Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAAM

    deb - binair pakketformaat van Debian

OVERZICHT

    bestandsnaam.deb

BESCHRIJVING

    Het .deb-formaat is de indeling van een binair pakketbestand in Debian. Sinds dpkg 0.93.76
    kan ermee gewerkt worden en standaard wordt ze gegenereerd sinds dpkg 1.2.0 en 1.1.1elf
    (i386/ELF-compilaties).

    De hier beschreven indeling wordt gebruikt sinds Debian 0.93; de oude indeling wordt
    gedetailleerd beschreven in deb-old(5).

INDELING

    Het bestand is een ar-archief met een magische waarde van !<arch>. Enkel de gewone
    ar-archiefindeling  wordt  ondersteund zonder lange bestandsnaamextensies, maar met
    bestandsnamen met facultatief een afsluitende slash, wat de lengte ervan beperkt tot 15
    lettertekens (van de 16 die toegelaten zijn). De grootte van bestanden is beperkt tot 10
    ASCII decimalen, waardoor tot ongeveer 9536.74 MiB aan bestandselementen toegelaten is.

    De tar-archieven die momenteel toegelaten zijn, zijn de indeling in oude stijl (v7), de
    pre-POSIX ustar-indeling, een subset van de GNU-indeling (de lange padnamen en lange
    koppelingsnamen in nieuwe stijl, die sinds dpkg 1.4.1.17 ondersteund worden; uitgebreide
    bestandsmetadata sinds 1.18.24) en de POSIX ustar-indeling (lange namen, ondersteund sinds
    dpkg 1.15.0). Niet-herkende tar-typevlaggen worden als een fout beschouwd. Binnen een
    tar-archief is de grootte van elk item beperkt tot 11 ASCII octale cijfers, hetgeen tot
    maximaal 8 GiB aan tar-items mogelijk maakt. De ondersteuning  voor  uitgebreide
    bestandsmetadata in de GNU-indeling maakt een grootte mogelijk van 95 bits voor een
    tar-item, negatieve tijdstempels en UID-, GID- en apparaatnummers van 63 bits.

    Het eerste element wordt debian-binary genoemd en bevat een aantal regels, gescheiden door
    regeleinden. Momenteel, op het moment van het schrijven van deze man-pagina, heeft dit
    slechts één regel, het versienummer van de indeling, 2.0. Programma's die archieven lezen
    in de nieuwe indeling, moeten erop voorbereid zijn dat het onderversienummer verhoogd
    wordt en dat er nieuwe regels aanwezig kunnen zijn. En als dat het geval is, moeten ze die
    negeren.

    Indien het hoofdversienummer gewijzigd werd, werd een niet-compatibele wijziging gemaakt
    en zou het programma moeten stoppen. Indien dit niet het geval is, dan zou het programma
    in staat moeten zijn probleemloos voort te gaan, tenzij het in het archief (behalve op het
    einde) een onverwacht element tegenkomt, zoals hierna beschreven wordt.

    Het tweede vereiste element wordt control.tar genoemd. Het is een tar-archief dat de
    controle-informatie van het pakket bevat, ofwel niet-gecomprimeerd (ondersteund sinds dpkg
    1.17.6) of gecomprimeerd met gzip (met de extensie .gz) of met xz (met de extensie .xz,
    ondersteund sinds 1.17.6), onder de vorm van een reeks gewone bestanden, waarvan het
    bestand control, dat de kern van de controle-informatie bevat, verplicht deel uitmaakt. De
    bestanden conffiles, triggers, shlibs en symbols bevatten facultatieve controle-informatie
    en de bestanden preinst, postinst, prerm en postrm zijn facultatieve scripts van de
    pakketonderhouder. Het controle-tar-archief kan facultatief een vermelding bevatten van
    ‘.’, de huidige map.

    Het derde en laatste verplichte element wordt data.tar genoemd. Het  bevat  het
    bestandssysteem  in de vorm van een tar-archief, dat ofwel niet-gecomprimeerd is
    (ondersteund sinds dpkg 1.10.24) of gecomprimeerd met gzip (met de extensie .gz), met xz
    (met de extensie .xz, ondersteund sinds dpkg 1.15.6), met bzip2 (met de extensie .bz2,
    ondersteund sinds dpkg 1.10.24) of met lzma (met de extensie .lzma, ondersteund sinds dpkg
    1.13.25).

    Deze elementen moeten exact in deze volgorde voorkomen. Huidige implementaties moeten
    eventuele bijkomende elementen na data.tar negeren. Het kan zijn dat in de toekomst meer
    elementen gedefinieerd worden, die (zo mogelijk) na deze drie geplaatst zullen worden.
    Eventuele bijkomende elementen die ingevoegd zouden moeten worden na debian-binary en voor
    control.tar of data.tar en die door oudere programma's probleemloos genegeerd zouden
    moeten worden, zullen namen krijgen die beginnen met een laag liggend streepje, ‘_’.

    Nieuwe elementen die niet probleemloos genegeerd zullen mogen worden, zullen ingevoegd
    worden voor data.tar en zullen namen hebben die met iets anders dan een laag liggend
    streepje beginnen, of (wat waarschijnlijker is) zullen tot gevolg hebben dat het
    hoofdversienummer verhoogd wordt.

MEDIATYPE

  Huidig
    application/vnd.debian.binary-package

  Verouderd
    application/x-debian-package
    application/x-deb

ZIE OOK

    deb-old(5), dpkg-deb(1), deb-control(5), deb-conffiles(5) deb-triggers(5), deb-shlibs(5),
    deb-symbols(5), deb-preinst(5), deb-postinst(5), deb-prerm(5), deb-postrm(5).