Provided by: apt_1.9.4_amd64 bug

NAME

    apt_auth.conf - Login-configuratiebestand voor APT-bronnen en -proxy's

OMSCHRIJVING

    Configuratiebestanden van APT, zoals sources.list(5) of apt.conf(5), moeten toegankelijk
    zijn voor iedereen die apt-gereedschap gebruikt op het systeem om toegang te hebben tot
    alle informatie in verband met pakketten, zoals de in een pakketbron beschikbare
    pakketten. Daarentegen mag login-informatie die nodig is om verbinding te maken met een
    proxy of om gegevens op te halen van een pakketbron, niet steeds voor iedereen
    toegankelijk zijn. Om die reden kan ze niet ondergebracht worden in een bestand met
    permissies die iedereen leestoegang geven.

    Het bestand auth.conf van APT, /etc/apt/auth.conf, en .conf-bestanden in de map
    /etc/apt/auth.conf.d kunnen gebruikt worden om er login-informatie in op te slaan in een
    netrc-achtige indeling met restrictieve bestandspermissies.

NETRC-ACHTIGE INDELING

    De hier gedefinieerde indeling is vergelijkbaar met de indeling van het ~/.netrc-bestand
    dat gebruikt wordt door ftp(1) en vergelijkbare programma's in interactie met servers. Het
    is een eenvoudige trefwoord-gebaseerde indeling, waarbij de volgende trefwoorden herkend
    worden. Niet-herkende trefwoorden worden genegeerd. Trefwoorden kunnen van elkaar
    gescheiden worden door spaties, tabs en regeleindes.

    machine computernaam[:poort][/pad]
      Een element wordt opgezocht door bij het trefwoord machine naar de computernaam te
      zoeken die overeenkomt met die van de URI waarvoor apt inloggegevens nodig heeft. Als
      uitbreiding bij de netrc-indeling kan ook een poortnummer opgegeven worden. Indien
      geen poortnummer opgegeven werd, geven alle poorten een overeenkomst. Net zo is ook
      het pad facultatief en enkel nodig als op dezelfde server meerdere pakketbronnen
      aanwezig zijn met verschillende inloggegevens. Als bij het trefwoord machine een pad
      opgegeven werd, is er een overeenkomst als het pad in de URI begint met het bij het
      trefwoord opgegeven pad. Eens er een overeenkomst vastgesteld werd, worden de
      daaropvolgende trefwoorden verwerkt tot het einde van het bestand bereikt wordt of tot
      een ander trefwoord machine gevonden wordt.

    login naam
      De te gebruiken gebruikersnaam.

    password tekenreeks
      Het te gebruiken wachtwoord.

VOORBEELD

    Voor een gebruiker met als naam apt en met het wachtwoord debian inloginformatie
    verstrekken voor het element sources.list(5)

      deb http://example.org/debian buster main

    zou rechtstreeks in het element kunnen gedaan worden:

      deb http://apt:debian@example.org/debian buster main

    Als alternatief zou in het bestand auth.conf een element als het volgende gebruikt kunnen
    worden:

      machine example.org
      login apt
      password debian

    Of anders in één enkele regel:

      machine example.org login apt password debian

    Indien u meer moet specificeren, zullen al deze regels ook op het element example van
    toepassing zijn:

      machine example.org/deb login apt password debian
      machine example.org/debian login apt password debian
      machine example.org/debian/ login apt password debian

    Daarentegen zijn geen van de volgende regels van toepassing:

      machine example.org:80 login apt password debian
      machine example.org/deb/ login apt password debian
      machine example.org/ubuntu login apt password debian
      machine example.orga login apt password debian
      machine example.net login apt password debian

NOTEN

    Basale ondersteuning voor deze functionaliteit was aanwezig sinds versie 0.7.25 maar bleef
    jarenlang ongedocumenteerd. De documentatie werd in versie 1.5 toegevoegd met tevens een
    lichtjes gewijzigde toepassing. Voor maximale neerwaartse compatibiliteit zou u meerdere
    machine-trefwoorden met dezelfde computernaam moeten vermijden, maar indien u er meerdere
    nodig heeft, moet er bij alle in het trefwoord machine een pad opgegeven worden.

BESTANDEN

    /etc/apt/auth.conf
      Inloginformatie voor APT-bronnen en -proxy's in a netrc-achtige indeling.
      Configuratie-item: Dir::Etc::netrc.

    /etc/apt/auth.conf.d/*.conf
      Inloginformatie voor APT-bronnen en -proxy's in een netrc-achtige indeling.
      Configuratie-item: Dir::Etc::netrcparts.

ZIE OOK

    apt.conf(5) sources.list(5)

BUGS

    APT bugpagina[1]. Indien u een bug in APT wilt rapporteren, raadpleeg dan
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt of het reportbug(1) commando.

VERTALING

    De Nederlandse vertaling werd in 2015 gemaakt door Frans Spiesschaert
    <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, in samenwerking met het Debian Dutch l10n Team
    <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>.

    Merk op dat de vertaling van dit document nog onvertaalde delen kan bevatten. Dit is
    intentioneel om te vermijden dat inhoud verloren zou gaan door een vertaling die achterop
    loopt op het origineel.

AUTEUR

    APT-team

OPMERKINGEN

    1. APT bugpagina
      http://bugs.debian.org/src:apt