Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-scanpackages - maak Packages indexbestanden

OVERZICHT

    dpkg-scanpackages [optie...] pad-binair-pakket [override-bestand [pad-prefix]] > Pakketten

BESCHRIJVING

    dpkg-scanpackages sorteert een boom van binaire Debian pakketten en maakt een bestand
    Packages aan, dat door apt(8), dselect(1), enz. gebruikt wordt om de gebruiker te
    informeren over welke pakketten voor installatie beschikbaar zijn. Deze Packages-bestanden
    zijn dezelfde als die welke men aantreft op de sites met Debian-archieven of op CD's. U
    kunt zelf gebruik maken van dpkg-scanpackages als u een map met lokale pakketten maakt om
    ze op een cluster machines te installeren.

    Opmerking: indien u het gegenereerde bestand Packages wilt gebruiken met apt, zult u het
    wellicht moeten comprimeren met xz(1) (hetgeen een bestand Packages.xz genereert), met
    bzip2(1) (hetgeen een bestand Packages.bz2 genereert) of met gzip(1) (hetgeen een bestand
    Packages.gz genereert). apt negeert niet-gecomprimeerde Packages-bestanden tenzij in geval
    van lokale toegang (d.w.z. pakketbronnen in de vorm van file://).

    pad-binair-pakket is de naam van de boom met binaire pakketten die verwerkt moet worden
    (bijvoorbeeld contrib/binary-i386). Het is best om dit relatief te maken ten opzichte van
    de basismap van het Debian-archief,  omdat  elk  Filename-veld  uit  het  nieuwe
    Packages-bestand met die tekenreeks zal beginnen.

    override-bestand is de naam van een bestand dat moet ingelezen worden en dat informatie
    bevat over hoe het pakket binnen de distributie past (het bestand mag gecomprimeerd zijn
    sinds dpkg 1.15.5); zie deb-override(5).

    padprefix  is  een  facultatieve  tekenreeks  die  voorgevoegd moet worden in de
    Filename-velden.

    Indien meer dan één versie van een pakket aangetroffen wordt, wordt enkel het recentste
    opgenomen in de uitvoer. Indien ze hetzelfde versienummer hebben en enkel qua architectuur
    van elkaar verschillen, wordt het pakket dat eerst aangetroffen wordt, gebruikt.

OPTIES

    -t, --type type
       Zoek naar pakketten van het type *.type in plaats van naar pakketten van het type
       *.deb.

    -e, --extra-override bestand
       Zoek in het bestand naar bijkomende vervangingen (het bestand mag gecomprimeerd
       zijn sinds dpkg 1.15.5). Zie deb-extra-override(5) voor meer informatie over hoe
       het ingedeeld wordt.

    -a, --arch arch
       Gebruik een patroon dat bestaat uit *_all.deb en *_arch.deb in plaats van te zoeken
       naar alle deb-bestanden.

    -h, --hash hash-lijst
       Genereer enkel bestandshashes voor de opgegeven lijst van algoritmen, onderling
       gescheiden door komma's (sinds dpkg 1.17.14). Standaard worden ze voor alle
       momenteel ondersteunde algoritmen gemaakt. Ondersteunde waarden: md5, sha1, sha256.

    -m, --multiversion
       Neem alle gevonden pakketten op in de uitvoer.

    -M, --medium ID-tekenreeks
       Voeg een veld X-Medium toe dat de waarde ID-tekenreeks heeft (sinds dpkg 1.15.5).
       Dit veld is nodig als u Packages.cd-bestanden wilt genereren om te gebruiken met de
       multicd-toegangsmethode van dselect.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

DIAGNOSTIEK

    dpkg-scanpackages gebruikt de gangbare foutberichten die op zich duidelijk zijn. Het
    waarschuwt ook voor pakketten die zich in de verkeerde map bevinden, die dubbel voorkomen,
    die in hun control-bestand een Filename-veld hebben, die in het override-bestand ontbreken
    of waarvoor een vervanging van pakketonderhouder niet geëffectueerd wordt.

ZIE OOK

    dpkg(1), dselect(1), deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scansources(1).