Provided by: mkvtoolnix_37.0.0-1build1_amd64 bug

NAME

    mkvpropedit - Modificeren van eigenschappen van een bestaande Matroska bestanden zonder
    een volledige samenvoeging

BEKNOPTE INHOUDSBESCHRIJVING

    mkvpropedit [options] {source-filename} {actions}

BESCHRIJVING

    Dit programma analyseert een bestaand Matroska bestand en kan sommige eigenschappen
    veranderen. Dan schrijft het deze veranderingen naar het bestaande bestand. Onder de
    eigenschappen die kunnen worden veranderd, zijn de segment informatie elementen (b.v. de
    titel) en de spoor koppen (b.v.de taal code, 'standaard spoor' markering of de naam).

    Opties:

    -l, --list-property-names
      Lijst alle bekende bewerkbare eigenschap namen, hun type (string, integer, boolean
      etc) en een korte beschrijving. Nadien stopt het programma. Daarom hoeft de parameter
      source-filename niet te worden ingegeven.

    -p, --parse-mode mode
      Stelt de ontleedt mode in. De parameter 'mode' kan zijn of 'fast' (wat ook standaard
      is) of 'full'. De 'fast' mode ontleedt niet het gehele bestand, maar gebruikt de meta
      zoek elementen voor lokaliseren van de benodigde elementen van een bron bestand. In
      99% van alle gevallen is dat voldoende. Maar voor bestanden die geen meta zoek element
      bevatten of zij die beschadigd zijn, zou de gebruiker moeten opgeven de 'full'
      ontleedt mode. Een volledige scan kan enige minuten duren terwijl een snelle scan
      slechts enkele seconden duurt.

    Acties die van doen zijn met sporen en segment informatie eigenschappen:

    -e, --edit selector
      Zet de Matroska bestand sectie (segment informatie of bepaalde sporen koppen) die alle
      volgen voeg toe, zet en verwijder acties die er op werken. Deze optie kan meerdere
      keren worden gebruikt om wijzigingen aan meer dan één element te maken.

      Standaard bewerkt mkvpropedit(1) de segment informatie sectie

      Zie de sectie over: Bewerk selecteurs/kiezers voor een volledige beschrijving van de
      ingaven.

    -a, --add name=value
      Voegt eigenschap name toe met de waarde value. De eigenschap wordt toegevoegd zelfs
      wanneer deze reeds bestaat. Opmerking: dat de meeste eigenschappen uniek zijn en niet
      nog een keer mogen voorkomen.

    -s, --set name=value
      Zet alle voorgekomen van de eigenschap name naar de waarde value. Als een dergelijke
      eigenschap niet bestaat dan wordt deze toegevoegd.

    -d, --delete name
      Verwijdert alle voorgekomen eigenschappen name. Opmerking: sommige eigenschappen zijn
      vereist en kunnen niet worden verwijderd.

    Acties die van doen zijn met markeringen en hoofdstukken:

    -t, --tags selector:filename
      Markeringen toevoegen of vervangen in het bestand met degene van filename of verwijder
      ze als filename leeg is. mkvpropedit(1) leest dezelfde XML markeer format die
      mkvmerge(1) ook inleest.

      De selector moet één van de woorden all, global of track zijn. Voor all zal
      mkvpropedit(1) alle markeringen vervangen of verwijderen in een bestand. Met global
      worden alléén globale markeringen vervangen of verwijderd.

      Met track vervangt mkvpropedit(1) markeringen van een specifiek spoor. Als extra leest
      het de markeringen van filename en worden toegewezen aan hetzelfde spoor. Het spoor is
      gespecificeerd op dezelfde manier bewerk selecteurs zijn gespecificeerd (zie
      hieronder), b.v. --tags track:a1:new-audio-tags.xml.

    --add-track-statistics-tags
      Calculates statistics for all tracks in a file and adds new statistics tags for them.
      If the file already contains such tags then they'll be updated.

    --delete-track-statistics-tags
      Deletes all existing track statistics tags from a file. If the file doesn't contain
      track statistics tags then it won't be modified.

    -c, --chapters filename
      Toevoegen of vervangen van hoofdstukken in het bestand met degene van filename of
      verwijder ze als filename leeg is. mkvpropedit(1) leest dezelfde XML en simpele
      hoofdstukformaten die mkvmerge(1) ook inleest.

    Acties voor afhandelen van bijlagen:

    --add-attachment filename
      Voegt een nieuwe bijlage van filename.

      Als de optie --attachment-name is gebruikt voorafgaand tot deze optie, wordt die
      waarde gebruikt als vervanging van de bijlage naam. Anders wordt het verkregen uit
      filename.

