Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-name - hernoem Debian-pakketten naar volledige pakketnamen

OVERZICHT

    dpkg-name [optie...] [--] bestand...

BESCHRIJVING

    Deze man-pagina documenteert het programma dpkg-name dat voorziet in een eenvoudige manier
    om Debian-pakketten naar hun volledige pakketnamen te hernoemen. Een volledige pakketnaam
    bestaat uit pakket_versie_architectuur.pakkettype, zoals opgegeven in het controlebestand
    van  het  pakket.  Het  versie-gedeelte  van  de  bestandsnaam  bestaat  uit  de
    toeleveraarsversieinformatie (upstream), facultatief gevolgd door een koppelteken en de
    revisie-informatie. Het deel pakkettype is uit dat veld afkomstig als dat bestaat, anders
    wordt teruggevallen op deb.

OPTIES

    -a, --no-architecture
       De bestandsnaam van de bestemming zal geen architectuuriniformatie bevatten

    -k, --symlink
       Maak een symbolische koppeling aan in plaats van te verplaatsen.

    -o, --overwrite
       Bestaande bestanden zullen overschreven worden als ze dezelfde naam hebben als de
       bestandsnaam van de bestemming.

    -s, --subdir [map]
       Bestanden zullen naar een onderliggende map verplaatst worden. Indien de als
       argument opgegeven map bestaat, zullen de bestanden naar die map verplaatst worden,
       anders wordt de doelmap geëxtraheerd uit het sectieveld uit het controlegedeelte
       van het pakket. De doelmap zal «unstable/binary-architectuur/sectie» zijn. Indien
       de sectie niet gevonden wordt in het controlebestand, dan wordt uitgegaan van
       no-section. In dat geval en ook voor de secties non-free en contrib is de doelmap
       «sectie/binary-architectuur». Het veld sectie is niet verplicht, zodat veel
       pakketten terechtkomen in het gebied no-section. Gebruik deze optie met zorg, ze
       werkt chaotisch.

    -c, --create-dir
       Deze optie kan samen met de optie -s gebruikt worden. Als een doelmap niet
       aangetroffen wordt, zal ze automatisch aangemaakt worden. Gebruik deze optie met
       zorg.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    -v, --version
       Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

BUGS

    Bepaalde pakketten volgen de naamstructuur pakket_versie_architectuur.deb niet. Pakketten
    die door dpkg-name hernoemd worden, volgen deze structuur. Over het algemeen heeft dit
    geen invloed op de manier waarop pakketten door dselect(1)/dpkg(1) geïnstalleerd worden,
    maar ander installatiegereedschap kan eventueel steunen op die naamgevingsstructuur.

VOORBEELDEN

    dpkg-name bar-foo.deb
       Het bestand bar-foo.deb zal hernoemd worden naar bar-foo_1.0-2_i386.deb of iets
       gelijkaardigs (afhankelijk van welke informatie er staat in het controlegedeelte
       van bar-foo.deb).

    find /root/debian/ -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a
       Alle bestanden met de extensie deb in de map /root/debian en de onderliggende
       mappen zullen indien nodig hernoemd worden door dpkg-name naar namen zonder
       architectuurinformatie.

    find -name '*.deb' | xargs -n 1 dpkg-name -a -o -s -c
       Doe dit niet. Uw archief zal volledig overhoop gehaald worden, omdat veel pakketten
       geen sectie-informatie hebben. Doe dit niet.

    dpkg-deb --build debian-tmp && dpkg-name -o -s .. debian-tmp.deb
       Dit kan gebruikt worden bij het bouwen van nieuwe pakketten.

ZIE OOK

    deb(5), deb-control(5), dpkg(1), dpkg-deb(1), find(1), xargs(1).