Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-shlibs - Informatiebestand van Debian over gedeelde bibliotheken

BESCHRIJVING

    shlibs-bestanden zetten namen en versies (sonames) van gedeelde bibliotheken om naar
    vereisten die bruikbaar zijn voor een control-bestand van een pakket. Elke regel bevat één
    element. Lege regels zijn niet toegestaan. Regels die beginnen met het teken # worden als
    commentaar aanzien en genegeerd. Alle andere regels moeten de volgende indeling hebben:

       [type:] bibliotheek versie vereisten

    De velden bibliotheek en versie worden door witruimte van elkaar gescheiden, maar het veld
    vereisten loopt door tot het einde van de regel. Het veld type is facultatief en meestal
    niet nodig.

    Het veld vereisten heeft dezelfde syntaxis als het veld Depends in het control-bestand van
    een binair pakket, zie deb-control(5).

VOORBEELDEN

    Het shlibs-bestand voor een typisch bibliotheekpakket met als naam libcrunch1 dat één
    bibliotheek levert met als soname libcrunch.so.1, kan er als volgt uitzien:

       libcrunch 1 libcrunch1 (>= 1.2-1)

    De vereisten moeten de meest recente versie vermelden van het pakket dat nieuwe symbolen
    toevoegde aan de bibliotheek. In het bovenstaande voorbeeld werden nieuwe symbolen
    toegevoegd in versie 1.2 van libcrunch. Dit is niet de enige reden waarom het kan zijn dat
    vereisten scherper gesteld moeten worden.

ZIE OOK

    deb-control(5), dpkg-shlibdeps(1), deb-symbols(5).