Provided by: wammu_0.44-1.1_all bug

NAAM

    wammu-configurator - programma om Gammu te configureren (wordt door Wammu gebruikt)

SAMENVATTING

    wammu-configure [opties]

OMSCHRIJVING

    Deze pagina beschrijft het wammu-configure programma. Dit programma is de grafische
    configuratie voor gammu.

OPTIES

    Deze programma's volgen de gebruikelijke GNU commando syntax, waarbij lange opties
    beginnen met twee streepjes ('--') en korte met één ('-'). Een overzicht van de opties
    wordt hieronder gegeven.

    -h, --help
       Geef een overzicht van de opties.

    -v, --version
       Toon programmaversie.

    -l, --local-locales
       Gebruikt lokalisatie uit de huidige map in plaats van de systeeminstelling. Dit is
       vooral nuttig voor ontwikkelen of testen van niet normaal geïnstalleerde tar
       archief versies.

LICENTIE

    This program is licensed under GNU/GPL version 3 or later.

FOUTEN RAPPORTEREN

    There are definitely many bugs, reporting to author is welcome. Please include some useful
    information when sending bug reports (eg. exception you received and debug output). Please
    submit your reports to <https://github.com/gammu/wammu/issues/>.

ZIE OOK

    Meer informatie is beschikbaar op de website van het programma: <https://wammu.eu/>.

    gammu(1)

    wammu(1)

AUTEUR

    Michal Cihar <michal@cihar.com>

AUTEURSRECHT

    Copyright © 2003 - 2008 Michal Cihar <michal@cihar.com>