Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-symbols - Informatiebestand over Debian's uitgebreide gedeelde bibliotheek

OVERZICHT

    symbols

BESCHRIJVING

    De symbolenbestanden worden meegeleverd met Debian binaire pakketten en de indeling ervan
    maakt  gebruik  van  deelaspecten  van  de  sjabloonsymbolenbestanden  die  door
    dpkg-gensymbols(1) in Debian broncodepakketten gebruikt worden.

    In deze bestanden is de indeling van een item met informatie over een afhankelijkheid van
    de uitgebreide gedeelde bibliotheek als volgt:

    bibliotheeksoname sjabloon-hoofdafhankelijkheid
    [| sjabloon-alternatieve-afhankelijkheid]
    [...]
    [* veldnaam: veldwaarde]
    [...]
    symbool minimale-versie [id-van-afhankelijkheidssjabloon]

    De bibliotheeksoname is exact de waarde van het veld SONAME zoals die door objdump(1)
    geëxporteerd wordt. Een afhankelijkheidssjabloon is een afhankelijkheid waarbij #MINVER#
    dynamisch vervangen wordt door ofwel een versietoets zoals “(>= minimale-versie)” ofwel
    door niets (indien een versieloze afhankelijkheid voldoende geacht wordt).

    Elk geëxporteerd symbool (vermeld als naam@versie, waarbij versie “Base” is als het een
    versieloze bibliotheek betreft) is geassocieerd met een minimale-versie van  zijn
    afhankelijkheidssjabloon (het hoofdafhankelijkheidssjabloon wordt altijd gebruikt en wordt
    uiteindelijk gecombineerd met het afhankelijkheidssjabloon waarnaar verwezen wordt door
    id-van-afhankelijkheidssjabloon  als  dat  voorhanden  is). Het eerste alternatieve
    afhankelijkheidssjabloon krijgt het nummer 1, het tweede 2 enzovoort.

    Elk item over een bibliotheek kan ook velden met meta-informatie bevatten. Die velden
    worden opgeslagen in regels die beginnen met een asterisk. Momenteel mogen enkel de
    volgende velden gebruikt worden:

    Build-Depends-Package
       Dit geeft de naam op van het “-dev”-pakket dat geassocieerd is met de bibliotheek
       en het wordt gebruikt door dpkg-shlibdeps om er zeker van te zijn dat de
       gegenereerde afhankelijkheid minstens even strikt is als de overeenkomstige
       bouw-afhankelijkheid (sinds dpkg 1.14.13)

    Ignore-Blacklist-Groups
       Dit vermeldt in een lijst met witruimte als scheidingsteken, met welke groepen uit
       de zwarte lijst geen rekening moet gehouden worden, zodat de symbolen uit deze
       groepen mee opgenomen worden in het uitvoerbestand (sinds dpkg 1.17.6). Dit zou
       enkel noodzakelijk moeten zijn voor pakketten uit de gereedschapskist die deze
       symbolen die op de zwarte lijst staan, ter beschikking stellen. De beschikbare
       groepen zijn systeemafhankelijk en voor op ELF en op GNU gebaseerde systemen zijn
       dat aeabi en gomp.

VOORBEELDEN

  Eenvoudig symbolenbestand
    libftp.so.3 libftp3 #MINVER#
    DefaultNetbuf@Base 3.1-1-6
    FtpAccess@Base 3.1-1-6
    [...]

  Geavanceerd symbolenbestand
    libGL.so.1 libgl1
    | libgl1-mesa-glx #MINVER#
    * Build-Depends-Package: libgl1-mesa-dev
    publicGlSymbol@Base 6.3-1
    [...]
    implementationSpecificSymbol@Base 6.5.2-7 1
    [...]

ZIE OOK

    https://wiki.debian.org/Projects/ImprovedDpkgShlibdeps
    dpkg-shlibdeps(1), dpkg-gensymbols(1).