Provided by: dpkg_1.19.7ubuntu2_amd64 bug

NAAM

    dpkg-statoverride - wijzig eigenaarschap en modus van bestanden

OVERZICHT

    dpkg-statoverride [optie...] commando

BESCHRIJVING

stat overrides” zijn een manier om aan dpkg(1) te laten weten dat het bij het installeren
    van een pakket een andere eigenaar of modus moet gebruiken voor een bepaald pad (dit is
    van toepassing op elk bestandssysteemobject dat dpkg verwerkt, met inbegrip van mappen,
    apparaten, enz.). Dit kan gebruikt worden om af te dwingen dat programma's die normaal
    setuid zijn, geïnstalleerd worden zonder een setuid-vlag of dat ze enkel uitgevoerd kunnen
    worden door een bepaalde groep.

    dpkg-statoverride is een hulpmiddel voor het beheren van de lijst met statusmodificaties
    (stat overrides). Het heeft drie basisfuncties: toevoegen, verwijderen en opsommen van
    modificaties.

COMMANDO'S

    --add gebruiker groep modus pad
       Een statusmodificatie toevoegen voor pad. Het is niet nodig dat pad reeds bestaat
       op het ogenblik dat dit commando gebruikt wordt. De modificatie zal opgeslagen
       worden en later gebruikt worden. Gebruikers en groepen kunnen bij hun naam
       opgegeven worden (bijvoorbeeld root of nobody), of met hun nummer door voor dat
       nummer een ‘#’ te plaatsen (bijvoorbeeld #0 of #65534). De modus moet als octaal
       getal opgegeven worden.

       Indien --update opgegeven wordt en pad bestaat, dan wordt dat onmiddellijk op de
       nieuwe eigenaar en modus ingesteld.

    --remove pad
       Een statusmodificatie verwijderen voor pad. De status zelf van pad wordt door dit
       commando niet gewijzigd.

    --list [glob-patroon]
       Alle modificaties (overrides) opsommen. Beperk de uitvoer tot modificaties die
       overeenkomen met het glob-patroon, indien een glob-patroon opgegeven werd.

    --help Toon info over het gebruik en sluit af.

    --force-help
       Hulp bieden over de opties --force-iets (sinds dpkg 1.19.5).

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OPTIES

    --admindir map
       De administratieve map instellen op map. Dit is waar het statusmodificatie-bestand
       opgeslagen is. Standaard is dat «/var/lib/dpkg».

    --instdir map
       Instellen van de installatiemap, welke verwijst naar de map waar pakketten
       geïnstalleerd worden (sinds dpkg 1.19.2). Standaard is dat «/».

    --root map
       Stel de hoofdmap in op map, hetgeen de installatiemap instelt op «map» en de
       administratieve map op «map/var/lib/dpkg» (sinds dpkg 1.19.2).

    --force-dingen
    --no-force-dingen, --refuse-dingen
       Het uitvoeren van sommige dingen opleggen of weigeren (no-force en refuse betekenen
       hetzelfde) (sinds dpkg 1.19.5). dingen is een door komma's gescheiden lijst van
       hierna gespecificeerde zaken. --force-help geeft er een beschrijving van weer.
       Zaken die met een (*) gemarkeerd zijn, worden standaard opgelegd.

       Waarschuwing: Deze opties zijn vooral bedoeld om enkel door experts gebruikt te
       worden. Er gebruik van maken zonder een volkomen begrip van hun effecten kan uw
       volledig systeem defect maken.

       all: Schakelt alle forceer-opties aan (of uit).

       statoverride-add: Bij het toevoegen ervan  een  bestaande  statusmodificatie
       overschrijven (sinds dpkg 1.19.5).

       statoverride-remove: Bij het verwijderen ervan een ontbrekende statusmodificatie
       negeren (sinds dpkg 1.19.5).

       security-mac(*): Bij het installeren van bestanden op het bestandssysteem gebruik
       maken van platformspecifieke beveiliging, gebaseerd op Mandatory Access Controls
       (MAC) (since dpkg 1.19.5). Op Linux-systemen gebruikt de implementatie SELinux.

    --force
       Een actie verplicht maken, zelfs als een redelijkheidstoets deze anders zou
       verbieden. Dit is noodzakelijk om een bestaande modificatie (override) te wijzigen.

    --update
       Proberen om onmiddellijk het pad, als dat bestaat, in te stellen op de nieuwe
       eigenaar en modus.

    --quiet
       Minder breedsprakig zijn over wat er gedaan wordt.

AFSLUITSTATUS

    0   De gevraagde actie werd succesvol uitgevoerd.

    1   Voor --list, indien er geen modificaties (overrides) zijn of geen  enkele
       beantwoordt aan het opgegeven glob-patroon.

    2   Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de
       commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de
       database, het toewijzen van geheugen, enz.

OMGEVING

    DPKG_ROOT
       Indien dit ingesteld is en de opties --instdir of --root niet opgegeven werden, zal
       dit gebruikt worden als de hoofdmap voor het bestandssysteem (sinds dpkg 1.19.2).

    DPKG_ADMINDIR
       Indien dit ingesteld is en de opties --admindir of --root niet opgegeven werden,
       zal dit gebruikt worden als de datamap voor dpkg.

    DPKG_FORCE
       Indien dit ingesteld is en geen enkele van de opties --force-... opgegeven werd,
       zal dit gebruikt worden als de te gebruiken forceer-opties (sinds dpkg 1.19.5).

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

BESTANDEN

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Bestand dat de huidige lijst van statusmodificaties van het systeem bevat. Het
       bevindt zich in de administratieve map van dpkg samen met andere bestanden die van
       belang zijn voor dpkg, zoals status en available.
       Opmerking: dpkg-statoverride bewaart de oude kopie van dit bestand met de extensie
       “-old” vooraleer het dit door het nieuwe bestand vervangt.

ZIE OOK

    dpkg(1).