      Als de optie --attachment-dmime-type is gebruikt voorafgaand tot deze optie, wordt die
      waarde gebruikt als vervanging van het MIME type. Anders wordt het automatisch
      gedetecteerd van de inhoud van filename.

      Als de optie --attachment-description is gebruikt voorafgaand tot deze optie, wordt
      die waarde gebruikt als vervanging van de bijlage beschrijving. Anders wordt er géén
      beschrijving gezet.

      If the option --attachment-uid has been used prior to this option then its value is
      used as the new attachment's UID. Otherwise a random UID will be generated
      automatically.

    --replace-attachment selector:filename
      Vervangt één of meer bijlage(n) die overeenkomen met selector met het bestand
      filename. Indien meer dan één bestand overeenkomt met selector dan wordt al hun inhoud
      vervangen met de inhoud van filename.

      De keuze kan vier vormen hebben. Ze worden in de sectie hieronder uitgelegd bijlage
      keuze.

      If the option --attachment-name has been used prior to this option then its value is
      set as the new name for each modified attachment. Otherwise the names aren't changed.

      If the option --attachment-mime-type has been used prior to this option then its value
      is set as the new MIME type for each modified attachment. Otherwise the MIME types
      aren't changed.

      If the option --attachment-description has been used prior to this option then its
      value is set as the new description for each modified attachment. Otherwise the
      descriptions aren't changed.

      If the option --attachment-uid has been used prior to this option then its value is
      set as the new UID for each modified attachment. Otherwise the UIDs aren't changed.

    --update-attachment selector
      Sets the properties of one or more attachments that match selector. If more than one
      existing attachment matches selector then all of their properties will be updated.

      De keuze kan vier vormen hebben. Ze worden in de sectie hieronder uitgelegd bijlage
      keuze.

      If the option --attachment-name has been used prior to this option then its value is
      set as the new name for each modified attachment. Otherwise the names aren't changed.

      If the option --attachment-mime-type has been used prior to this option then its value
      is set as the new MIME type for each modified attachment. Otherwise the MIME types
      aren't changed.

      If the option --attachment-description has been used prior to this option then its
      value is set as the new description for each modified attachment. Otherwise the
      descriptions aren't changed.

      If the option --attachment-uid has been used prior to this option then its value is
      set as the new UID for each modified attachment. Otherwise the UIDs aren't changed.

    --delete-attachment selector
      Verwijdert één of meer bijlagen die overeenkomen met selector.

      De keuze kan vier vormen hebben. Ze worden in de sectie hieronder uitgelegd bijlage
      keuze.

    Opties voor bijlage acties:

    --attachment-name name
      Stelt de te gebruiken naam in voor het volgende --add-attachment of
      --replace-attachment uitvoering.

    --attachment-mime-type mime-type
      Zet de te gebruiken MIME type voor het volgende --add-attachment of
      --replace-attachment uitvoering.

    --attachment-description description
      Zet de te gebruiken beschrijving voor het volgende --add-attachment of
      --replace-attachment uitvoering.

    Andere opties:

    --command-line-charset (karakterset)
      Plaatst het karakter set om de reeksen om te zetten die vanaf de commandoregel worden
      opgegeven. Standaard wordt gebruikt het karakter set die afhankelijk is van wat er in
      uw besturingssysteem staat aangegeven (locatie).

    --output-charset (karakterset)
      Stelt het karakter set in, waarnaar de reeksen naar de uitvoer dienen te worden
      geconverteerd. Standaard wordt gebruikt het karakter set die afhankelijk is van wat er
      in uw besturingssysteem staat aangegeven (locatie).

    -r, --redirect-output (bestandsnaam)
      Schrijft alle berichten naar een bestand file-name i.p.v. naar de 'apparaat/houder'.
      Terwijl dit gemakkelijk met uitvoer omleiden kan worden gedaan er zijn gevallen waarin
      deze optie nodig is: wanneer de verwerker e.e.a. herinterpreteert voordat het
      geschreven wordt naar de uitvoer bestand. Het karakter set met --output-charset is
      toegewezen.

    --ui-language code
      Forces the translations for the language code to be used (e.g. 'de_DE' for the German
      translations). Entering 'list' as the code will cause the program to output a list of
      available translations.

    --abort-on-warnings
      Tells the program to abort after the first warning is emitted. The program's exit code
      will be 1.

    --title onderwerp
      Zet debuggen aan voor een specifieke mogelijkheid. Dit is alleen zinvol voor
      ontwikkelaars.

    --tags feature
      Zet experimentele mogelijkheden aan. Een lijst van beschikbare mogelijkheden kan
      worden opgevraagd met mkvpropedit --engage list. Deze mogelijkheden zijn niet bedoeld
      in normale situaties.

