Provided by: kde-l10n-nl_17.08.3-0ubuntu5_all bug

NAME

    plasmapkg - Plasma-pakketten installeren, verwijderen of weergeven

SAMENVATTING

    plasmapkg [-h, --hash path] [-g, --global] [-t, --type type] [-i, --install pad] [-u,
         --upgrade pad] [-l, --list] [--list-types] [-r, --remove naam] [-p,
         --packageroot pad] [KDE algemene opties] [Qt algemene opties]

BESCHRIJVING

    plasmapkg is een commandoregelhulpmiddel om Plasma-pakketten te installeren, in een lijst
    te tonen of te verwijderen .

OPTIES

    -h, --hash pad
      Genereer een SHA1-hash voor het pakket in “pad”.

    -g, --global
      Voor installeren of verwijderen, van toepassing op pakketten die beschikbaar gemaakt
      zijn voor alle gebruikers.

    -t, --type type
      Het type pakket, bijv. thema, bureaubladachtergrond, plasmoid, gegevens-engine,
      startprogramma, indelingssjabloon, etc. [plasmoid].

    -i, --install pad
      Installeer het pakket in “pad”.

    -u, --upgrade pad
      Het pakket opwaarderen in “pad”.

    -l, --list
      Alle geïnstalleerde pakketten tonen

    -r, --remove naam
      Verwijder het pakket genaamd “naam”.

    -p, --packageroot pad
      Absoluut pad naar de hoofdmap van het pakket. Indien niet opgegeven zullen de
      standaard gegevensmappen voor deze KDE-sessie worden doorzocht.

ZIE OOK

    Meer gedetailleerde gebruikersdocumentatie is beschikbaar op help:/plasma-desktop (ofwel
    voer deze URL in in Konqueror of voer uit khelpcenter help:/plasma-desktop).

AUTEURS

    plasmapkg is geschreven door Aaron Seigo <aseigo@kde.org>.