Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-genbuildinfo - genereer Debian .buildinfo-bestanden

OVERZICHT

    dpkg-genbuildinfo [optie...]

BESCHRIJVING

    dpkg-genbuildinfo leest informatie uit een uitgepakte en gebouwde Debian broncodeboom en
    uit de bestanden die het gegenereerd heeft en maakt een Debian controlebestand aan dat de
    bouwomgeving en de bouwvoorwerpen (een bestand .buildinfo).

    Dit commando werd geïntroduceerd in dpkg 1.18.11.

OPTIES

    --build=type
       Geeft het bouw-type op aan de hand van een lijst van met komma's gescheiden
       componenten.

       De waarden die gebruikt mogen worden zijn:

       any  Genereer  bouwinformatie  die   niet-gekwalificeerde   bouwvereisten
           (Build-Depends) en architectuurspecifieke bouwvereisten (Build-Depends-Arch)
           bevat.

       all  Genereer  bouwinformatie  die   niet-gekwalificeerde   bouwvereisten
           (Build-Depends)    en    architectuuronafhankelijke   bouwvereisten
           (Build-Depends-Indep) bevat.

       source Effectief  genegeerd;  genereer  bouwinformatie  met  uitsluitend  de
           niet-gekwalificeerde bouwvereisten (Build-Depends).

       binary Genereer bouwinformatie met alle drie de types bouwvereisten. Dit is een
           alias voor any,all.

       full  Genereer bouwinformatie met alle drie de types bouwvereisten. Dit is een
           alias voor any,all,source en identiek aan de standaardsituatie wanneer geen
           bouwoptie opgegeven werd.

    -ccontrolebestand
       Geeft aan wat het hoofdcontrolebestand van de broncode is waaruit informatie
       gehaald moet worden. Standaard is dat debian/control.

    -lchangelog-bestand
       Geeft aan wat het changelog-bestand is waaruit informatie gehaald moet worden.
       Standaard is dat debian/changelog.

    -fbestand-met-bestandenlijst
       Specificeert waar zich de lijst van bestanden bevindt die door het bouwproces
       aangemaakt werden, eerder dan debian/files te gebruiken.

    -Fchangelog-indeling
       Geeft de indeling van het bestand changelog aan. Zie dpkg-parsechangelog(1) voor
       informatie over alternatieve indelingen.

    -O[bestandsnaam]
       Geef het bestand buildinfo weer op de standaarduitvoer (of in bestandsnaam als dit
       opgegeven werd), in plaats van in map/broncode-naam_binaire-versie_arch.buildinfo
       (waarbij map standaard .. is of map-upload-bestanden indien -u gebruikt werd).

    -umap-upload-bestanden
       Zoek de bestanden die geüpload moeten worden in map-upload-bestanden eerder dan in
       .. (dpkg-genbuildinfo moet deze bestanden kunnen vinden, zodat het hun grootte en
       hun controlesom kan opnemen in het bestand .buildinfo)

    --always-include-kernel
       Standaard wordt het veld Build-Kernel-Version niet opgeschreven.

       Geef deze optie op (sinds dpkg 1.19.0) om steeds een veld Build-Kernel-Version aan
       te maken als .buildinfo gegenereerd wordt.

    --always-include-path
       Standaard zal het veld Build-Path enkel opgeschreven worden als de huidige map
       begint met een expliciet toegestaan patroon.

       O Debian en zijn derivaten moet het patroon beantwoorden aan /build/ als begin van
       de padnaam.

       Geef deze optie op om steeds een veld Build-Path aan te maken als .buildinfo
       gegenereerd wordt.

    --admindir=map
       Wijzig de locatie van de database van dpkg. De standaardlocatie is /var/lib/dpkg.

    -q   dpkg-genbuildinfo kan informatieve berichten  op  de  standaard  foutuitvoer
       produceren. -q onderdrukt deze berichten.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

    DEB_BUILD_OPTIONS
       Deze variabele kan gebruikt worden via de optie buildinfo voor het activeren of
       deactiveren van verschillende functies die invloed hebben op de informatie die
       opgenomen wordt in het bestand .buildinfo (sinds dpkg 1.18.19). Deze optie bevat
       een lijst van onderling door komma's gescheiden functies, die voorafgegaan worden
       door de bepaling ‘+’ of ‘-’, welke aangeven of die functie al dan niet geactiveerd
       moet worden. De bijzondere functie “all” kan gebruikt worden om alle overige
       functies te activeren of te deactiveren. De functie “path” regelt of het veld
       Build-Path onvoorwaardelijk mee opgenomen moet worden.

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

BESTANDEN

    debian/files
       De lijst van gegenereerde bestanden. dpkg-genbuildinfo leest hier de gegevens bij
       het produceren van een .buildinfo-bestand.

ZIE OOK

    deb-buildinfo(5).