    --gui-mode
      Turns on GUI mode. In this mode specially-formatted lines may be output that can tell
      a controlling GUI what's happening. These messages follow the format '#GUI#message'.
      The message may be followed by key/value pairs as in
      '#GUI#message#key1=value1#key2=value2...'. Neither the messages nor the keys are ever
      translated and always output in English.

    -v, --verbose
      Wees uitgebreid en toon alle belangrijke Matroska elementen zoals ze zijn gelezen.

    -h, --help
      Toon gebruik informatie en sluit af.

    -V, --version
      Toon versie informatie en sluit af.

    @options-file.json
      Reads additional command line arguments from the file options-file. For a full
      explanation on the supported formats for such files see the section called "Option
      files" in the mkvmerge(1) man page.

BEWERK SELECTEURS/KIEZERS

    De optie --edit zet het Matroska bestand sectie (segment informatie of de bepaalde sporen
    knoppen) die alle volgen voeg toe, zet en verwijder acties die er op werken. Dit blijft
    geldig totdat de volgende optie --edit is gevonden. Het argument naar deze optie wordt
    genoemd de bewerk selecteur/kiezer.

    Standaard bewerkt mkvpropedit(1) de segment informatie sectie

  Segment informatie
    Het segment informatie kan worden geselecteerd met één van deze drie woorden: 'info',
    'segment_info' of 'segmentinfo'. het bevat eigenschappen zoals, segment titel of het
    segment UID.

  Spoor koppen
    Spoor koppen kunnen worden geselecteerd met een ietwat complexere selectie. Alle variaties
    starten met 'track:'. De spoor kop eigenschappen bevatten elementen zoals de taal code,
    'default track' markering of het spoor naam.

    track:n
      Als de parameter n een nummer is dan zal het n'de spoor worden geselecteerd. De spoor
      volgorde is hetzelfde als mkvmerge(1)'s --identify optie uitvoert.

      Nummering start op 1.

    track:tn
      Als de parameter start met één karakter t gevolgd door een n dan zal het de n'de spoor
      van een specifiek spoor type geselecteerd worden. Het spoor type parameter t moet één
      van deze vier karakters zijn: 'a' voor een audio spoor, 'b' voor een knop spoor, 's'
      voor een ondertitel spoor en 'v' voor een video spoor. De spoor volgorde is hetzelfde
      wanneer mkvmerge(1)'s --identify de optie uitvoert.

      Nummering start op 1.

    track:=uid
      Als de parameter start met een '=' gevolgd door een nummer uid dan het spoor van wie
      het spoor UID element gelijk is met uid. Spoor UID's kan verkregen worden met
      mkvinfo(1).

    track:@number
      Als de parameter start met een '@' gevolgd door een nummer number dan het spoor het
      van wie het spoornummer element gelijk is met number. Spoornummer kan verkregen worden
      met mkvinfo(1).

  Opmerkingen
    Door de aard van de spoor bewerk selecteur/kiezer, is het mogelijk dat verschillende
    selecteurs/kiezers eigenlijk overeenkomen met dezelfde spoor koppen. In zulke gevallen,
    zullen alle acties voor die bewerk selecteurs/kiezers in die volgorde worden gecombineerd
    en uitgevoerd worden in de volgorde waarin ze zijn opgegeven op de commandoregel.

BIJLAGE(N) KEUZE

    Een bijlage keuze word op twee verschillende manieren gebruikt --replace-attachment en
    --delete-attachment. het kan één van de volgende vier vormen hebben:

    1. Selectie op bijlage-id. In deze vorm is de keuze een gewoon getal, de bijlage ID als
      uitgevoerd door mkvmerge(1) 's identificatie commando.

    2. Keuze op bijlage UID (uniek ID). In deze vorm van keuze is het "is (=)" teken = gevolg
      door een nummer, de bijlage's unieke ID als uitvoer door mkvmerge(1)'s beknopte
      identificatie commando.

    3. Keuze via bestandsnaam. In deze vorm is de keuze het letterlijke woord naam: gevolg
      door een bestaande bijlage naam. Als deze keuze is geselecteerd met
      --replace-attachment dan moeten dubbele punten binnen de naam overeen te laten komen
      worden ingesloten als \c.

    4. Selecteren op MIME type. In deze vorm is de keuze het letterlijke woordmime-type:
      gevolg door een bestaande MIME type bijlage. Indien deze keuze is geselecteerd met
      --replace-attachment dan om dubbele punten overeen te laten komen binnenin het
      MIME-type moeten worden overgeslagen als \c.

VOORBEELDEN

    Het volgende voorbeeld bewerkt een bestand genaamd 'film.mkv'. Het zet het segment titel
    en modificeert de taal code van een audio en ondertitel spoor. Opmerking: Dat dit
    voorbeeld kan worden verkort door het weglaten van de eerste --edit optie, omdat bewerken
    van het segment informatie element in elk geval standaard is voor alle opties welke worden
    gevonden voor de eerste --edit optie.

