Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    dpkg-scansources - maak Sources indexbestanden

OVERZICHT

    dpkg-scansources [optie...] map-binair-pakket [override-bestand [padprefix]] > Sources

BESCHRIJVING

    dpkg-scansources zoekt in de opgegeven map-binair-pakket naar .dsc-bestanden. Die worden
    gebruikt om een Debian broncode-index te maken, die naar de standaarduitvoer gestuurd
    wordt.

    Als dat opgegeven wordt, wordt het override-bestand gebruikt om de prioriteit in te
    stellen in het resulterende item in het indexbestand en om de inhoud van  het
    maintainer-veld dat in het .dsc-bestand opgegeven wordt, te vervangen. Het bestand mag
    gecomprimeerd zijn (sinds dpkg 1.15.5). Zie deb-override(5) voor de indeling van dit
    bestand. Opmerking: vermits het bestand override volgens binaire pakketten geïndexeerd
    wordt en niet volgens broncodepakketten, stelt zich hier een zeker probleem. De huidige
    implementatie gebruikt de hoogste prioriteit van alle binaire pakketten die door een
    .dsc-bestand geproduceerd worden, voor de prioriteit van het broncodepakket en het
    override-item voor het binaire pakket dat het eerst vermeld wordt in het .dsc-bestand om
    de informatie over de pakketonderhouder aan te passen. Dit kan veranderen.

    Indien het padprefix opgegeven werd, wordt het voorgevoegd bij het veld directory in het
    gegenereerde broncode-indexbestand. In het algemeen wordt dit gebruikt om er voor te
    zorgen dat het veld directory het pad bevat vanaf de basis van de hiërarchische structuur
    van het Debian pakketarchief.

    Opmerking: indien u het gegenereerde Sources-bestand wilt gebruiken met apt(8), zult u het
    wellicht moeten comprimeren met gzip(1) (hetgeen een bestand Sources.gz genereert). apt
    negeert niet-gecomprimeerde Sources-bestanden tenzij in geval van lokale toegang (d.w.z.
    pakketbronnen in de vorm van file://).

OPTIES

    -n, --no-sort
      Sorteer de index-items niet. Normaal gezien worden ze volgens de naam van het
      bronpakket geordend.

    -e, --extra-override bestand
      Zoek in bestand naar bijkomende vervangingen (sinds dpkg 1.15.4; het bestand mag
      gecomprimeerd zijn sinds dpkg 1.15.5). Zie deb-extra-override(5) voor meer informatie
      over de indeling ervan.

    -s, --source-override bestand
      Gebruik  bestand  als  het override-bestand van de broncode (het bestand mag
      gecomprimeerd zijn sinds dpkg 1.15.5). Als standaard geldt de naam van  het
      override-bestand dat u opgaf, met daaraan .src toegevoegd.

      Het  override-bestand  voor  de  broncode  heeft een andere indeling dan het
      override-bestand voor het binaire pakket. Het bevat slechts twee velden die onderling
      door witruimte gescheiden worden. Het eerste veld bevat de naam van het broncodepakket
      en het tweede de sectie waartoe het behoort. Lege regels en commentaarregels worden op
      de normale manier genegeerd. Indien een pakket in beide bestanden voorkomt, heeft het
      override-bestand van de broncode voorrang bij het instellen van de sectie.

    --debug
      Zet debuggen aan.

    --help
      Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
      Toon de versie en sluit af.

OMGEVING

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

    DPKG_NLS
       Indien dit ingesteld is, zal het gebruikt worden om te beslissen over het activeren
       van moedertaalondersteuning, ook gekend als internationaliseringsondersteuning (of
       i18n) (sinds dpkg 1.19.0). Geldige waarden zijn: 0 and 1 (standaard).

ZIE OOK

    deb-override(5), deb-extra-override(5), dpkg-scanpackages(1).