Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

NAME

    mkvextract - haalt sporen uit Matroska bestanden en plaatst die in andere bestanden

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvextract {source-filename} {mode1} [options] [extraction-spec1] [mode2] [options]
         [extraction-spec2] [...]

BESCHRIJVING

    This program extracts specific parts from a Matroska file to other useful formats. The
    first argument is the name of the source file which must be a Matroska file.

    All other arguments either switch to a certain extraction mode, change options for the
    currently active mode or specify what to extract into which file. Multiple modes can be
    used in the same invocation of mkvextract allowing the extraction of multiple things in a
    single pass. Most options can only be used in certain modes with a few options applying to
    all modes.

    Currently supported is the extraction of tracks, tags, attachments, chapters, CUE sheets,
    timestamps and cues.

  Algemene opties
    De volgende opties zijn beschikbaar in alle modes en worden slechts één maal beschreven in
    deze sectie.

    -f, --parse-fully
      Stelt de ontleedt mode in op 'volledig'. De standaard waarde ontleedt niet het gehele
      bestand maar gebruikt het 'meta zoek' element(en) voor het lokaliseren van de vereiste
      elementen van een bronbestand. In 99% van alle gevallen is dit genoeg. Maar voor
      bestanden die het 'meta zoek' element niet bevatten of voor bestanden die zijn
      beschadigd kan deze gebruiker mode erg handig zijn. Een volledige scan kan een aantal
      minuten in beslag nemen terwijl een 'snelle' scan slechts enkele seconden duren.

    --command-line-charset (karakterset)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de commandoregel worden
      opgegeven. Standaard wordt gebruikt het karakter set die afhankelijk is van wat er in
      uw besturingssysteem staat aangegeven (locatie).

    --output-charset (karakterset)
      Stelt het karakter set in, waarnaar de reeksen naar de uitvoer dienen te worden
      geconverteerd. Standaard wordt gebruikt het karakter set die afhankelijk is van wat er
      in uw besturingssysteem staat aangegeven (locatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v. naar de 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan, er zijn gevallen
      waarin deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a. herinterpreteert, voordat het
      geschreven wordt naar de uitvoer bestand. Het karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --flush-on-close
      Tells the program to flush all data cached in memory to storage when closing files
      opened for writing. This can be used to prevent data loss on power outages or to
      circumvent certain problems in the operating system or drivers. The downside is that
      multiplexing will take longer as mkvmerge will wait until all data has been written to
      the storage before exiting. See issues #2469 and #2480 on the MKVToolNix bug tracker
      for in-depth discussions on the pros and cons.

    --ui-language code
      Forces the translations for the language code to be used (e.g. 'de_DE' for the German
      translations). Entering 'list' as the code will cause the program to output a list of
      available translations.

    --abort-on-warnings
      Tells the program to abort after the first warning is emitted. The program's exit code
      will be 1.

    --title onderwerp
      Zet debuggen aan voor een specifieke mogelijkheid. Dit is alleen zinvol voor
      ontwikkelaars.

    --tags feature
      Zet experimentele mogelijkheden aan. Een lijst van beschikbare mogelijkheden kan
      worden opgevraagd met mkvextract --engage list. Deze mogelijkheden zijn niet bedoeld
      in normale situaties.

    --gui-mode
      Turns on GUI mode. In this mode specially-formatted lines may be output that can tell
      a controlling GUI what's happening. These messages follow the format '#GUI#message'.
      The message may be followed by key/value pairs as in
      '#GUI#message#key1=value1#key2=value2...'. Neither the messages nor the keys are ever
      translated and always output in English.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreid en toon alle belangrijke Matroska elementen zoals ze zijn gelezen.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    @options-file.json
      Reads additional command line arguments from the file options-file. For a full
      explanation on the supported formats for such files see the section called "Option
      files" in the mkvmerge(1) man page.

  Spoor uitpak mode
    Syntax: mkvextract source-filename tracks [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    De volgende commandoregel opties zijn beschikbaar voor elk spoor in 'tracks' uitpak mode.
    Zij zullen vooraan moeten worden geplaatst in de spoor specificatie (zie hieronder) Zij
    zouden toegepast moeten zijn op.

    -c character-set
      Stelt het karakter set in waarna het volgende ondertitel tekst spoor geconverteerd
      wordt. Is alleen geldig, wanneer een volgende ondertitel spoor verwijst naar een tekst
      ondertitel spoor. Standaard naar UTF-8.

    --blockadd niveau
      Houd alleen de BlockAdditions tot aan dit niveau. Standaard is alle niveaus te houden.
      Deze optie heeft alleen effect op bepaalde codecs zoals WAVPACK4.

