Provided by: calibre_3.46.0+dfsg-1_all bug

NAME

    ebook-meta - ebook-meta

     ebook-meta ebook_file [opties]

    Lezen/schrijven metadata van/naar e-boekbestanden.

    Ondersteunende formaten om metadata te lezen: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx,
    epub, fb2, fbz, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml,
    pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

    Ondersteunende formaten om metadata te schrijven: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2,
    fbz, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

    Verscheidene bestandtypes ondersteunen verscheidene soorten metadata. Indien u probeert
    sommige metadata in een niet-ondersteunde bestandstype op te slaan worden die metadata
    gewoon genegeerd.

    Whenever you pass arguments to ebook-meta that have spaces in them, enclose the arguments
    in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[OPTIES]

    --author-sort
       Tekst die wordt gebruikt bij het sorteren op auteur. Als deze leeg is, en de
       auteur(s) zijn opgegeven, dan zal deze automatisch aan de hand van de auteur(s)
       aangemaakt worden.

    --authors, -a
       Geef de auteurs op. Meerdere auteurs moeten door het &-teken gescheiden worden.
       Auteursnamen moeten in de volgorde Voornaam Achternaam zijn.

    --book-producer, -k
       Geef de producent op.

    --category
       Geef de boekcategorie op.

    --comments, -c
       Stel de e-book omschrijving in.

    --cover
       Gebruik het opgegeven bestand voor de omslag.

    --date, -d
       Geef de publicatiedatum op.

    --from-opf
       Lees metadata uit het opgegeven OPF-bestand en gebruik deze als metadata in het
       e-book in te zetten. Metadata die op de opdrachtregel opgegeven worden hebben
       voorrang boven de metadata die zich in het OPF-bestand bevinden

    --get-cover
       Haal de omslag van het e-boek en sla dit op als het gespecificeerde bestand.

    --help, -h
       toon dit helpbericht en stop

    --identifier
       Stel de ID's voor het boek in, kan meerdere keren worden opgegeven. Bijvoorbeeld:
       --identificeer uri https://acme.com --identificeer isbn: 12345 Als u een ID wilt
       verwijderen, geeft u geen waarde op. --Identificeer isbn: Houd er rekening mee dat
       voor EPUB-bestanden een ID die is gemarkeerd als de pakket-id niet kan worden
       verwijderd.

    --index, -i
       Geef de index van dit boek in de reeks op.

    --isbn Geef het ISBN van het boek op.

    --language, -l
       De taal instellen.

    --lrf-bookid
       Stel het BoekID in, in LRF-bestanden

    --publisher, -p
       Stel de e-book uitgever in.

    --rating, -r
       Waardering geven. Moet een getal tussen de 1 en 5 zijn.

    --series, -s
       Stel de reeks in waartoe dit e-boek behoort.

    --tags Geef de labels voor het boek op. Dit moet een door komma's gescheiden lijst zijn.

    --title, -t
       Geef de titel op.

    --title-sort
       De versie van de titel die wordt gebruikt bij het sorteren. Als deze leeg is en de
       titel is opgegeven, dan zal deze automatisch aan de hand van de titel aangemaakt
       worden.

    --to-opf
       Geef de naam van een OPF-bestand op. De metadata zullen in het OPF-bestand worden
       opgeslagen.

    --version
       toon programmaversie en stop

AUTHOR

    Kovid Goyal

COPYRIGHT

    Kovid Goyal