Provided by: dwdiff_2.1.2-2_amd64 bug

NAAM

    dwfilter - herformateer tekst met dwdiff voor verdere verwerking

OVERZICHT

    dwfilter [OPTIES] OUD BESTAND NIEUW BESTAND NABEWERKER [NABEWERKER OPTIES]

BESCHRIJVING

    dwfilter herformateert de tekst in het oude bestand volgens de inhoud van het nieuwe
    bestand (of vice versa) en geeft vervolgens het geherformateerde oude bestand en het
    nieuwe bestand aan een volgend filter. De belangrijkste functie is het mogelijk maken om
    programma's als meld and kdiff3 te gebruiken, zelfs als een bestand geherformateerd is na
    bewerking. Een verdere functie is het maken van kleine verschil bestanden zelfs als het
    nieuwe bestand geherformateerd is.

OPTIES

    -r, --reverse
       Herformateer het nieuwe bestand volgens de inhoud van het oude bestand in plaats
       van de standaard operatie waarbij het oude bestand wordt geherformateerd volgens de
       inhoud van het nieuwe bestand.

    dwfilter accepteerd de volgende dwdiff opties:

       -d delimiters, --delimiters=delimiters
       -P, --punctuation
       -W whitespace, --white-space=whitespace
       -i, --ignore-case
       -I, --ignore-formatting
       -D option, --diff-option=option
       -Cnum, --context=num
       -mnum, --match-context=num
       --aggregate-changes
       --wdiff-output
       -A algorithm, --algorithm=algorithm
       --profile=name, --no-profile

    Zie de dwdiff handleiding voor de betekenis.

    Een enkel minteken (-) als bestandsnaam kan worden gebruikt om aan te geven dat de tekst
    van de standaard invoer moet worden gelezen. Slechts één bestand kan van standaard invoer
    worden gelezen. Om te voorkomen dat dwfilter een bestandsnaam die begint met een minteken
    interpreteert als een optie kan een dubbel minteken (--) opgegeven worden, waarna dwfilter
    alle volgende argumenten als bestandsnamen zal interpreteren.

BUGS

    Als u denkt een bug gevonden te hebben, controleer dan dat u de nieuwste versie van dwdiff
    <http://os.ghalkes.nl/dwdiff.html> gebruikt. Als u een bug wil rapporteren, voeg dan een
    minimaal voorbeeld dat het probleem demonstreert toe aan uw melding.

AUTEUR

    G.P. Halkes <dwdiff@ghalkes.nl>

COPYRIGHT

    Copyright © 2006-2010 G.P. Halkes
    dwdiff is gelicenseerd onder de GNU General Public License version 3.
    Voor meer informatie over de licentie, zie het bestand COPYING in de documentatie map. Op
    Un*x systemen is dit meestal /usr/share/doc/dwdiff-$VERSION$.

ZIE OOK

    dwdiff(1), diff(1), meld(1), kdiff3(1)