    --cuesheet
      Zorgt er voor dat mkvextract(1) uitpakt naar een CUE lijst/document/reeks van het
      hoofdstuk data en markeer data voor de volgende sporen naar een bestand waarvan de
      naam van het uitvoer spoor heeft waarna '.cue' eraan toegevoegd wordt.

    --raw
      Pakt de raw dat uit naar een bestand zonder enige inhoud data er omheen. Niet zoals
      --fullraw dit merkteken markeren, veroorzaakt niet dat de inhoud van CodecPrivate
      element geschreven wordt naar de bestand. Deze mode werkt met alle CodecIDs, zelfs
      diegenen die mkvextract(1) niet eens ondersteund, maar het resulterende bestand kan
      onbruikbaar zijn.

    --fullraw
      Pakt de raw data uit naar een bestand zonder enige inhoud data er omheen. De inhoud
      van het CodecPrivate element zal eerst naar het bestand worden geschreven als het
      spoor een dergelijk hoofd element bevat. Deze mode werkt met alle CodecIDs, zelfs
      diegene die mkvextract(1) niet eens ondersteund, maar het resulterende bestand kan
      onbruikbaar zijn.

    TID:outname
      Extraheert het spoor met het ID TID naar het bestand outname als een dergelijk spoor
      bestaat in het bronbestand. Deze optie kan meerdere keren geven worden. De spo(o)r(en)
      ID's zijn hetzelfde als diegene die met mkvmerge(1)'s --identify optie worden
      verkregen.

      Elke uitvoernaam zou slechts één maal mogen worden gebruikt. De uitzonderingen zijn
      RealAudio en RealVideo sporen. Als je dezelfde naam gebruikt voor verschillende sporen
      dan zullen die sporen in hetzelfde bestand bewaard worden. Voorbeeld:

        $ mkvextract input.mkv tracks 0:video.h264 2:output-two-vobsub-tracks.idx 3:output-two-vobsub-tracks.idx

  Bijlagen extraheren mode
    Syntax: mkvextract source-filename attachments [options] AID1:outname1 [AID2:outname2 ...]

    AID:outname
      Zorgt voor het uitpakken van bijlage met het ID AID naar het bestand outname als een
      dergelijke bijlage bestaat in het bronbestand. Als de outname wordt leeggelaten dan
      wordt de naam gebruikt die zich binnenin het Matroska bronbestand bevindt. Deze optie
      kan meerdere malen worden gegeven. De ID's van de bijlagen zijn het zelfde als diegene
      die worden gecreëerd met mkvmerge(1)'s --identify optie.

  Hoofdstuk uitpak mode
    Syntax: mkvextract source-filename chapters [options] output-filename.xml

    -s, --simple
      Exporteert het hoofdstuk informatie in een simpel tekst formaat gebruikt in de OGM
      hulpmiddelen (CHAPTER01=..., CHAPTER01NAME=...). In deze mode wordt sommige informatie
      overgeslagen. Standaard is het hoofdstuk uitvoer naar XML formaat.

    --simple-language language
      If the simple format is enabled then mkvextract(1) will only output a single entry for
      each chapter atom encountered even if a chapter atom contains more than one chapter
      name. By default mkvextract(1) will use the first chapter name found for each atom
      regardless of its language.

      Using this option allows the user to determine which chapter names are output if atoms
      contain more than one chapter name. The language parameter must be an ISO 639-1 or ISO
      639-2 code.

    The chapters are written to specified output file. By default the XML format understood by
    mkvmerge(1) is used. If no chapters are found in the file, the output file is not created.

  Markeringen extraheren mode
    Syntax: mkvextract source-filename tags [options] output-filename.xml

    The tags are written to specified output file in the XML format understood by mkvmerge(1).
    If no tags are found in the file, the output file is not created.

  Volg document(en) (cue) extraheren mode
    Syntax: mkvextract source-filename cuesheet [options] output-filename.cue

    The cue sheet is written to specified output file. If no chapters or tags are found in the
    file, the output file is not created.

  Tijd code extraheren mode
    Syntax: mkvextract source-filename timestamps_v2 [options] TID1:dest-filename1
    [TID2:dest-filename2 ...]

    TID:outname
      Extraheert tijd codes voor het spoor met het ID TID naar het bestand outname als een
      dergelijk spoor bestaat in het bronbestand. Deze optie kan meerdere keren geven
      worden. De spo(o)r(en) ID's zijn hetzelfde als diegene die met mkvmerge(1)'s
      --identify optie worden verkregen.

