Provided by: kpackagetool5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAME

    kpackagetool5 - Plasma-pakketten installeren, verwijderen of weergeven

SAMENVATTING

    kpackagetool5 [-v, --version] [-h, --help] [--hash pad] [-g, --global] [-t, --type type]
           [-i, --install pad] [-s, --show naam] [-u, --upgrade pad] [-l, --list]
           [--list-types] [-r, --remove naam] [-p, --packageroot pad]
           [--generate-index]

BESCHRIJVING

    kpackagetool5 is een commandoregelhulpmiddel om Plasma-pakketten te installeren, in een
    lijst te tonen of te verwijderen.

OPTIES

    -v, --version
      Toont versie-informatie.

    -h, --help
      Toont deze help.

    --hash pad
      Genereer een SHA1-hash voor het pakket in “pad”.

    -g, --global
      Voor installeren of verwijderen, van toepassing op pakketten die beschikbaar gemaakt
      zijn voor alle gebruikers.

    -t, --type type
      Het type pakket, overeenkomend met het type service van de pakketplug-in, bijv.
      KPackage/Generic, Plasma/Theme, Plasma/Wallpaper, Plasma/Applet, etc

    -i, --install pad
      Installeer het pakket in “pad”.

    -s, --show naam
      Informatie over pakket “naam” tonen.

    -u, --upgrade pad
      Het pakket opwaarderen in “pad”.

    -l, --list
      Alle geïnstalleerde pakketten tonen

    --list-types
      Toont alle bekende te installeren pakkettypen

    -r, --remove naam
      Verwijder het pakket genaamd “naam”.

    -p, --packageroot pad
      Absoluut pad naar de hoofdmap van het pakket. Indien niet opgegeven zullen de
      standaard gegevensmappen voor deze Plasma-sessie worden doorzocht.

    --generate-index pad
      Maak de plug-in-index opnieuw. Om te worden gebruikt samen met ofwel de optie -t of
      -g. Maak de index voor het gegeven type pakket-root. Werkt in de gebruikersmap, tenzij
      -g wordt gebruikt

ZIE OOK

    Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar op help:/plasma-desktop (ofwel
    voer deze URL in in Konqueror of voer uit khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTEURS

    kpackagetool5 is geschreven door Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.