Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-old - oude indelingswijze van een binair pakket in Debian

OVERZICHT

    bestandsnaam.deb

BESCHRIJVING

    Het .deb-formaat is de indeling voor een binair pakketbestand in Debian. Deze man-pagina
    beschrijft de oude indeling die voor Debian 0.93 in gebruik was. Zie deb(5) voor de
    details van de nieuwe indeling.

INDELING

    Het bestand bestaat uit twee regels indelingsinformatie in de vorm van ASCII-tekst,
    gevolgd door twee samengevoegde en met gzip gecomprimeerde ustar-bestanden.

    De eerste regel is het indelingsversienummer, aangevuld tot 8 cijfers, en is voor alle
    archieven in de oude indeling 0.939000.

    De tweede regel is een decimale tekenreeks (zonder voorafgaande nullen) die de lengte
    aangeeft van het eerste met gzip gecomprimeerde tar-bestand.

    Elk van deze regels wordt afgesloten met één enkel regeleinde-teken.

    Het eerste tar-bestand bevat de controle-informatie in de vorm van een reeks gewone
    bestanden. Er moet een bestand control aanwezig zijn, omdat het de kern van de
    controle-informatie bevat.

    In sommige zeer oude archieven kunnen de bestanden uit het controle-tar-bestand zich
    facultatief in een onderliggende map DEBIAN bevinden. In dat geval zal ook deze
    onderliggende map DEBIAN zich in het controle-tar-bestand bevinden  en  zal  het
    controle-tar-bestand  enkel  in  die  map  bestanden  hebben. Facultatief mag het
    controle-tar-bestand de vermelding ‘.’ bevatten, wat staat voor de huidige map.

    Het tweede met gzip gecomprimeerde tar-bestand is het archief van het bestandssysteem met
    pad-namen die relatief zijn ten opzichte van de hoofdmap van het systeem waarop het
    geïnstalleerd moet worden. De pad-namen beginnen niet met een slash.

ZIE OOK

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).