Provided by: kdoctools5_5.62.0-0ubuntu1_amd64 bug

NAME

    qt5options - Gemeenschappelijke commandoregelopties voor alle applicaties gebaseerd op de
    Qt-hulpmiddelen

SAMENVATTING

    Qt-toepassing [-style= stijl / -style stijl]
           [-stylesheet= stijlsheet / -stylesheet stijlsheet] [-widgetcount] [-reverse]
           [-qmljsdebugger= poort] [-platform platformNaam[:opties]]
           [-platformpluginpath pad] [-platformtheme platformThema] [-plugin plug-in]
           [-qwindowgeometry geometrie] [-qwindowicon pictogram] [-qwindowtitle titel]
           [-reverse] [-session sessie] [-display hostnaam:schermnummer]
           [-geometry geometrie] [-dialogs= [xp|none]] [-fontengine= freetype]
           [-h, --help and -? on Windows] [-v --version]

OPTIES

    De volgende opties zijn van toepassing op alle Qt(TM)-applicaties:

    -style= stijl / -style stijl
      Stelt de stijl van de GUI van de toepassing in. Mogelijke waarden hangen af van de
      systeemconfiguratie. Als Qt gecompileerd is met extra stijlen of extra stijlen heeft
      als plug-ins dan zullen deze beschikbaar zijn in de optie -style van de commandoregel.

    -stylesheet= stijlsheet / -stylesheet stijlsheet
      Stel styleSheet van de toepassing in. De waarde moet een pad zijn naar een bestand dat
      de Style Sheet bevat.

    -widgetcount
      Toont aan het eind een debugbericht over het aantal widgets dat niet vernietigd is
      achtergelaten en het maximum aantal widgets dat tegelijk bestond.

    -reverse
      Stelt de richting in van de indeling van de toepassing naar Qt::RightToLeft. Deze
      optie is bedoeld om te helpen bij het debuggen en zou in productie niet gebruikt
      moeten worden. De standaard waarde wordt automatisch gedetecteerd uit de instelling
      van de taalregio van de gebruiker (zie ook QLocale::textDirection()).

    -qmljsdebugger= poort
      Activeer de QML/JS debugger met een gespecificeerde poort. De waarde moet het format
      port:1234[,block] hebben, waar block optioneel is en maakt dat de toepassing zal
      wachten totdat een debugger er een verbinding naar maakt.

    -platform platformNaam[:opties]
      Specificeer de plug-in Qt Platform Abstraction (QPA).

    -platformpluginpath pad
      Het pad naar de platform-plug-ins instellen

    -platformtheme platformThema
      Het platformthema instellen.

    -plugin plug-in
      Stel extra te laden plug-ins in. Het argument mag meerdere keren verschijnen.

    -qwindowgeometry geometrie
      Specificeer de geometrie van het venster voor het hoofdvenster met de X11-syntaxis.
      Bijvoorbeeld: -qwindowgeometry 100x100+50+50

    -qwindowicon pictogram
      Het standaard vensterpictogram instellen.

    -qwindowtitle titel
      Stel de titel in van het eerste venster.

    -session sessie
      De toepassing herstellen uit een eerdere sessie.

    -display hostnaam:schermnummer
      Schakel schermen over op X11. Overschrijft de omgevingsvariabele DISPLAY.

    -geometry geometie
      Specificeer de geometrie van het venster voor het hoofdvenster op X11. Bijvoorbeeld:
      -qwindowgeometry 100x100+50+50.

    -dialogs= [xp|none]
      Alleen beschikbaar voor -platform windows. xp gebruikt XP-stijl eigen dialogen en
      niets schakelt ze uit.

    -fontengine= freetype
      Gebruik de lettertype-engine FreeType.

    -h, --help en -? on Windows
      Alle opties en de beschrijving van de toepassing tonen.

    -v --version
      Toont tekenreeks met de versie-informatie van de toepassing.

ZIE OOK

    kf5opties(7)

AUTEURS

    Manpagina oorspronkelijk geschreven door Lauri Watts <lauri@kde.org>

    Bijgewerkt naar Frameworks 5 door Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>

    De informatie voor deze manpagina komen uit QApplication documentatie[1], QGuiApplication
    documentatie[2] en QCommandLineParser documentatie[3].

AUTEURS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Auteur.

    Burkhard Lück <lueck@hube-lueck.de>
      Auteur.

OPMERKINGEN

    1. QApplication documentatie
      https://doc.qt.io/qt-5/qapplication.html#QApplication

    2. QGuiApplication documentatie
      https://doc.qt.io/qt-5/qguiapplication.html#QGuiApplication

    3. QCommandLineParser documentatie
      https://doc.qt.io/qt-5/qcommandlineparser.html