Provided by: dpkg_1.19.7ubuntu2_amd64 bug

NAAM

    dpkg-trigger - een hulpprogramma in verband met pakkettriggers

OVERZICHT

    dpkg-trigger [optie...] triggernaam
    dpkg-trigger [optie...] commando

BESCHRIJVING

    dpkg-trigger is gereedschap om triggers expliciet te activeren en na te gaan of ze door
    het exemplaar van dpkg dat actief is, ondersteund worden.

    Dit kan gebruikt worden door scripts van de pakketonderhouder  in  complexe  en
    voorwaardelijke situaties waarvoor het bestand triggers of de declaratieve opdracht
    activate van het triggercontrolebestand onvoldoende verfijnd zijn. Het kan ook voor
    testdoeleinden en door systeembeheerders gebruikt worden (maar merk op dat de triggers
    niet effectief uitgevoerd worden door dpkg-trigger).

    Een syntaxis van een triggernaam die niet herkend wordt, is voor dpkg-trigger een fout.

COMMANDO'S

    --check-supported
       Controleer of het exemplaar van dpkg dat uitgevoerd wordt, triggers ondersteunt
       (meestal worden die vanuit een postinst-script geactiveerd). Zal afsluiten met 0
       als een exemplaar van dpkg uitgevoerd werd dat triggers aankan of afsluiten met 1
       en een foutmelding op de standaard foutuitvoer indien dat niet het geval was. Het
       is normaal gezien nochtans beter om gewoon de gewenste trigger te activeren met
       dpkg-trigger.

    -?, --help
       Toon info over het gebruik en sluit af.

    --version
       Toon de versie en sluit af.

OPTIES

    --admindir=map
       Wijzig de locatie van de database van dpkg. De standaardlocatie is /var/lib/dpkg.

    --by-package=pakket
       Pas de triggerafwachter aan (normaal wordt dit ingesteld door dpkg via de
       omgevingsvariabele  DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE  van  de  scripts  van  de
       pakketonderhouder. Die bevat de naam van het pakket waartoe het script behoort en
       standaard wordt die waarde gebruikt).

    --no-await
       Deze optie zorgt ervoor dat het (eventuele) aanroepende pakket T niet moet wachten
       op de afhandeling van deze trigger. Het/de betrokken pakket(ten) I zal/zullen niet
       toegevoegd worden aan T's lijst van triggers waarvan de afhandeling afgewacht wordt
       en de status van T blijft ongewijzigd. T mag als geïnstalleerd beschouwd worden,
       zelfs al heeft I misschien de trigger nog niet verwerkt.

    --await
       Deze optie doet het tegenovergestelde van --no-await (sinds dpkg 1.17.21). Indien
       het belanghebbende pakket een “noawait”-opdracht gedeclareerd heeft, zal deze optie
       geen effect hebben. Dit is momenteel het standaardgedrag.

    --no-act
       Test de zaak enkel uit, maar voer geen enkele effectieve wijziging door.

AFSLUITSTATUS

    0   De gevraagde actie werd succesvol uitgevoerd. Of een commando dat een toets of een
       assertie verrichtte gaf waar als resultaat.

    1   Een commando dat een toets of een assertie verrichtte gaf onwaar als resultaat.

    2   Fatale of onherstelbare fout die te wijten is aan ongeldig gebruik van de
       commandoregel of aan interacties met het systeem, zoals het benaderen van de
       database, het toewijzen van geheugen, enz.

OMGEVING

    DPKG_ADMINDIR
       Indien dit ingesteld werd en de optie --admindir niet gebruikt werd, zal dit
       gebruikt worden als de datamap voor dpkg.

    DPKG_COLORS
       Stelt de kleurmodus in (sinds dpkg 1.18.5). Waarden die momenteel gebruikt mogen
       worden zijn: auto (standaard), always en never.

ZIE OOK

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.