Provided by: kdoctools5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAME

    meinproc5 - KDE vertaler voor XML

SAMENVATTING

    meinproc5 [-h, --help] [-v, --version] [--cache bestand] [--check] [--srcdir map]
         [--param sleutelwoord=waarde] [[[-o] | [--output]] bestand] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] docbook_bestand

BESCHRIJVING

    meinproc5 converteert DocBook-bestanden naar HTML.

ALGEMENE OPTIES

    -h--help
      Hulp over de opties tonen.

    -v--version
      Versie-informatie tonen

PROGRAMMAOPTIES

    --cache bestand
      Bufferbestand aanmaken voor het document

    --check
      Geldigheid van het document controleren

        De uitvoer kan enigszins uitdagend zijn, omdat één kleine fout een waterval van fouten kan veroorzaken.
        De truc is om naar de eerste fout te kijken, die verbeteren, het bestand opslaan en meinproc5 opnieuw uitvoeren.

    -o, --output bestand
      Gehele document uitvoeren naar bestand.

    --stdout
      Gehele document uitvoeren naar stdout.

    --stylesheet xsl
      Te gebruiken stijlblad

    --srcdir map
      Stel de hoofdmap in om te zoeken naar kdoctools

    --param key=waarde
      Stel parameters in om door te geven aan het stijlblad.

GEBRUIK

    De meest gewone manier om meinproc5 uit te voeren is gewoon als

      meinproc5 docbook-bestand

    waar docbook-bestand meestal index.docbook is. Dit commando maakt HTML-pagina's aan uit
    het DocBook-bestand. Opmerking: deze pagina's zijn alleen in te zien in de op KDE
    gebaseerde browsers (zoals Konqueror).

    Als u de HTML-uitvoer in een andere browser wilt zien (bijvoorbeeld, als u het online
    zet), gebruik dan

      meinproc5 --stylesheet stylesheet-naam docbook-bestand

    waar stylesheet-naam het volledige pad is naar een van de XSL-stijlbladen in
    <kdoctools_installatie_prefix>/share/kf5/kdoctools/customization/. Om uitvoer te maken dat
    geschikt is voor het web, kunt u het commando kde-web.xsl of kde-chunk-online.xsl
    gebruiken. Zie het bestand README in die map voor meer details.

ZIE OOK

    kf5opties(7), qt5opties(7)

FOUTEN/BUGS

    Gebruik De volger van bugs van KDE[1] om ze te rapporteren.

OPMERKINGEN

    1. De volger van bugs van KDE
      https://bugskde.org