Provided by: libkf5kdelibs4support5-bin_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAME

    kf5-config - Toont de installatiepaden van Qt(TM) en Frameworks

SAMENVATTING

    kf5-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix] [--localprefix]
         [--version] [--kde-version] [--types] [--path type] [--userpath type]
         [--install type] [--qt-prefix] [--qt-binaries] [--qt-libraries] [--qt-plugins]

BESCHRIJVING

    kf5-config is een commandoregelprogramma dat gebruikt wordt om informatie over de
    Frameworks-installatie of gebruikerspaden te verkrijgen.

    Gebruik dit programma om te bepalen waar de verschillende aspecten van de
    Frameworks-installatie verblijven op uw systeem.

      Opmerking
      kf5-config is in hoofdzaak een achtergestelde vervanging voor kde4-config, terwijl het
      aanbevolen te gebruiken hulpmiddel qtpaths is (dat wordt meegeleverd met Qt(TM)).

OPTIES

    --expandvars
      expandeer ${prefix} en ${exec_prefix} in de uitvoer

    --prefix
      Gecompileerd in prefix voor Frameworks-bibliotheken

    --exec-prefix
      Gecompileerd in exec_prefix voor Frameworks-bibliotheken

    --libsuffix
      Gecompileerd in library path suffix

    --localprefix
      Prefix in $HOME gebruikt voor het schrijven van bestanden

    --version
      Versie van Qt(TM) en ingecompileerde versietekst voor Frameworks bibliotheken en
      kf5-config

    --kde-version
      Gecompileerd in versietekst voor Frameworks-bibliotheken

    --types
      Toon een lijst met alle beschikbare KDE-gegevensbrontypen

    --path type
      Zoekpad voor het gespecificeerde type

    --userpath type
      Gebruikerspad voor de typen: desktop|document

    --install type
      Prefix voor het installeren van hulpbronbestanden naar

    --qt-prefix
      Installatievoorvoegsel voor Qt(TM)

    --qt-binaries
      Locatie van geïnstalleerde binaire Qt(TM)-programma's

    --qt-libraries
      Locatie van de geïnstalleerde Qt(TM)-bibliotheken

    --qt-plugins
      Locatie van de geïnstalleerde Qt(TM)-plugins

VOORBEELDEN

    Toon de hoogste installatiemap van Frameworks:

    % kf5-config --prefix

    Toon een lijst met alle gegevensbrontypes:

    % kf5-config --types

    Toon het pad van geïnstalleerde achtergrondafbeeldingen:

    % kf5-config --path achtergrondafbeelding

ZIE OOK

    kf5options(7)

FOUTEN/BUGS

    Niets bekend.

AUTEUR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>
      Auteur.