Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb-triggers - pakket-triggers

OVERZICHT

    triggers

BESCHRIJVING

    Een  pakket  declareert  zijn  relatie tot een (aantal) trigger(s) door in zijn
    control-archief een bestand triggers op te nemen (d.w.z. DEBIAN/triggers bij het creëren
    van het pakket).

    Dit bestand bevat stuurcommando's, één per regel. Witruimte bij het begin en op het einde
    en alles na het eerste # op een regel wordt weggenomen en lege regels worden genegeerd.

    De triggerstuurcommando's die momenteel ondersteund worden zijn:

    interest triggernaam
    interest-await triggernaam
    interest-noawait triggernaam

       Specificeert dat het pakket geïnteresseerd is in de genoemde trigger. Alle triggers
       waarin een pakket geïnteresseerd is, moeten met behulp van deze instructie vermeld
       worden in het controlebestand triggers.

       De varianten “await” plaatsen het triggerende pakket in een toestand van wachten op
       triggerafhandeling (triggers-awaited), afhankelijk van hoe de trigger geactiveerd
       werd. De variant “noawait” plaatst het triggerende pakket niet in een toestand van
       wachten op triggerafhandeling (triggers-awaited), zelfs indien het triggerende
       pakket een “await”-activering aangaf (met een stuurcommando activate-await of
       activate, of via de commandoregeloptie dpkg-trigger --no-await). De variant
       “noawait” zou gebruikt moeten worden als de door de trigger geboden functionaliteit
       niet essentieel is.

    activate triggernaam
    activate-await triggernaam
    activate-noawait triggernaam

       Regelt dat wijzigingen aan de toestand van dit pakket de opgegeven trigger zullen
       activeren. De trigger zal geactiveerd worden bij het begin van de volgende
       operaties: unpack (uitpakken), configure (configureren), remove (verwijderen)
       (inclusief ten voordele van een tegenstrijdig pakket), purge  (wissen)  en
       deconfigure (deconfigureren).

       De varianten “await” plaatsen het triggerende pakket enkel in een toestand van
       wachten op triggerafhandeling (triggers-awaited), indien het stuurcommando interest
       eveneens “await” is. De variant “noawait” plaatst de triggerende pakketten niet in
       een toestand van wachten op triggerafhandeling (triggers-awaited). De variant
       “noawait” zou gebruikt moeten worden als de door de trigger geboden functionaliteit
       niet essentieel is.

       Indien dit pakket tijdens het uitpakken van een ander pakket verdwijnt, zal de
       trigger geactiveerd worden wanneer de verdwijning opgemerkt wordt tegen het einde
       van het uitpakken. Het verwerken van triggers en de overgang van de toestand van
       triggers-awaited (wachten op triggerafhandeling) naar geïnstalleerd, hebben geen
       activeringen tot gevolg. In het geval van een bewerking van uitpakken zullen zowel
       de triggers die in het oude als die welke in het nieuwe pakket vermeld worden,
       geactiveerd worden.

    Onbekende stuurcommando's zijn een fout die de installatie van het pakket zullen
    verhinderen.

    De varianten “-noawait” zouden waar mogelijk steeds geprefereerd moeten worden, vermits de
    triggerende pakketten dan niet in een toestand van triggers-awaited geplaatst worden en
    dus onmiddellijk geconfigureerd kunnen worden zonder de verwerking van de trigger te
    hoeven afwachten. Indien de triggerende pakketten vereisten zijn van andere pakketten die
    opgewaardeerd worden, zal dit een vroege cyclus van triggerverwerking vermijden en het
    mogelijk maken om de trigger slechts eenmaal uit te voeren als een van de laatste stappen
    in de opwaardering.

    De varianten “-noawait” worden vanaf dpkg 1.16.1 ondersteund en zullen tot fouten leiden
    als zij met een oudere versie van dpkg gebruikt worden.

    De aliasvarianten “-await” worden vanaf dpkg 1.17.21 ondersteund en zullen tot fouten
    leiden als zij met een oudere versie van dpkg gebruikt worden.

    Wanneer een pakket voorziet in een stuurcommando interest-noawait, zal elke activering het
    triggerende pakket in een modus “noawait” plaatsen, ongeacht welke wachtmodus (“await” of
    “noawait”) via de activering gevraagd wordt. Wanneer een pakket voorziet in een
    stuurcommando interest of interest-await, zal elke activering het triggerende pakket in
    een toestand “await” of “noawait“ plaatsen, afhankelijk van de activeringswijze.

ZIE OOK

    dpkg-trigger(1), dpkg(1), /usr/share/doc/dpkg-dev/triggers.txt.gz.