Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

NAME

    mkvinfo - Informatie uitprinten over elementen in Matroska bestanden

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvinfo [options] {source-filename}

BESCHRIJVING

    Dit programma lijst alle elementen die een Matroska bestand bevat. De uitvoer kan
    gelimiteerd worden naar een lijst van sporen inclusief de informatie over de gebruikte
    codecs.

    -c, --checksums
      Berekent en toont de Adler-32 controleer som. Alleen zinvol voor fout zoeken.

    -s, --summary
      Toon slechts een grove samenvatting van wat mkvinfo(1) vindt en niet elk element.

    -t, --track-info
      Toont statistieken voor elk spoor in 'stille' mode. Zet tevens 'stille mode' naar 1
      als niveau daarvoor 0 was.

    -x, --hexdump
      Toont de eerste 16 bytes van elk beeld als een hex dump.

    -X, --full-hexdump
      Toont alle bytes van elk beeld als een hex dump.

    -z, --size
      Toont de grootte van elk element inclusief kop hoofd.

    --command-line-charset (karakterset)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de commandoregel worden
      opgegeven. Standaard wordt gebruikt het karakter set die afhankelijk is van wat er in
      uw besturingssysteem staat aangegeven (locatie).

    --output-charset (karakterset)
      Stelt het karakter set in, waarnaar de reeksen naar de uitvoer dienen te worden
      geconverteerd. Standaard wordt gebruikt het karakter set die afhankelijk is van wat er
      in uw besturingssysteem staat aangegeven (locatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v. naar de 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan er zijn gevallen waarin
      deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a. herinterpreteert voordat het
      geschreven wordt naar de uitvoer bestand. Het karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forces the translations for the language code to be used (e.g. 'de_DE' for the German
      translations). Entering 'list' as the code will cause the program to output a list of
      available translations.

    --abort-on-warnings
      Tells the program to abort after the first warning is emitted. The program's exit code
      will be 1.

    --title onderwerp
      Zet debuggen aan voor een specifieke mogelijkheid. Dit is alleen zinvol voor
      ontwikkelaars.

    --tags feature
      Zet experimentele mogelijkheden aan. Een lijst van beschikbare mogelijkheden kan
      worden opgevraagd met mkvinfo --engage list. Deze mogelijkheden zijn niet bedoeld in
      normale situaties.

    --gui-mode
      Turns on GUI mode. In this mode specially-formatted lines may be output that can tell
      a controlling GUI what's happening. These messages follow the format '#GUI#message'.
      The message may be followed by key/value pairs as in
      '#GUI#message#key1=value1#key2=value2...'. Neither the messages nor the keys are ever
      translated and always output in English.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreider. Zie sectie over: Uitgebreide niveaus voor een beschrijving welke
      informatie wordt uitgevoerd op welk niveau.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    @options-file.json
      Reads additional command line arguments from the file options-file. For a full
      explanation on the supported formats for such files see the section called "Option
      files" in the mkvmerge(1) man page.

UITGEBREIDE NIVEAUS

    De optie -v kan worden gebruikt om mkvinfo(1)'s uitgebreide niveau te verhogen en meer
    informatie te printen over het huidige bestand.

    Op niveau 0 print mkvinfo(1) de spoor koppen die het vindt en hun typen. mkvinfo(1)
    verlaat zo snel mogelijk wanneer de koppen volledig zijn ontleed (meer technisch: zo snel
    mogelijk wanneer de eerste cluster wordt tegengekomen). Op dit niveau worden de zoek kop
    ingangen en volg document(en) (cue) niet getoond -- zelfs niet wanneer die aan het begin
    bevinden van de spoor informatie.

    Op niveau 1 print mkvinfo(1) ook alle Matroska tegengekomen elementen van het complete
    bestand elementen behalve de zoek koppen en de volg document(en) (cue) ingangen. Als de
    samenvattingsmode aan is dan zal mkvinfo(1) het beeld positie eveneens uitvoeren.

    Op niveau 2 print mkvinfo(1) tevens de zoek kop ingangen, de volg document(en) (cue)l
    ingangen en de bestandspositie waarbij elk Matroska element kan worden gevonden.

    Op niveau 3 en hoger zal mkvinfo(1) enige informatie printen welke niet direct aan een
    Matroska element is gekoppeld. Alle overige elementen printen alleen info over de
    elementen die zojuist werden gevonden. Niveau 3 voegt meta informatie toe voor een
    makkelijkere fout opsporing (lees als: bedoelt voor ontwikkelaars). Alle niveau 3
    geschreven regels bevatten zich tussen [ ] om ze makkelijker te herkennen.

TEKST BESTANDEN EN KARAKTER SET CONVERSIES

    For an in-depth discussion about how all tools in the MKVToolNix suite handle character
    set conversions, input/output encoding, command line encoding and console encoding please
    see the identically-named section in the mkvmerge(1) man page.

VERLAAT CODES

    mkvinfo(1) verlaat met één van de drie afsluit codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat alles succesvol voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvinfo(1) minimaal één waarschuwing doen uitgaan, maar ging
      door. Een waarschuwing wordt voorafgegaan met de tekst 'Waarschuwing:'.

    ·  2 -- Deze fout code wordt gegeven nadat er een fout optrad. mkvinfo(1) breekt direct
      af na het geven van dit waarschuw bericht. Fout! bereik in berichten, van een verkeerd
      commandoregel argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken' bestanden.

OMGEVINGSVARIABELEN

    mkvinfo(1) gebruikt de standaard variabelen vanuit het systeem locatie (b.v. LANG en de
    LC_* family). Extra variabelen:

    MKVINFO_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG and its short form MTX_DEBUG
      De inhoud wordt behandeld alsof het via de --debug optie gepasseerd is.

    MKVINFO_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE and its short form MTX_ENGAGE
      De inhoud wordt behandeld alsof het via de --engage optie gepasseerd is.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvextract(1), mkvpropedit(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

OPMERKINGEN

    1. MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/