Provided by: dwdiff_2.1.2-2_amd64 bug

NAAM

    dwdiff - afgebakend woord verschil programma

OVERZICHT

    dwdiff [OPTIES] OUD BESTAND NIEUW BESTAND
    dwdiff [OPTIES] --diff-input [DIFF BESTAND]

BESCHRIJVING

    dwdiff is een programma dat het verschil tussen twee bestanden bepaalt in woorden, in
    plaats van in regels. Het verschilt van wdiff in dat het de gebruiker toestaat om te
    specificeren wat witruimte is, en in dat het een optionele lijst van afbakeningskarakters
    kan gebruiken. Afbakeningskarakters worden behandeld als of ze afzonderlijke woorden zijn,
    zelfs als er geen witruimte is gelaten tussen het karakter en het voorafgaande of volgende
    woord.  dwdiff is grotendeels commando-regel compatibel met  wdiff.  Slechts  the
    --autopager, --terminal en --avoid-wraps opties worden niet ondersteund.

    De standaard uitvoer van dwdiff is de nieuwe tekst, met daarin gemarkeerde verwijderde en
    ingevoegde stukken. Er zijn commando-regel opties beschikbaar om de uitvoer te veranderen.

OPTIES

    dwdiff accepteert de volgende opties (In alle karaktersequenties worden eerst de
    \-escapecodes verwerkt. Alle standaard codes worden ondersteund, evenals de \u en \U
    Unicode escapecodes):

    -h, --help
       Toon een kort help bericht.

    -v, --version
       Toon versie en auteursrecht informatie.

    -d delimiters, --delimiters=delimiters
       Specificeer de lijst van afbakeningskarakters. De standaard waarde is leeg.

    -P, --punctuation
       Gebruik alle leestekens als afbakeningskarakters. De set van leestekens is locale-
       afhankelijk.

    -W whitespace, --white-space=whitespace
       Specificeer de lijst van witruimte karakters. De standaard set van witruimte is
       locale-afhankelijk.

    -u, --diff-input
       Interpreteer de invoer als de uitvoer van diff in het Unified Diff formaat (meestal
       geproduceerd door diff -u). In dit geval is er maar één invoerbestand toegestaan.
       Deze optie maakt het mogelijk om de diff uitvoer te herformateren met dwdiff, en is
       bijvoorbeeld nuttig om de uitvoer van svn diff na te bewerken.

    -1, --no-deleted
       Toon de woorden die verwijderd zijn uit het eerste bestand niet.

    -2, --no-inserted
       Toon de woorden die ingevoegd zijn in het tweede bestand niet.

    -3, --no-common
       Toon de woorden die in beide bestanden voorkomen niet.

    -L[width], --line-numbers[=width]
       Toon regelnummers aan het begin van iedere regel. De getoonde regelnummers zijn
       respectievelijk het regelnummer in het oude bestand en het regelnummer in het
       nieuwe bestand. Het optionele width argument is het minimum aantal posities per
       regelnummer.

    -Cnum, --context=num
       Toon num regels context voor en na veranderingen. Voegt een regel met alleen -- toe
       tussen ieder blok veranderingen.

    -s, --statistics
       Toon statistieken bij het afsluiten van het programma. De getoonde getallen zijn de
       aantallen woorden in beide bestanden, het aantal verwijderde woorden, het aantal
       ingevoegde woorden, en het aantal veranderde woorden. Het aantal veranderde woorden
       wordt geteld als het aantal woorden dat is verwijderd in het eerste bestand, en als
       het aantal vervangende woorden uit het tweede bestand. Al deze getallen worden ook
       uitgedrukt als een percentage van het totaal aantal woorden van het bestand waaruit
       ze afkomstig waren.

    -i, --ignore-case
       Negeer het verschil tussen hoofdletters en kleine letters bij het vergelijken van
       woorden. Deze optie is alleen beschikbaar als het onderliggende diff programma deze
       optie biedt.