      Voorbeeld:

        $ mkvextract input.mkv timestamps_v2 1:ts-track1.txt 2:ts-track2.txt

  Cues extraction mode
    Syntax: mkvextract source-filename cues [options] TID1:dest-filename1 [TID2:dest-filename2
    ...]

    TID:dest-filename
      Causes extraction of the cues for the track with the ID TID into the file outname if
      such a track exists in the source file. This option can be given multiple times. The
      track IDs are the same as the ones output by mkvmerge(1)'s --identify option and not
      the numbers contained in the CueTrack element.

    The format output is a simple text format: one line per CuePoint element with key=value
    pairs. If an optional element is not present in a CuePoint (e.g. CueDuration) then a dash
    will be output as the value.

    Voorbeeld:

      timestamp=00:00:13.305000000 duration=- cluster_position=757741 relative_position=11

    The possible keys are:

    timestamp
      The cue point's timestamp with nanosecond precision. The format is HH:MM:SS.nnnnnnnnn.
      This element is always set.

    duration
      The cue point's duration with nanosecond precision. The format is HH:MM:SS.nnnnnnnnn.

    cluster_position
      The absolute position in bytes inside the Matroska file where the cluster containing
      the referenced element starts.

        Opmerking
        Inside the Matroska file the CueClusterPosition is relative to the segment's data
        start offset. The value output by mkvextract(1)'s cue extraction mode, however,
        contains that offset already and is an absolute offset from the beginning of the
        file.

    relative_position
      The relative position in bytes inside the cluster where the BlockGroup or SimpleBlock
      element the cue point refers to starts.

        Opmerking
        Inside the Matroska file the CueRelativePosition is relative to the cluster's data
        start offset. The value output by mkvextract(1)'s cue extraction mode, however, is
        relative to the cluster's ID. The absolute position inside the file can be
        calculated by adding cluster_position and relative_position.

    Voorbeeld:

      $ mkvextract input.mkv cues 1:cues-track1.txt 2:cues-track2.txt

VOORBEELDEN

    Extracting both chapters and tags in their respective XML formats at the same time:

      $ mkvextract movie.mkv chapters movie-chapters.xml tags movie-tags.xml

    Extracting a couple of tracks and their respective timestamps at the same time:

      $ mkvextract "Another Movie.mkv" tracks 0:video.h265 "1:main audio.aac" "2:director's comments.aac" timestamps_v2 "0:timestamps video.txt" "1:timestamps main audio.txt" "2:timestamps director's comments.txt"

    Extracting chapters in the Ogg/OGM format and re-encoding a text subtitle track to another
    character set:

      $ mkvextract "My Movie.mkv" chapters --simple "My Chapters.txt" tracks -c MS-ANSI "2:My Subtitles.srt"

TEKST BESTANDEN EN KARAKTER SET CONVERSIES

    For an in-depth discussion about how all tools in the MKVToolNix suite handle character
    set conversions, input/output encoding, command line encoding and console encoding please
    see the identically-named section in the mkvmerge(1) man page.

UITVOER BESTANDSFORMATEN

    De beslissing over het uitvoer formaat is gebaseerd op het spoor type, niet op de
    gebruikte extensie van de uitvoer bestandsnaam. De volgende spoor typen worden momenteel
    ondersteund:

    A_AAC/MPEG2/*, A_AAC/MPEG4/*, A_AAC
      Alle AAC bestanden zullen geschreven worden in een AAC bestand met ADTS koppen voor
      elk pakket. De ADTS koppen bevatten géén verouderd nadrukgebiedsveld.

    A_AC3, A_EAC3
      These will be extracted to raw AC-3 files.

    A_ALAC
      ALAC worden geschreven naar CAF bestanden.

    A_DTS
      These will be extracted to raw DTS files.

    A_FLAC
      FLAC sporen worden geschreven naar raw FLAC bestanden.

    A_MPEG/L2
      MPEG-1 Audio Layer II stromen worden uitgpakt naar raw MP2 bestanden.

    A_MPEG/L3
      These will be extracted to raw MP3 files.

    A_OPUS
      Opus tracks are written to OggOpus files.

    A_PCM/INT/LIT, A_PCM/INT/BIG
      Raw PCM data will be written to a WAV file. Big-endian integer data will be converted
      to little-endian data in the process.

    A_REAL/*
      RealAudio sporen worden geschreven naar RealMedia bestanden.

    A_TRUEHD, A_MLP
      These will be extracted to raw TrueHD/MLP files.