      $ mkvpropedit movie.mkv --edit info --set "title=The movie" --edit track:a1 --set language=fre --edit track:a2 --set language=ita

    Het tweede voorbeeld, verwijdert de 'standaard spoor markering' van het eerste ondertitel
    spoor en plaatst het voor de tweede. Opmerking: Dat mkvpropedit(1), integenstelling tot
    mkvmerge(1), niet instelt de 'standaard spoor markering' van andere sporen naar '0' als
    het automatisch is ingesteld op '1' voor een verschillend spoor.

      $ mkvpropedit movie.mkv --edit track:s1 --set flag-default=0 --edit track:s2 --set flag-default=1

    Vervangen van markeringen voor het tweede ondertitelspoor in een bestand zou lijken op
    dit:

      $ mkvpropedit movie.mkv --tags track:s2:new-subtitle-tags.xml

    Verwijderen van alle markeringen vereist het weglaten van de bestandsnaam:

      $ mkvpropedit movie.mkv --tags all:

    Hoofdstukken vervangen in een bestand zou lijken op dit:

      $ mkvpropedit movie.mkv --chapters new-chapters.xml

    Verwijderen van alle hoofdstukken vereist het weglaten van de bestandsnaam:

      $ mkvpropedit movie.mkv --chapters ''

    Toevoegen van een lettertype bestand (Arial.ttf) als een bijlage:

      $ mkvpropedit movie.mkv --add-attachment Arial.ttf

    Toevoegen lettertype bestand (89719823.ttf) als een bijlage en geeft enige informatie of
    het werkelijk een Arial letterype is:

      $ mkvpropedit movie.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'Het Arial lettertype als een TrueType letter' --attachment-mime-type application/x-truetype-font --add-attachment 89719823.ttf

    Vervangt een gekoppeld lettertype (Comic.ttf) bestand met een andere (Arial.ttf):

      $ mkvpropedit movie.mkv --attachment-name Arial.ttf --attachment-description 'Het Arial lettertyupe als een TrueType letter' --replace-attachment name:Comic.ttf:Arial.ttf

    Verwijderen tweede bijlage bestand wat het ook mag zijn:

      $ mkvpropedit movie.mkv --delete-attachment 2

    Verwijderen alle bijlage lettertypen op MIME type:

      $ mkvpropedit movie.mkv --delete-attachment mime-type:application/x-truetype-font

VERLAAT CODES

    mkvpropedit(1) verlaat met één van drie verlaat codes:

    ·  0 -- Deze verlaat code betekend dat het modificeren succesvol voltooid is.

    ·  1 -- In dit geval heeft mkvpropedit(1) minstends één waarschuwing uitgegeven, maar
      extractie is doorgegaan. Een waarschuwing wordt vooraf bepaald met de tekst
      'Waarschuwing:'. Afhankelijk van de 'tegengekomen' kwesties kan het resultaat goed of
      slecht zijn. De gebruiker wordt geadviseerd, om zowel de waarschuwing als de
      resulterende bestanden te controleren.

    ·  2 -- Deze afsluit code wordt gebruikt nadat er een fout ontstond. mkvpropedit(1)
      breekt direct af na het geven van dit waarschuw bericht. Fout berichten, bereik van
      een verkeerd commandoregel argument over lees/schrijf fouten naar een 'gebroken'
      bestanden.

TEKST BESTANDEN EN KARAKTER SET CONVERSIES

    For an in-depth discussion about how all tools in the MKVToolNix suite handle character
    set conversions, input/output encoding, command line encoding and console encoding please
    see the identically-named section in the mkvmerge(1) man page.

OMGEVINGSVARIABELEN

    mkvpropedit(1) gebruikt de standaard variabelen vanuit het systeem locatie (b.v. LANG en
    de LC_* family). Extra variabelen:

    MKVPROPEDIT_DEBUG, MKVTOOLNIX_DEBUG and its short form MTX_DEBUG
      De inhoud wordt behandeld alsof het via de --debug optie gepasseerd is.

    MKVPROPEDIT_ENGAGE, MKVTOOLNIX_ENGAGE and its short form MTX_ENGAGE
      De inhoud wordt behandeld alsof het via de --engage optie gepasseerd is.

ZIE OOK

    mkvmerge(1), mkvinfo(1), mkvextract(1), mkvtoolnix-gui(1)

WWW

    De laatste versie kan altijd gevonden worden op de MKVToolNix[1] thuis basis.

AUTEUR

    Moritz Bunkus <moritz@bunkus.org>
      Ontwikkelaar

OPMERKINGEN

    1. MKVToolNix
      https://mkvtoolnix.download/