    -I, --ignore-formatting
       Negeer verschillen in opmaak van karakters. Deze optie schakelt naar het gebruik
       van de Unicode compatibiliteitsdecompositie van karakters in plaats van de
       canonieke decompositie. De compatibiliteitsdecompositie gooit opmaak informatie
       weg. Bijvoorbeeld, de ligatuur fi wordt vertaald naar twee losse letters voor de
       vergelijking. Echter, ook super- en subscript worden ook als gelijk gezien, evenals
       verschillende rotaties van hetzelfde karakter.

    -c[spec], --color[=spec]
       Kleurenmodus. De optionele specificatie spec kan gebruikt worden om de gebruikte
       kleuren aan te passen. spec bestaat uit [verwijderd],[toegevoegd]. Als een van
       beide ontbreekt wordt zijn standaard kleur gebruikt (respectievelijk helder rood en
       helder groen).  Beide delen van spec bestaan uit [voorgrond][:achtergrond]. Een
       lijst met toelaatbare kleurnamen kan worden verkregen door het woord ``list'' te
       gebruiken op de plaats van spec. Alternatief kan een willekeurige escapecode om
       attributen te zetten worden gebruikt als kleur door er e: voor te zetten.

       De standaard markeringen voor het begin en het einde van verwijderde en toegevoegde
       tekst  worden  onderdrukt,  maar markeringen die op de commando-regel zijn
       gespecificeerd zullen worden afgedrukt.

    -l, --less-mode
       Als -p, maar voer het doorhalen ook uit op verwijderde witruimte karakters.

    -p, --printer
       Gebruik doorhalen met een liggend streepje en dik gedrukte tekst om veranderingen
       te benadrukken. Dit is geïmplementeerd door eerst een liggend streepje of een
       duplicaat van het karakter af te drukken, gevolgd door een backspace karakter,
       gevolgd door het karakter zelf. Op de meeste terminals heeft dit geen effect. Het
       less(1) programma zal echter doorgehaalde en dik gedrukte tekst laten zien.

       De standaard markeringen voor het begin en het einde van verwijderde en toegevoegde
       tekst  worden  onderdrukt,  maar markeringen die op de commando-regel zijn
       gespecificeerd zullen worden afgedrukt.

    -m[num], --match-context[=num]
       Gebruik num woorden context voor en na ieder woord voor vergelijking.  Woorden in
       de oude tekst komen dan alleen overeen met woorden in de nieuwe tekst als de
       woorden er omheen eveneens overeenkomen. Dit verbeterd de uitvoer van dwdiff voor
       grote aanpassingen met veel voorkomende woorden. Echter, het gebruik van context
       vergroot de benodigde schijfruimte en vergt meer rekentijd. De standaard waarde
       voor deze optie is 1. Zet deze optie op 0 om het gedrag van versies voor 1.5 te
       gebruiken.

    --aggregate-changes
       Laat nabije veranderingen versmelten tot één verandering, als context woorden
       gebruikt worden (zie --match-context). Deze optie verminderd de benodigde rekentijd
       door de veranderingen die het diff programma rapporteerd niet nader te verfijnen.

    -A algorithm, --algorithm=algorithm
       Kies het algoritme dat gebruikt wordt om de verschillen te bepalen. Er zijn drie
       mogelijke waarden voor algorithm: best, welke een minimaal aantal verschillen
       probeert te vinden, normal, welke enige optimaliteit uitruilt voor snelheid, en
       fast, welke er van uit gaat dat er slechts enkele wijzigingen zijn op een lange
       tekst. Standaard wordt het normal algoritme gebruikt.

    -S[marker], --paragraph-separator[=marker]
       Toon toegevoegde of verwijderde blokken van regels met alleen maar witruimte
       karakters. Een speciale markering wordt aan de uitvoer toegevoegd om deze blokken
       aan te geven. De standaard markering is --.

    --wdiff-output
       Maak uitvoer die overeenkomt met die van het wdiff programma. dwdiff maakt gebruik
       van een ander uitvoer algoritme, welke een meer intuïtieve uitvoer produceert.