    A_TTA1
      TrueAudio sporen worden geschreven naar TTA bestanden. Opmerking: door een limitatie
      in Matroska's tijd code precisie zal de geëxtraheerde bestandskop verschillend zijn
      aangaande deze twee velden: data_length (de totale nummers van voorbeelden in het
      bestand) en de CRC.

    A_VORBIS
      Vorbis audio zal worden geschreven naar een OggVorbis bestand.

    A_WAVPACK4
      WavPack sporen worden geschreven naar WV bestanden.

    S_HDMV/PGS
      PGS ondertitels worden geschreven als SUP bestanden.

    S_HDMV/TEXTST
      TextST subtitles will be written as a special file format invented for mkvmerge(1) and
      mkvextract(1).

    S_KATE
      Kate de stromen zullen binnen een Ogg bestand worden geschreven.

    S_TEXT/SSA, S_TEXT/ASS, S_SSA, S_ASS
      SSA en ASS tekst ondertitels worden respectievelijk geschreven als SSA/ASS bestanden.

    S_TEXT/UTF8, S_TEXT/ASCII
      Simpele tekst ondertitels worden geschreven in SRT bestanden.

    S_VOBSUB
      VobSub ondetitels worden geschreven als SUB samen met de bijbehorende index bestanden,
      als IDX bestanden.

    S_TEXT/USF
      USF tekst ondertitels worden geschreven als USF bestanden.

    S_TEXT/WEBVTT
      WebVTT text subtitles will be written as WebVTT files.

    V_MPEG1, V_MPEG2
      MPEG-1 and MPEG-2 video tracks will be written as MPEG elementary streams.

    V_MPEG4/ISO/AVC
      H.264 / AVC video sporen worden geschreven naar H.264 elementaire stromen welke verder
      verwerkt kunnen worden b.v. MP4Box van het GPAC pakket.

    V_MPEG4/ISO/HEVC
      H.265 / HEVC video tracks are written to H.265 elementary streams which can be
      processed further with e.g. MP4Box from the GPAC package.

    V_MS/VFW/FOURCC
      Vaste FPS video sporen met deze CodecID worden geschreven naar AVI bestanden.

    V_REAL/*
      RealVideo sporen worden geschreven naar RealMedia bestanden.

    V_THEORA
      Theora stromen worden geschreven binnen een Ogg bestand

    V_VP8, V_VP9
      VP8 / VP9 tracks are written to IVF files.

    Markeringen
      Markeringen worden geconverteerd naar een XML formaat. Dit formaat is hetzelfde dat
      mkvmerge(1) ondersteund voor het lezen van markeringen.

    Bijlagen
      Bijlagen worden geschreven naar de uitvoer zoals ze zijn. Geen enkele conversie (welke
      conversie dan ook) wordt uitgevoerd.

    Hoofdstukken
      Hoofdstukken worden geconverteerd naar een XML formaat. Dit formaat is hetzelfde welke
      mkvmerge(1) ondersteund voor het lezen van hoofdstukken. Alternatief is een
      'uitgeklede versie' welke uitvoert naar het simpele OGM stijl formaat.

    Tijd codes
      Tijd codes worden het eerst gesorteerd en daarna geschreven als en tijd code v2 volg
      baar bestandformaat, klaar om aangevoerd te worden naar mkvmerge(1). Het extraheren
      naar andere formaten (v1, v3 en v4) zijn niet ondersteund.

VERLAAT CODES

    mkvextract(1) sluit af met drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat de extractie succesvol is voltooid.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvextract(1) minstens één waarschuwing uitgegeven, maar
      extractie is doorgegaan. Een waarschuwing wordt vooraf bepaald met de tekst
      'Waarschuwing:'. Afhankelijk van de 'tegengekomen' kwesties kan het resultaat goed of
      slecht zijn. De gebruiker wordt geadviseerd om zowel de waarschuwing als de
      resulterende bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze verlaat code wordt gebruikt nadat een fout is ontstaan. mkvextract(1)
      breekt direct af na het uitgeven van de waarschuwing. Fout berichten, bereik van
      verkeerde commandoregel argumenten tot aan lees/schrijf fouten naar gebroken
      bestanden.

OMGEVINGSVARIABELEN

    mkvextract(1) gebruikt de standaard variabelen vanuit het systeem locatie (b.v. LANG en
    de LC_* family). Extra variabelen:

    MKVEXTRACT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG and its short form MTX_DEBUG
      De inhoud wordt behandeld alsof het via de --debug optie gepasseerd is.

    MKVEXTRACT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE and its short form MTX_ENGAGE
      De inhoud wordt behandeld alsof het via de --engage optie gepasseerd is.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

OPMERKINGEN

    1. MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/