoudige variabele OBJ_SUBDIR moeten worden gebruikt.

    OBJ_SUBJDIR
      Geeft aan dat de bouwmap zich in de gegeven submap van de bronmap bevindt.
      Bijvoorbeeld, als de bronmap kdesdk is en de bouwmap is kdesdk/obj-i386-linux, dan zou
      OBJ_SUBDIR ingesteld moeten worden op obj-i386-linux.

    OBJ_REPLACEMENT
      Een sed expressie die wordt gebruikt om de bronmap om te vormen in de bouwmap.
      Bijvoorbeeld, als de bronmap ~/src/kdesdk is en de bouwmap is ~/src/kdesdk-obj, dan
      zou OBJ_REPLACEMENT ingesteld moeten worden op s#kdesdk#kdesdk-obj#.

ZIE OOK

    create_makefiles(1)

AUTEURS

    create_makefile is geschreven door David Faure <faure@kde.org> en anderen. Deze man-pagina
    is gemaakt door Ben Burton <bab@debian.org> voor het Debian GNU/Linux systeem (maar mag
    worden gebruikt door anderen).

[FIXME: source]               2003-03-08              CREATE_MAKEFILE