    -w string, --start-delete=string
       Tekenreeks om het begin van verwijderde tekst te markeren. De standaard waarde is
       [-.

    -x string, --stop-delete=string
       Tekenreeks om het einde van verwijderde tekst te markeren. De standaard waarde is
       -].

    -y string, --start-insert=string
       Tekenreeks om het begin van toegevoegde tekst te markeren. De standaard waarde is
       {+.

    -z string, --stop-insert=string
       Tekenreeks om het einde van toegevoegde tekst te markeren. De standaard waarde is
       +}.

    -R, --repeat-markers
       Herhaal de begin en eind markeringen aan het begin en het eind van een regel als de
       verandering over een regeleinde loopt.

    --profile=name
       Laad het profiel met de naam name uit het .dwdiffrc bestand in de home directory
       van de gebruiker. Alleen het laatst genoemde profiel wordt daadwerkelijk gelezen,
       tenzij het gevolgd wordt door een --no-profile optie. Standaard wordt het profiel
       genaamd default gelezen.

    --no-profile
       Schakel het lezen van profielen uit, tenzij gevolgd door nog een --profile optie.
       Dit verhindert ook het lezen van het default profiel.

    Een enkel minteken (-) als bestandsnaam kan worden gebruikt om aan te geven dat de tekst
    van de standaard invoer moet worden gelezen. Slechts één bestand kan van standaard invoer
    worden gelezen. Om te voorkomen dat dwdiff een bestandsnaam die begint met een minteken
    interpreteert als een optie kan een dubbel minteken (--) opgegeven worden, waarna dwdiff
    alle volgende argumenten als bestandsnamen zal interpreteren.

    De stopstatus van dwdiff geeft het resultaat van de vergelijking aan: 0 als de bestanden
    gelijk zijn, 1 als er verschillen zijn. In geval er een fout optreedt, zal dwdiff stoppen
    met status 2.

PROFIELEN

    Sinds versie 2.1.0 biedt dwdiff de gebruiker de mogelijkheid profielen te creëren. Een
    profiel is een set opties die geladen kan worden middels de --profile optie. Profielen
    worden vastgelegd in het .dwdiffrc bestand in de home directory van de gebruiker. De
    inhoud van het .dwdiffrc bestand dient er als volgt uit te zien:

    Een regel bevat ofwel een profiel kop (tekst tussen []), of een lange optie naam zonder de
    voorloop streepjes, optioneel gevolgd door het bijbehorende argument. Het argument wordt
    van witruimtekarakters ontdaan. Als het argument corresponderende dubbele of enkele
    aanhalingstekens bevat, dan worden deze ook verwijderd. Commentaar kan toegevoegd worden
    door een regel met een hekje (#) te beginnen.

    Als er geen profiel naam is gespecificeerd, dan wordt het profiel met de naam default
    geladen, tenzij de optie --no-profile gespecificeerd is. Hier is een voorbeeld .dwdiffrc:

      [default]
      color red,blue
      punctuation

      [html]
      start-delete <span style="color=red">
      stop-delete </span>
      start-insert <span style="color=green">
      stop-insert </span>

      [space-only]
      # Use only a space as whitespace.
      white-space " "

BUGS

    Als u denkt een bug gevonden te hebben, controleer dan dat u de nieuwste versie van dwdiff
    <http://os.ghalkes.nl/dwdiff.html> gebruikt. Als u een bug wil rapporteren, voeg dan een
    minimaal voorbeeld dat het probleem demonstreert toe aan uw melding.

AUTEUR

    G.P. Halkes <dwdiff@ghalkes.nl>

COPYRIGHT

    Copyright © 2006-2011 G.P. Halkes and others
    dwdiff is gelicenseerd onder de GNU General Public License version 3.
    Voor meer informatie over de licentie, zie het bestand COPYING in de documentatie map. Op
    Un*x systemen is dit meestal /usr/share/doc/dwdiff-$VERSION$.

ZIE OOK

    dwfilter(1), wdiff(1), diff(1)